S-a întâmplat în 8 martie…

0
89

S-a întâmplat în 8 martie…

– „Ziua Internaţională a Femeii” (instituită în anul 1910); a fost recunoscută oficial de către Naţiunile Unite în anul 1975, odată cu proclamarea „Anului internaţional al femeii” şi declararea perioadei 1976-1985 ca „Deceniu ONU pentru condiţia femeii”; în 1977 Adunarea Generală a ONU a proclamat, printr-o rezoluţie, „Ziua Naţiunilor Unite pentru drepturile femeilor şi pace internaţională”.

-1566: S-a născut compozitorul italian Don Carlo Gesualdo (m. 1613).

– 1617: S-a născut Tito Livio Burattini, arhitect, matematician şi om de ştiinţă italian (d. 1681). În perioada 1637 – 1641 a stat în Egipt, unde a făcut lucrări de triangulaţie şi cartografie, a măsurat piramide, obeliscuri şi monumentele din Alexandria, Memfis şi Heliopolis. La întoarcerea în Europa s-a stabilit câtva timp în Germania, iar din 1642 la Cracovia, unde a fost arhitect al curţii regale. Acolo, în colaborare cu astronomul Stanislaw Pudlowsky a descoperit neregularităţile suprafeţei planetei Venus. Face experienţe de optică şi devine un reputat fabricant de lentile pentru microscoape şi telesdcoape. În 1675 publică lucrarea Misura Universale, în care redenumeşte unitatea de măsură universală propusă de John Wilkins în metru (metro cattolico, traducere literală a expresiei măsură universală) şi îl defineşte ca lungimea unui pendul a cărui semiperioadă de oscilaţie este de o secundă, ceea ce corespunde unei lungimi de cca. 993,9 mm actuali. Necunoscută în epoca lui Burattini, gravitaţia influenţa lungimea metrului în funcţie de loc, astfel că în 1791 Academia de ştiinţe a Franţei redefineşte metrul la o valoare mai constantă.

– 1618: Johannes Kepler descoperă a treia lege a mişcării planetelor.

-1629: S-a născut compozitorul şi organistul Ioan Căianu, primul autor atestat de muzică cultă din Transilvania; culegător de folclor românesc şi maghiar; de la el s-a păstrat „Codicele Caioni”.

– 1817: Prima utilizare a stetoscopului de catre medicul francez René Théophile Hyacinthe Laënnec.

– 1820, 8/20: S-a născut Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Române (1859-1862) şi al statului naţional România (1862-1866); participant activ la Revoluţia de la 1848 din Moldova; la 5/17.I.1859 a fost ales domn al Moldovei, iar la 24.I/5.II.1859 şi al Ţării Româneşti, înfăptuindu-se astfel unirea celor două Ţări Române; ca domnitor, Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea uniunii personale (de la 1859) de către puterea suzerană şi puterile garante şi apoi pentru desăvârşirea unirii Principatelor Române, prin realizarea unităţii constituţionale şi administrative, care s-a finalizat în ianuarie 1862, când Moldova şi Ţara Românească au format un stat unitar cu numele de România, cu capitala la Bucureşti, cu un singur Guvern (22.I/3.II.1862) şi un singur Parlament (24.I/5.II/1862); sub domnia sa s-au pus bazele dezvoltării moderne a naţiunii române din punct de vedere economic, social, politic şi cultural; guvernarea sa a întâmpinat, însă, o puternică opoziţie din partea conservatorilor şi a liberalilor radicali, care au organizat un complot şi l-au silit să abdice (11/23.II.1866); exilat, Cuza îşi va petrece restul vieţii dincolo de hotarele ţării (m. 1873, la Heidelberg, Germania).

– 1830, 8/20: S-a născut Atanasie Marian Marienescu; s-a remarcat ca istoric, filolog, scriitor, folclorist şi etnograf, lui datorându-i-se tipărirea primei culegeri de colinde din teritoriile româneşti (1859); membru corespondent al Societăţii Academice Române şi, apoi, membru titular al Academiei Române din 1881 (m. 1914).

– 1848, 8/20: A avut loc, la Paris, în locuinţa lui Nicolae Bălcescu, o întrunire a revoluţionarilor români (munteni şi moldoveni), unde s-a hotărât declanşarea revoluţiei simultan în cele două Principate şi s-a redactat programul acesteia; coordonarea celor două revoluţii s-a dovedit mai greu de realizat la faţa locului, evenimentele urmând un curs deosebit în fiecare dintre cele două capitale.

– 1856: Contele Walewski, ministrul de externe al Franţei şi preşedinte al Congresului de Pace (fiul natural al lui Napoleon I), propune, în timpul Congresului de pace de la Paris, unirea Moldovei cu Muntenia sub conducerea unui prinţ străin.

– 1857: S-a născut compozitorul italian Ruggiero Leoncavallo (m. 1919).

– 1862: Războiul Civil American: Are loc prima bătălie între două nave de luptă cuirasate, Monitor (aparţinând Uniunii) şi Merrimack (aparţinând Confederaţiei), bătălie ce a revoluţionat tactica navală.

 – 1869: A murit compozitorul francez Hector Berlioz; a avut o contribuţie importantă în conturarea romantismului francez prin promovarea unei noi estetici muzicale, care presupune existenţa unor mijloace expresive (n. 1803). A avut o contribuţie importantă în conturarea romantismului francez. Contribuţia lui constă în promovarea unei noi estetici muzicale, care presupune existenţa unor mijloace expresive.

– 1871, 8/20: A murit (la Neapole, Italia) Alexandru Hurmuzaki (Hurmuzachi), publicist şi om politic; unul dintre fruntaşii mişcării naţionale din Bucovina; membru fondator al Societăţii Academice Române din 1866 (n. 1823).

– 1875: S-a născut compozitorul şi pianistul italian Franco Alfano (m. 1954).

– 1879: S-a născut medicul Constantin M. Popescu; primul operator român de film, pionier al filmului ştiinţific mondial (între anii 1898 şi 1901, împreună cu medicul Gheorghe Marinescu, fondatorul şcolii româneşti de neurologie, a utilizat cinematograful în studierea unor maladii psihice) (m. 1956).

– 1888: S-a născut sculptorul şi profesorul Cornel Medrea (nume complet: Corneliu Virgiliu Medrea); membru corespondent al Academiei Române din 1955 (m. 1964).

– 1895: S-a născut Agatha Grigorescu-Bacovia, poetă, prozatoare şi memorialistă; soţia poetului George Bacovia (m. 1981).

– 1896: S-a născut Zavaidoc (Marin Teodorescu), cel mai cunoscut lăutar român al perioadei interbelice (m. 1945).

– 1906: S-a născut Ştefan Péterfi, botanist de naţionalitate maghiară din România; paralel cu activitatea didactică la Universitatea din Cluj, a desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică, consacrându-se în principal studiului algelor; membru titular al Academiei Române din 1963, vicepreşedinte al acestui for (1974-1978) (m. 1978).

– 1910: S-a născut prozatorul Radu Tudoran (numele la naştere: Nicolae Bogza); fratele scriitorului Geo Bogza.Radu Tudoran (numele la naştere, Nicolae Bogza, n. Blejoi, judeţul Prahova – d. 18 noiembrie 1992) a fost un prozator român, autorul unor romane de mare succes: Un port la răsărit (1941) şi Toate pânzele sus! (1954), autorul ciclului de romane dedicat României secolului al XX-lea, Sfârşit de mileniu şi traducător.

– 1911: S-a născut Emanuel Elenescu, dirijor, compozitor şi profesor; fagotist în Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii (1933-1938; 1947-1950); a debutat ca dirijor la Ateneul Român (1938), la pupitrul Orchestrei Radio; dirijor la Corul Radio din Bucureşti (1950-1952) şi la Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii (1952-1983) (m. 2003).

– 1911: Ziua internaţională a femeii este celebrată pentru prima dată.

– 1917: S-a născut poetul Dimitrie Stelaru (m. 1971).

– 1917: Are loc o demonstraţie a femeilor din Petrograd împotriva lipsei de alimente, organizată cu prilejul „Zilei femeii”, care continuă până la 12 martie cu o grevă a muncitorilor, moment ce reprezintă declanşarea Revoluţiei din februarie; trupele trimise împotriva lor fraternizează cu greviştii; se formează miliţiile cetăţeneşti (gărzile roşii); în urma evenimentelor, pe 15 martie acelaşi an, ţarul Nicolae al II-lea va abdica, momentul marcând sfârşitul dinastiei Romanovilor şi al Imperiului Ţarist.

– 1917: A murit contele german Ferdinand von Zeppelin, inventatorul dirijabilului, în perioada 1900-1917 construind peste 50 de dirijabile rigide; este primul care a folosit motorul cu combustie internă pentru propulsia dirijabilelor (n. 1838).

– 1918: Primul caz de gripă spaniolă; începutul unei pandemii devastatoare.

– 1921: S-a născut actriţa americană Cyd Charisse, considerată ultima mare dansatoare a Hollywood-ului; a jucat alături de Fred Astaire şi Gene Kelly în numeroase musical-uri din anii ’50 ai secolului XX (m. 2008).

– 1921: Trupe franceze au ocupat Düsseldorf şi alte oraşe din zona Ruhrului, din cauza neachitării despăgubirilor de război de la sfârşitul Primului Război Mondial, pe care Germania le datora Franţei (67 miliarde mărci-aur).

– 1922: S-a născut Ralph Baer, inventator şi inginer german-american, cunoscut drept „tatăl jocurilor video”, datorită muncii sale de pionierat care a dus la crearea consolei de jocuri video Odyssey (m. 2014).

– 1923: S-a născut Walter Jens, scriitor german, filolog, critic şi istoric literar, profesor; militant activ împotriva militarismului (m. 2013).

– 1923: A murit Johannes Diderik van der Waals, fizician olandez (n. 1837) .Johannes Diderik van der Waals (n. 23 noiembrie 1837 in Leiden; d. Amsterdam) a fost un fizician olandez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1910 pentru munca sa în domeniul ecuaţiei stării gazelor şi lichidelor.

– 1924: S-a născut Alma Redlinger, pictoriţă, desenatoare şi gravoare.

– 1928): Prin hotărârea judecătorească nr. 6728 a Tribunalului Ilfov, Liga Navală Română (LNR) a căpătat personalitate juridică. Comitetul de iniţiativă, constituit dintr-un grup de personalităţi din marină, din viaţa culturală şi politică, printre care: viceamiral Vasile Scodrea, contraamiral Ioan Coandă, profesorul universitar Marin Ştefănescu şi comandorii Ion Bălănescu, Aurel Negulescu, Mihai Negru, Eugeniu Botez, a pus temelia înfiinţării LNR în anul 1927; în februarie 1928 a avut loc adunarea de constituire a Ligii Navale.

– 1931: S-a născut scriitorul şi istoricul Gelcu Maksutovici; fost preşedinte al Uniunii Culturale a Albanezilor din România.

– 1935: S-a născut prozatorul Radu Ciobanu.

– 1936: S-a născut actriţa Gina Patrichi (m. 1994).

– 1941: A murit scriitorul american Sherwood Anderson (n. 1876).

– 1945: La două zile după instalarea guvernului Petru Groza, la 6 martie 1945, Churchill s-a adresat preşedintelui american Roosevelt, printr-o telegramă personală şi strict secretă, în care îşi manifesta îngrijorarea faţă de instalarea, prin forţă, a unui guvern comunist şi prevedea epurarea fără discriminare a românilor anticomunişti…. În telegrama de răspuns, preşedintele american, recunoscând amestecul conducerii de la Kremlin în numirea unui guvern comunist, menţiona: eu cred că România nu este un loc bun pentru a ne măsura cu ruşii.

– 1945: Guvernul român a adresat guvernului sovietic o telegramă în care solicita reintegrarea nordului Transilvaniei la România, teritoriul fiind oficial parte a Ungariei, ca urmare a Dictatului de la Viena din 1940. În telegrama de răspuns, din 9 martie 1945, I.V.Stalin consimte la reinstalarea administraţiei româneşti în N-E Transilvaniei. La 13 martie 1945, la Cluj, a avut loc proclamarea oficială a reinstalării administraţiei româneşti în această parte a ţării.

– 1948: S-a născut Mel Galley, chitarist al trupei britanice de heavy metal Whitesnake (m. 2008).

– 1950: Uniunea Sovietică susţine că deţine bomba atomic.

– 1952: A murit Horia Furtună, poet, dramaturg şi prozator; autorul poeziei Un suflet nou, dedicată momentului inaugural al Radiodifuziunii Române (1.XI.1928), poezie citită la microfon de autor; ulterior Horia Furtună a fost realizator şi director de programe la SRR (n. 1888).

– 1957: A murit Othmar Schoeck, compozitor, dirijor şi pianist german (n. 1886).

– 1961: A murit Gala Galaction, prozator, memorialist şi traducător, preot şi profesor de teologie la Cernăuţi şi Bucureşti (a realizat, în 1938, în colaborare, una dintre cele mai izbutite traduceri în limba română ale „Bibliei”); membru titular onorific al Academiei Române din 1947 (n. 1879).

– 1961: A murit Sir Thomas Beecham, dirijor englez (n. 1879).

– 1965: Vietnam: sosirea soldaţilor americani.

– 1967: A murit entomologul de origine germană Wilhelm Karl W. Knechtel, fondatorul şcolii româneşti de entomologie agricolă; membru titular al Academiei Române din 1955 (n. 1884).

– 1968: La Praga, studenţii cehoslovaci îşi declară sprijinul faţă de mişcarea de liberalizare cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga.

– 1971: A murit Harold Lloyd, actor american de film (n. 1893).

– 1972: Reprezentantul permanent al României la Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) a semnat, la Viena, Acordul cu privire la aplicarea garanţiilor în cadrul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare între România şi AIEA.

– 1979: Începe vizita oficială în România a preşedintelui Franţei, Valery Giscard D’Estaing (8 martie – 10 martie 1979).

– 1981: A murit dirijorul rus Kiril Kondraşin (n. 1914).

– 1982: Staţiile automate interplanetare sovietice Venus-13 şi Venus-14 ating suprafaţa planetei Venus.

– 1982: A murit zoologul Vasile Gh. Radu; de numele său se leagă promovarea cercetărilor faunistice şi de ecologie terestră; membru corespondent al Academiei Române din 1948 (n. 1903).

– 1982: SUA acuză URSS de folosirea gazelor toxice în Afganistan. Se afirmă că aproape 3.000 de persoane au fost ucise astfel.

– 1983: Preşedintele american Ronald Reagan numeşte URSS un Imperiu al Răului.

– 1983: A murit Sir William Walton, compozitor englez (n. 1902).

– 1987: A murit Zoe Băicoianu, sculptoriţă şi ceramistă (n. 1910).

– 1991: S-a înfiinţat, la Bucureşti, agenţia de presă „A. M. Press”, condusă de poetul Lucian Avramescu.

– 1993: A murit compozitorul şi muzicologul român de naţionalitate germană Wilhelm Georg Berger; membru corespondent al Academiei Române (n. 1929).

– 1995: Deschiderea oficială a lucrărilor Comisiei de elaborare a strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, compusă din oameni de ştiinţă şi din reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare.

– 1999: A murit Adolfo Bioy Casares, prozator, traducător, editor şi jurnalist argentinian, unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori latino-americani (n. 1914).

– 1999: A murit Joe DiMaggio, legendarul jucător de basball al echipei „Yankees” din New York; a fost căsătorit, pentru scurt timp, cu actriţa americană de film Marilyn Monroe (n. 1914).

– 1999: A murit Adolfo Bioy Casares, prozator, traducător, editor şi jurnalist argentinian, unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori latino-americani (n. 1914).

– 2000: Papa Ioan Paul al II-lea a fixat această zi pentru mea culpa publica (zi de pocăinţă).

– 2001: A murit Ninette de Valois, balerină britanică, fondatoarea companiei Royal Ballet  (n. 1898).

– 2002: A murit Dan Marţian, om politic, membru fondator al FSN (Frontul Salvării Naţionale – decembrie 1989) şi copreşedinte al CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională – ianuarie 1990); primul preşedinte al Camerei Deputaţilor după 1989 (1990 -1992) (n. 1935).

– 2010: A murit istoricul şi criticul literar George Gană (n. 1935).

– 2011: A murit inginerul agronom Marcu Botzan; autor al unor importante cercetări care fundamentează dezvoltarea şi rolul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare pe teritoriul României; considerat drept „creator al şcolii româneşti de cercetare în îmbunătăţiri funciare“; membru titular al Academiei Române din 1993 (n. 1913).

– 2014: Un avion aparţinând companiei Malaysia Airlines a dispărut de pe radare la două ore după decolarea din Kuala Lumpur cu destinaţia Beijing. La bordul avionului se aflau 239 de persoane (227 de pasageri şi 12 membri ai echipajului), considerate decedate. Conform datelor obţinute prin satelit şi de echipele de căutare, avionul Boeing 777 s-a prăbuşit în sudul Oceanului Indian, la vest de oraşul australian Perth.

– 2015: A murit compozitorul Marcel Dragomir; redactor principal la Secţia de creaţie a Radiodifuziunii Române între anii 1984 şi 1994 (n. 1944).

– 2016: A murit Sir George Martin, producător muzical, compozitor, aranjor, inginer de sunet şi muzician britanic; a produs albumele de studio ale formaţiei „The Beatles” (n. 1926).

 

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here