S-a întâmplat în 26 aprilie…

0
98

S-a întâmplat în 26 aprilie…

– „Ziua mondială a proprietăţii intelectuale”, marcată din iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), organism specializat al ONU, cu sediul la Geneva.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale este celebrată din anul 2001. Ziua de 26 aprilie a fost aleasă în legătură cu un alt eveniment: în anul 1970, la această dată, intra în vigoare Convenţia internaţională asupra Proprietăţii Intelectuale.

– 121: S-a născut Marcus Aurelius, împarat roman. Marc Aureliu, în latină Marcus Aurelius (n. Roma, d. 17 martie 180, probabil la Vindobona, azi Viena) a fost un împărat roman din dinastia Antonină, între anii 161 şi 180 p.Chr., şi filozof stoic. Născut ca Marcus Annius Verus sau Marcus Catilius Severus, a luat mai târziu, după ce a fost adoptat de împăratul Antoninus Pius, numele de Marcus Aelius Aurelius Verus.În politica internă, Marc Aureliu a condus afacerile imperiului în strânsă colaborare cu Senatul şi a iniţiat o serie de reforme în problemele administrative şi de drept, a construit şcoli, spitale şi orfelinate. Domnia lui Marc Aureliu a fost marcată de aspre persecuţii ale creştinilor, cum a fost cea din 177 la Lugdunum (azi Lyon).Singura sa lucrare a fost redactată în limba greacă, Ta eis heauton („Către mine însumi”), tradusă mai târziu în limba latină cu titlul Meditationes („Meditaţii”), în 12 cărţi. Conţinutul lor are în special un caracter moral, o filozofie practică pentru viaţa de fiecare zi.

– 1711: S-a născut, David Hume (m.1776), filozof şi istoric scoţian.Reprezentat al empirismului.A dezvoltat o teorie a cunoaşterii întemeiată pe experienţă (Tratat despre natura umană; Istoria Angliei; Dialoguri asupra religiei naturale).

– 1775: În urma convenţiei încheiate între Imperiul Otoman şi Austria, Bucovina intra în componenţa Imperiului Habsburgic.

– 1798: S-a născut Eugène Delacroix, pictor, desenator, gravor şi litograf francez.

– 1848, 26.IV/8.V.: A avut loc o conferinţă a conducătorilor români din Transilvania, la Sibiu, unde s-a aprobat un proiect de program redactat de Simion Bărnuţiu, care cuprindea, în esenţă, problema recunoaşterii politice a naţiunii române şi protestul împotriva preconizatei „uniuni” a Transilvaniei cu Ungaria.

– 1865: S-a născut Akseli Gallen-Kallela, pictor şi grafician finlandez.Akseli Gallen-Kallela (d. 7 martie 1931) a fost un pictor şi grafician finlandez.Este celebru pentru ilustraţiile la epopeea naţională Kalevala, ilustraţiile sale fiind considerate foarte importante pentru definirea identităţii naţionale finlandeze. Există un muzeu care-i poartă numele în Espoo, Finlanda.

– 1877: Ca urmare a bombardării oraşelor româneşti de la Dunaăe de către artileria turcă, armata română deschide focul asupra Vidinului.

-1879: S-a născut Sir Owen Richardson, fizician britanic; a descoperit legile fenomenului de emisie termoelectronică; Premiul Nobel pentru Fizică pe 1928.Sir Owen Willans Richardson (d. 15 februarie 1959) a fost un fizician britanic, profesor la Universitatea Princeton între 1906 şi1913, şi deţinător al Premiului Nobel pentru fizică în 1928 „pentru munca sa în cadrul domeniului termoionilor şi în special pentru descoperirea efectului care îi poartă numele Efectul Richardson”.

-1889: S-a născut Ludwig Wittgenstein, filosof englez de origine austriacă. Ludwig Josef Johann Wittgenstein (n. Viena – d. 29 aprilie 1951, Cambridge/Anglia) a fost un filozof austriac, autorul unor contribuţii fundamentale în dezvoltarea logicii moderne şi a filosofiei limbajului, deşi în cursul vieţii a publicat o singură carte: Tractatus Logico-Philosophicus (1921). Culegerea de prelegeri şi notiţe, în care mai târziu se distanţează de unele poziţii iniţial susţinute în Tractatus, a fost publicată postum.Lucrarea care nu are mai mult de 100 de pagini este una dintre marile opere ale secolului al XX-lea. Dimensiunea redusă a lucrării este pertinentă stilului autorului care considera că „ceea ce poate fi spus, se poate spune pe scurt”. Cartea are o structură riguroasă, toate propoziţiile fiind numerotate.

– 1898: S-a născut poetul spaniol Vicente Aleixandre; Premiul Nobel pentru Literatură pe 1977.Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo (d. 13 decembrie 1984) a fost un poet spaniol, membru al generaţiei ’27, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (în anul 1977).Principalele caracteristici ale poeziilor sale suprarealiste sunt: folosirea metaforei stranii, cultivarea versului liber şi subtilitatea tehnicii.

– 1900: S-a născut Charles Richter, fizician şi seismolog american; în 1935 a inventat scara ce măsoară intensitatea mişcărilor seismice şi care-i poartă numele (m. 1985)

– 1904: S-a născut geologul Ştefan Ghika-Budeşti; studii geologice şi petrografice privind Carpaţii Meridionali; studii de geologie tehnică pentru barajele de la Bicaz, Vidraru şi Lotru; membru corespondent al Academiei Române din 1955 (m. 1959).

– 1906: A murit Nicolae Predescu, prozator şi eseist (n. 1834).

– 1907: A murit Joseph Hellmesberger jr., compozitor, violonist şi dirijor austriac (n. 1855).

– 1908: S-a stins din viaţă, la Galaţi, Fanny Tardini (n.1823), actriţă română.A jucat în trupele teatrale conduse de C. Caragiale, Matei Millo şi M. Pascaly. În 1860 a înfiinţat o trupă proprie.Ca interpretă, s-a remarcat în drame romantice şi în melodrame.

– 1910: A murit Björnstjerne Björnson, poet, prozator, dramaturg şi publicist norvegian, unul dintre „cei patru mari” ai literaturii norvegiene a secolului al XIX-lea (alături de Henrik Ibsen, Alexander Kielland şi Jonas Lie); Premiul Nobel pentru Literatură pe 1903.

– 1910: S-a născut producătorul japonez de film Tomoyuki Tanaka, creatorul serialului „Godzilla” (m. 1997).

– 1912: S-a născut scriitorul american de origine canadiană Alfred Elton Van Vogt, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai literaturii science fiction (m. 2000).

– 1920: Biologul Emil Racoviţă a înfiinţat la Cluj, împreună cu zoologul francez René Jeannel, stabilit pentru o vreme în acest oraş, primul Institut speologic din lume.

– 1920: S-a născut, la Ilva Mare, jud. Bistriţa, Alexandru Husar, filosof şi scriitor român. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. A fost profesor la Universităţile din Cluj şi Iaşi.A publicat volumele Dincolo de ruine.Cetăţi medievale (1959),Întoarcerea la literatură (1978), Ars Longa (1980), Izvoarele artei (1988), Irenikon (versuri, 1990), Ideea europeană (1993), Anti-Gog (1996), Poeme de odinioară (2000), Pro Eminescu (2001) etc.

-1920: Biologul Emil Racoviţă a înfiinţat la Cluj, împreună cu zoologul francez René Jeannel, stabilit pentru o vreme în acest oraş, primul institut speologic din lume, care în prezent poartă numele biologului roman.

– 1922: S-a născut Ştefan Augustin Doinaş (pseudonimul lui Ştefan Popa), poet, eseist şi traducător; preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din România (1990-2002); membru al Academiei Române (m. 2002).

– 1925: S-a născut (la Cernăuţi) istoricul şi profesorul universitar israelian Zvi Yavetz (m. 2013).

– 1925: S-a născut Michele Ferrero, om de afaceri italian, proprietarul fabricii eponime de ciocolată Ferrero SpA, una din cele mai mari din Europa, „părintele” ciocolatei Nutella (m. 2015).

– 1926: A murit Jules Gillieron, lingvist francez originar din Elveţia; alături de Edmond Edmont, a fost considerat creatorul geografiei lingvistice („Atlasul lingvistic al Franţei”, 1902-1909; „Studii de geografie lingvistică”, 1912 ş.a.); membru de onoare străin al Academiei Române din 1923 (n. 1854).

– 1933: S-a înfiinţat Gestapo de către Hermann Goering, poliţia secretă a Germaniei naziste. Gestapo (Geheime Staatspolizei, „poliţia secretă de stat”; a fost poliţia secretă oficială a Germaniei naziste. S-a aflat în subordinea SS-ului, administrat de Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Împreună cu aparatul de informaţii numit Sicherheitsdienst, a fost încorporat în 1939 în RSHA(Departamentul IV).Uniformele gestapoului erau negre. În fiecare lagăr de concentrare sau exterminare exista o secţie a gestapoului, numită oficial Politische Abteilung („secţia politică”). Activând ca o instituţie inchizitorială, a fost responsabilă de moartea a mii de oameni. La Procesul de la Nürnberg a fost declarată organizaţie criminală de către tribunalele militare aliate.

– 1933: S-a născut Arno Allan Penzias, fizician american. Arno Allan Penzias (n. 26 aprilie 1933, München, Germania) este un fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică pentru studiile efectuate asupra radiaţiei cosmice de fond.

– 1933: S-a născut, la Iaşi, Eugen Deutsch, poet şi epigramist român. A debutat editorial cu poezii satirice şi umoristice (PAR…RODII, 2000 şi Ospăţul zâmbetelor nonconformiste, 2000). A urmat volumul de sonete şi rondeluri satirice Magia numerelor (2001) şi culegerea de epigrame Vânătorul de râs (2001). Este prezent în antologii de epigrame. Membru al Uniunii Epigramiştilor Români.

– 1935: S-a născut compozitorul George Draga (m. 2008).

– 1937: Aviaţia germană bombardează în mod violent şi distruge, în timpul războiului civil din Spania (1936-1939), oraşul Guernica, eveniment imortalizat în tabloul cu acelaşi nume pictat de Pablo Picasso (această acţiune era inclusă în planurile lui Hitler de a-l ajuta pe generalul Francisco Franco să continue războiul civil).

– 1938: A murit Edmund Husserl, filosof (n. 1859).Edmund Husserl (n. 8 aprilie 1859, Prosznitz, azi Prostejov/Republica Cehă — d. 26 aprilie 1938, Freiburg im Breisgau), filosof austriac, creatorul fenomenologiei moderne, care a jucat un rol hotărâtor în dezvoltarea existenţialismului.

– 1945: A fost adoptată Carta Naţiunilor Unite (a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945).

– 1949: A murit botanistul Emanoil C. Teodorescu; a organizat, la Bucureşti, primul laborator de fiziologie vegetală din România; considerat întemeietor al şcolii române de algologie şi al învăţământului universitar de fiziologia plantelor; membru titular al Academiei Române din 1945, vicepreşedinte al acestui for (8.VI – 12.VIII.1948) (n. 1866).

– 1951: A murit fizicianul german Arnold Sommerfeld; contribuţii în spectroscopie; a perfecţionat modelul atomic al lui Bohr (n. 1868).

– 1956: S-a născut actriţa Adriana Trandafir.

– 1963: A murit Vasile Voiculescu, medic şi scriitor (poet, prozator, dramaturg); din 1930 a iniţiat la Radiodifuziunea Română o rubrică permanentă pentru săteni, „Programul pentru sate”, care va deveni „Ora satului” (în care a fost prezent atât ca medic, cu sfaturi de specialitate, cât şi ca reporter de actualităţi rurale); a colaborat, de asemenea, constant la emisiunea „Universitatea Radio”; după 1944 a participat la reuniunile literare ale grupului „Rugul aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti; în august 1958 a fost arestat, fiind eliberat în mai 1962, cu mai puţin de un an înainte de moarte; membru post-mortem al Academiei Române din 1993 (n. 1884).

– 1964: Oficialii statelor africane Tanganika şi Zanzibar şi-au dat mâna pentru a forma un nou stat, Tanzania.

– 1967: A încetat din viaţă, la Bucureşti, Nicolae Cernescu (n.1904), chimist şi pedolog român.Membru titular al Academiei Române (1963).A fost preşedinte al Societăţii Internaţionale de Ştiinţa Solului (1960-1964). A efectuat cercetări privind chimia, componenţa mineralogică, geneza şi clasificarea solurilor.

– 1968: A murit John Heartfield, pictor, grafician şi fotograf german, pionier al fotomontajului.

– 1969: A murit maestrul japonez de arte marţiale Morihei Ueshiba, cel care (în anii ’40 ai secolului XX) a pus bazele tehnicii şi filosofiei Aikido, artă marţială în care forţa spirituală este fundamentală (n. 1883).

– 1976: Decernarea premiului „Pomme d’or” al Federaţiei internaţionale a ziariştilor şi scriitorilor de turism (FIJET), zonei turistice Bucovina din România

-1986: S-a produs catastrofa de la Centrala Nucleară de la Cernobîl (Ucraina), aflată la 200 km de Kiev, printr-o explozie a centralei, urmată de o contaminare radioactivă a zonei înconjurătoare. Acest dezastru este considerat ca fiind cel mai grav accident din istoria energiei nucleare. Un nor de precipitaţii radioactive s-a îndreptat spre părţile vestice ale Uniunii Sovietice, Europei şi părţile estice ale Americii de Nord, suprafeţe mari din Ucraina, Belarus şi Rusia fiind puternic afectate, aproximativ 336.000 de persoane au fost evacuate.

– 2001, 26-27: La Bucureşti se desfăşoară, pentru prima dată într-o ţară est-europeană, cea de-a 20-a reuniune a Asociaţiei Televiziunilor Publice Internaţionale din Europa – Grupul de la Bruge.

– 2005: A murit Maria Schell, actriţă de film austriacă (n. 1926).

– 2007: A murit Florea Dumitrache, poreclit „Mopsul”, fost jucător român de fotbal, maestru emerit al sportului, subinginer (n. 1948).

– 2014: A murit Petre Bokor, regizor de teatru şi film, scriitor, traducător şi profesor; stabilit în Canada, din 1977; după căderea regimului comunist, Petre Bokor a revenit la Bucureşti, unde a pus în scenă mai multe spectacole (n. 1940).

– 2015: A murit actriţa americană de film, teatru şi televiziune Jayne Meadows Allen; nominalizată de trei ori la premiile Emmy (n. 1919).

– 2017: A murit regizorul, producătorul şi scenaristul american Jonathan Demme; cunoscut pentru filmele Tăcerea Mieilor” (1991) şi „Philadelphia” (1993) (n. 1944).

– 2017: A murit părintele arhidiacon Alexandru Racu, dirijor de cor, compozitor, instrumentist şi profesor; a pus bazele Corului Filarmonicii din Craiova (n. 1937, la Chişinău).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.