S-a întâmplat în 9 decembrie 1608

0
66

S-a întâmplat în 9 decembrie 1608: S-a născut John Milton, poet, istoric, publicist şi om politic englez. John Milton (d. 8 noiembrie 1674) a fost poet englez, faimos pentru poemul epic în versuri albe Paradise Lost (Paradisul Pierdut), care reprezintă una dintre pietrele de temelie ale literaturii engleze.Paradisul pierdut a apărut în 1667 în zece cărţi; a doua ediţie, în care Milton reorganiza cele zece cărţi iniţiale în douăsprezece, a apărut în 1674. Acesta este considerat a fi cel mai mare poem epic în limba engleză.

     În Paradise Lost şi Paradise Regained, un al doilea poem în versuri albe în patru cărţi, limbajul lui Milton este distins şi căutat, abundând în aluzii biblice şi clasice, reprezentări alegorice, metafore, jocuri de cuvinte şi ornamente retorice. Milton a mai scris 18 sonete în limba engleză şi alte 5 în limba italiană, care respectă în general stilul petrarchian şi sunt acceptate ca fiind printre cele mai frumoase sonete scrise vreodată.  Poet, pamfletar și om politic, John Milton ocupă un loc deosebit în poezia engleză de la mijlocul secolului al XVII-lea. El a fost o personalitate cu convingeri clare, cu o dorinţă înfocată pentru libertate, cu un curaj de nebiruit, cu o voinţă de fier, cu putere de muncă de titan şi cu o minte sclipitoare de geniu. Participant înflăcărat al Revoluției engleze, s-a afirmat prin opera sa ca cel mai de seamă purtător de cuvânt al ideilor republicane, un adversar al dogmatismului bisericii engleze, al monarhiei, al tuturor formelor de îngrădire a libertăţilor cetăţeneşti, ceea ce i-a atras renumele de poet-cetăţean.
       John Milton s-a născut la 9 decembrie 1608 la Londra, într-un mediu puritan, în familia unui notar înstărit. A căpătat încă din familie o educație aleasă în spiritul culturii clasice și renascentiste, ajungând în curând să-și însușească o erudiție enciclopedică și posibilitate de a citi fluent în limbile latină, greacă și ebraică.Educat la St. Paul’s School și Christ’s College, Milton a studiat timp de șapte ani la Cambridge, unde a scris poezii atăt în limba latină, cât și în limba engleză. A fost un tânăr cu puternice convingeri teologice, dar dezgustul său față de dogmatismul din ce în ce mai accentuat din cadrul bisericii engleze a constituit motivul pentru care Milton a renințat la planurile sale de a deveni preot. El a preferat să ducă o viață retrasă la Horton, pe moșia tatălui său, unde a petrecut șase ani, ocupăndu-se de știință și poezie.
      În 1638-1639 Milton a făcut o călătorie în străinătate, a vizitat Parisul și a locuit o vreme în Italia, unde a întâlnit multe figuri remarcabile, printre care pe marele învățat Galilei. Revenind în Anglia, Milton își abandonează în 1641 peocupările poetice, angajându-se cu pasiune în cauza revoluției; el va deveni unul dintre cei mai mari radicali ideologi ai aripii ei puritane.În 1643 Milton se căsătorește cu Mary Powell, fiica unui regalist. Mult prea tânără și incapabilă să suporte modul sedentar de viață al soțului, Mary se întoarce la părinții ei după prima lună de măritiș. Dezamăgit și pe de altă parte convins că dorințele legitime, raționale ale omului nu pot fi împiedicate de căile Domnului, poetul apără divorțul în The Doctrine and Discipline of Divorce (Doctrina și instituția divorțului, 1643). În 1645 Mary revine la soțul ei și înțelegerea conjugală sporește considerabil, mai ales după nașterea celor trei fiice, care aveau să rămână de timpuriu orfane de mamă (1653).
         Încă de mic Milton avusese o vedere destul de slabă. După 1650 doctorii l-au avertizat că pentru a și-o păstra, trebuie să renunțe la orice fel de muncă intelectuală. Neluând în considerație acest sfat, din cauza eforturilor prelungite, Milton a orbit complet în 1652. Restaurarea dinastiei Stuarților a pus capăt activității politice a lui Milton. Orbirea l-a făcut inofensiv în ochii guvernului monarhist și poetul nu a fost supus persecuțiilor. Ajuns în sărăcie, înconjurat de puținii prieteni, el se îndreaptă din nou spre creația poetică. În această ultimă perioadă a activității sale, Milton creează cele mai remarcabile opere artistice – două poeme mari Paradise Lost (Paradisul pierdut, 1667), Paradise Regained (Paradisul recâștigat, 1671) și tragediile, pe care le-a dictat fiicelor și prietenilor săi.John Milton s-a stins din viață la 8 noiembrie 1674.
      John Milton a fost un poet savant, a cărui ambiție era să creeze opere de talia epopeilor clasice. A compus primele versuri la vârsta de 15 ani, dar adevăratul său debut poetic și l-a făcut fiind student la Cambridge. În prima perioadă a creației (1625-1640), a scris poezii lirice, ce se disting printr-un bogat conținut de idei și prin profunzime filosofică. Odele, elegiile, sonetele de tinereţe sunt de factură renascentistă, influenţate mai mult de literatura italiană, decât de tradiţia engleză.
       Milton a fost atât un moștenitor al umanismului renascentist, cât și un poet puritan, ceea ce a determinat de la început caracterul dublu al poeziei sale. Opera sa de tinerețe cuprinde oda religioasă On the Morning of Christ’s Nativity (În dimineața nașterii lui Cristos, 1629) și poemul Song on May Morning (Odă unei dimineți de mai, 1630), în care poetul cântă frumusețea naturii. Printre poemele ce urmează se includ L’Allegro (Veselul, 1632) și Il Penseroso (Meditativul, 1632), care reprezintă operele cele mai mature ale primei perioade de creație. În L’Allegro Milton descrie portretul unui tânăr vessel și lipsit de griji, care se bucură din plin de toate plăcerile pe care I le oferă viața, iar în Il Penseroso poetul înfățișează un tânăr care, dimpotrivă, alungă bucuriile înșelătoare și învocă melancholia.Talentul său puternic şi mai ales erudiţia (a fost unul dintre cei mai cultivaţi poeţi englezi ai epocii, având vaste cunoştinţe filosofice, teologice, literare, ştiind latină, greacă, ebraică, franceză, italiană, spaniolă) au atras atenţia încă de la început, poeme ca Comus (Mască în gustul vremii, 1634) și Lycidas (elegie la moartea prietenului său, poetul Edward King, în 1637), fiind şi astăzi rezistente.
        Anii 1640-1660 marcează cea de-a doua perioadă în creația lui Milton. Odată cu declanșarea revoluției, Milton intră în lupta social-politică. Renunță aproape total la poezie și începe să scrie pamflete, fiind pentru ani buni unul dintre cei mai citiţi autori. Pamfletele sale sunt îndreptate împotriva absolutismului, susținând libertatea individuală și parlamentul ca singurul reprezentant al poporului. Milton denunță aspru corupția, luxul clasei dominante, ignoranța și ipocrizia clerului, mulțimea de taxe și impozite decretate de rege.
      După pamfletul Of Reformation in England (Despre reformă în Anglia, 1641) și eseul The Reason of Church Government Urged against Prelaty (Motivul pornirii guvernului bisericii împotriva prelaților, 1642), Milton s-a îndepărtat treptat de prezbiterieni și în 1649 a scris cartea The Tenure of Kings and Magistrates (Împuternicirile regelui și ale magistraților), care sprijinea cauza independenților ce îl întemnițaseră pe regele Carol în timpul revoluției puritane. Acest pamflet i-a asigurat lui Milton poziția de Secretar latin pentru afaceri externe în cadrul guvernului lui Oliver Cromwell.
      În 1644 redactează pamfletul Areopagitica, în care pledează pentru libertatea presei, iar în pamfletul On Education (Despre Educația) critică aspru sistemul de învățământ englez. Milton îl apără pe Oliver Cromwell și guvernul Commonwealth-ului în Eikonoklastes (Iconoclastul, 1649), precum și în pamfletele în limba latină Pro Populo Anglicano Defensio (În apărarea poporului englez, 1651) și Pro Populo Anglicano Defensio Secunda (A doua apărare a poporului englez, 1654).
       A treia perioadă a activității lui Milton (1660-1674), determinată de înfrângerea Revoluției și de Restaurarea în Anglia, se caracterizează prin revenirea sa la pana de poet. În 1654 a orbit, intrând în dizgraţie după restaurarea lui Carol al II-lea. A a simţit că libertatea e în primejdie şi fără teamă s-a ridicat împotriva reîntronării monarhiei. Prin aceasta el a riscat totul, dar a îndrăznit să spună adevărul aşa cum l-a văzut. Marele profet al libertăţii a fost adus înaintea Consiliului să răspundă la anumite acuzaţii, apoi a fost aruncat în închisoare, iar copiile scrisorilor lui au fost arse. După câteva timp a fost eliberat.Orb și aflându-se în pericol politic, Milton creează opera sa celebră Paradise Lost (Paradisul pierdut). Intenționând inițial să scrie un poem al credinței creștine, Milton realizează o reprezentare alegorică a luptei burgheziei puritane împotriva monarhiei și aristocrației, sub forma transcrierii mitului biblic. Paradisul pierdut este considerabil a fi cel mai mare poem epic în literatura engleză.  A fost publicat într-o primă ediţie în 1667, în 10 cărţi, semnat J. M., reorganizate în ediţia următoare, din 1674, în 12 cânturi.
      Paradise Regained (Paradisul recâștigat, 1671) zugrăvește în patru cărți un Cristos complet umanizat, care respinge pe rând tentațiile tot mai nobile ale lui Satan, rămănând credincios misiunii sale de mântuire a omenirii. Poemul dramatic Samson Agonistes (Luptătorul Samson, 1671), care urmează modelul unei tragedii antice, reprezintă chemarea la luptă a unui erou înfrânt, pentru care înfrângerea nu înseamnă prăbușire definitivă, ci așteptare și încredere într-un viitor mai bun și mai drept.Vreme de două secole, „Paradisul pierdut” a avut, pentru cultura engleză dominată de dogma protestantă, o autoritate aproape nelimitată: imaginea lumii proiectată de el era însuşită fără rezerve şi chiar cei care nu credeau în legenda izgonirii din paradis, o înţelegeau ca pe o figurare a unei catastrofe primordiale, astfel încât cânturile poemei miltoniene erau interpretate ca reprezentări ale «primelor vârste ale umanităţii». (Dan Grigorescu)

Surse:

https://www.biography.com/writer/john-milton

https://www.britannica.com/biography/John-Milton

https://www.poetryfoundation.org/poets/john-milton

https://www.ro.biography.name/scriitori/9-anglia-uk/436-john-milton-1608-1674

https://otnielabattzion.wordpress.com/literatura-2/istorie-si-critica-literara/mari-scriitori/john-milton/

https://istoriiregasite.wordpress.com/tag/un-trandafir-pentru-john-milton/

https://libermundi.livejournal.com/77070.html

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here