S-a întâmplat în 23 mai…

0
51

S-a întâmplat în 23 mai…

– „Ziua Naţională a Aromânilor de Pretutindeni”, sărbătorită, din 1990, la iniţiativa Ligii Aromânilor din Macedonia/FYROM (pe 10/23.V.1905 a fost tipărită „Iradeaua” sultanului Abdul Hamid al II-lea prin care li se recunoşteau aromânilor drepturi specifice în plan administrativ, şcolar şi religios).

– 1498: Girolamo Savonarola (călugăr dominican italian, predicator, critic şi reformator al moravurilor religioase şi sociale catolice) este executat din ordinul Papei Alexandru al VI-lea.

– 1627: A murit Luis de Góngora y Argote, poet şi dramaturg aparţinând „Secolului de aur” al literaturii spaniole, cel mai de seamă reprezentant al curentului literar cunoscut sub denumirea de „culteranism” (sau chiar „gongorism”, după numele poetului) (n. 1561).

– 1691: A murit Adrien Auzout, astronom francez; a descoperit unele proprietăţi ale cicloidei şi a inventat un tip de instrument pentru măsurarea diametrelor aparente ale corpurilor cerești (n. 1622).

– 1707: S-a născut Carl von Linné (cunoscut şi sub numele de Carolus Linnaeus), botanist, zoolog şi medic suedez; a elaborat clasificări ale plantelor şi animalelor, punând ordine în cunoştinţele botanice şi zoologice acumulate până la el (m. 1778).

– 1734: S-a născut medicul german Franz Anton Mesmer; fondatorul teoriei pseudoştiinţifice a magnetismului animal, numit ulterior „mesmerism” (m. 1815)

– 1741: S-a născut compozitorul italian Andrea Luchesi (m. 1801).

– 1795: S-a născut Sir Charles Barry, arhitect britanic; unul dintre liderii curentului reluării stilului renascentist în Marea Britanie; rol important în reconstruirea Palatului Westminster (m. 1860).

– 1805: Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei, la Domul din Milano

–1810: S-a născut Margaret Fuller, scriitoare şi jurnalistă americană; cunoscută militantă pentru drepturile femeilor („Woman in the Nineteenth Century” – 1845) (m. 1850).

– 1848: S-a născut Otto Lilienthal, pionier german al aeronauticii moderne (m. 1896).

– 1855: A murit Charles Robert Malden, explorator britanic, descoperitorul unei insule în Pacific, care îi poartă numele (Malden Island) (n. 1797).

-1864: La iniţiativa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, românii s-au pronunţat, printr-un plebiscit, asupra unui document cu valoare constituţională – „Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris din 7/19 august 1858”.Statutul prevedea instituirea unei noi Camere parlamentare, alături de Adunarea Deputaţilor. În cadrul acestui sistem bicameral, primul Senat al României, care avea şi atribuţii privind controlul constituţionalităţii legilor, a funcţionat ca un „corp ponderator”, ca un factor de echilibru între puterile statului.El era alcătuit din membri de drept (capi ai bisericii şi ai unor autorităţi publice) şi membri numiţi de domnitor (reprezentanţi ai judeţelor şi înalţi funcţionari ai statului) (23-26.V./4-7.VI).

– 1871: S-a născut Garabet Ibrăileanu, critic şi istoric literar; eseist şi romancier; membru post-mortem al Academiei Române (1948) (m. 1936).

– 1873: A murit scriitorul italian Alessandro Manzoni (n. 1785).

– 1880: S-a născut Tudor Arghezi, poet, prozator, dramaturg şi publicist; membru al Academiei Române. Tudor Arghezi (n. Bucureşti – m. 14 iulie 1967) a fost un scriitor român cunoscut pentru contribuţia sa la dezvoltarea liricii româneşti sub influenţa baudelairianismului. Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris, între altele, teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire şi Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum şi literatură pentru copii. Numele său adevărat este Ion N. Theodorescu, iar pseudonimul său, Arghezi, provine, explică însuşi scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeşului. Pentru activitatea sa remarcabilă în literatură primeşte prima oară în 1936, la egalitate cu George Bacovia şi a doua oară în anul 1946, Premiul Naţional de poezie. În anul 1955 este ales membru al Academiei Române, este distins cu numeroase titluri şi premii iar în anul 1965 primeşte Premiul Internaţional Johann Gottfried von Herder; este sărbătorit cu prilejul zilelor de naştere la 80 şi, respectiv, 85 de ani ca poet naţional.

-1883: S-a născut inginerul energetician Dimitrie Leonida; a proiectat şi a condus lucrările de construire a centralei electrice Grozăveşti din Bucureşti; a elaborat (în 1908) primul proiect de construcţie a unui baraj la Bicaz şi de amplasare a unei centrale hidroelectrice (proiect realizat între anii 1951 şi 1960); a întemeiat primul muzeu tehnic din ţară (1908), azi „Muzeul tehnic prof. ing. D. Leonida”, şi a iniţiat prima expoziţie a electricităţii din România (1928) (m. 1965).

– 1885: A murit scriitorul francez Victor Hugo (n. 1802).
– 1891: S-a născut Pär Lagerkvist, scriitor suedez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1951 (m. 1974) Critica literară suedeză i-a recunoscut succesul mai târziu, când a publicat romanul Piticul, 1944.Recunoaşterea internaţională a venit cu romanul Barabbas,1950. Barabbas, tâlharul care a scăpat de răstignire, rămâne cumva între două lumi, nemaiputând pătrunde în fosta lui viaţă de tâlhar şi cu atât mai puţin nu poate accepta creştinismul. Peregrinează ca un Ahasverus (altă capodoperă a lui Lagerkvist), până când, după sclavie şi închisori, este la rândul său răstignit şi-şi dă sufletul adresându-se beznei caritabile :”- Ţie îţi încredinţez sufletul meu.”Alt roman remarcabil este Dvärgen (Piticul). Acţiunea se petrece undeva, într-un oraş-cetate din Italia renascentistă, la curtea unui Principe, şi asistăm la toate intrigile de curte şi diplomatice, la amorurile şi omorurile cuvenite, la rivalitatea între oraşele-cetăţii etc. Apare chiar un Maestro, care seamănă cu Michelangelo, asistăm la ororile ciumei devastatoare (care ne aminteşte de Manzoni), în sfârşit, vocabularul este uneori amestecat, neologisme laolaltă cu arhaisme etc., dar miracolul intervine atunci când personajul principal, un pitic de curte al Principelui, începe să răstoarne totul, să răstălmăcească totul în felul său deformat şi deformant, ca într-o oglindă de bâlci; tot ce este pur şi frumos devine pentru pitic ceva abject şi viceversa.

– 1891, 23.V/5.VI: S-a născut economistul, omul politic şi profesorul Victor Slăvescu; lucrări în domeniul economiei politice, a istoriei doctrinelor economice şi financiar-bancare; a iniţiat seria de monografii consacrate unor economişti români de seamă din secolul al XIX-lea; membru titular al Academiei Române din 1939 (m. 1977).

– 1895: A murit Franz Ernst Neumann, fizician, matematician şi mineralog german; contribuţii în fizica matematică (n. 1798).

– 1897: S-a născut inginerul şi inventatorul Mihail Konteschweller, unul dintre pionierii telemecanicii (în 1934 a realizat prima experienţă de teleghidaj din România, la patru ani de la oficializarea pe plan mondial a automaticii şi telemecanicii ca domenii ale ştiinţei şi tehnicii; autor al lucrării „Telemecanica” – 1937, una dintre primele în domeniu) (m. 1947).

– 1902: S-a născut Vladimir Streinu (pseudonimul lui Nicolae Iordache), critic şi istoric literar, poet, eseist, analist politic, publicist şi traducător; a tradus şi comentat de la Balzac la Hemingway, Anouilh, Gide, Esenin, Maiakovski; a fost un exeget shakespearean şi proustian; membru post-mortem al Academiei Române din 2006 (m. 1970).

– 1906: A murit dramaturgul norvegian Henrik Ibsen; unul dintre „cei patru mari” ai literaturii norvegiene a secolului al XIX-lea (alături de Alexander Lange Kielland, Bjornstjerne Bjornson şi Jonas Lie); a inaugurat în literatura universală teatrul de idei (n. 1828).

– 1908: S-a născut fizicianul american John Bardeen; contribuţii în fizica solidului şi a temperaturilor joase; a obţinut de două ori Premiul Nobel pentru fizică: în 1956, împreună cu conaţionalii săi William Shockley şi Walter Brattain, pentru cercetări asupra conductorilor şi inventarea (în 1946) a tranzistorului, şi în 1972, împreună cu conaţionalii săi Leon Cooper şi Robert Schrieffer, pentru elaborarea teoriei cuantice a superconductibilităţii (m. 1991).

– 1912: S-a născut compozitorul francez Jean Françaix (m. 1997).

– 1917: S-a născut cercetătorul american specializat în meteorologie, Edward Lorenz, considerat părintele teoriei haosului şi a efectului de fluture (m. 2008).

– 1928: S-a născut Rosemary Clooney, cântăreaţă americană de muzică pop şi actriţă (m. 2002).

– 1929: Este lansată prima animaţie Mickey Mouse cu sunet – „Copilul carnavalului”. Este cea de-a noua producție din seria Mickey Mouse şi prima în care şoricelul „vorbeşte”.

– 1931: S-a născut întâistătătorul Bisericii Române Greco-Catolice, Preafericirea Sa Cardinalul Lucian Mureşan; Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice şi Arhiepiscop de Alba-Iulia şi Făgăraş; numit cardinal în Colegiul cardinalilor de Papa Benedict al XVI-lea (la 18.II.2012), fiind cel de al treilea cardinal român din istorie; membru de onoare al Academiei Române din 2012.

– 1933: S-a născut actriţa americană de film Joan Collins.

– 1933: S-a născut chimistul Eugen Segal; fondator al şcolii de cinetică neizotermică, lucrări în domeniul chimiei fizice (cinetica chimică heterogenă, chemosorbţie şi cinetică a reacţiilor chimice); membru titular al Academiei Române din 2009 (m. 2013).

– 1934: Au murit, împuşcaţi de poliţişti, în apropiere de Bienville Parish (Louisiana), gangsterii americani, Bonnie (Elizabeth) Parker (n. 1910) şi Clyde (Chestnut) Barrow (n. 1909); faimosul cuplu de proscrişi era renumit pentru jefuirea de bănci; au fost consideraţi inamici publici între anii 1931 şi 1934, în timpul Marii crize economice.

– 1942: S-a născut Gabriel Liiceanu, filosof, eseist şi traducător, director general al Editurii „Humanitas”.

– 1945: Guvernul german este destituit din funcţie de către aliaţi, după care este închis.

– 1948: În virtutea Protocolului sovieto-român încheiat la Moscova, la 4 feb. 1998, s-a semnat, pe Insula Şerpilor, un Proces-verbal de către Nikolai P. Şutov, prim-secretar al Ambasadei URSS din Bucureşti, şi Eduard Mezincescu, ministru plenipotenţiar al R. P. Române, prin care insula (în suprafaţă de 17 ha), situată în Marea Neagră, a fost cedată Uniunii Sovietice.Procesul-verbal nu a fost ratificat însă niciodată de parlamentele României şi URSS.După destrămarea URSS, Insula Şerpilor a trecut în stăpânirea Republicii Ucraina.

– 1949: A luat fiinţă Agenţia Română de Presă „Agerpres” (succesoare a agenţiei naţionale „Rador”/1921), cu sediul în Bucureşti; primul director: Ion Popescu-Puţuri (la 8.I.1990 a apărut Decretul-lege al Consiliului Frontului Salvării Naţionale prin care se înfiinţa Agenţia de presă „Rompres”, ca urmare a reorganizării „Agerpres”). Din iulie 2008 „Rompres” a revenit la numele „Agerpres”

– 1949:  A apărut Decretul privind organizarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (DGPT). Sub această denumire au funcţionat, până în 1975, cenzura presei şi a tipăriturilor (nimic nu putea fi imprimat fără viză, pe fiecare pagină, a DGPT).

– 1951: S-a născut Anatoli Karpov, jucător rus de şah.

– 1969: Filmul documentar „Cântecele Renaşterii” (regizor: Mirel Ilieşiu), realizat cu concursul corului „Madrigal”, obţinea Marele Premiu pentru scurt metraj, „Palme d’Or”, la Festivalul de la Cannes.

– 1995: A fost prezentat publicului limbajul de programare Java.

– 2003: A murit Ion Drăgănoiu, poet şi jurnalist (n. 1943).

– 2005: Cei trei jurnalişti români răpiţi în Irak la 28 martie 2005 revin în ţară, după 55 de zile de captivitate. Marie-Jeanne Ion, Sorin Dumitru Mişcoci de la Prima TV şi Eduard Ovidiu Ohanesian, de la „România liberă”, sosesc la bordul unei aeronave militare Hercules C-130, la ora 14:45, la baza militară aeriană 90 Otopeni, eveniment la care au fost prezenţi preşedintele Traian Băsescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu familiile celor trei şi cca. 100 de ziarişti.

– 2006: A murit Iordan Chimet, eseist, prozator, poet, scenarist şi traducător (n. 1924).

– 2013: A murit Georges Moustaki (numele real: Giuseppe Mustacchi), compozitor şi interpret francez de origine greacă (n 1934, la Alexandria, Egipt).

– 2015: A murit matematicianul şi profesorul american John Forbes Nash Jr., specializat în domeniile teoriei jocului, geometriei diferenţiale şi ecuaţiilor diferenţiale parţiale; Premiul Nobel pentru Economie în anul 1994 (n. 1928).

– 2017: A murit actorul britanic Sir Roger Moore (n. 1927).

– 2017: A murit Viorel Morariu, rugbyst, antrenor şi preşedinte al Federaţiei Române de Rugby (n. 1931).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here