S-a întâmplat în 30 septembrie 1207

0
45

S-a întâmplat în 30 septembrie 1207: S-a născut Jalal ad-Din Muhammad Rumi, poet persan. Jalal ad-Din Muhammad Rumi (n. Balch, în acele timpuri Persia şi azi Afganistan; d. 17 decembrie 1273 în Konya azi Turcia) a fost unul din cei mai cunoscuţi mistici persani şi islamici, întemeietor al ordinului dervişilor mevleviţi.Limba maternă a lui Rumi a fost persana.Rumi, denumit „prinţul poeţilor sufi”, a fost un mistic care a amalgamat în sine gânditorul şi artistul.

        În întreaga lui creaţie el a proslăvit iubirea divină, ghidul spiritual al biografiei sale. El nu l-a căutat pe Dumnezeu în afară, ci în sine însuşi.
      S-a născut la Balch (Bactra), Afghanistan. Tatăl său a fost teolog, jurist, mistic, supranumit sultanul savanților. Când mongolii au invadat Asia Centrală (1215 – 1220), familia sa, împreună cu un grup de discipoli de-ai tatălui, a fost nevoită să se retragă spre vest. În drum spre Anatolia, aceștia îl întâlnesc pe Attar, celebru poet persan, întâlnire care va avea un puternic impact asupra lui Rumi.
     Rumi, ca și alți sufiți, precum Rabi’a, al-Hallaj, Bayazid Bistami, Sana’i, Suhrawardi al-Maqtul, Fariduddin Attar, al-Ghazali, Ibn Arabi și încă mulți alții, descrie în opera sa treptele pe care le urcă îndrăgostitul sufit în căutarea lui Dumnezeu și, în final, contopirea cu El.
      Mathanawî – titlul monumentalei sale opere – înseamnă distih (vers dublu), ea fiind compusă din aproximativ 25.000 de mii de distihuri. Aceasta capodoperă a literaturii persane este chintesența intregii gandiri sufite de până atunci, ea cuprinde povestiri și parabole cu caracter etic, ilustrate cu pilde din Coran, Evanghelie, Tora, din culegerea de fabule Kalila și Dimna, datorată lui Ibn al-Muqaffa’, precum și din folclorul oriental, cu referiri la filosofia greacă și indiană.
     Pe lângă lucrările în versuri, Rumi a lăsat și câteva opere în proză, cum ar fi Maktubat (Epistole) si Fi-hi ma fi-hi (Cuprinde ceea ce cuprinde; o altă posibilă traducere ar fi: Lăuntrul lăuntrului). Fihi ma fihi, principala sa operă în proză, pornește de la o spusă a profetului Muhammed și se constituie într-o pledoarie pentru neangajarea învățatului față de puterea politică.
     Rumi a murit în noaptea de 17 decembrie 1273 la Konya, noapte ce este cunoscută sub numele de șeb-e arus (noaptea miresei ; noaptea nunții), deoarece, în sufism, moartea este considerată drept marea sărbătoare a reîntoarcerii spiritului la Dumnezeu și a contopirii cu El.
      În limba română, fragmente din Mathnawi au fost traduse şi publicate în:Jalaluddin Rumi. 2003. Metafore şi parabole. Traducere din limba persană: Otto Starck. Studiu introductiv: George Grigore. Bucureşti:Editura Kriterion.

Surse:

https://www.britannica.com/biography/Rumi

https://www.poetryfoundation.org/poets/jalal-al-din-rumi

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Rumi

http://poetii-nostri.ro/rumi-autor-99/

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here