S-a întâmplat în 6 septembrie 1819

0
114

S-a întâmplat în 6 septembrie 1819: S-a născut scriitorul Nicolae Filimon, unul dintre fondatorii romanului românesc; primul critic muzical român; cronicar teatral.

Nicolae Filimon (n. București — d. 19 martie 1865) a fost faimos pentru că l-a creat pe Dinu Păturică, eroul primului nostru roman realist românesc, un arivist din stirpea lui Julien Sorel. De asemenea, autor de nuvele romantice şi realist-satirice şi primul critic muzical român.

A scris un jurnal de călătorii pe Dunăre, şi prin Occident, în Ungaria, Austria şi Italia. Cea mai importantă operă a sa este romanul Ciocoii vechi şi noi, apărută în 1863. Romanul este o frescă a societăţii româneşti la începutul secolului XIX. Înainte de a se impune ca scriitor, Nicolae Filimon a desfăşurat o bogată activitate publicistică prin cronicile muzicale şi teatrale publicate, începând cu anul 1857, în ziarul Naţionalul.

După cum mărturiseşte Ion Ghica în „Scrisori către Vasile Alecsandri”, Nicolae Filimon „critica fără patimă, fără interes, fără venin; critica ca să îndrepte, iar nu pentru ca să descurajeze; articolii lui erau plini de învăţătură şi de poveţe bune şi folositoare; scopul lui era sa îndemne pe artişti şi să formeze gustul publicului”.

În urma unei excursii întreprinse în Europa, în anul 1858, a publicat, foiletoanele intitulate, „Trei luni în străinătate”, tipărite apoi în volum, în anul 1860, sub titlul „Escursiuni în Germania Meridională”. În acest memorial de călătorie au fost incluse şi nuvelele: „Friedrich Staaps sau atentatul de la Schonbrun în contra vieţii lui Napoleon.

În anul 1861, în Revista Carpaţilor apare nuvela „Nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de mahala”. Cu această nuvelă Filimon face un pas important în direcţia desprinderii de clişeele romantice şi creării unei opere realiste.

Romanul „Ciocoii vechi şi noi”, apărut mai întâi in Revista Română în anii 1862 – 1863, iar în volum în anul 1863, este primul nostru roman de valoare, cel dintâi roman tipologic şi de evocare a epocii de la sfârşitul domniilor fanariote.

La 19 martie 1865, Nicolae Filimon moare răpus de ftizie. Pentru viața și opera scriitorului portretul pe care i-l face Ion Ghica într-una din Scrisorile sale are o însemnătate deosebită: „Acei care l-au cunoscut pierdeau un amic sincer, leal, îndatoritor, totdeauna vesel și voios, totdeauna mulțămit cu puținul ce câștiga prin munca și talentul său; caracter independent, nu s-a căciulit niciodată la nimeni; ura și disprețuia lipsa de demnitate și lingușirea; modest până a roși când auzea laude pentru scrierile lui, n-a bănuit niciodată că era un scriitor de mare talent. Literatura a pierdut în el pe unul din luceferii săi”.

Surse:

https://www.ro.biography.name/scriitori/8-romania/127-nicolae-filimon-1819-1865

http://www.autorii.com/scriitori/nicolae-filimon/index.php

https://www.artline.ro/Nicolae-Filimon-37068-1-n.html

https://www.tititudorancea.com/z/biografie_nicolae_filimon.htm

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here