S-a întâmplat în 6 februarie 131

0
188

S-a întâmplat în 6 februarie 131: Prima atestare documentară a Roşiei Montane. Roşienii sunt cea mai veche comunitate din România, iar Roşia Montană este considerată de istorici actul de naştere a poporului român. Aici au fost găsite tăbliţele cerate antice, care au stat la baza cercetării dreptului roman de laureatul premiului Nobel Theodor Mommsen. Cei şapte kilometri de galerii romane sunt unici în lume. Vestigiile antice, bisericile seculare, monumentele naturale şi de patrimoniu formează un peisaj excepţional.

Localitatea Roșia Montană, din județul Alba, are o existență milenară, fiind cunoscută încă dinaintea cuceririi Daciei, amintită de Herodot, Pliniu, Titus Liviu.

Roşia Montană este situată în judeţul Alba, la 70 de kilometri de Alba Iulia şi adăposteşte cel mai mare zăcământ de aur din Europa (estimat la 10,6 milioane uncii de aur). Printre atracţiile turistice ale zonei, se numără un muzeu al mineritului, în aer liber, ce cuprinde instrumente miniere, galerii şi puţuri romane şi mina de suprafaţă a romanilor, dar şi monumente al naturii, cum ar fi Piatra Corbului sau Piatra despicată. Este una din cele mai vechi localități cu tradiție în exploatarea metalelor prețioase din Europa.

A fost înființată de către romani în timpul domniei lui Traian ca oraș minier cu coloniști din Iliria sub numele de Alburnus Maior.

Primul document în care s-a specificat acest nume este o tablă din ceară ce datează din 6 februarie 131. În ruinele fostei cetăți, arheologii au descoperit locuințe, morminte, galerii miniere, unelte pentru minerit, multe inscripții în limba greacă și latină și 25 de table de ceară. Multe din descoperirile arheologice pot fi văzute în Muzeul Mineritului din Roșia Montană.

Din istoria mineritului se mai poate aminti că pe valea Roșiei erau șteampuri care funcționau asemănător morilor de apă. Ele au folosite pentru măcinarea minereului, în perioada anului când pe valea Roșiei debitul apei era insuficient pentru șteampuri, se deschidea stăvilarul unui lac artificial.

După 272, când romanii au părăsit teritoriul fostei Dacii, localitatea rămâne în atenţia cronicilor vremii, ca fiind una în care mineritul se practică ocazional.

După aproximativ un mileniu, în secolul 13, apar noi date care amintesc de extracţia aurului, dar tot coloniştii sunt cei care se ocupau de această activitate. Abia la finele secolului al XVI-lea localitatea primeşte numele actual, după ce se mai numise Valea Roşie sau Roşia de Munte. Stăpânirea austro-ungară a schimbat zona, în special datorită influenţelor austriece. Roșia Montană a cunoscut și trăit toate evenimentele istoriei românilor. În anul 1784, casele exploratorilor au fost distruse de către revoluționarii lui Cloșca, născut în satul Cărpiniș. În timpul revoluției din 1848, Avram Iancu a avut aici pe Simion Balint, unul din cei mai devotați revoluționari.

Aici s-a născut și a copilărit Iulia Faliciu, soția lui B.P. Hașdeu și mama poetei Iulia Hașdeu. B.P. Hașdeu a cunoscut-o în anul 1865, în casa protopopului Simion Balint.

Roșia Montană este un loc al poveștilor. Printre localnici circulă fel de fel de povești despre morojnițe și vâlve. Morojnițele se cred a fi niște ființe ce după miezul nopții se dau de trei ori peste cap. Se transformă într-un animal asemănător cu veverița și care fură laptele de la vaci. Vâlvele se cred a fi niște stafii care pot lua diferite forme și trăiesc în fostele mine. Se arată, din când în când, localnicilor. Legenda Întemeierii Roșiei spune că aurul a fost descoperit prima dată în zonă de către o femeie pe nume Cotroanța. Aceasta venea cu caprele pe un deal numit Chernic.

Aici a găsit un bulgăre care strălucea la soare și și-a dat seama că e de aur. Una din fostele galerii din apropierea Tăului Mare a primit numele Cotroanța.

În septembrie 2013 au fost organizate o serie de proteste privind Proiectul Roșia Montană pentru repornirea mineritului în Munții Apuseni. Protestatarii din acea perioadă spuneau că proiectul minier ar distruge mediul și patrimoniul de la Roșia Montană. Drept urmare, cereau retragerea legii care ar permite ca acest proiect să înceapă.

Surse:

„Alburnus Maior – monografie a localității Roșia Montană”, Editura CIMEC, București, 2003

https://www.rosiamontana.org/content/ro-ia-montan-la-ceas-aniversar-1881-de-ani-de-atestare-documentar

Roșia Montană, cea mai veche localitate minieră din România, împlinește 1887 de ani de la prima atestare documentară

http://ireporter.ro/2013/02/06/6-februarie-131-prima-atestare-documnetara-a-rosiei-montane/

http://ireporter.ro/2013/02/06/6-februarie-131-prima-atestare-documnetara-a-rosiei-montane/

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here