S-a întâmplat în 4 februarie…

0
73

S-a întâmplat în 4 februarie…

– 211 – A murit Septimius Severus, împarat roman (193–211), fondator al dinastiei Severilor (n. 11.04.146)

– 1498: A încetat din viaţă Antonio Pollaiuolo (n.1432), sculptor, pictor gravor şi orfevrier italian.A executat monumentele funerare ale papilor Sixtus IV şi Inocenţiu VIII, picturi cu teme mitologice şi religioase (Martiriul Sf. Sebastian) şi gravuri (Bătălia oamenilor goi).

– 1624: A încetat din viaţă Vicente Martinez de Espinel (n.1550), scriitor şi muzician spaniol. În poezie, a inventat combinaţia metrică ce îi poartă numele. Opera sa principală este romanul picaresc Povestirea vieţii scutierului Marcos de Obregón (1618). A inventat a cincea coardă a chitarei.

– 1688: S-a născut Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (m.1763), dramaturg şi prozator francez.Membru al Academiei Franceze. Comediile sale exploatează cu delicateţe nuanţe psihologice tema iubirii (Surpriza dragostei, 1722; Jocul dragostei şi al întâmplării, 1730 etc.).

– 1693:S-a născut dramaturgul englez George Lillo (m.1739). Este unul dintre iniţiatorii dramei burgheze Lucrările sale (Neguţătorul din Londra, 1731 şi Curiozitatea fatală, 1736) au un caracter pronunţat moralizator.Ele au exercitat o puternică influenţă asupra dramaturgiei lui Diderot şi Lessing.

– 1746: S-a născut Tadeusz Kościuszko, erou al luptei pentru independenţa naţională a Poloniei (m. 1817).

-1794: Abolirea sclaviei in Franta.

 -1795: S-a născut Thomas Carlyle (m.1881), istoric, critic social şi eseist scoţian.A fost influenţat de romantismul german. În scrierile sale a accentuat rolul marilor personalităţi în istorie (Revoluţia Franceză; Eroii, cultul eroilor şi eroicul în istorie).

– 1809: S-a născut, la Buzău, poetul român Vasile Cârlova (m.1831).

– 1834: A luat fiinţă Cabinetul de Ştiinţe Naturale din Iaşi, devenit apoi Muzeul de Istorie Naturală. Este cel mai vechi muzeu – de acest gen – din ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa.

– 1842: S-a născut, la Copenhaga, Georg Brandes (m.1927), istoric literar şi critic danez de mare prestigiu în lumea literară scandinavă. A exercitat o mare influenţă asupra gândirii europene. Opera sa principală este Curente principale în literatura europeană a secolului al XIX-lea (1872-1890).Prin scrierile sale, Brandes a exercitat o puternică influenţă asupra gândirii europene:

1868: Studii estetice (“Æstetiske Studier“);

1872 – 1890: Curente principale în literatura europeană a secolului al XIX-lea (“Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur“);

1914: Goethe (“Goethe”);

1918: Julius Cæsar (“Julius Cæsar”);

1921: Michelangelo (“Michelangelo”).

– 1849: A trecut la cele veşnice, în satul Ţigăneşti, jud. Galaţi, poetul român Costache Conachi (n.1778), unul dintre cărturarii luminaţi ai Moldovei.

– 1872: S-a născut pictorul Octav Băncilă (m. 1944).

-1873: S-a născut Theodor Fuchs, compozitor, pianist, critic muzical şi pedagog român de origine cehă. Theodor Fuchs (n. 1878 – d. 1953) a fost un pianist, compozitor, critic muzical şi pedagog român. A studiat la Conservatorul din Bucureşti şi la Viena. A scris opere, balete, simfonii, concerte, coruri, piese instrumentale (rapsodii pentru pian, sonate) şi vocale cu acompaniament pentru pian. A fost acompaniatorul preferat al lui George Enescu pentru muzica de cameră, participând frecvent la concertele unor mari solişti care au vizitat România. Teodor Fuchs este şi autorul al unor lucrări didactice.

– 1881: S-a născut Fernand Léger, pictor şi decorator francez, cineast şi teoretician de artă francez, unul dintre promotorii cubismului (m. 1955). A realizat vitralii, tapiserii, mozaic, ceramică policromă etc A regizat filmul Baletul mecanic.

– 1881: S-a născut regizorul rus Yakov AleksandrovicI Protazanov (m.1945), pionier al cinematografului rus.A realizat peste 80 de filme în perioada prerevoluţionară. Între anii 1918 şi1923 a lucrat în Franţa. Dintre realizările sale, cităm: Război şi pace (1915), Dama de pică (1916), Oameni şi ranguri (1928), Fata fără zestre (1936).

– 1890: S-a născut Horaţiu Dumitriu, pictor român (d.1926)

– 1894: A încetat din viaţă Antoine Josep Sax (n.1814), muzician francez de origine belgiană. A inventat, în 1845, saxofonul şi sahornul (1846).

-1897: S-a născut Constantin Vişoianu, om politic ţărănist, diplomat (colaboratorul lui Nicolae Titulescu la Liga Naţiunilor, reprezentantul României la Tribunalul Internaţional de la Haga, ministru de externe în guvernele Sănătescu şi Rădescu); stabilit în SUA a primit statutul de „rezident special” (m. 1994)

– 1900: S-a născut poetul francez Jacques Prévert (m. 1977). Reprezentant de seamă al realismului poetic, cel mai inspirat dintre scenariştii-dialoghişti francezi ai anilor ’30-’40. Poezia lui evocă farmecul străzilor Parisului şi pitorescul cartierelor sale. A scris scenarii pentru filmele lui Marcel Carné (Copiii paradisului, 1945; Amanţii din Verona, 1948; Notre-Dame de Paris, 1956).

– 1902: S-a născut celebrul pilot american Charles A. Lindbergh, care a realizat primul zbor fără escală New York – Paris (20-21.V.1927, în 33 ore şi 30 min.) (m. 1974).

– 1906: S-a născut astronomul American Clyde Tombaugh; a descoperit, la 18.II.1930, planeta Pluton (sau Pluto, cea mai depărtată dintre planetele sistemului nostru solar, care poate fi văzută numai cu instrumente foarte puternice) (m. 1997).

– 1906: S-a născut scenografa Natalia Bragalia (m. 1972).

– 1906: S-a născut Nicholas Georgescu-Roengen, economist şi matematician american de origine română; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1990) (m. 1994).

– 1906: S-a născut Eugen Macovschi, biochimist şi biolog; a contribuit la elaborarea unei noi concepţii, originale, privitoare la structura materiei vii (teoria biostructurală); cercetări în diferite domenii ale biologiei; membru al Academiei Române (m. 1985).

– 1907: S-a născut N. Ladmiss-Andreescu (prenumele la naştere: Nicolae), poet şi prozator (m. 2000).

– 1909: A avut loc, la Teatrul Naţional din Bucureşti, premiera piesei Apus de soare de Barbu Delavrancea, capodoperă a teatrului istoric românesc, cu actorul Constantin Nottara în rolul lui Ştefan cel Mare.

– 1909: S-a născut, la Gâşteşti, jud. Giurgiu, Gheorghe Ciobanu (m.1995), etnomuzicolog şi bizantinolog român.A publicat lucrări de folclor (Lăutarii din Clejani, 1969), antologii, ediţii critice (Anton Pann. Cântece de lume, 1955) şi studii de bizantinologie.

– 1910: S-a născut Alfred Mendelsohn, compozitor, pedagog şi dirijor (m. 1966).

-1925: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înfiinţarea Patriarhiei Ortodoxe Române; Legea pentru înfiinţarea Patriarhiei a fost publicată la 25 februarie 1925 în Monitorul Oficial sub titlul ‘Lege pentru ridicarea Scaunului arhiepiscopal si mitropolitan al Ungrovlahiei ca primat al României la rangul de Scaun patriarhal’; la 1 noiembrie 1925 a avut loc învestitura şi înscăunarea primului patriarh Miron Cristea (1925-1939).

– 1925: S-a născut scriitorul American Russell Hoban, autor a numeroase romane pentru copii (m. 2011).

– 1925: S-a născut Vasile Stănescu, economist şi jurist; activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat în peste 25 de volume şi în peste 300 de studii şi articole în domenii precum managementul întreprinderilor, drept şi legislaţie economică, informatică, finanţe şi contabilitate; membru de onoare al Academiei Române din 1999.

– 1927: S-a născut, la Fărcăşani – Strunga, jud. Iaşi, agronomul român Alexandru Lazăr (m.1990), membru al Academiei Agricole şi Silvice din România. A funcţionat la Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi între anii 1951-1990. Activitatea sa ştiinţifică a cuprins 120 de lucrări, având următoarele direcţii: micologie, fitopatologie, virologie, ecologie.

– 1927: În SUA se lansează filmul „The jazz singer“(Cântăreţul de jazz), de Warner Brothers, prima peliculă sonoră din istoria filmului.

– 1928: A murit fizicianul olandez Antoon Hendrik Lorentz; a pus bazele teoriei electronice a materiei (1909); a elaborat teoria electrodinamicii mediilor în mişcare, relaţiile noi de transformare a coordonatelor pe care le-a găsit având un rol esenţial în elaborarea teoriei relativităţii; Premiul Nobel pentru fizică pe 1902, împreună cu conaţionalul său Pieter Zeeman; membru de onoare străin al Academiei Române (1913) (n.18.VII.1853).

– 1929: S-a născut pictorul Constantin Piliuţă. Constantin Piliuţă (n. Botoşani – d. 2003, Bucureşti) a fost un pictor român.Dupa ce studiază la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti (1949 – 1945), sub îndrumarea lui Alexandru Ciucurencu, participă la cele mai de seamă manifestări colective organizate în ţară. Constantin Piliuţă se impune ca desenator printr-o deosebită acuitate a observaţiei, tradusă printr-o linie incisivă, purtătoare după caz de tensiuni dramatice sau de situaţii pline de umor. În pictură evoluează într-o direcţie a peisagisticii în care cultul pentru natură, pentru elementele concrete ce s-au impus cândva memoriei se împleteste cu un filon liric care domină întreg materialul figurativ, într-o structura poetică inedită.

1931: A avut loc, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, premiera piesei Porumbiţa fără aripi, de Ion Minulescu

-1932 S-a născut Mioara Avram, personalitate de renume a lingvisticii româneşti, fost cercetător la Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan” din Bucureşti (m. 2004). Specialistă în gramatică, ortografie, lexicologie (Gramatica pentru toţi; Probleme ale exprimării corecte). A fost redactor responsabil la Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române.

– 1937: S-a născut regizorul de teatru Emil Mandric (m. 1997).

– 1938: Hitler se autoproclama ministru de razboi.

 – 1940: S-a născut George Romero, regizor de film american.

– 1941: Brevetarea teflonului, descoperit accidental de chimistul american Roy J. Plunkett (26 iunie 1910 – 12 mai 1994) în anul 1938.

– 1941: S-a născut actorul Şerban Cantacuzino; stabilit după 1990 în Franţa (m. 2011).

– 1941: A murit matematicianul David Emmanuel, considerat întemeietor al şcolii matematice moderne din ţara noastră; membru de onoare al Academiei Române (n. 1854).

– 1945: A murit profesorul Vasile Tarnavschi, unul dintre teologii de seamă ai Ortodoxiei române, specializat în Vechiul Testament; decan al Facultăţii de Teologie şi rector al Universităţii din Cernăuţi (1918-1920) (n. 1859).

– 1945, 4-12: A avut loc Conferinţa de la Ialta (Crimeea) a conducătorilor celor trei mari puteri din coaliţia antihitleristă: SUA, Marea Britanie şi URSS; cei trei lideri, Roosevelt, Churchill şi Stalin, au trasat, pe fondul previzibilei victorii asupra statelor Axei, principalele linii de acţiune în perioada postbelică.

– 1947: Ministrul de externe al Marii Britanii, Ernest Bevin, semnează, la Londra, Tratatele de pace cu România, Ungaria, Bulgaria, Finlanda şi Italia (după a doua conflagraţie mondială).

-1947: S-a născut inginerul Radu Popescu-Zeletin; stabilit în Germania din 1974, a participat la realizarea reţelei germane naţionale de calculatoare (DFN) şi la elaborarea modelului ISO-OSI; a realizat numeroase proiecte comunitare (sisteme de fişiere virtuale, reţele locale şi baze de date distribuite); membru de onoare din străinătate al Academiei Române din anul 1997.

-1948: S-a născut Alice Cooper (Vincent Furnier), vocalist şi compozitor American.

– 1948  A fost semnat primul Tratat de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între România şi Uniunea Sovietică, pe o perioadă de 20 de ani; România a fost prima ţară „democrat-populară” care a semnat un astfel de tratat cu URSS (la 7 iulie 1970 va fi semnat un nou Tratat).

– 1950: La încheierea Campionatului mondial de tenis de masă, desfăşurat la Budapesta în perioada 28 ianuarie – 4 februarie, România a cucerit primul loc la simplu şi pe echipe femei.

– 1954: S-a născut artista decoratoare Adriana Popescu (m. 2007).

-1954: S-a născut Denisa Comănescu, poetă româncă, traducătoare şi cunoscut editor de carte.

– 1962: A murit graficianul Aurel Jiquidi. Aurel Jiquidi (n. 25 octombrie 1896 ) a fost un pictor şi grafician român, fiul graficianului Constantin Jiquidi (1865 – 1899). Lucrările sale sunt inspirate din realităţile sociale ale primei jumătăţi a secolului 20. În perioada anilor ’20 – ’30, Aurel Jiquidi practică un desen cu haşuraţie amplă în toate direcţiile şi cu reveniri expresive, nervoase şi emotive pe contur.A fost căsătorit cu Ana Jiquidi, artist decorator.

-1967: A început construcţia primei autostrăzi din România, autostrada Bucureşti-Piteşti.

-1968: A încetat din viaţă, la Bucureşti, muzicianul român Vasile Jianu (n.1904). Între anii 1926-1944 a fost prim flautist în orchestrele Operei şi Filarmonicii din Bucureşti. A lucrat şi ca profesor de flaut la Conservatorul din Capitală, între 1937 şi 1964. A compus lucrări pentru flaut, clarinet, fagot, corn, trompetă, vioară, violoncel etc. A primit titlul de Artist Emerit.

– 1970: A fost publicat romanul „Love Story” de Erich Segal, un adevărat success.

-1974: A murit compozitorul Mihail Andricu; membru corespondent al Academiei Române din anul 1948 (n. 1894).Timp de trei decenii (1929-1959) a funcţionat ca profesor la Conservatorul din Bucureşti. A compus muzică simfonică şi instrumentală, muzică de cameră, balete şi coruri.

– 1975: S-a născut cântăreaţa australiană de muzică pop Natalie Imbruglia.

– 1975: S-a născut interpreta de muzică uşoară Carmen Trandafir.

– 1986: A murit Eftimie Vasilescu, operator, regizor şi producător. A fost un pionier al filmului românesc documentar şi de ficţiune. S-a format la Serviciul cinematografic al Armatei la începutul anilor „20 ai secolului XX, debutează ca operator de actualităţi. În 1923 înfiinţează laboratorul cinematografic şi firma “Româniafilm” (n. 1895).

– 1988: A murit Alexandru Căprariu, poet, eseist şi publicist (n.20.XII.1929).

– 1994: A murit interpreta de muzică uşoară Dorina Drăghici (n. 1922).

– 1995: A murit scriitoarea americană Patricia Highsmith, autoare de romane poliţiste şi ecranizări (n. 1921).

– 1995: Doi alpinişti români, Constantin Lăcătuşu şi Sorin Dacu, au realizat cea de-a doua ascensiune românească pe vârful Uharu (5.895 m) din masivul Kilimandjaro (prima ecaladare, 24 ianuarie 1995, culmea Bartiu – 5.199 m – în Kenya).

– 2000: A avut loc la Luxemburg (4-5 februarie) prima Conferinţă a femeilor din ţările membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Tema conferinţei a fost: „Femei, putere şi dezvoltare”.

– 2001: A murit Iannis Xenakis, compozitor, matematician şi arhitect francez de origine greacă (n. 1922, la Brăila/România).

– 2011: A murit disidentul anticomunist Vasile Paraschiv (n. 1928).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here