S-a întâmplat în 27 iunie…

0
63

S-a întâmplat în 27 iunie…

– Ziua mondială a pescuitului; se marchează din anul 1985 (prin hotărârea Conferinţei mondiale privind pescuitul, desfăşurată în 1984).

– 1462: S-a născut Regele Ludovic al XII-lea al Franţei.Ludovic al XII-lea (d. 1 ianuarie 1515), numit „Tatăl Poporului” (franceză Le Père du Peuple) a fost al treizeci şi cincilea rege al Franţei şi unicul monarh al ramurii Valois-Orléans a Casei Valois. A domnit de la 1498 la 1515 şi a urmărit o politică externă foarte activă.

– 1550: S-a născut Regele Carol al IX-lea al Franţei. Carol al IX-lea (d. 30 mai 1574) născut Charles-Maximilien, a fost rege al Franţei, din 1560 până la moartea sa. În 1572, Carol al IX-lea a fost martor la masacrul a mii de huguenoţi (protestanţi) în jurul Parisului în ziua care a devenit cunoscută sub numele de „Ziua Masacrului Sf. Bartholomeu”.

– 1574: A murit Giorgio Vasari. Giorgio Vasari (n. 30 iulie 1511, Arezzo, Italia – m. Florenţa), pictor, architect şi istoric de artă italian, devenit celebru prin lucrarea: „Vieţile celor mai renumiţi arhitecţi, pictori şi sculptori italiani, de la Cimabue până în timpurile noastre” („Vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri”, 1550 şi 1568).

– 1709: Țarul Petru cel Mare îl învinge pe Carol al XII-lea al Suediei în bătălia de la Poltava.Bătălia de la Poltava din ziua de 8 iulie 1709 (27 iunie stil vechi) a reprezentat victoria decisivă a ţarului Petru I al Rusiei în faţa regelui Carol al XII-lea al Suediei într-una dintre cele mai celebre bătălii ale Marelui Război al Nordului. Ea este considerată a fi începutul declinului Suediei ca mare putere europeană, locul ei ca putere dominantă a Europei de Nord fiind luat de Rusia. Această bătălie a marcat şi sfârşitul ambiţiilor de independenţă ale ucrainenilor, aliaţii suedezilor.

– 1812: S-a născut (la Budapesta) Andrei Mocioni (Mocsony), jurist şi om politic; a militat pentru emanciparea românilor din Imperiul Habsburgic; membru fondator (1866) şi apoi membru de onoare, din 1870, al Societăţii Academice Române (m. 1880, la Foeni/Timiş).

– 1829: A murit James Smithson, chimist şi geolog britanic; a lăsat, prin testament, Statelor Unite o importantă sumă de bani în vederea creării, la Washington, a unui institut pentru răspândirea culturii; aşa s-a născut National Mall, un parc de formă dreptunghiulară (nu mai mare decât Cişmigiul bucureştean), străjuit de clădirile a nouăsprezece muzee şi a nouă institute de cercetare, complex ce poartă numele britanicului (Smithsonian Institution); în acest parc se organizează, anual, Festivalul Artei şi Tradiţiilor Populare „Smithsonian Folklife” (n. 1765).

– 1831: A murit Sophie Germain, matematiciană franceză.Marie-Sophie Germain (n. 1 aprilie 1776) a fost prima femeie-matematician şi fizician. Alături de Carl Friedrich Gauss (cu care a întreţinut o intensă corespondenţă), a fost unul dintre pionierii teoriei elasticităţii, obţinând marele premiu din partea Academiei Franceze de Ştiinţe pentru tratarea acestui subiect. De asemenea, mai este celebră pentru o teoremă din teoria numerelor care îi poartă numele.

– 1840: S-a născut Samson Bodnărescu, poet şi dramaturg (m. 1902). Despre el, Tudor Vianu scria: „Este sigur că Bodnărescu a fost un poet de talent, mai cu seamă în mica poezie lirică, de tipul liedului heinian, unde accentele sale pot emoţiona şi astăzi”.Limitată în timp, activitatea literară a lui Samson Bodnărescu începe în 1876, cînd i se publică în revista Convorbiri literare prima sa lucrare, Suferinţele, şi durează pînă în 1897, cînd termină de compus drama istorică Ilie Vodă. Într-o activitate literară de peste două decenii, Samson Bodnărescu a scris poezii, epigrame, drame istorice, două legende istorice, cronici dramatice, eseuri artistice etc. Începând să scrie versuri încă de la 16-17 ani, a continuat cu poeme dramatice şi cu piesa de teatru în cinci acte Roman şi Viorica sau Voinţa e puterea vieţii (1864). Cele două tragedii, Lăpuşneanu Vodă (1879) şi Rienzi (1868), sunt cele mai reprezentative din creaţia sa dramatică. Cu excepţia lui Titu Maiorescu şi Mihai Eminescu, care l-au apreciat, generaţia sa nu a avut sentimentul valorii sale reale. După o uitare de mai bine de şase decenii ce s-au scurs de la moartea scriitorului, opera sa publicată şi inedită a fost restituită contemporaneităţii prin editarea, în 1968, a volumului antologic Scrieri.

– 1842: A murit inventatorul rus Efim Cerepanov; impreuna cu fiul sau a construit prima locomotiva cu abur din Rusia.

– 1844: Joseph Smith, fondatorul şi primul profet al Mormonismului este asasinat în Carthage, Illinois, în timpul campaniei electorale pentru preşedinţia Statelor Unite.Joseph Smith, Jr. (n. 23 decembrie 1805) a fost un lider religios american, care a fondat mişcarea Sfinţilor din Zilele din Urmă, cunoscută şi drept „mormonism”. Adepţii lui Smith au afirmat despre el că ar fi primul profet din Zilele cele din urmă, a cărui misiune era să reînfiinţeze Biserica Creştină originară, considerată pierdută la scurt timp după moartea apostolilor, datorită unei apostazii. Această reînfiinţare a inclus şi fondarea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, precum şi publicarea Cărţii lui Mormon şi a altor scripturi noi. Ca lider al unei comunităţi importante de colonişti, Smith a devenit şi un lider politic şi militar în Vestul mijlociu (SUA).Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a fost fondată la 6 aprilie 1830, în vestul statului american New York. Smith, considerat de către mormoni profet al lui Dumnezeu, a pretins că Dumnezeu şi Isus Hristos au venit la el în 1820, că i-au ordonat să nu adere la nici o biserică, pentru că toate sunt imperfecte şi incomplete, şi că i-au promis că într-o zi va fi reintrodusă, prin el, biserica adevărată.Membrii noii biserici au îndurat opoziţia socială şi politică, şi astfel au călătorit mulţi ani în căutarea unui cămin potrivit În 1844 Joseph Smith şi fratele său Hyrum au fost ucişi de către o mulţime supărată. În cele din urmă, sub conducerea lui Brigham Young, cei mai mulţi mormoni s-au stabilit într-o zonă din Mexic (astăzi în statul american Utah).În prezent majoritatea locuitorilor din statul Utah sunt mormoni şi aproape 10% din toţi mormonii locuiesc în Utah.

– 1850: S-a născut Ivan Vazov, poet, dramaturg şi publicist bulgar (m. 1921).

– 1869: S-a născut biologul german Hans Spemann; studii originale asupra embrionului şi evoluţiei ulterioare a acestuia; Premiul Nobel pentru Medicină pe 1935 (m. 1941).

– 1877: S-a născut Charles Glover Barkla, fizician englez, laureat al Premiului Nobel.Charles Glover Barkla (m. 23 octombrie 1944) a fost un fizician britanic, profesor universitar la Edinburgh, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1917.A realizat polarizarea radiaţiilor X.A cercetat spectrele de radiaţii X ale elementelor chimice şi în 1906 a demonstrat experimental că diferitele elemente chimice dau spectre de radiaţii specifice.

– 1881: S-a născut istoricul francez Jérôme Carcopino, un fervent susţinător al apropierii dintre Franţa şi România; membru corespondent străin al Academiei Române din 1926 (m. 1970).

– 1885: S-a născut pictorul canadian Arthur Lismer.S-a născut la 27 iunie 1885, în Anglia. La vârsta de treisprezece ani, Lismer a intrat la Şcoala de Artă Sheffield ca bursier, punând astfel bazele unei ucenicii de şapte ani, pentru a deveni argintar. Nesimţindu-se în largul său în această meserie, pleacă pentru un an şi jumătate la Antwerp, pentru a studia la Académie Royale des Beaux-Arts. A emigrat din Sheffield în Canada în 1911. Aici s-a aşezat în Toronto (Ontario). Ca mulţi alţii, şi-a câştigat traiul la compania de design comercial Grip. El împreună cu cei trei colegi de servici au pus bazele Grupului celor Şapte, cea mai faimoasă mişcare din întreaga istorie a artelor canadiene. Stilul său a fost influenţat de şcoala din Antwerp,  de mişcarea de la Barbizon şi de aceea post-impresionistă, mai cu seamă de opera lui Vincent Van Gogh. El a fost acela care a dat tonul legăturii spirituale organice cu peisajul, legătură ce urma să devină caracteristica Grupului. Pentru a combate indiferenţa şi ignoranţa publicului faţă de artele plastice, alături de jertfa picturii,  Arthur Lismer şi-a dedicat întreaga viaţă, începând cu anul 1916, operei pedagogice impuse de faptul că devenise director al Şcolii de artă din Halifax. Dacă uleiurile sale abundă în peisaje, ca profesor a fost pătimaş după arta copiilor.Arthur Lismer s-a stins din viaţă la 23 martie 1969.
 – 1887: S-a născut Emanoil Bucuţa (Emanoil Popescu), scriitor şi publicist; fondator al revistei „Boabe de grâu” (1930); membru corespondent al Academiei Române. Emanoil Bucuţa (Emanoil Popescu) (n. Bolintin-Deal, Giurgiu – d. 7 octombrie 1946, Bucureşti) a fost un scriitor şi biolog român, membru corespondent al Academiei Române.A fost preocupat de cercetări de etnografie şi folclor, de istorie literară, şi a scris poezie şi romane poetice. Emanoil Bucuta este fondatorul şi directorul revistei de epocă Boabe de grâu între anii 1930-1935, asigurând fotografiei etnologice prestigiul de document sociologic de certă valoare informativă.

– 1893: S-a născut soprana italiană Toti Dal Monte (m. 1975).

– 1894: S-a născut chimista Raluca Ripan; lucrări în domeniul chimiei anorganice şi analitice; membru titular al Academiei Române din 1948 (preşedinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române între anii 1957 şi 1975) (m. 1975).

– 1898: Primul înconjur solitar al lumii efectuat de către Joshua Slocum.

– 1902: S-a născut medicul Petre Vancea, personalitate a oftalmologiei româneşti; membru corespondent al Academiei Române din 1963 (m. 1986).

– 1905: Revolta de pe crucişătorul rusesc Potemkin.

– 1913: România declară război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic (declanşat la 16/29.VI.1913), alături de Grecia, Serbia, Muntenegru şi Turcia; regele Carol I, în calitate de comandant suprem al Armatei, şi-a stabilit cartierul general la Corabia.

– 1921: S-a născut etnologul Paul Petrescu; studii şi cercetări în domeniile arhitecturii, ceramicii, artelor decorative; stabilit în SUA din 1990; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1993).

– 1921: S-a născut pictorul francez de origine poloneză Ladislas Kijno (m. 2012).

– 1923: A murit omul politic Constantin C. Arion; s-a numărat printre conducătorii Partidului Conservator; ministru în mai multe rânduri (al cultelor şi instrucţiunii publice, de interne, al agriculturii şi domeniilor, de externe); a avut un rol important în impunerea legii prin care s-a acordat Academiei Române suma necesară pentru construirea unui local special destinat bibliotecii – 1912; membru de onoare al Academiei Române (n. 1855).
– 1926: S-a născut medicul Nicolae Simionescu; specialist în biologia şi patologia celulară a sistemului cardiovascular şi în biopatologia glandelor endocrine; împreună cu soţia sa, acad. Maya Simionescu, a fondat Institutul de Biologie şi Patologie Celulară din Bucureşti, care-i poartă numele, punând bazele unei şcoli române în acest domeniu; membru al Academiei Române din 1991 (m. 1995).
– 1931: S-a născut Martinus J. G. Veltman, fizician olandez, laureat al Premiului Nobel.Martinus Justinus Godefriedus Veltman (n.Waalwijk, Olanda) este un fizician olandez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1999 împreună cu Gerardus Hooft pentru elucidarea structurii cuantice a interacţiunii electroslabe în fizică.

– 1932: S-a născut soprana americană de origine italiană Anna Moffo (m. 2006).

– 1936: S-a născut Sergiu Dan Pavel, critic şi istoric literar, eseist si traducător.

– 1940: S-a născut pianistul Eugen Ciceu (m. 1997).

– 1941: S-a născut cineastul polonez Krzysztof Kieslowski (m. 1996).

– 1943: A fost inaugurat, în Cişmigiu, ansamblul de statui „Rondul Roman” sau „Rotonda scriitorilor”, reprezentând busturile unor scriitori de seamă ai literaturii române.

– 1948: S-a născut scenaristul şi regizorul Ioan Cărmăzan.

– 1950: Preşedintele american Harry S. Truman a ordonat forţelor militare aeriene să intervină în războiul dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud.

– 1951: S-a născut Corneliu Ion, trăgător român de tir, laureat cu aur la Moscova 1980 şi cu argint la Los Angeles 1984.

– 1954: Prima centrală nucleară din lume a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova, Uniunea Sovietică.

– 1955: S-a născut actriţa franceză de film Isabelle Adjani. A fost descoperită de un asistent al producatorului Bernard Toublanc-Michel în 1969, când încă aceasta era la liceu. I s-a propus un rol în „Le petit Bougnat”. În 1971 i s-a propus să apară într-un nou film și care a determinat-o să urmeze studii de actorie. Succesul a venit rapid, iar în 1975 a jucat în „Adele H.”, un film al celebrului regizor Francois Truffaut, fiind nominalizată la premiile Oscar și Cesar. A fost distribuită în producțiile unor celebri regizori, cum sunt Roman Polanski, Andre Techine, iar imediat Hollywood-ul a dorit-o pe afișele americane. Debutul american a venit în 1977, în pelicula „Driver”. Au urmat o serie de succese și o mulțime de premii. Este vorbitoare de engleză și germană, iar revista „People” a inclus-o în lista celor mai frumoase persoane din lume.

– 1967: Primul ATM (bancomat) din lume e instalat în Enfield, Londra.

– 1968: La Praga a apărut „Manifestul celor 2.000 de cuvinte”, redactat de un grup de intelectuali, care cer instituirea unui regim liberal.

– 1975: A murit compozitorul Alexandru Zavulovici (n. 1889). Notă: Unele surse dau ca dată a morţii 21 iunie 1976.

– 1975: A murit dirijorul şi compozitorul austriac Robert Stolz (n. 1880).

– 1976: A murit Ion Dumitrescu, istoric literar, editor şi autor de manuale şcolare; şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării creaţiei eminesciene (n. 1914).

– 1977: Djibouti devine independentă de Franţa.

– 1989: În mod simbolic, miniştrii de externe al Austriei, Alois Mock şi Ungariei, Gyula Horn taie la Sopron, între ţările lor gardul de frontieră.

– 1992: A murit Corneliu Sturzu, poet, prozator şi eseist; între anii 1953 şi 1957 a fost reporter la Studioul de Radio Iaşi (n. 1935).

– 1993: A murit baritonul Octav Enigărescu (n. 1924) care a ocupat şi funcţia de director al Operei Române din Bucureşti. Totodată, a făcut parte, ca membru sau ca preşedinte, din juriile unor importante concursuri de muzică vocală. În prezent, Şcoala de Arte din Târgovişte îi poartă numele (n. 1924).

– 1994: A murit poetul Ion Rahoveanu (pseudonimul lui Ion Bâscă); redactor la Studioul de Radio Cluj, între anii 1957 şi 1970 (n. 1928).

– 1995: La sediul Băncii Naţionale din Bucureşti se deschide oficial, după o întrerupere de 50 de ani, Bursa de Valori.

– 1998: A murit ornitologul chinez Zheng Zuoxin, considerat cel mai mare om de ştiinţă în studiul păsărilor şi fondator al ornitologiei moderne chineze (n. 1906).

– 2001: A murit John Uhler Lemmon al III–lea (n. 8 februarie 1925), cunoscut sub numele de Jack Lemmon, a fost un popular actor de filme american, câştigător a numeroase premii cinematografice.

– 2002: A murit Constantin Rădulescu, speolog şi paleontolog; unul dintre primii cercetători români moderni ai micromamiferelor miocene până în Cuaternar; membru corespondent al Academiei Române (n. 1932).

– 2005: A început să emită postul de ştiri TV Antena 3.

 -2007: A murit Domokos Géza, scriitor şi publicist de naţionalitate maghiară, primul preşedinte al UDMR (25.XII.1989-17.I.1993) (n. 1928).

– 2007: Tony Blair, prim-ministru al Regatului Unit, se retrage după zece ani din funcţie. Succesorul lui devine Gordon Brown.

– 2008: A murit boxerul Nicolae Linca, primul şi singurul campion olimpic al boxului românesc, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară de la Melbourne (1956), deşi era accidentat la o mână (n. 1929).

– 2011: A murit actriţa americană Elaine Stewart (n. 1930).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.