S-a întâmplat în 30 noiembrie…

0
93

S-a întâmplat în 30 noiembrie…

– Sf.Apostol Andrei cel Întâi chemat-Ocrotitorul României.
 -”Ziua Mondială de luptă împotriva pedepsei cu moartea”; a fost aleasă această dată, deoarece la 30.XI.1786 ducatul Toscanei (azi în Italia) a abolit, în premieră, pedeapsa cu moartea; marcată pentru prima oară în anul 2002, la iniţiativa Coaliţiei Mondiale împotriva Pedepsei cu Moartea (World Coalition Against Death Penalty – WCADP a fost constituită în luna mai 2002, la sediul comunităţii catolice italiene Sant’Egidio). La 10 octombrie se marchează „Ziua europeană împotriva pedepsei cu moartea”, declarată în septembrie 2007 de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei. Articolul 2 din Carta drepturilor fundamentale a UE prevede că nici o persoană nu poate fi condamnată la pedeapsa capitală sau executată
– 1224: Prima menţiune documentară a Orăştiei, într-un document semnat de regele Andrei al II-lea al Ungariei (1205-1235), care confirma înnoirea privilegiilor acordate saşilor stabiliţi în zonă, privilegii acordate de înaintaşul său, Geza al II-lea (1141-1162); documentul recunoştea prezenţa aici a unei populaţii autohtone româneşti. Acest act, azi pierdut, este cunoscut sub numele de Andreanum. Regiunea colonizată de aceştia, cuprinsă între Orăştie şi Baraolt, inclusiv ţinutul locuit de secui, se organizează ca un teritoriu autonom cu numeroase privilegii, în schimbul unor obligaţii financiare şi militare faţă de regele ungar; cu acest prilej li s-a asigurat dreptul de a folosi, liberi de orice obligaţie, „pădurea românilor şi a pecenegilor”
– 1667: S-a născut scriitorul irlandez Jonathan Swift, celebru prin satira virulentă a lumii engleze contemporane lui (romanul–parabolă „Călătoriile lui Lemuel Gulliver în mai multe ţări ale lumii”) (d.19.10.1745).
– 1670: S-a născut John Toland, filosof irlandez (ideile sale evoluează spre panteism, concepţie filozofică monistă care identifică divinitatea cu întreaga natură.) (m. 1722)
– 1756: S-a născut Ernst Chladni, fizician şi muzician german. Ernst Florens Friedrich Chladni (n. Wittenberg, Germania, d. 3 aprilie 1827, Breslau, Silezia de Jos) a fost un fizician şi muzician german.Este considerat părintele acusticii, deoarece printre cele mai importante lucrări ale sale se numără studiile asupra vibraţiilor diferitelor plăci şi determinările vitezei sunetului în diferite gaze.A dus o activitate de pionierat şi în studiul meteoriţilor.
– 1796: S-a născut compozitorul german Carl Loewe (m. 1869)
– 1811: S-a născut (la Mişiurineţ/Ternopol, azi în Ucraina) Alexandru Hasdeu (Hâjdeu), cărturar şi scriitor; militant pentru cauza românilor basarabeni; membru fondator al Societăţii Academice Române din 1866; tatăl scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu (m. 1872)
– 1817: S-a născut istoricul şi arheologul german Theodor Mommsen, specialist în istoria romană, pe care a studiat-o sub toate aspectele, pe baza datelor oferite de izvoarele epigrafice şi numismatice; Premiul Nobel pentru literatură pe 1902 („pentru cel mai mare maestru în viaţă al timpului nostru în arta redării istoriei, luând în considerare mai cu seamă monumentala <Istorie romană>„); membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1879. Theodor Mommsen (n. Garding, în sudul provinciei Schleswig – d. 1 noiembrie, 1903) a fost un istoric şi jurist german.Din primăvara anului 1852 Mommsen începe să lucreze la opera sa capitală, Die römische Geschichte (Istoria romană), publicată între anii 1854 – 1885. El a creat o uriaşă panoramă evoluţionistă a Romei, evocând-o într-un stil foarte modern, plin de culoare, până la cele mai mici amănunte, de la primele contururi ce se detaşau din negura densă a tradiţiei până în clipa în care republica romană piere.În anul 1854 i se oferă catedra de drept roman la Zürich, apoi la Breslau. Se afla într-o călătorie de studii, care i-a purtat paşii de la Viena în Transilvania, când îi parvine ştirea că fusese numit profesor la Universitatea din Berlin (1857). În această calitate şi-a asigurat, datorită competenţei, talentului şi forţei sale de muncă, o reputaţie de savant.La vârsta de 70 ani renunţă la catedră, consacrându-se exclusiv expertizelor şi muncii de cercetare. În anul 1902 i s-a conferit Premiul Nobel pentru literatură, fiind primul scriitor german căruia i s-a acordat înalta distincţie.Întreaga sa viaţă Mommsen a reprezentat aripa stângă a liberalilor şi a rămas duşman declarat al politicii lui Bismarck, pe care îl considera oportunist. Adept al lui Kant, tinde să-şi educe cititorul în sensul formării unei judecăţi politice. Mommsen nu este doar autorul unei cuprinzătoare şi valoroase opere istorice, ci şi unul dintre primii organizatori ai ştiinţei istoriei. Sub conducerea sa a apărut începând din 1863 Corpus inscriptiones Latinarum (Corpul inscripţiilor latine). Tot el a editat Auctores antiquissimii (Autori foarte vechi) şi numeroase alte lucrări de drept roman.
Lucrări traduse în limba română:
Istoria romană, traducere Joachim Nicolaus,Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987 (Vol. I – până la supunerea Cartaginei şi a statelor greceşti)
Istoria romană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 (Vol. II – Revoluţia)
Istoria romană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 (Vol. III – Întemeierea monarhiei militare)
Istoria romană, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991,(Vol. IV – Provinciile şi locuitorii de la Caesar până la Diocleţian)
– 1819: S-a născut Cyrus West Field, om de afaceri american care, împreună cu alţi anteprenori, a fondat Compania Atlantică de Telegrafie şi a pus în 1858 primul cablu telegrafic care traversa Oceanul Atlantic.
– 1825: S-a născut William-Adolphe Bouguereau, pictor francez (d. 1905).Student al Şcolii de arte frumoase din Paris (Ecole des Beaux-Arts), a câştigat Prix de Rome în 1850. Picturile sale realizate în genul realismului artistic, precum şi temele sale de inspiraţie mitologică l-au făcut extrem de popular, fiind unul din pictorii care a expus la constant la Salonul din Paris, de-a lungul întregii sale vieţi artistice.
– 1835: S-a născut scriitorul american Mark Twain. Samuel Langhorne Clemens (d.21 aprilie 1910), cunoscut sub pseudonimul literar Mark Twain, a fost un scriitor, satirist şi umorist american, autorul popularelor romane „Aventurile lui Tom Sawyer”, „Prinţ şi cerşetor”, „Aventurile lui Huckleberry Finn” şi „Un yankeu la curtea regelui Arthur”.
– 1844: S-a născut matematicianul Constantin Climescu, membru fondator şi principalul susţinător al revistei „Recreaţii ştiinţifice” (1883); membru corespondent al Academiei Române (m. 1926)
-1845: A murit Nils Gabriel Sefström, chimist suedez, descoperitorul elementului chimic vanadium (n. 1787)
– 1858: Americanul John Landis Mason a patentat borcanul cu ghivent, cunoscut sub numele de „Borcanul Mason”
  – 1860: S-a născut Vasile G. Morţun, autor dramatic, prozator şi ziarist; om politic socialist, apoi liberal (deputat, senator şi ministru în mai multe rânduri) (m. 1919)
– 1869: S-a născut Gustaf Dalén, fizician suedez, laureat al Premiului Nobel.Nils Gustaf Dalén (d.9 decembrie 1937) a fost inginer suedez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1912; cercetări şi invenţii în tehnica turbinelor cu gaz. A inventat un regulator automat pentru aprinderea farurilor cu acetilenă în navigaţie
– 1874: S-a născut Paul Zarifopol, eseist şi critic literar (m. 1934)
– 1874: S-a născut Sir Winston Churchill, om politic britanic; ministru în repetate rânduri din 1906; şeful guvernului de coaliţie în timpul celui de-al doilea război mondial (1940-1945) şi al guvernului conservator între anii 1951 şi 1955; scriitor; Premiul Nobel pentru Literatură pe 1953 (m. 1965).Winston Churchill a fost corespondent de presă în Cuba în timpul campaniei spaniole din 1895. De asemenea, a participat la campaniile militare din India, Egipt, Sudan, şi la războiul burilor. A fost membru al parlamentului din 1900; ministru în diferite guverne între 1908 – 1929; lord al amiralităţii între 1911 – 1915; lider al partidului conservator între 1940 – 1955; prim ministru între 1940 – 1945 şi 1951 – 1955.Pe lângă prestigioasa sa activitate politică, militară şi statală, Winston Churchill a avut o imensă activitate literară în domeniile de memorialistică, istorie şi publicistică, fiind şi un excepţional orator.Datorită vastei sale activităţi politice, Winston Churchill este recunoscut ca unul din cei mai importanţi conducători din istoria Regatului Unit şi a lumii întregi.
Scrieri:
The Story of the Malakand Field (Istoria armatei active de la Malakand) – 1898
The River War (Războiul fluviului) – 1899
Savrona (roman) – 1900
For Free Trade (Pentru un comerţ liber) – 1906
Lord Randolph Churchill, 2 vol. – 1906
My African Journey (Călătoria mea prin Africa) – 1908
The World Crisis (Criza mondială, 6 vol.) – 1923 – 1931
My Early Life (Anii mei de tinereţe) – 1930
India – 1931
Marlborough, 4 vol. – 1933 – 1938
Great Contemporaries (Mari contemporani) – 1937
Step by Step (Încetul cu încetul – discursuri) – 1939
Victory (Victoria – discursuri) – 1946
The Second World War, 6 vol. (Cel de al doilea război mondial) – 1948 – 1954
In the Balance (În cumpănă – discursuri) – 1951
War Speeches, 3 vol.(Discursuri de război) – 1951
A History of the English-speaking Peoples, 4 vol. (Istoria popoarelor vorbitoare de limbă engleză – 1956 – 1958
Frontiers and Wars (Frontiere şi războaie) – 1962
– 1900: A murit Oscar Wilde, poet, dramaturg şi romancier irlandez (n. 1854).Oscar Wilde a publicat versuri (Poems, 1881), povestiri (The Happy Prince and Other Stories, 1888), eseuri (The Soul of Man under Socialism, 1891). Romanul „Portretul lui Dorian Gray” (The Picture of Dorian Gray, 1891), cea mai importantă operă a sa, este o ilustrare pregnantă a principiilor sale estetice. El defineşte rolul artistului în căutarea rafinamentului şi frumosului şi situează arta mai presus de viaţă, pentru că exprimă esenţa caracterelor şi a fenomenelor mai fidel decât însăşi realitatea.În creaţia sa dramatică, „Evantaiul doamnei Windermere” (Lady Windermere’s Fan, 1892), „O femeie fără importanţă” (A Woman of no Importance, 1893), „Soţul ideal” (An Ideal Husband, 1895), „Ce înseamnă să fii onest” (The Importance of Being Earnest,1895), care continuă tradiţiile comediei engleze din secolul al XVIII-lea cu Sheridan, Oscar Wilde satirizează snobismul, frivolitatea şi făţărnicia „înaltei societăţi” a timpului, lăsând să se întrevadă preocupările sale proprii pentru problemele spirituale majore ale omului. Subtilitatea caustică a satirei şi ingeniozitatea paradoxului, verva scânteietoare a dialogului, bogăţia ornamentală şi rafinamentul cizelării stilistice a frazei au impus creaţia lui Oscar Wilde în dramaturgia de la finele secolului al XIX-lea.
– 1903, 30.XI/13.XII: S-a născut scriitorul rus Petrov (pseudonimul lui Evgheni Petrovici Kataev), autor, în colaborare cu (Ilia) Ilf, de romane satirice (m. 1942)
– 1905: S-a născut Sir Neville (Francis) Mott, fizician britanic; a descoperit efectul cunoscut sub denumirea de „tranziţie Mott”; între anii 1954 şi 1971 a condus renumitul Laborator Cavendish; Premiul Nobel pentru fizică pe 1977, împreună cu americanii Philip W. Anderson şi John H. Van Vleck; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1992) (m. 1996)
– 1906: S-a născut matematicianul Mendel Haimovici; profesor (din 1945) la Catedra de Mecanică a Universităţii din Iaşi, unde a predat pentru prima oară cursuri de mecanică teoretică; în 1950 a organizat Institutul de Matematică din Iaşi al Academiei Române, pe care l-a condus până în 1973; membru titular al Academiei Române din 1963 (m. 1973)
– 1908: Întemeierea, la Detroit/SUA, a societăţii industriale „General Motors”, a cărei principală activitate este construirea de automobile
– 1909: A murit Augustin Bunea, istoric şi academician, apărător al acuzaţilor în procesul intentat memorandiştilor (n.04.08.1857).Nicolae Iorga, a spus, la moartea lui Augustin Bunea, în şedinţa Camerei Deputaţilor: „Augustin Bunea a fost o glorie a culturii româneşti de dincolo. Istoric desăvârşit, care a pus bazele studiilor critice privitoare la istoria Românilor din Ardeal, orator fără păreche, scriitor din aceia cu care Românii de dincolo îşi fac cinste, Augustin Bunea a ţinut strânse, în toată activitatea sa literară, legăturile culturale ale Românilor din Ardeal cu Românii de aici”.
 – 1919: S-a născut inginerul şi profesorul universitar Corneliu I. Penescu; el a ţinut cel dintâi curs de automatică din România şi printre primele din lume; membru corespondent al Academiei Române din 1963 (m. 1982, în Germania)
– 1920: S-a născut actriţa de film americană Virginia Mayo (m. 2005)
-1924: S-a născut Shirley Chisholm, politician american, prima femeie de culoare aleasă în Congresul SUA (1968) (m. 2005)
– 1924: S-a născut istoricul Nicolae Stoicescu, specialist în istoria Evului Mediu românesc; ministru al cultelor (ianuarie-iunie 1990); ambasador al României la Atena (august 1990-noiembrie 1994); membru de onoare al Academiei Române (m. 1999)
– 1926: S-a născut actorul american de film Richard Crenna; şi-a început cariera actoricească la 11 ani, în seriale radiofonice (m. 2003)
– 1928: Compozitorul Mihail Jora a inaugurat şi dirijat, la numai o lună de la înfiinţarea postului naţional de radio din România, prima stagiune radio-live pentru concerte simfonice din ţara noastră; astăzi sala de concerte a Societăţii Române de Radiodifuziune îi poartă numele.
– 1930: S-a născut anglistul Andrei Bantaş; autor de dicţionare; a tradus din literatura engleză (W. Collins, A. J. Cronin, S. Butler, W. S. Maugham; A. Brontë, W. A. Thackeray, J. B. Prestley ş.a.); a tradus din limba română în engleză eseuri, balade populare, poezie contemporană (m. 1997)
– 1934: A murit Cincinat Pavelescu, epigramist, publicist şi dramaturg; primul preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români (SSR), ales la 28.IV.1908 (n. 1872).Cincinat Pavelescu (n. 20 octombrie 1872, Milcovul-Vrancea; d. Braşov) a fost un poet şi epigramist român, autor de romanţe, lieduri, cantilene, serenade şi madrigaluri.Şi-a făcut studiile la Liceul Sf. Sava din Bucureşti.Licenţiat în drept la Bucureşti (1897). A debutat şi a făcut parte din cenaclul Literatorului lui Macedonski. Cincinat Pavelescu a fost director la publicaţia Braşovul literar şi artistic în perioada 1931 – 1935.
– 1935: A murit scriitorul portughez Fernando Pessoa. Fernando António Nogueira Pessoa  (n. 13 iunie, 1888 Lisabona, Portugalia — d. Lisabona), cunoscut mai ales ca Fernando Pessoa, a fost un poet, eseist şi scriitor portughez modern, reprezentant al modernismului lusitan.Este considerat unul din cei mai importanţi poeţi portughezi din toate timpurile.
– 1937: A murit Bitay Árpád, istoric literar maghiar din România (n. 1896)
-1938: A murit Corneliu Zelea Codreanu, conducător al Miscarii Legionare. Corneliu Zelea Codreanu (n. 13 septembrie 1899 la Huşi) a fost liderul extremei-drepte naţionalist creştine din România interbelică, al partidului Garda de Fier sau al Legiunii Arhanghelul Mihail (cunoscuţi şi sub numele de Legionari, Mişcarea Legionară sau neoficial, „Cămăşile Verzi”).Legionarii i-au atribuit lui Zelea Codreanu titlul de Căpitanul, acesta având controlul absolut al organizaţiei până la moartea sa în închisoare.
– 1939: Începutul războiului ruso-finlandez.Războiul de Iarnă (cunoscut şi ca Războiul sovieto-finlandez sau Războiul ruso-finlandez) a izbucnit în momentul în care Uniunea Sovietică a atacat Finlanda pe 30 noiembrie 1939, trei luni după izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Drept consecinţă, Uniunea Sovietică a fost exclusă din Liga Naţiunilor pe 14 decembrie. Iosif Vissarionovici Stalin, conducătorul statului sovietic, se aşteptase să cucerească întreaga ţară până la sfârşitul anului, dar rezistenţa finlandeză a zădărnicit toate planurile sovieticilor, deşi aceştia din urmă îşi depăşeau inamicii în proporţie de 3 la 1. Finlanda a rezistat până în martie 1940, când ţara a fost obligată să semneze un tratat de pace prin care ceda agresorului sovietic aproximativ 10% din teritoriul naţional şi cam 20% din capacităţile sale industriale.Rezultatele războiului au fost confuze. Deşi până în cele din urmă forţele sovietice au reuşit să străpungă apărarea finlandeză, nici finlandezii, nici sovieticii nu au terminat războiul fără a fi puternic afectaţi. Pierderile sovietice au fost extrem de mari, iar statutul internaţional al ţării a avut de suferit. Chiar mai rău, capacitatea de luptă a Armatei Roşii a fost pusă sub semnul întrebării, un fapt care a contribuit din plin la luarea deciziei lui Hitler de atacare a Uniunii Sovietice. Forţele sovietice nu şi-au îndeplinit obiectivele iniţiale (cucerirea Finlandei), reuşind numai să ocupe teritorii în zona lacului Ladoga. Suveranitatea Finlandei a fost salvată şi, în plus, ţara a câştigat un uriaş capital de simpatie internaţională.
– 1940: S-a născut Ion Monea, unul dintre cei mai mari pugilişti din istoria boxului românesc; a participat la trei ediţii consecutive ale Jocurilor Olimpice de Vară, 1960, 1964 şi 1968; la ediţia din 1960, găzduită de Roma, Ion Monea a cucerit pentru boxul românesc medalia de bronz la 75 de kilograme, iar opt ani mai târziu, în Mexic, Monea cucerea „argintul” la 85 de kilograme (m. 2011)
– 1943: S-a născut Paul Eugen Banciu, scriitor; a semnat scenariul pentru filmele artistice: „Femeia din Ursa Mare”, Vară târzie” şi „Casa de pânză” (Premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul „Casa de pânză”, 1995)
– 1945: S-a născut pianistul Radu Lupu, stabilit, din 1969, în Marea Britanie
– 1947: Manifestaţii ale populaţiei evreieşti din Capitală şi din alte oraşe din ţară, care salută hotărârea ONU din 29 noiembrie, privind crearea unui stat evreiesc în Palestina
– 1953: A murit Francis Picabia, pictor francez de origine spaniolă; promotor al dadaismului şi al artei abstracte; ilustrator de carte. Francis-Marie Martinez Picabia (n. 22 ianuarie 1879, Paris) a fost un pictor, desenator şi poet, spaniol la origine.A studiat la Ecole des Beaux-Arts (Şcoala de arte frumoase ) şi la Ecole des Arts décoratifs( Şcoala de arte decorative) din Paris.
– 1954: A murit Wilhelm Furtwängler, dirijor şi compozitor german (n. 1866)
– 1955:S-a născut muzicianul britanic de hard rock Billy Idol (numele real: William Broad)
– 1957: A murit cântăreţul italian Beniamino Gigli (n. 1890)
– 1963: Se semnează, la Belgrad, Acordul româno-iugoslav privind construirea şi exploatarea sistemului hidroenergetic şi de navigaţie de la Porţile de Fier
– 1973: Adunarea Generala ONU adoptă Convenţia Internaţională asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid
– 1974: Sunt descoperite în Etiopia fosilele unei femei preistorice, botezate Lucy, despre care se crede că face parte dintre strămoşii omului
– 1979: Trupa rock Pink Floyd lansează opera rock „The Wall”
– 1982: A murit geograful Tiberiu Morariu; studii de etnografie şi geografia populaţiei; membru corespondent al Academiei Române din 1955 (n. 1905)
– 1997, 30.XI/1.XII: A murit regizorul Emanuel Mandric (n. 1937)
– 1997: A murit muzicianul Stephane Grappelli, figură reprezentativă a jazz-ului francez (n. 1908)
– 2001: Prima inimă artificială total autonomă, implantată la 2.07.2001 americanului Robert Tools, a încetat să mai bată; inima artificială a fost fabricată de compania Abiomed Inc. din Danvers (Massachusetts) şi a fost botezată AbioCor
– 2008: A murit Arthur Silvestri, scriitor, istoric al civilizaţiilor, editor şi analist imobiliar (n. 1953)
– 2009: A murit Milorad Pavič, poet, romancier, istoric literar şi traducător sârb (n. 1929).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here