S-a întâmplat în 7 septembrie…

0
139

S-a întâmplat în 7 septembrie…

– 1533: S-a născut Elisabeta I (supranumită „The Virgin Queen”), regină a Angliei şi a Irlandei (1558-1603), ultimul suveran din dinastia Tudor. A sprijinit artele şi literatura, cel mai de seamă reprezentant al culturii din acea epocă fiind W. Shakespeare (d.24.03.1603).

– 1707: S-a născut Georges (Louis Leclerc) De Buffon, naturalist şi scriitor francez; unul dintre întemeietorii concepţiei evoluţioniste (m. 1788).
– 1726: S-a născut compozitorul francez François Philidor (m. 1795).
– 1776: Este consemnata folosirea pentru prima dată a unui submarin în cadrul unei operațiuni militare. David Bushnell construiește submarinul The Turtle pe care-l folosește în războiul pentru independență din America; Turtle se putea deplasa în imersiune cu o viteză de 1 Nd.
– 1739: Tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria şi Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman (1736-1739) Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia Ţării Româneşti.
– 1811: S-a născut Prinţul Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, tatăl regelui Carol I al României. Karl Anton Joachim Zephyrin Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen (n. Krauchenwies – d. 2 iunie 1885) a fost şef al casei de Hohenzollern-Sigmaringen, prim-ministru al Prusiei în perioada 6 noiembrie 1858 – 12 martie 1862 şi tată al primului rege al României, Carol I. El a fost fiul prinţului Karl de Hohenzollern-Sigmaringen şi al Mariei-Antoinette Murat, nepoata de frate a lui Joachim Murat. Prinţul Karl Anton a fost căsătorit cu prinţesa Josephine Friederike Luise de Baden (1813 – 1900), fiică a lui Karl, Mare Duce de Baden. Împreună au avut mai mulţi copii:
Leopold (1835 – 1905), străbunic al Regelui Mihai I al României,
Stephanie (1837 – 1859) – căsătorită cu regele Petru al V-lea al Portugaliei;
Carol (1839 – 1914), viitor rege al României
Anton (1841 – 1866), mort pe câmpul de luptă, în Bătălia de la Königgrätz, în cursul războiului pruso-austriac
Friedrich (1843 – 1904)
Maria Luise (1845 – 1912) – căsătorită cu Prinţul Filip de Belgia.
– 1812 -1812: A avut loc bătălia de la Borodino (localitate în Rusia, la 110 km vest de Moscova), între armatele ruse, conduse de Kutuzov, şi cele franceze, urmată de intrarea lui Napoleon I în Moscova, la 14 septembrie acelaşi an; bătălia de la Borodino a reprezentat una dintre operaţiunile importante din cadrul campaniei lui Napoelon I Bonaparte împotriva Rusiei, începută în luna iunie acelaşi an. Bătălia este considerată cea mai sângeroasă din istoria războaielor napoleonieneBătălia, deşi a fost o victorie tactică şi strategică franceză incontestabilă, nu a reprezentat triumful complet de care Napoleon avea nevoie pentru a-l convinge pe Țarul Alexandru I să încheie pacea. Ca urmare a bătăliei, trupele franceze au avut drumul deschis spre capitala economică a Rusiei, Moscova, pe care o vor ocupa timp de o lună şi jumătate, în aşteptarea tratativelor de pace. Acestea din urmă nu se vor materializa şi, odată cu venirea iernii, francezii sunt nevoiţi să se retragă, cu pierderi uriaşe cauzate de crunta iarnă rusească.
– 1816: S-a născut Lascăr Rosetti, om politic român (d. 28.04.1884).
– 1844: S-a născut Émile André Lecomte de Nouy, arhitect, membru corespondent strain al Academiei Române; a alcatuit planurile de restaurare a unor monumente românesti: bisericile Trei Ierarhi şi Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi, biserica Sf. Dumitru din Craiova şi Mănăstirea Curtea de Argeş (d. 11.11.1914). „Mitropolia” din Târgovişte, biserica Sf. Nicolae din Iaşi şi Sf. Dumitru din Craiova, au fost dărâmate în întregime, André Lecomte du Nouy construind monumente noi, inspirându-se din formele vechi arhitectonice şi din motivele lor decorative. Celelalte două monumente, Biserica Trei Ierarhi şi biserica Mănăstirii Argeşului, au suferit puţine modificări de ordin arhitectural. Au fost înlăturate zidurile înconjurătoare şi clopotniţele, acolo unde existau.Catedrala Mitropolitană din Craiova poartă hramul „Sfântul Dumitru” (26 octombrie), sfânt care este şi ocrotitorul Municipiului Craiova. Păreri neconfirmate documentar plasează existenţa ei în vremea fraţilor Petru şi Asan, sec. XII (1185) sau a lui Ioan al Cumanilor, sec. XIII (1230), ori a lui Mircea cel Bătrân. Cert este că istoria Craiovei se îmbină cu istoria bisericii „Sfântul Dumitru”, care, într-o vreme avea în proprietatea sa toată moşia banilor olteni. Pentru această însemnătate istorică, biserica s-a bucurat de preţuire din partea voievozilor şi boierilor evlavioşi care au contribuit deseori la restaurarea acesteia.Ctitorie a boierilor Craioveşti, prim ctitor socotit a fi Barbu Craiovescu, întâia confirmare documentară din anul 1645 o menţionează ca „Biserica Domnească de Craiova”, iar în alte izvoare apare sub numele de „Băneasa”. A fost rezidită din temelii la 1651 de Matei Basarab, ulterior reparată de fostul mare armaş Petru Obedeanu în 1690, de fiul sau, stolnicul Constantin Obedeanu, în 1724, când se şi repictează, zugrăveala fiind executată de Teodosie, Andrei şi alţii. Din 1765 devine metoc al Episcopiei Râmnicului. Este închisă în 1849 şi rămâne în ruină până la 1889. Cu sprijinul regelui Carol I şi al Reginei Elisabeta, a fost rezidită din temelii de arhitectul Andre Lecomte de Nouy, între anii 1889 – 1893. Sfinţirea a avut loc la 16 octombrie 1893, cu fast deosebit, sub păstoria Episcopului Bartolomei al Râmnicului-Noul Severin. I s-a păstrat planul în crucea greacă şi are un pridvor deschis, o turlă pe naos şi două pe pronaos. A fost pictată de francezii Menpiot şi Bories.Catedrala Sfântul Dumitru adăposteste moaştele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului, ale Sfinţilor Serghie şi Vah şi ale Sfintei Muceniţe Tatiana. Pe lângă Catedrală a funcţionat cea mai veche şcoală din Oltenia (după N.Iorga), şcoala de preoţi şi dascăli.în anul 1939, biserica Sfântul Dumitru din Craiova devine Catedrală Mitropolitană.Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi este o biserică ortodoxă din municipiul Iaşi, construită de Ștefan cel Mare în perioada 1491-1492 şi refăcută în anii 1884-1904 de arhitectul francez André Lecomte du Noüy, prin demolare şi reconstruire pe aceeaşi fundaţie şi aproximativ în forma sa iniţială, înlăturându-se adaosurile ulterioare. Este situată în centrul oraşului, pe Str. Anastasie Panu nr. 65, în preajma vechii Curţi Domneşti, între Palatul Culturii şi Casa cu arcade (Casa Dosoftei).Fiind situată în imediata vecinătate a vechii Curţi domneşti şi pentru faptul ca aici au fost unşi aproape toţi domnii Moldovei, de la Despot Vodă până la Grigore Alexandru Ghica, bisericii i s-a spus „Sfântul Nicolae-Domnesc”, spre a o deosebi de alte construcţii cu acelaşi hram. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, pentru o perioadă de câţiva ani (1677-1682), Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” a îndeplinit rolul de catedrală mitropolitană.Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi din anul 2004, având codul de clasificare IS-II-m-B-03962.
– 1850: S-a născut Constantin Istrati, chimist şi medic; unul dintre fondatorii şcolii româneşti de chimie (a organizat învăţământul de chimie organică la Universitatea din Bucureşti); a înfiinţat Societatea Română de Ştiinţe (1890) şi Asociaţia Română pentru Înaintarea şi Răspândirea Ştiinţelor (1902); membru titular al Academiei Române din 1899, preşedinte al acestui for (1913-1916) (m. 1918).
– 1857, 7/19: Încep alegerile pentru Adunarea ad-hoc a Ţării Româneşti, câştigate de unionişti (convocate prin hotărârea Congresului de pace de la Paris, 1856). La 7/19.VII.1857 au început alegerile pentru Adunarea ad-hoc în Moldova, falsificate de ultraconservatorul Nicolae Conachi-Vogoride, ostil unirii Moldovei cu Ţara Românească; la 24 iulie/5 august Franţa, Rusia, Prusia şi Regatul Sardiniei decid ruperea legăturilor cu Poarta Otomană, care refuzase să anuleze alegerile falsificate din Moldova; ca urmare a întrevederii dintre Napoleon al III-lea şi regina Victoria (din 25 iulie/6 august), se ajunge la o soluţie de compromis: Marea Britanie acceptă anularea alegerilor (falsificate) din Moldova, iar Franţa se mulţumeşte cu o unire parţială, Ţara Românească şi Moldova urmând să aibă instituţii similare, renunţând însă la proiectul privind unirea Principatelor sub un principe străin; aceste hotărâri marchează, pe plan diplomatic, un moment important în realizarea statului roman.
– 1866: S-a născut Tristan Bernard, dramaturg si prozator francez, autor de piese scrise în registru comic: „Sălbaticul”, „Jules, Juliette şi Julien” (d.07.12.1947).
– 1867: A murit arhiepiscopul Alexandru Şterca-Şuluţiu, primul mitropolit greco-catolic („unit”) din Transilvania (din 1853/1855) (n. 1794).
– 1870: A fost inaugurată gara din Cluj-Napoca pe linia de cale ferată Oradea-Cluj- Braşov, construită între 1867-1873.
– 1881: S-a născut Henri Focillon, istoric de artă şi estetician francez; prieten apropiat al României, a vizitat de mai multe ori ţara noastră; de numele său se leagă fondarea Institutului Francez din Bucureşti; membru de onoare străin al Academiei Române din 1926 (m. 1943).
– 1881: A murit Sidney Lanier, scriitor şi critic literar american (n. 1842).
– 1888:  Edith McLean inventează primul incubator pentru nou-născuți.
– 1892: James Corbett a devenit primul campion al lumii la box.
– 1897: S-a născut Alexandru Rally, poet şi traducător (din poezia franceză); a elaborat şi o importantă bibliografie franco-română („Les oeuvres français des auteurs roumains” şi „Les oeuvres français relatives à la Roumanie”), operă neterminată, scrisă în colaborare cu soţia sa, Getta Elena Rally (m. 1986).
– 1900, 7/20: S-a născut pedagogul Stanciu Stoian; contribuţii în domeniile didacticii, metodicii şi metodologiei; membru corespondent al Academiei Române din 1963 (m. 1984).
– 1902: S-a născut criticul şi istoricul literar Şerban Cioculescu; membru titular al Academiei Române din 1974 (m. 1988).
– 1904: S-a născut Dumitru Dumitrescu, inginer român, întemeietorul școlii românești moderne de hidraulică (d. 20.09.1984).
– 1907: A murit Bogdan Petriceicu-Hașdeu, enciclopedist, jurist, lingvist, istoric, om politic şi scriitor român (n. 1836).
-1907:Primul voiaj transatlantic al navei RMS Lusitania.
-1909: S-a născut Elia Kazan (Elia Kazanjoglou), regizor, scenarist şi producător american de origine maghiară (d. 2003).
– 1910: Marie Curie a izolat prima mostră pură de radium.
– 1910: S-a născut Bucur Ţincu, eseist şi istoric literar (m. 1987).
– 1911: Poetul francez Guillaume Apollinaire este arestat sub suspiciunea de a fi furat tabloul Mona Lisa de la muzeul Louvru.
– 1911: S-a născut Alexandru Bistriţianu, istoric literar şi folclorist; a evidenţiat în studiile sale contribuţia unor importanţi scriitori români la valorificarea folclorului (m. 1976).
– 1911: S-a născut Todor Jivkov, om politic, fost lider comunist, şef al statului bulgar (prim secretar al CC al PCB (1954 – 1989), preşedinte al Consiliului de Stat (1971 – 1989) (d.05.08.1998).
– 1912: S-a născut David Packard, co-fondator Hewlett- Parckard.
– 1914: S-a născut James Alfred Van Allen, fizician american. Pe baza informaţilor transmise de sateliţii Explorer 2 şi 4, a descoperit, în 1958, centurile de radiaţii care îi poartă numele (d. 2000).
– 1915, 7/21: A murit Ioan (Micu) Moldovanu, teolog, istoric, folclorist şi filolog; autoritate a Bisericii Greco-Catolice, a desfăşurat o intensă activitate politică şi culturală pentru emanciparea românilor transilvăneni; membru fondator al Partidului Naţional Român din Transilvania (1869); membru fondator al societăţii ASTRA (1861); membru titular al Academiei Române din 1894 (n. 1833).
– 1917: S-a născut Sir John Warcup-Cornforth, chimist britanic de origine australiană; a obţinut prima sinteză totală a unui steroid (colesterolul); Premiul Nobel pentru Chimie pe 1975, împreună cu elveţianul Vladimir Prelog.
– 1927: S-a născut Ion Pacea, pictor român, membru de onoare al Academiei Române. Ion Pacea (n. Salonic, Grecia; d. 13 august 1999; Bucureşti, România) a fost un pictor român, membru de onoare al Academiei Române.A studiat la Academia liberă „Guguianu” şi la Institutul „Nicolae Grigorescu” cu Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi şi Alexandru Ciucurencu, absolvindu-l în 1950. A debutat la Salonul oficial din Bucureşti, în 1947. Lucrările sale au fost prezentate în expoziţii personale (1956, 1957, 1969, 1973, 1975, 1980), la saloanele oficiale precum şi în cadrul unor selecţii de artă românească la Ankara, Le Havre, Berlin, Praga, Dresda, Moscova, Munchen, Sofia etc. A fost distins cu premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române (1963), cu Premiul pentru pictură (1965) şi Marele Premiu al UAP (1967).  În anii ’50-’60 a rezistat stilului realismului socialist, dezvoltând un stil propriu. Lucrarile sale realizate în ulei sau guaşă acoperă o gamă largă a temelor plasticii tradiţionale (peisaj, natura statică, compoziţie), cât şi în zona picturii abstracte. Domeniul său de maxim interes a fost natura statică.  Ocazional, a interpretat roluri în câteva filme româneşti, cel mai cunoscut fiind cel al lui Ioanide din filmul Bietul Ioanide al regizorului Dan Piţa (1979).
– 1929: S-a născut Emanuel Kant Vasiliu, lingvist român, membru al Academiei Române (d. 2001).
– 1929: A ieșit de sub tipar primul număr al revistei Business Week.
– 1930: S-a născut Gheorghe Mihăilă, lingvist şi istoric literar; lucrări privind raporturile lingvistice şi literare româno-slave, cultura şi literatura română veche; membru titular al Academiei Române din 2004 (m. 2011).
– 1931: Nicolae Titulescu a fost reales în funcţia de preşedinte al celei de-a XII-a Sesiuni ordinare a Adunării Societăţii Naţiunilor; a fost un caz unic în istoria Ligii Naţiunilor, când un fost preşedinte al Ligii a fost reales pentru o noua sesiune.
-1940: Al doilea război mondial: Naziştii au iniţiat primele atacuri asupra Londrei.
– 1940: Tratatul de frontieră dintre România şi Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei („Cadrilaterul”, adică judeţele Durostor şi Caliacra) intra în componenţa Bulgariei.
– 1944: Şeful Marelui Stat Major, generalul Gheorghe Mihail, şi-a înaintat demisia în semn de protest faţă de modul în care era tratată armata română şi faţă de intrarea acesteia sub ordinele înaltului Comandament Sovietic, la 6/7 septembrie 1944, ora 0.00. Cererea i-a fost respinsă, trebuind să accepte colaborarea cu Armata Roşie. La 12 septembrie 1944, a doua oară, îşi dă demisia şi îşi exprimă refuzul de a accepta ciuntirea şi destrămarea oştirii”.
– 1949: Este proclamată Republica Federală Germania (cu capitala la Bonn), în urma unificării zonelor de ocupaţie americană, franceză şi engleză; la 12 septembrie Adunarea Federală alege primul preşedinte federal, Theodor Heuss (1884-1963), liderul Partidului Liber Democrat (reales în 1954); la 15 septembrie este ales primul cancelar federal, Konrad Adenauer (1876-1976), reales de trei ori (în 1953, 1957 şi 1961). La 7 octombrie 1949 va fi proclamată, în zona de ocupaţie sovietică, şi Republica Democrată Germană (cu capitala la Berlin). Data de 3 octombrie 1990 reprezintă ziua reunificării celor două state germane (RDG şi RFG), Berlinul redevenind capitala Republicii Federale Germania.
– 1949: A murit José Clemente Orozco, pictor mexican, considerat unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai picturii murale mexicane. Jose Clemente Orozco (n.23 noiembrie 1883), pictor mexican, considerat cel mai important reprezentant al picturii murale in secolul XX, celebru pentru frescele sale.
– 1949: S-a născut interpreta americană Gloria Gaynor (numele real: Gloria Fowels), supranumită „regina muzicii disco”.
– 1960: S-a născut Nae (Nicolae) Caranfil, regizor de film şi scenarist.
– 1962: A murit romanciera daneză Karen Blixen (n. 1885).

– 1965: S-a născut Angela Gheorghiu, soprană română, una dintre cele mai renumite cântăreţe de operă din lume (n. Adjud, Jud. Vrancea). După debutul său internaţional, din 1992, la Opera Regală din Londra, „Covent Garden”, cu „Boema” de Puccini, s-a stabilit în străinătate.

– 1970: A murit Percy Le Baron Spencer, inventatorul cuptorului cu microunde

– 1977: Semnarea, la Washington, de către preşedintele SUA, Jimmy Carter, şi premierul panamez, Omar Torrijos, a Tratatului privind Canalul Panama, în baza căruia jurisdicţia generală asupra zonei Canalului (în domeniile administrativ, civil şi penal) a fost transferată de SUA autorităţilor panameze.Canalul a trecut sub deplina suveranitate a Republicii Panama la 31.XII.1999.Canalul Panama a fost construit între anii 1881 şi 1914; la 18.XI.1903, guvernul panamez a concesionat pe timp „nelimitat” SUA construirea, exploatarea şi controlul asupra zonei canalului interoceanic, fapt ce i-a nemulţumit pe panamezi şi a determinat derularea, de-a lungul anilor, a numeroase negocieri, finalizate cu Tratatul Torrijos-Carter.

– 1982: Vali Ionescu şi Anişoara Cuşmir s-au situat pe locurile I şi, respectiv II, la săritura în lungime la Campionatele europene de atletism de la Atena.

– 1993: A murit Eugen Barbu, prozator, dramaturg, eseist, traducător, publicist; membru corespondent al Academiei Române din 1974 (n. 1924).

– 1994: A murit James Clavel, scriitor american de origine australiană, autor al celebrului roman „Shogun” (n.10.10.1924).

– 1998: A fost fondată Google Inc.

– 1999: A murit criticul de artă Silvan Ionescu (n. 1909).

– 2001: A fost prezentat, în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia, filmul lui Lucian Pintilie, „După-amiaza unui torţionar”, realizat după romanul „Drumul Damascului” de Doina Jelea.

– 2001: A murit istoricul Pompiliu Teodor; specialist în istoria central-europeană a secolului al XVIII-lea, în istoria istoriografiei şi în istoria bisericii şi a vieţii religioase din secolul al XVIII-lea; membru corespondent al Academiei Române din 1990 (n. 1930).

– 2002: A murit lingvistul român Eugenio Coşeriu, stabilit în Germania din 1963; specialist în lingvistica generală şi romanică; considerat unul dintre cei mai originali teoreticieni ai lingvisticii; a formulat teorii noi referitoare la unele probleme fundamentale ale filologiei şi istoriei limbii; membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1991 (n. 1921, la Mihăileni, azi în R. Moldova).

– 2008: A murit Ilarion Ciobanu, actor (n.28.10.1931).

 

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.