S-a întâmplat în 25 noiembrie…

0
64
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

S-a întâmplat în 25 noiembrie…

– Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor.
– 1177: Bătălia de la Montgisard, singura dată în care sultanul Saladin a fost învins de cruciaţi. Armatele unite ale lui Baudoin al IV-lea al Ierusalimului zdrobesc oastea musulmană.
– 1562: S-a născut Lope Felix de Vega Carpio, scriitor şi dramaturg, reprezentant de seama al Renaşterii spaniole. Félix Lope de Vega y Carpio (n.Madrid — d. 27 august 1635) a fost un scriitor spaniol, considerat unul din cei mai importanţi poeţi şi dramaturgi ai „Secolului de aur” al literaturii spaniole.Volumul mare al operelor sale îl încadrează între cei mai prolifici autori ai literaturii universale. Lope de Vega a fost creatorul „formulei” teatrului clasic spaniol, operele sale reprezentându-se şi în actualitate în cadrul festivalelor de teatru clasic. Este de asemenea unul dintre marii poeţi de expresie spaniolă şi continuă să influenţeze tineri scriitori.Este autorul a 3000 de sonete, 3 romane, 4 nuvele, 9 epopee, 3 poeme didactice şi a sute de comedii (1800, conform lui Juan Pérez de Montalbán); a cultivat toate speciile literare, cu excepţia nuvelei picareşti.Atât viaţa, cât şi opera lui Lope de Vega au fost caracterizate de o exuberanţă extremă.
– 1715: Începutul domniilor fanariote în Ţara Românească prin instaurarea la domnie a lui Nicolae Mavrocordat. Domniile fanariote însemnau o prelungire a controlului exercitat de Poartă asupra Ţărilor Române, dar cu autonomie internă sporită Deşi favoriza elementul grecesc, pe care se putea sprijini mai mult, printr-o bună administrare a ţării, prin obţinerea scăderii tributului faţă de turci, prin purtarea prietenoasă faţă de boieri, prin scăderea anumitor dări, a câştigat încrederea şi mulţumirea ţării. A construit lângă Bucureşti, Mănăstirea Văcăreşti, a obligat episcopia din Bacău să aibă o şcoală grecească şi slavonească în schimbul veniturilor acordate.A murit de ciumă la 3 septembrie 1730 în Bucureşti şi e înmormântat la Mănăstirea Văcăreşti. Fiind un eminent literat, a scris lucrările: „Sfaturi” (manuscris), „Despre datorii” (tipărită la Londra), „Cuvânt împotriva nicotinei” (Iaşi, 1786), „Precuvântări la actele patriarhaliceşti” (manuscris).
– 1763: A murit preotul Antoine-François Prévost d`Exiles, romancier francez (romanul „ Manon Lescaut”) (n.01.04.1697)
– 1783: Armatele britanice au evacuat New York-ul, ultima lor poziţie militară din timpul revoluţiei americane
– 1814: S-a născut Julius Robert von Mayer, naturalist şi medic german (d. 1878).Observaţiile sale asupra culorii sângelui marinarilor, diferită în regiunile tropicale şi în cele nordice, i-au sugerat ideea despre existenţa unei legături între căldură şi lucrul mecanic.A efectuat cercetările corespunzătoare în domeniul fizicii.A determinat echivalentul mecanic al căldurii – relaţia dintre unităţile de măsură ale lucrului şi căldurii, care în acele timpuri erau diferite.A stabilit relaţia dintre căldurilor molare ale gazelor la presiune şi la volum constant (relaţia lui Mayer) si a formulat legea conservării şi transformării energiei.
– 1835: S-a născut Andrew Carnegie, industriaş şi filantrop american; de-a lungul timpului au fost numeroase personalităţi care s-au alăturat scopurilor caritabile, dar Carnegie a fost una dintre primele care a declarat că bogaţii au datoria morală de a dona o parte din avere în beneficiul comunităţii („The Gospel of Wealth”, 1899); a creat numeroase organizaţii educaţionale atât în SUA, cât şi în Europa, unul dintre punctele sale de interes fiind înfiinţarea de biblioteci publice gratuite (m. 1919)
– 1844: S-a născut Carl Benz, constructor de automobile german.
– 1856: S-a născut Serghei Taneev, compozitor şi pedagog rus (m. 1915)
– 1863: S-a născut medicul şi bacteriologul Ioan C. Cantacuzino, fondator al şcolii româneşti moderne de microbiologie şi medicină experimentală; din iniţiativa sa a fost înfiinţat Institutul de Seruri şi Vaccinuri din Bucureşi (1921); a desfăşurat o intensă activitate politică, militând pentru reîntregirea ţării (a fost membru în Comitetul Naţional Român din Paris şi delegat la Conferinţa de Pace din 1919-1920); membru titular al Academiei Române din 1925 (m. 1934)
– 1864: Alexandru Ioan Cuza a semnat Decretul de organizare a Muzeului Naţional de Antichităţi (MNA).
– 1864: Este promulgată „Legea instrucţiunii publice”, ce avea să stea la baza învăţământului românesc modern. Se stabilesc trei grade de învăţământ: primar, secundar şi superior, din care „instrucţiunea primară este obligatorie şi gratuită”
– 1867: Alfred Nobel îşi brevetează dinamita. Acesta a descoperit că prin amestecarea nitroglicerinei cu cuarţ se formează o pastă care putea fi modelată în diferite forme şi dimensiuni. Pentru a putea declanşa explozia, Alfred brevetează o altă invenţie, un detonator bazat pe aprinderea unui fitil.Cuvântul dinamită provine din grecescul dynamis, ce înseamna putere şi este un exploziv care a fost produs pentru prima oară în localitatea Krümmel de lângă Hamburg în anul 1866 de către chimistul şi cercetătorul suedez Alfred Nobel, fiind patentat în octombrie 1867.Dinamita constă din 3 părţi:
– nitroglicerină – (aceasta este de fapt substanţa care provoacă explozia),
-diatomit sau Kieselgur – (un oxid de siliciu poros alcătuit din scoicile diatomeelor);
– un stabilizator chimic în cantităţi mici – carbonat de sodiu.
Amestecul a fost făcut cu scopul reducerii explozibilităţii extreme a nitroglicerinei pure, care poate exploda la cel mai mic impact.
– 1867, 25.XI / 7.XII: A intrat în vigoare prima Convenţie poştală (cea cu Rusia), prin care, pe teritoriul României, serviciul de poştă era efectuat numai de către Poşta Română
– 1870: S-a născut Maurice Denis, pictor francez. Maurice Denis (d.noiembrie 1943) a fost un pictor si scriitor francez, membru al miscarii simboliste si a gruparii Les Nabis (Profeţii). Teoriile lui au contribuit la fondarea cubismului, fauvismului si a artei abstracte.
– 1872: S-a născut Robert de Flers (Robert Pellevé de la Motte-Ango, marchiz de Flers), scriitor şi diplomat francez; a susţinut lupta românilor pentru desăvârşirea statului unitar; membru de onoare străin al Academiei Române din 1919 (m.1927)
– 1876: S-a născut Prinţesa Victoria Melita de Saxa-Coburg şi Gotha, sora reginei Maria a României (d. 02.03.1936)
– 1885: A murit Grigore Alexandrescu, poet şi fabulist român (n. 22.02.1814).A debutat cu poezii publicate în Curierul Românesc condus de Ion Heliade Rădulescu. Poezia sa a fost influenţată de ideile care au pregătit Revoluţia din 1848.Poet liric, scrie mai întâi meditaţii romantice, sub influenţa lui Lamartine. Tonul este fantastic şi umoristic. Cea mai reuşită este Umbra lui Mircea. La Cozia (făcuse o călătorie în Oltenia, cu prietenul Ion Ghica).E ultimul fabulist autentic din literatura română, lăsându-ne vreo 40 de fabule, în care adevărul e mascat, din cauza cenzurii autorităţilor (Câinele şi căţelul, Boul şi viţelul, Dreptatea leului, Vulpea liberală, ş.a.).Lui Alexandrescu îi revine meritul de a fi consacrat în literatura română ca specii literare autonome epistola, meditaţia şi satira. A tradus din Lamartine şi Byron.
Opere
Poezii (1842)
Suvenire şi impresii, epistole şi fabule (1847)
Meditaţii, elegii, epistole, satire şi fabule (1863)
Memorial (1842)
Poezii (1938)
– 1892: S-a născut Petre Constantinescu-Iaşi, istoric (specialist în istoria modernă şi contemporană a României; autor de studii în domeniul bizantinologiei, al legăturilor istorice şi culturale dintre români şi popoarele vecine) şi om politic comunist (a ocupat funcţii importante în aparatul de stat); membru titular al Academiei Române din 1948 (m. 1977)
– 1895: S-a născut Wilhelm Kempff, pianist şi compozitor german (m. 1991)
– 1896: Apare, la Bucureşti, primul număr al revistei „Literatura şi arta română. Idei, simţire şi formă”, sub conducerea lui Nicolae Petraşcu
– 1896: S-a născut George Vraca (n. Bucureşti – d. 17 aprilie 1964, Bucureşti) a fost un renumit actor român, unul dintre numele mari ale scenei româneşti.
– 1910: S-a născut Léon Poliakov, istoric şi filosof francez de origine rusă; autor al unei monumentale istorii a antisemitismului (m. 1997, la Paris)
– 1914: S-a născut Joe DiMaggio, jucător american de baseball, primul soţ al actriţei Marilyn Monroe (d.08.03.1999)
– 1915: S-a născut Augusto Pinochet Ugarte, şef al statului Chile până la 17.10.1998, dată la care a fost arestat (d.10.12.2006)
-1916: Primul război mondial: Trupele române angajează puternice acţiuni de luptă pe linia Cricov-Ialomiţa, pentru a câştiga timpul necesar atât concentrării forţelor ruse, cât şi pregătirii unei alte linii de rezistenţă
– 1917: S-a născut Francis Lemarque, compozitor şi interpret francez de canţonete („Ma douce valleé”, „A Paris”, „Marjolaine”) (d.20.04.2002)
– 1926: S-a născut criticul de artă Horia Horşia (m. 2006)
– 1930: S-a născut inginerul geofizician Dorel Zugrăvescu; contribuţii în geodinamică; membru corespondent al Academiei Române din 1991
– 1936: S-a născut Cristian Munteanu, regizor de teatru; a montat peste 400 de piese la Teatru Radiofonic şi peste 30 de spectacole pe scenele din Bucureşti şi din ţară (d.31.01.2008)
– 1937: A murit inginerul Gheorghe Emanoil Filipescu; contribuţii originale în domeniul rezistenţei materialelor, statisticii construcţiilor şi teoriei elasticităţii; membru corespondent al Academiei Române din 1936 (n. 1882)
– 1940: Ciocănitoarea  Woody „debutează” în scurt-metrajul de animaţie  „Knock Knock” de Walter Lantz
– 1940: Încep, la Jilava, săpăturile pentru dezgroparea, în vederea reînhumării, a osemintelor lui Corneliu Zelea Codreanu şi ale celorlalţi legionari ucişi împreună cu el
– 1940: S-a născut dirijorul francez Jean-Claude Malgoire
-1942: A murit Mihail Dragomirescu, teoretician al literaturii, estetician, prozator, critic literar şi traducător; membru de onoare al Academiei Române (n. 1868)
Opera
Critica „ştiinţifică” şi Eminescu, 1895, ed. a II-a, 1906, ed. a III-a, 1925
Critica dramatică, 1904, reeditare, 1996
Teoria poeziei, 1906, ediţie revăzută (Poezia română), 1915
Ştiinţa literaturii, 1926
La science de la littérature, vol. I-III, Paris, 1928-1929, vol. IV, 1938
Critică – directive literare, vol. I, 1927, vol. II, 1928
Integralismul (dialoguri filosofice), 1929
Sămănătorism, poporanism, criticism, 1934
Scrieri critice şi estetice, ediţie îngrijită, cu note şi comentarii de Z. Ornea şi Gh. Stroia, 1969
– 1944: S-a născut compozitorul şi dirijorul Marin Petrache Pechea
– 1950: A murit Johannes V. Jensen, prozator, poet şi eseist danez; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1944 (n. 1873)
– 1951:Nava  oceanografică a lui Jacques-Yves Cousteau, Calypso, pleacă în prima sa expediţie în Marea Roşie
– 1959: A murit Gerard Philippe, actor francez. Gérard Philipe (n. 4 decembrie 1922) a fost un foarte popular actor de film francez, el a devenit cunoscut prin filmul Fanfan la Tulipe.
– 1961: A murit Dumitru Combiescu, medic epidemiolog şi microbiolog; contribuţii importante la studiul tifosului exantematic şi al febrei tifoide; membru titular al Academiei Române din 1955 (n. 1887)
– 1967: A murit Niki Atanasiu, actor (n.19.04.1905)
– 1968: A murit Upton Sinclair, scriitor şi om politic; romanele sale, inspirate din realităţile nord-americane, au avut un puternic impact social („Jungla”, „Speculanţii de bursă”) (n.20.09.1878). Unele surse dau ca dată a morţii 18 decembrie 1968
– 1970: A murit prozatorul şi dramaturgul japonez Yukio Mishima (n. 1925)
– 1972: A murit Hans Scharoun, arhitect şi urbanist german, unul dintre cei mai importanţi arhitecţi germani, după cel de–al doilea război mondial, partizan al mişcării de avangardă (n.20.09.1893)
– 1973: A murit actorul britanic de film Laurence Harvey (numele real: Lauruska Mischa Skikne) (n. 1928, în Lituania).
– 1973: A murit Elisa Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer din Europa (n.10.11.1887); în anul 1912 (prin absolvirea Şcolii de la Charlottenburg din cadrul Academiei Regale Tehnice din Berlin) devine prima femeie inginer din Europa; revenită în ţară, a lucrat la Institutul Geologic, unde a condus, timp de 42 de ani, laboratoarele de analize; a elaborat metode originale şi tehnici noi, precum şi numeroase studii, având ca unic scop cunoaşterea bogăţiilor subsolului României; soră cu inginerul Dimitrie Leonida (n. 1887)
– 1981: Adunarea Generală a ONU adoptă Declaraţia privind eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi discriminare bazate pe religie sau credinţă
– 1991:A început să emită SOTI, primul post de televiziune independent din România
– 1994: A murit regizorul de film Gheorghe Vitanidis. Gheorghe Vitanidis (n. 1 octombrie 1929, Mangalia – d. Atena, Grecia) a fost un regizor şi scenarist român.Absolvent în 1953 al Institutului Naţional de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC), se lansează în anul 1958 (asistent de regie alături de realizatorul francez Louis Daquin) cu „Ciulinii Bărăganului” („Les chardons du Baragan”), film selecţionat şi nominalizat la Palme D’Or în cadrul Festivalului de la Cannes din acealşi an.Alte două filme ale sale („Răutăciosul adolescent”, 1968 şi „Clipa”, 1979) au participat la Festivalul de film internaţional de la Moscova.Cea mai vizionată şi populară peliculă regizată de Gheorghe Vitanidis a fost filmul în două serii „Ciprian Porumbescu” 1973 (pe ecran panoramic!), avându-l ca protagonist pe Vlad Rădescu.Dialogurile au fost semnate de Fănuş Neagu.Lungă activitate didactică la IATC (1961-1989), unde o bună perioadă a condus şi Catedra de Regie film.
Regizor
Filme de ficţiune
Ciulinii Bărăganului („Les chardons du Baragan”) – cu Louis Daquin, (1958)
Băieţii noştri (1959)
Post restant (1961)
Gaudeamus igitur (1965)
Şeful sectorului suflete (1967)
Răutăciosul adolescent (1968)
Facerea lumii (1971)
Ciprian Porumbescu (1973)
Dimitrie Cantemir (1973)
Muşchetarul român (1975)
– 1996: A murit Valentin Silvestru, critic şi istoric de teatru, unul dintre cei mai importanţi animatori ai vieţii teatrale româneşti, dramaturg, traducător („Personajul în teatru”, „Caligrafii pe cortină”) (n.20.10.1924)
– 1998: Jiang Zemin a fost primul şef de stat chinez care a vizitat Japonia, după cel de-al doilea război mondial
– 1999: A murit Alexandru Ciorănescu, istoric literar, filolog, scriitor (romancier, poet, dramaturg) şi traducător, stabilit în Spania, din 1948; romanist de reputaţie internaţională, a publicat lucrări esenţiale de istorie literară română şi de literatură comparată; a cercetat, prezentat şi tradus în limba franceză textele rămase de la Cristofor Columb, al cărui biograf şi analist a devenit; membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1991; frate cu scriitorii Ioan şi George Ciorănescu (n. 15.11.1911)
– 1999: A murit Dan Cernovodeanu, istoric, heraldist, stabilit la Paris în 1978; a avut o însemnată contribuţie în cunoaşterea istoriei Tricolorului naţional, a stemelor provinciilor româneşti, a diferitelor emisii monetare de pe teritoriul ţării noastre (n.10.10.1921)
– 2000: A murit basul Nicolae Florei (n. 1927)
– 2001: A murit Frederic Grendel, jurnalist şi romancier francez, coautor la scenariul filmului „Les Diaboliques”, realizat în 1955
– 2001: Cercetatorii de la societatea „Advanced Cell Technology” din Worcester, Massachusetts, SUA, au anunţat clonarea primului embrion uman din lume, prin transferul nucleelor celulelor aparţinând unor celule de piele în ovule denucleate, prelevate de la femei
– 2002: A murit Karel Reisz, regizor britanic de film de origine cehă (n. 1926)
– 2009: A murit lingvistul Theodor Hristea; lucrări fundamentale în domeniul lexicologiei şi etimologiei; a participat de-a lungul timpului, la Institutul de Lingvistică din Bucureşti, la stabilirea şi verificarea etimologiilor pentru marile dicţionare apărute sub egida Academiei Române (n. 1930).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here