S-a întâmplat în 9 aprilie…

0
103

S-a întâmplat în 9 aprilie…

– 193 – Septimius Severus este proclamat împărat roman de către armată.

– 1492: A murit Lorenzo de Medici (Magnificul), cărturar florentin, senior al oraşului Florenţa. Lorenzo di Piero de’ Medici, zis Magnificul (n. 1 ianuarie 1449, Florenţa – d. Carregio)  provine dintr-o familie bogată din Italia (familia Medici). A fost un politician italian şi conducător al Republicii Florentine în timpul Renaşterii italiene. Viaţa sa poate fi asociată cu apogeul Renaşterii italiene timpurii, iar moartea sa a marcat încheierea epocii de aur a Florenţei.
– 1553: A murit François Rabelais, scriitor renascentist francez. Călugăr şi medic, cel mai de seamă reprezentant al Renaşterii franceze. Monument al literaturii universale, romanul satiric şi comic în cinci părţi, Gargantua şi Pantagruel (1532) este o operă fără egal în întreaga istorie a literaturii. François Rabelais (n. circa 1494) a fost un scriitor şi medic francez. Spirit umanist, poliglot, cu largă deschidere culturală, a fost una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale Renaşterii. Opera care i-a asigurat nemurirea o constituie romanele Gargantua şi Pantagruel, o satiră acidă la adresa moravurilor acelei epoci, prin care critică bigotismul, superstiţiile şi abuzurile clerului.

– 1618: S-a născut Augustin de Moreto y Cabana (m.1669), dramaturg spaniol. A scris comedii (Frumosul Don Diego, 1659; Dispreţul cu dispreţ, postum, 1672, capodopera sa), unele servind drept model lui Molière.

– 1626: A murit Francis Bacon, om politic şi filosof, iniţiatorul empirismului englez.

– 1654: A murit Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti. A fost păstrător şi întemeietor de tradiţii (restaurator), unificator, om politic şi diplomat, conducător de oaste, legislator, mare ctitor de aşezăminte, sprijinitor al culturii. În domeniul juridic a tipărit Pravila de la Govora (1640) şi Îndreptarea legii (1652). A ctitorit şi restaurat biserici şi mănăstiri (n. 1580, Brâncoveni).

– 1682: Robert Cavalier de la Salle pune stăpânire, în numele Franţei, asupra Mississippi.

– 1732: Ioan Inocenţiu Micu-Klain adresează Curţii de la Viena un memoriu în care cere să fie respectate drepturile promise românilor transilvăneni greco-catolici prin cele două diplome leopoldine (1699 şi 1701).

– 1754: A murit Christian von Wolff, filosof. Christian Wolff, cunoscut şi drept Christian von Wolff, (n. 24 ianuarie 1679, Breslau, astăzi Wrocław, Polonia — d., Halle), a fost un filosof idealist, reprezentant al idealismului german. A sistematizat şi a popularizat raţionalismul lui Leibniz. Principala sa operă este Logica sau cugetări raţionale despre puterile intelectului uman (1712).

– 1802: S-a născut, în Paikkari, Elias Lönnrot (m. 1884), filolog şi folclorist finlandez. Părintele literaturii finlandeze. A întreprins o vastă culegere de cântece populare publicată în 1849, sub titlul Kalevala, operă monumentală, devenită epopee naţională a Finlandei. A editat culegeri lirice, proverbe, descântece etc.

– 1803: A încetat din viaţă Samuel Brukenthal, om politic sas din Transilvania, guvernator. A iniţiat un şir de măsuri administrative, juridice, economice şi culturale în Transilvania. Mare colecţionar de artă, palatul lui din Sibiu a fost transformat în muzeu, azi Muzeul „Brukenthal”, inaugurat în 1817. Este cel mai vechi din România şi adăposteşte colecţia sa de artă (n. 26 iulie 1721, Nocrich, judeţul Sibiu).
– 1821: S-a născut poetul Charles Baudelaire. Unul dintre iniţiatorii poeziei şi artei moderne. Autor al volumului de versuri Florile răului (1857), al culegerii de eseuri Arta romantică (1868), al unor Mici poeme în proză (1868). Scrierile sale au fost traduse în mai multe ţări. Arta lui se distinge prin perfecţiunea versificaţiei, muzicalitatea formei poetice, prin darul evocării şi al imaginaţiei. Charles Baudelaire a fost un poet francez (d. 31 august 1867), a cărui originalitate continuă să-i provoace atât pe cititorii săi, cât şi pe comentatorii operei sale. Este considerat poetul care a revoluţionat întreaga lirică franceză şi europeană prin originalitatea volumului său controversat Les Fleurs du Mal („Florile răului”). Va avea o influenţă puternică asupra viziunilor poetice ale autorilor de mai târziu. La noi voulumul poetului Tudor Arghezi, Flori de mucigai a fost influenţat de volumul lui Baudelaire, Florile răului.
– 1830: S-a născut fotograful britanic Eadweard Muybridge; este primul fotograf care a studiat mişcarea cu ajutorul fotografiei (s-a realizat animarea galopului unui cal după un set de fotografii făcute de acesta). Eadweard J. Muybridge (d. 8 mai 1904) a fost un fotograf englez – american, cunoscut mai ales pentru dezvoltarea tehnicii fotografierii cu aparate de fotografiat multiple, menite a capta mişcarea şi apoi a o prezenta sub formă animată, cu un aparat inventat de el însuşi, zoopraxiscopul, înaintea inventării aparatelor de filmat cu bandă de celuloid. Zoopraxiscopul este un dispozitiv timpuriu utilizat la afişarea imaginilor în mişcare. Creat de pionierul fotografierii Eadweard Muybridge în 1879, poate fi considerat primul proiector cinematografic. Zoopraxiscopul proiecta imagini de pe o un disc rotativ într-o succesiune rapidă, pentru a da impresia unei imagini în mişcare. Imaginile iniţial au fost pictate pe sticlă, ca siluete. O a doua serie de discuri, făcute în 1892-94, folosea schiţe desenate tipărite pe discurile care erau apoi colorate de mână. Unele dintre aceste imagini animate sunt foarte complexe, prezentând mai multe combinaţii de secvenţe din mişcarea animalelor şi a omului.

– 1846: S-a născut compozitorul italian Francesco Paolo Tosti (m. 1916).

– 1850: La Teatrul Naţional din Iaşi s-a jucat în premieră Chiriţa în Iaşi sau Două fete şi-o neneacă, de Vasile Alecsandri. Alături de continuarea ei – Chiriţa în provincie (1852) – aceasta este cea mai reprezentativă dintre creaţiile comic-dramatice ale lui Vasile Alecsandri, înregistrând, atât în epocă, cât şi la generaţiile următoare, un mare succes.

– 1855: S-a născut Joseph Hellmesberger, compozitor, violonist şi dirijor austriac (m. 1907).

– 1859: S-a născut, la Bădărăi, jud. Iaşi, Alexandru A. Bădărău (m.1927), om politic, jurist şi publicist român. Alături de Gh. Panu, Al. A. Bădărău este fondator al Partidului Democrat-Radical (1888), care, în cele din urmă, se integrează în Partidul Conservator (1897). A fost deputat şi ministrul Justiţiei, precum şi ministrul Lucrărilor Publice. Membru al Societăţii Junimea din 1884, a fondat, la 1 mai 1897, ziarul Opinia din Iaşi. Deşi era o gazetă politică, a conservatorilor ieşeni, în Opinia nu s-au neglijat rubricile literare şi ştiinţifice.

– 1865: S-a încheiat războiul civil american (început la 12.IV.1861), prin capitularea generalului sudist Robert Lee (la Appomattox/Virginia) în faţa generalului unionist Ulysses S. Grant.

– 1882: S-a născut, la Brăila, George Niculescu-Basu (m.1964), cântăreţ de operă (bas) român. Una din marile figuri ale teatrului liric românesc din prima jumătate a secolului trecut. A slujit Opera Română din Bucureşti timp de patru decenii, unde a creat memorabile roluri în operele: Faust; Bărbierul din Sevilla; Boris Godunov; Cavalerul rozelor; Povestirile lui Hoffman şi altele. A evoluat pe scenele lirice din Italia, Spania, Franţa, Austria.

– 1882: A încetat din viaţă Dante Gabriel Rossetti (n.1828), pictor şi poet englez de origine italiană. A cultivat o poezie a detaliului precis, evoluând spre sugestia simbolistă (Casa vieţii, 1870; Balade şi sonete, 1881 etc.). A executat tablouri cu nuanţe simboliste (Proserpina; Visul lui Dante ş.a.).

– 1890: S-a născut scriitoarea americană Marjory Stoneman Douglas, cunoscută militantă pentru mediul înconjurător (m. 1998).

– 1894: S-a născut Camil Petrescu, scriitor român. Membru titular al Academiei Române (1948). Autor al unei „doctrine a substanţei”.A scris lirică de război (Ciclul morţii, 1923). Promotor al romanului modern, ilustrat prin romane citadine şi de analiză (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, 1930; Patul lui Procust, 1933; Un om între oameni, 1953, roman frescă etc.).A scris drame şi comedii (Jocul ielelor, 1918; Danton, 1924; Mitică Popescu, 1925 etc.) (d. 14 mai 1957).
– 1895: S-a născut, la Geneva – Elveţia, Michel Simon (m.1975), actor francez de teatru şi film, de origine elveţiană. A jucat în spectacole de varietăţi, music-hall şi de proză. A debutat pe ecran în 1925. A interpretat peste 100 de roluri şi a obţinut un mare număr de distincţii artistice pentru filmele: Frumuseţea diavolului (1950), Necunoscuta din taxi (1959), Bătrânul şi copilul (1957) etc. Alături de Charles Laughton şi Orson Wells, este unul dintre cei trei coloşi ai secolului al XX-lea.

– 1898: S-a născut Paul Robeson, cântăreţ (bas) afro-american; actor de teatru şi film (m.23.I.1976). Militant pentru drepturile omului. Repertoriul său a cuprins cântece populare ale negrilor şi operă (Othello). A fost actor de teatru (mai ales în piesele lui Eugene O’Neill) şi de film.

– 1905: S-a născut politicianul american William Fullbright; senator democrat între anii 1945 şi 1974; fondatorul unui important program internaţional educaţional şi de schimburi culturale, care-i poartă numele (m. 1995).

– 1906: S-a născut Antal Dorati, dirijor şi compozitor ungar (m. 1988).

– 1906: S-a născut Viktor Vasarely, pictor, grafician şi sculptor francez de origine maghiară, reprezentant al artei cinetice (m. 1997).

– 1907: S-a născut, la Herţa – Bucovina, Ioan Lăzărescu (m.1993), lingvist şi istoric literar român. Specialist în literatura română veche şi premodernă. A lucrat, din 1949 şi până la sfârşitul activităţii (1975), în calitate de cercetător ştiinţific, mai întâi la Sectorul Filologic al Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” şi apoi la cel de Istorie literară al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi. A contribuit la realizarea Dicţionarului literaturii române de la origini până în 1900 (1979), operă fundamentală, editată sub egida Academiei Române.

– 1909: S-a născut Sir Robert Helpmann (m.1986), dansator şi actor britanic de origine australiană. Alături de Anna Pavlova şi Margot Fonteyn, a realizat interpretări unice în Hamlet; Electra şi altele, semnând şi coregrafia spectacolelor. A jucat în filme, printre care Povestirile lui Hoffmann.

– 1914 – La Holborn Empire, Londra, a avut loc premiera primului film artistic color din lume – „The World, the Flesh and the Devil”.

– 1916: S-a născut Cornelia Bodea, istoric; specialistă în istoria modernă a României şi istoria modernă universală; membru al Academiei Române (m. 2010). Specialistă în istoria modernă a României, a publicat: Lupta românilor pentru unitatea naţională. 1834-1849 (1967); 1848 la români. Mărturii (1982-1988); Faţa secretă a mişcării paşoptiste române (1987) etc.

– 1916, 9/22: Prima audiţie, la Ateneul Român, a „Suitei a II-a” de George Enescu (dirijor, compozitorul).

– 1918: S-a reunit, la Roma, Congresul naţiunilor asuprite din Austro-Ungaria care a decis ca fiecare naţiune componentă a imperiului să se constituie în stat naţional sau să se unească cu statul său naţional.

– 1918: Apare Decretul regal de unire a Basarabiei cu România, semnat de Ferdinand I, regele României, şi contrasemnat de Alexandru Marghiloman, preşedintele Consiliului de Miniştri, şi Dem. Dobrescu, ministrul de justiţie. La 27.III/9.IV.1918 Sfatul Ţării de la Chişinău (organul legislativ reprezentativ), întrunit în şedinţă solemnă, a hotărât, prin majoritatea absolută a votului, unirea Basarabiei cu România (după 106 ani de dominaţie rusă).

– 1919 – S-a născut John Presper Eckert Jr., inginer american, inventator al computerului ENIAC, considerat primul computer digital (d.03.06.1995).

– 1924: S-a născut Francisc Munteanu, scriitor, scenarist şi regizor (m. 1993).A publicat romane (În oraşul de pe Mureş, 1954; Statuile nu râd niciodată, 1957; Terra di Sienna, 1962; Pistruiatul, 1976) şi nuvele (Hotel Tristeţe, 1957; Cerul începe la etajul 3, 1958; Prietenul meu Adam, 1962; Testamentul, 1972 etc.). O parte din scrierile sale au fost transpuse pe ecran.

– 1926: S-a născut publicistul american Hugh Hefner, fondatorul revistei „Playboy” (1953) .Primele fotografii cu care a pornit revista la drum au fost cele ale actriţei Marilyn Monroe.

– 1930: S-a născut mezzo-soprana Martha Kessler (m. 2000).

– 1931: S-a născut compozitoarea Myriam Marbe; după 1990 s-a stabilit în Olanda (m. 1997).

– 1931: A murit prozatorul Nestor Urechia; unul dintre predecesorii literaturii turistice româneşti; fiul istoricului şi scriitorului V. A. Urechia (n. 1866).

– 1932: S-a născut chitaristul american Carl Perkins, pionier al rock and roll-ului (m. 1998).

– 1933: S-a născut actorul francez de film Jean-Paul Belmondo. A debutat pe ecran în filmul Fii frumoasă şi taci (1957). Rolurile următoare din Moderato cantabile (1960), La Ciocioara (1960) şi O femeie este o femeie (1961) îl aliniază marilor nume ale ecranului francez. A abordat cu dezinvoltură o gamă variată de roluri.

– 1933: S-a născut Gian Maria Volontè, actor italian de film (m. 1994).A debutat pe ecran în 1960, în filmul Sub zece steaguri. De-a lungul anilor, a întruchipat caractere puternice, personajele sale se afirmă pe plan social şi politic (Clasa muncitoare merge în paradis; Cristos s-a oprit la Eboli; Cazul Moro etc.).

– 1934: A murit Oskar von Miller, inginer german. Oscar Miller (n. 7 mai 1855, München – d. München), din 1875 Oscar von Miller, a fost un inginer constructor german, pionier al energiei hidroelectrice, care a rămas cunoscut îndeosebi ca fondator al celui mai mare muzeu tehnico-ştiinţific din lume: „Deutsches Museum” (Muzeul german de ştiinţă şi tehnologie din München).

– 1940: Germania a invadat Danemarca şi Norvegia (în al Doilea Război Mondial).

– 1941: S-a născut (la Timişoara) sculptorul Ingo Glass, stabilit la München, Germania. A executat sculpturi în beton şi metal cu forme expresive. Printre lucrările amplasate public, cităm: Obiect spaţial, Galaţi; Expansiune spaţială; Pozitiv-Negativ, în Germania.

– 1941: S-a născut prozatorul Gheorghe Săsărman, stabilit, din 1983, în Germania.

– 1943: S-a născut, la Viişoara, jud. Bacău, Gheorghe Drăgan, scriitor român. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat volumele: Corabia argonauţilor (eseuri şi articole, 1972), Titlul la alegere (versuri, 1981), Ioana din primăvară (povestiri, schiţe, 1986), Poetică eminesciană (I, temeiuri folclorice, 1989), Contemporanii noştri (interviuri, 2000) etc.

– 1947: S-a născut publicistul Horia Alexandrescu; director-fondator al cotidianului „Cronica română” (1993-2001 şi din decembrie 2006).

– 1948: S-a născut pictorul Ioan Sbârciu.

– 1954: S-a născut actorul american de film Dennis Quaid.

– 1955: A încetat din viaţă Alexei Ivanovici Abrikosov (n.1875), anatomopatolog rus, specialist în îmbălsămări. A făcut parte din echipa care a îmbălsămat cadavrele unor mari personalităţi ale acelei perioade (V. I. Lenin, I. V. Stalin, G. Dimitrov, HOŞI MIN etc.). A fost profesor la Institutul de Medicină din Moscova.

– 1959: A murit Frank Lloyd Wright, promotor al arhitecturii „organice”; autor de scrieri teoretice şi memorii; considerat cel mai important arhitect american al secolului al XX-lea (n. 1867).

– 1959 – NASA a anunţat oficial terminarea selecţiei pentru primii astronauţi. Printre ei, Alan Shepard – ce-l de-al cincilea om care a păşit pe Luna şi John Glenn – primul american care a orbitat vreodată în jurul Pământului.

– 1961: A murit Alexandru Kiriţescu, dramaturg şi traducător. A scris comedii satirice („Gaiţele sau Cuibul de viespi”, „Dictatorul”), evocări istorice („ Nunta din Perugia”, „Borgia”, „Michelangelo”), remarcabile prin conflictul incisiv, varietatea tipologică şi valoarea observaţiei sociale şi psihologice (n.28.03.1888).

– 1962: S-a născut, la Suceava, Ofelia Ichim, critic şi istoric literar român. Cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi.A publicat volumul Pădurea interzisă. Mit şi autenticitate în romanele lui Mircea Eliade (2001) şi altele.

– 1962: S-a născut Mircea Rednic, fotbalist şi antrenor român (n.Hunedoara).

– 1964: A murit Mihu Dragomir, poet, prozator şi traducător (n. 1919). Partea cea mai rezistentă a creaţiei sale o constituie poezia de dragoste, cuprinsă în volumele postume: Şarpele fantastic (1965), Pământul cântecului (1967), Dor (1969). Ca prozator, s-a manifestat în domeniul literaturii ştiinţifico-fantastice.

– 1970: A fost inaugurat Aeroportul Internaţional Bucureşti–Otopeni (din mai 2004 se numeste Aeroportul Internaţional Henri Coandă).

– 1974 – A fost inaugurat stadionul de fotbal Steaua.

– 1984: Se dezveleşte, la Tecuci, bustul scriitorului Calistrat Hogaş, realizat, în piatră, de sculptorul Ion Dămăceanu.

– 1991: Georgia (Gruzia) îşi proclamă independenţa de stat.

– 1998: A murit Mihail Grecu, artist plastic din Republica Moldova (n. 1916).

– 1998: Din iniţiativa Uniunii „Vatra Românească” şi a „Ligii pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni”, se dezveleşte, la Chişinău (în faţa Universităţii), o statuie a lui Mihai Eminescu.

– 2003: În războiul din Irak, trupele coaliţiei americano-britanice ocupă Bagdadul. Cea mai mare statuie a lui Saddam Hussein este dărîmată cu ajutorul unui transportor blindat American.

– 2002: La Westminster Abbey au loc funeraliile reginei mamă Elizabeth a Marii Britanii.Abaţia Westminster este biserica cea mai cunoscută din Londra. Construcţia sa a început în secolul XI. Este mormântul majorităţii regilor şi reginelor engleze, dar şi a mai multor oameni celebri. Colţul poeţilor aduce onoruri scriitorilor Regatului Unit. Aproape toate încoronările monarhilor englezi au avut loc în această abaţie. Adevăratul nume al catedralei este „Biserica colegială a Sfântului Petru”. Abaţia este inclusă în patrimoniul mondial al UNESCO.Westminster Abbey este cea mai veche şi mai faimoasă dintre catedralele din Londra. Acolo a fost un locaş de cult încă din secolul al VII-lea, când conform legendei, Sf Petru a fondat o biserică care purta numele lui. Clădirea actuală este rezultatul reconstrucţiei care a fost începută de Henry III în 1245, apoi continuată în 1745. Mulţi monarhi englezi au fost încoronaţi în Abbey de la încoronarea lui Harold al II-lea în 1066, iar biserica adăposteşte mormintele multor regi şi regine incluzând Elizabeth I; Mary, Regina Scoţie şi Henry VII, cuprinde şi morminte de poeţi, polticieni şi eroi de război, printre care „Soldatul Necunoscut”, care a luptat în primul Război Mondial.

– 2005: În Marea Britanie, Prinţul de Wales se căsătoreşte cu Camilla Parker Bowles.

– 2007: Începe să emită Antena 2, al patrulea post de televiziune al grupului Intact Media, având sloganul „Televiziune cu atitudine”.

– 2011: A murit Anton Groman jucător de rugby, antrenor, publicist şi comentator (considerat mult timp „vocea de aur” a rugbyului românesc), mulţi ani colaborator al Secţiei Sport a Radioului Naţional (n. 1926).

– 2011: A murit regizorul de film american Sidney Lumet, unul dintre cei mai prolifici regizori ai erei moderne, conform „Encyclopedia of Hollywood” (n. 1924).

– 2012: A murit fizicianul Andrei (Mihail) Andrieş din Republica Moldova; studii despre proprietăţile electrice şi optice în semiconductori amorfi; a realizat noi fibre optice; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1991); ca preşedinte al Academiei de Ştiinte din R. Moldova, a rămas în istoria acestei instituţii prin numeroase împliniri, între care recunoaşterea limbii vorbite în Republica Moldova ca limbă română (n. 1933).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.