S-a întâmplat în 5 februarie 1861

0
92

S-a întâmplat în 5 februarie 1861 : S-a înfiinţat, la Sighet, Asociaţia Naţională pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, cu o contribuţie însemnată în emanciparea culturală şi naţională a românilor, în păstrarea, conservarea şi transmiterea elementelor de identitate cultural-naţională locală.

La 3 septembrie 1860, se constituie o comisie de iniţiativă care hotărăşte întocmirea statutelor viitoarei asociaţii, căreia-i revenea misiunea infiinţării Preparandiei Române.

La 5 februarie 1861 este ales comitetul de conducere alcătuit din comitele suprem Iosif Man – preşedinte, Mihail Pavel – vicepreşedinte, Petru Mihalyi – secretar, având printre membri personalităţi de marcă ale vieţii politice şi spirituale maramureşene, dintre care în timp s-a evidenţiat şi dr. Ioan Mihalyi de Apşa.

Lupta pentru libertate națională s-a dus și în Maramureș prin cultivarea limbii române, a extinderii și dezvoltării învățământului românesc prin școlile confesionale greco-catolice, românii maramureșeni organizându-și viața națională proprie.

În acest sens, elita locală a militat pentru înființarea unei societăți care să asigure suportul material în vederea înființării și susținerii unei preparandii și a unui internat, în același timp, un așezământ de afirmare a culturii române. Pornind la drum în 1861, la începutul etapei liberal-constituționale austriece din perioada 1860-1867, Asociațiunea pentru Cultura Poporului Român din Maramureș se numără printre cele mai vrednice societăți cultural-naționale românești zonale, care au luat ființă în împrejurări favorabile pentru emanciparea pe diverse planuri a popoarelor asuprite din monarhia habsburgică.

Aceasta a avut o importanță deosebită în dezvoltarea conștiinței naționale și ridicarea culturală a populației maramureșene.

A desfășurat o activitate meritorie: a susținut, organizat și condus activitatea Preparandiei (1862-1869) și a internatului înființat la Sighet.

Pentru tinerii români care frecventau școlile ungurești din Sighet, a acordat burse elevilor merituoși. Aceștia şi-au adus un important aport la orientarea și la progresul vieții culturale, sociale și naționale românești maramureșene. În anul 1867, pentru completarea și diversificarea activității Asociațiunii s-au pus bazele Societății de lectură „Dragoșiana”. Societatea s-a constituit într-un focar de apărare a limbii și de afirmare spirituală.

Tot sub auspiciile Asociațiunii și-a desfășurat activitatea și Reuniunea Docenților Români Greco-catolici din Maramureș. Reuniunea a fost o organizație profesională cu largi implicații în viața spirituală a epocii și a locului.

Reuniunea a înscris merite deosebite pe linia întocmirii de manuale școlare. A cules și valorificat creația populară, a promovat interesul pentru arta populară. A răspândit cultura și a trezit interesul pentru lectură în rândul locuitorilor de la sate. Zestrea culturală a Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș a fost completată și modernizată de  despărțămintele maramureșene ale Astrei. Aceste despărţăminte au fost Vișeu-Iza (1911) și Sighet (1914).

Surse:

http://www.primaria-sighet.ro/pagina/istoricul-localita-ii

https://www.uoradea.ro/display7452

http://muzeulmaramuresului.ro/despre-muzeu/

150 de ani de la infiintarea Asociatiunii pentru cultura poporului roman din Maramures

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here