S-a întâmplat în 9 aprilie 1918

0
85

S-a întâmplat în 9 aprilie 1918: Apare Decretul regal de unire a Basarabiei cu România, semnat de Ferdinand I, regele României, şi contrasemnat de Alexandru Marghiloman, preşedintele Consiliului de Miniştri, şi Dem. Dobrescu, ministrul de justiţie. La 27.III/9.IV.1918 Sfatul Ţării de la Chişinău (organul legislativ reprezentativ), întrunit în şedinţă solemnă, a hotărât, prin majoritatea absolută a votului, unirea Basarabiei cu România (după 106 ani de dominaţie rusă). Textele de mai jos sunt edificatoare:

Informarea lui Margjikoman către rege:

Sire,

Sfatul Țării din Basarabia votând în ședința dela 27 martie (9 aprilie) 1918, unirea Republicei democratice Moldovenești (Basarabia) cu România, subsemnatul are onoarea a ruga respectuos pe Maiestatea Voastră să binevoiască a semna alăturatul proect de decret pentru promulgarea votului în chestiune și a declarațiunii făcute cu acest prilej de subsemnatul în numele poporului Român și al Maiestăței Voastre.

Cu cel mai profund respect,

Sire,

Al Maiestății Voastre,

Prea supus și prea plecat servitor,

Președintele Consiliului de miniștri

  1. Marghiloman

9 aprilie, 1918

  1. 68
Decretul Regal de promulgare a actului unirii Basarabiei cu România
Ferdinand I,Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României:
La toți de față și viitori, sănătate;
Sfatul Țării din Basarabia, în ședința lui dela 27 Martie (9 Aprilie) 1918, votând, prin 86 voturi pentru, contra 3, fiind și 36 abțineri, următoarea rezoluțiune:

„În numele Poporului basarabean Sfatul Țării declară:

Republica democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră, și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechei Moldave, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu Mama sa România”.

Și Prezidentul Consiliului nostru de Miniștri declarând că:

„ În numele poporului român și al regelui lui, M. S. Ferdinand I al României, ia act de acest vot quasi unanim și declară la rândul lui Basarabia unită cu România de veci una și indivizibilă”.

Promulgăm acest vot și această declarație și ordonăm să fie învestit cu sigiliul statului și publicat în Monitorul Oficial.
Dat în Iași la 9 Aprilie 1918

Nr. 842

Ferdinand I

Președintele consiliului de miniștri, A. Marghiloman

Ministru de Justiție, D. Dobrescu

Decretul regal pentru numirea Consiliului directorilor din Basarabia
Ferdinand I, Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României.
La toți de față și viitori, sănătate;

Asupra raportului președintelui consiliului nostru de miniștri și ministru secretar de stat la departamentul de interne Nr.70/918.

Am decretat și decretăm:

Art. I. – Se înființează un consiliu de directori pentru administrarea provizorie provincială a Basarabiei.
Art. II. – Sunt numiți membri ai acestui consiliu: Doctor P. Cazacu ca prezident;
D-nii. Ion Costin, N. N. Codreanu, Ștefan Ciobanu, Vlad Chiorescu, Gheorghe Grosu, Emanoil Catelie, Isac Gherman și Arcadie Osmolovsky, ca membri.

Art. III. – Jurământul prezidentului se va depune înaintea ministrului nostru de interne, iar prezidentul este împuternicit să primească jurământul celorlalți membri.

Art. IV. – Un regulament ulterior va determina repartiția lucrărilor, după ramurile de activitate administrative corespunzătoare cu ministerele țării.
Art.V. – Președintele consiliului nostru de miniștri și secretari de stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Iași, la 9 Aprilie 1918.

Ferdinand I

Președintele consiliului de miniștri și ministrul de Interne, A. Marghiloman

Surse:

Decretul regal pentru promulgarea unirii Basarabiei cu România din 27 martie/9 aprilie 1918

Decretul-regal-de-unire-a-Basarabiei-cu-Romania-27-martie-9-aprilie-1918-(1)

Declarația de Unire a Basarabiei cu România și Decretul regal semnat de Ferdinand I

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here