S-a întâmplat în 7 februarie 1992

0
111

S-a întâmplat în 7 februarie 1992 . În baza Tratatului de la Maastricht s-a constituit Uniunea Europeană. Tratatul privind Uniunea Europeană (numit şi Tratatul de la Maastricht) a fost semnat de Consiliul European la 7 februarie 1992 în localitatea olandeză Maastricht, reprezentând până atunci cea mai profundă schimbare a tratatelor de la înfiinţarea Comunităţii Europene. Acest tratat a pus bazele Uniunii Europene.

După negocierile din decembrie 1991 de la Maastricht tratatul a fost semnat deja la 7 februarie 1992.

Din cauza unor probleme apărute în procesul de ratificare (în Danemarca a fost nevoie de un al II-lea referendum, în Germania s-a înaintat o excepţie de neconstituţionalitate împotriva acordului parlamentar dat tratatului), Tratatul UE a intrat în vigoare de-abia la 1 noiembrie 1993.

Tratatul UE este considerat ca o „nouă treaptă pe calea înfăptuirii unei uniuni tot mai strânse a popoarelor Europei”.

Pe lângă o serie de modificări aduse Tratatului CE şi a Tratatului EURATOM, acest document este şi actul constitutiv al Uniunii Europene. Acesta a fost un prim pas pe calea adoptării unei Constituţii definitive a UE, care ulterior va înlocui toate tratatele europene. Uniunea Europeană astfel constituită nu înlocuieşte însă vechile Comunităţi Europene. UE le reuneşte sub un numitor comun, acela al unei noi „politici şi forme de colaborare”.

Surse:

http://publications.europa.eu/resource/cellar/23e2e276-05ee-49f6-b3ca-d6db7e3b2738.0014.02/DOC_2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35179

 

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here