S-a întâmplat în 24 mai…

0
149

S-a întâmplat în 24 mai…

– „Ziua Limbii Bulgare”, aleasă pentru faptul că în această zi sunt sărbătoriţi la bulgari Sfinţii Chiril şi Metodie, creatorii alfabetului chirilic, folosit pentru scrierea în limba bulgară. Propunerea legislativă a fost iniţiată de deputatul Niculae Mircovici, din partea grupului minorităţilor naţionale — Uniunea Bulgară din Banat.

– „Ziua Europeană a Parcurilor”, prin care se doreşte conştientizarea opiniei publice europene faţă de importanţa rezervaţiilor naturale protejate şi a parcurilor naţionale; ziua a fost stabilită în 1998, prin decizia Adunării Generale a Federaţiei Parcurilor Naturale şi Naţionale din Europa (Europarc), şi marchează apariţia primelor parcuri naţionale din Europa la 24.V.1909, prin decizia autorităţilor din Suedia de a transforma nouă parcuri în parcuri naţionale. România este membru al Europarc prin Academia de Ştiinţe Agricole, iar ariile protejate care intră sub incidenţa autorităţii Europarc sunt Delta Dunării şi Parcul Naţional Retezat.

-1337: Începea „Războiul de 100 de ani” (încheiat în anul 1453), conflict armat între Anglia şi Franţa pentru teritoriile franceze stăpânite de dinastia engleză şi pentru Flandra. În prima parte, Anglia a obţinut importante victorii (Crécy/1346, Poitiers/1356). Spre sfârşit, însă, războiul a căpătat un caracter popular, prin intrarea în acţiune a maselor sub conducerea Ioanei d’Arc. Anglia a început să piardă treptat posesiunile de pe teritoriul Franţei, cu excepţia portului Calais (pe care l-a stăpânit până în 1558).

– 1494: S-a născut pictorul italian (florentin) Jacopo Da Pontormo (numele adevărat: Jacopo Carrucci), considerat un reprezentant timpuriu al manierismului (înmormântat la 2.I.1557).

– 1543: A murit Nicolaus Copernicus (numele latinizat al lui Mikolaj Kopernik), astronom polonez; a elaborat şi a fundamentat ştiinţific concepţia heliocentrică, care o infirma pe cea geocentrică a lui Ptolemeu; adoptată unanim abia în secolul al XVII-lea (n. 1473).

– 1686: S-a născut Daniel Gabriel Fahrenheit, fizician german, unul din fondatorii termometriei. S-a născut în 1686 la Danzig, azi Gdańsk în Polonia. A avut o contribuţie remarcabilă la îmbunătăţirea performanţelor aerometrului şi termometrului. A introdus scala termometrică cunoscută sub numele „scala Fahrenheit“. A fost primul care a utilizat mercurul ca lichid termometric şi a fabricat primele termometre de dimensiuni reduse ce puteau măsura temperatura umană şi temperatura atmosferică până la 96 de grade. A inventat o formă îmbunătăţită de hidrometru. A decedat în Olanda în anul 1763.

– 1819: S-a născut regina Victoria a Marii Britanii şi Irlandei (1837-1901) şi împărăteasă a Indiei (1876-1901); în timpul domniei sale, Marea Britanie a atins, datorită politicii expansioniste, apogeul puterii maritime şi coloniale; perioada de avânt economic şi cultural din a doua jumătate a secolului al XIX-lea este cunoscută sub numele de „epoca victoriană”; îi succede Eduard al VII-lea (m. 1901).

– 1835: S-a născut filologul elveţian Adolf Tobler; specialist în lingvistică romanică; membru de onoare străin al Societăţii Academice Române (1875) (m. 1910).

–  1844: Samuel Morse a transmis prima telegramă în codul Morse de la Washington DC, către asistentul său Alfred Vail, în Baltimore, Maryland pentru a inaugura prima linie telegrafică. Conținutul mesajului a fost: „Ce a făcut Dumnezeu?” (un citat biblic, numerele 23:23).

– 1875: A luat fiinţă, la Bucureşti, Partidul Naţional Liberal, prin unirea diverselor grupări liberale existente; fondat de Ion C. Brătianu şi C. A. Rosetti, PNL este cel mai vechi partid din România, conturat ca formaţiune politică încă din 1864; după instaurarea dictaturii comuniste şi proclamarea Republicii, la 30.XII.1947, PNL a fost nevoit să-şi întrerupă oficial activitatea politică, pe care şi-a continuat-o, însă, în închisorile şi lagărele de muncă în care au fost trimişi zeci de mii dintre membrii săi; prin Decizia civilă nr. 4/15.I.1990 a Tribunalului Municipiului Bucureşti se consfinţea reluarea activităţii oficiale a Partidului Naţional Liberal, hotărâtă, în decembrie 1989, de un Comitet de iniţiativă compus din vechi membri ai partidului.

– 1883: A fost inaugurat „Brooklyn Bridge”, celebrul pod suspendat de peste East River, care face legătura între insula Manhattan (New York City) şi Brooklyn.Lucrările de construcţie (conduse, iniţial, de John A. Roebling şi, apoi, de fiul acestuia, Washington A. Roebling) au durat 14 ani. Podul era numit, în epocă, „a opta minune a lumii”, fapt datorat atât lungimii sale record, cât şi procedurii de construcţie, novatoare în acea vreme.

– 1895: S-a născut Marcel Iancu, pictor, grafician şi arhitect israelian originar din România; animator al mişcărilor de avangardă (până în 1940); apropiat de mişcarea dadaistă; în plastică, influenţat de cubism (m. 1984).

– 1899: S-a născut Henri Michaux, poet francez de origine belgiană (m. 1984).

– 1900: S-a născut Eduardo de Filippo, actor, scriitor, scenarist şi regizor de film italian (m. 1984).

– 1903: Inaugurarea Castelului Pelişor, reşedinţă princiară şi regală. A fost construit între anii 1899-1902, din dorinţa regelui Carol I, ca reşedinţă a principilor moştenitori, Ferdinand şi Maria, de către arhitectul ceh Karel Liman. În actul inaugural al castelului, pictat de regină pe pergament se consemnează: „Noi, Carol I, rege al României, clădit-am această casă alăturea de falnicul castel Peleş pentru iubiţii noştri nepoţi. Sfinţită de biserică spre a aduce binecuvântarea cerului, noi, Ferdinand, principe al României cu Maria, principesă, primit-am această nouă clădire, cu inima recunoscătoare şi plină de dragoste. Intrat-am cu ai noştri copii, Carol, Elisaveta şi Maria, în anul mântuirii 1903, iar al domniei regelui Carol al 37-lea, în ziua de 24 maiu. Dat-i-am nume, Pelişor”.

– 1906: Apariţia (până la 18.II/3.III.1907), la Chişinău, a primei gazete naţional-democratice, „Basarabia”, sub direcţia avocatului Emanoil N. Gavriliţă. Ziarul a iniţiat o vie campanie pentru libertăţi democratice şi introducerea limbii române în instituţiile de stat, revendicând, în acelaşi timp, o largă autonomie pentru Basarabia. În ultimul său număr a publicat poezia „Deşteaptă-te Române!”. Printre colaboratori s-au numărat: Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ, Alexei Mateevici ş.a. (24.V/6.VI).

– 1908: A fost inaugurată oficial noua clădire a Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din Bucureşti, în prezenţa regelui Carol I, a prinţului Ferdinand şi a Prinţesei Maria.  Cu aceasta ocazie au fost deschise pentru vizitare 16 săli, dintre care una cuprindea 4 diorame bio-geografice (deşertul Sahara, savana africană, preria americană şi tundra), printre primele realizate în lume şi care, datorita calităţii lor, au servit drept model pentru multe alte muzee din ţară şi străinătate.

– 1913: S-a născut Anghel Rugină, economist american de origine română; specialist în probleme financiare, a lucrat în cadrul FMI; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1990) (m. 2008).

– 1914: A murit Pompiliu Eliade, critic şi istoric literar; s-a aplecat îndeosebi asupra relaţiilor culturale franco-române; a popularizat literatura franceză printr-o serie de studii; membru corespondent al Academiei Române (n. 1869).

– 1915: S-a născut tenorul Garbis Zobian (m. 2002, în SUA, unde se stabilise).

– 1919: A murit Amado Nervo, poet, jurnalist și pedagog mexican, considerat ca fiind unul dintre cei mai mari poeţi mexicani ai secolului al XIX-lea (n. 1870).

– 1920: S-a născut sculptorul francez de origine română Ion Vlad; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1991) (m. 1992, la Paris).

– 1923: S-a născut inginerul Radu Voinea; lucrări în domeniul mecanicii teoretice, teoriei elasticităţii şi rezistenţei materialelor; membru al Academiei Române, preşedinte al acestui for (1984-1990) (m. 2010).

– 1923: S-a născut Ion Caraion (numele real: Stelian Diaconescu), poet, eseist şi traducător (din poezia franceză, canadiană, americană) (m. 1986, la Lausanne/Elveţia, unde se stabilise din 1981).

– 1924: S-a născut traducătoarea Antoaneta Ralian (traduceri din literatura engleză şi cea americană).

– 1929: S-a născut istoricul Ştefan Ştefănescu; s-a preocupat de istoria structurilor socio-politice medievale ale Ţării Româneşti; a editat izvoare istorice privind istoria României; membru al Academiei Române.

– 1929: Aveau loc primele cursuri de limbă germană la Radiodifuziunea Română, ţinute de Gh. Maurer, membru al orchestrei. Predate prin sistemul linguaphon, lecţiile au fost ulterior tipărite în broşuri.

– 1930: S-a născut (la Beirut, Liban) Î.P.S. Dirayr Mardichian, arhiepiscopul Bisericilor Armene din România şi Bulgaria.

– 1937: S-a născut Benone Sinulescu, interpret român de muzică populară.

– 1940: S-a născut Petre Bokor, regizor de teatru şi film, scriitor, traducător şi profesor; stabilit în Canada, din 1977; după căderea regimului comunist, a revenit la Bucureşti, unde a pus în scenă mai multe spectacole (m. 2014).

– 1940: S-a născut Joseph Brodsky, poet, dramaturg şi eseist american de origine rusă; exilat de autorităţile sovietice în iunie 1972, va primi cetăţenia americană în 1980; Premiul Nobel pentru Literatură pe 1987 (m. 1996).

– 1941: S-a născut Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman), cântăreţ, compozitor, muzician şi poet american.

– 1943: Holocaust: Josef Mengele este numit medic şef la Auschwitz.

– 1943: S-a născut dirijorul de cor Voicu Enăchescu, director al Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”.

– 1948: Iustinian Marina (1901-1977), mitropolitul Moldovei şi Sucevei, era ales arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (înscăunat la 6 iunie acelaşi an, păstorind până la moartea sa, în martie 1977). Noul patriarh a condus Biserica în cea mai agresivă perioadă a ateismului comunist.

– 1954: S-a născut Florin Iaru, poet român.

– 1959: A murit John Foster Dulles, om politic şi diplomat american; imediat după al Doilea Război Mondial a fost principala autoritate în materie de politică externă a Partidului Republican (adversar consecvent al expansiunii comuniste; a iniţiat sistemul de alianţe americane în Asia – Tratatul Asiei de Sud-Est, 1954) (n. 1888).

– 1962: Astronautul american, Scott Carpenter, a orbitat de trei ori în jurul Pământului în capsula spaţială Aurora 7.

– 1974: A murit Duke Ellington, pianist, compozitor şi dirijor american de jazz (n. 1899).

– 1976: Avioanele Concorde aflate sub pavilion englez şi francez au efectuat primele zboruri comerciale.

– 1990: S-a înfiinţat primul teatru de gest, pantomimă şi expresie corporală „Masca”, singurul cu acest profil din România, condus de actorul Mihai Mălaimare. Teatrul „Masca” reprezintă o experienţă unică în peisajul teatral românesc: a fost cel care a iniţiat primele spectacole de stradă din ţară şi a oferit spectacole de teatru în spitale şi în case de copii.

-1994: Între 24 şi 27 mai, s-a desfăşurat, la Sinaia, conferinţa internaţională „România şi românii în ştiinţa mondială”, la care au participat circa 600 de personalităţi din 26 de ţări. Preşedinte al Comitetului de organizare a fost George Emil Palade (1912-2008), medic şi biolog american de origine română, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1974.

– 2002: A murit Pierre de Boisdeffre, romancier, critic şi istoric literar francez (n. 1926).

-2004: La ora 5:50, în comuna Mihăileşti, judeţul Buzău, pe drumul european E85, a avut loc un grav accident rutier în urma căruia un camion, care transporta 20 de tone de azotat de amoniu, s-a răsturnat, provocând o explozie în care şi-au pierdut viaţa 18 persoane (dintre care şapte pompieri, trei localnici şi doi jurnalişti ai postului TV Antena 1).

– 2011: A murit Fănuş Neagu, memorialist, nuvelist, romancier, dramaturg, scenarist şi comentator sportiv; membru titular al Academiei Române din 2001 (n. 1932).

– 2012: A murit producătorul american de televiziune Lee Rich; cunoscut pentru câteva seriale de succes („Dallas”, „The Waltons”, „The Blue Knight”, „Eight Is Enough”, „Flamingo Road”) şi pentru filmul de televiziune „Sybil” (1976) (n. 1918).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.