S-a întâmplat în 23 noiembrie 1905

0
121

S-a întâmplat în 23 noiembrie 1905: S-a născut Petru Comarnescu, eseist, critic literar şi de artă, memorialist şi traducător din România. Petru Comarnescu s-a născut la Iaşi unde urmează şcoala primară şi Liceul Naţional şi la Bucureşti, Colegiul Naţional „Sf. Sava”, unde înfiinţează revista societăţii literare a şcolii.Urmează apoi şcoala pregătitoare pentru ofiţeri de rezervă de artilerie la Craiova.

După studii de drept (licenţa în 1928), de litere şi filosofie (licenţa în 1929) la Universitatea din Bucureşti, pleacă în Statele Unite ca bursier (1929-1931) şi îşi ia doctoratul în filosofie (1931) la Universitatea Southern California (Los Angeles), cu teza The Nature of Beautyand Its Relations to Goodness (Natura frumosului şi relaţia lui cu binele), tradusă în româneşte sub titlul Kalokagathon (1946).În 1933, a fost numit inspector la Direcţia Teatrelor din Ministerul Instrucţiunii şi Artelor şi, în acelaşi an, redactor la Editura Fundaţiilor Regale.
           Între 1944 şi 1948 lucrează ca redactor la „Timpul”, în 1945 la „Naţiunea” şi până în 1952, la „Universul”.  Începând cu 1949, devenit indezirabil pentru autorităţile comuniste, i s-a impus interdicţia de semnătură. A reuşit totuşi, cu ajutorul criticului şi istoricului de artă Ionel Jianu, să publice în continuare sub pseudonimul Anton Coman.După 1960, interdicţia i s-a ridicat, iar ultimul deceniu de viaţă a fost nu doar cel mai prolific, dar şi perioada când i s-au recunoscut oficial meritele.
       Se va îndrepta aproape exclusiv spre critica de artă şi pentru că prietenul său, Ionel Jianu, care era şeful redacţiei de artă plastică la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, i-a înlesnit colaborarea la această redacţie.În versiunea românească, atât titlul – Kalokagathon -, cât şi subtitlul – Cercetare a corelaţiilor etico-estetice în artă şi în realizarea de sine – indică mai explicit viziunea lui Comarnescu. Printre hârtiile rămase s-a găsit şi o monografie care avea să apară în 1986 sub titlul O’Neill şi renaşterea tragediei, a cărei redactare pare a fi anterioară anului 1946.
        Partizan al noului deopotrivă în cultură şi în viaţa socială, Comarnescu a fost un admirator entuziast al „modelului american” şi al democraţiei rooseveltiene, admiraţie reflectată şi în cărţile sale despre Statele Unite – Homo americanus (1933) şi America văzută de un tânăr de azi(1934), contopite în Chipurile şi priveliştile Americii (1940), care revelează şi un bun reporter. Comarnescu este o personalitate de primă mărime a culturii noastre moderne.
        Scrierile sale cuprind reportaje şi interviuri, traduceri, memorii, eseuri filozofice, dar şi studii de critică şi istorie a literaturii, a artei dramatice, a artelor plastice şi muzicale. Sprijinit de o vastă erudiţie, s-a aplecat cu talent asupra valorilor spiritualităţii româneşti. Între studiile şi monografiile sale de istorie şi teorie a artei un loc de seamă îl ocupă monografia Voroneţ şi Îndreptarul artistic al monumentelor din Nordul Moldovei, ultima completând, după o sută de ani, opera de inventariere a monumentelor medievale din Ţara Românească făcută de Alexandru Odobescu, cu cea a monumentelor din Moldova (mănăstirile ctitorite de Ştefan cel Mare, Petru Rareş şi Movileşti).
         A dedicat monografii şi studii critice unor creatori de seamă ai artei româneşti: Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, N. Tonitza, Francisc Şirato, Ion Ţuculescu, Constantin Brâncuşi etc. Printre acestea se numără: Pictura românească în secolul XX (1956), Viziunea naturii în opera lui Grigorescu (1957), Mărturii despre Brâncuşi (Témoignages sur Brâncuşi, 1967, semnat alături de Mircea Eliade şi Ionel Jianu). Publicului larg îi este cunoscut mai cu seamă pentru notele sale de călătorie scrise dinamic: Homo Americanus (1933), America văzută de un tânăr de azi (1934), Chipurile şi priveliştile Americii (1940), Chipurile şi priveliştile Europei (postum, 1980), dar şi pentru notele de jurnal, publicate în 2003.

Surse:

Enciclopedia Universală Britannica, coord.: Ilieş Câmpeanu, Cornelia Marinescu, vol.4, Bucureşti, Ed. Litera, 2010

http://www.autorii.com/scriitori/petru-comarnescu/index.php

https://culturainiasi.ro/petru-comarnescu/

https://istoriiregasite.wordpress.com/2015/05/31/petru-comarnescu-viata-si-opera/

https://www.scribd.com/doc/148137005/PETRU-COMARNESCU

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.