S-a întâmplat în 22 februarie 1788

0
66

S-a întâmplat în 22 februarie 1788 . S-a născut filosoful german Arthur Schopenhauer, iniţiatorul „voluntarismului” modern. Ideile sale au devenit cunoscute în România prin intermediul „Junimii”, influenţând literatura şi filosofia românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

           Arthur Schopenhauer s-a născut la Danzig pe 22 februarie 1788.

        Datorită averii moştenite de la tatăl său, a putut duce multă vreme o viaţă lipsită de griji, dedicându-se filozofiei. Face studii de medicină şi ştiinţe ale naturii la Göttingen, întrerupte curând. Îşi obţine în 1813 titlul de doctor în filozofie la Jena, cu lucrarea Despre împătrita rădăcină a principiului raţiunii suficiente.

            La sfatul îndrumătorului său de doctorat, filozoful sceptic Gottlob Ernst Schulze, îi citeşte pe Platon şi Kant. În 1811 audiază cursurile lui Fichte la Berlin, fiind mai degrabă dezamăgit. Prin mama sa, Johanna Schopenhauer, scriitoare cunoscută în epocă, tânărul Arthur reuşeşte să-l cunoască personal pe Goethe. Acesta îi va fi o vreme partener de discuţii pe teme de teorie a culorilor.

             În urma discuţiilor şi a corespondenţei purtate cu Goethe, publică în 1816 scrierea Despre văz şi culori.

            La începutul anului 1819 apare Lumea ca voinţă şi reprezentare Este o carte care cuprinde „o metodă de filozofare experimentată aici pentru prima dată şi care se diferenţiază complet de toate cele folosite până acum”. Temperamentul tumultuos al autorului cărţii răzbate şi din lunga corespondenţă cu editorul Brockhaus, ce rămâne un document literar al epocii.

             Imediat după publicarea cărţii, Schopenhauer pleacă într-o călătorie în Italia. În 1820, să se înscrie ca docent privat la Universitatea din Berlin, profesând doar puţină vreme. Dar rămâne înscris formal până în 1831. Concurenţa pe care încearcă să i-o facă lui Hegel în faţa studenţilor este făţişă.  Își programează cursul în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră cu acesta. Competiția se termină cu o înfrângere: doar un număr de 9 studenţi, în total, sunt interesaţi de prelegerile sale.

          Hegel va muri de holeră în 1831, iar Schopenhauer părăseşte la rându-i Berlinul de frica bolii, mutându-se la Frankfurt.

           În 1839, scrierea sa Despre libertatea voinţei este premiată de Academia Norvegiană. Va apărea în 1841 împreună cu o altă scriere, căreia premiul îi fusese însă refuzat, intitulată Despre fundamentul moralei. În 1843 publică, tot la Brockhaus, a doua ediţie din Lumea ca voinţă şi reprezentare. Aceasta a fost  însoţită de adăugiri substanţiale sub forma unui al doilea volum.

         De-a lungul întregii vieţi, Schopenhauer a ţinut în preajma sa şi un pudel. Pe acesta, la fiecare zece ani, când animalul îmbătrânea şi murea, îl înlocuia cu un altul asemănător. Pudelul primea acelaşi nume, Atman (în sanscrită: „suflu vital”), fiind convins că cel în viaţă este o reîntrupare a celorlalţi. Era convins că este „ascunsul sâmbure al câinelui”, cu o vorbă din Faust-ul lui Goethe.

           În 1851 apare Parerga şi Paralipomena, împreună cu Aforismele asupra înţelepciunii în viaţă.

          Acestea îi aduc celebritatea, publicul acordând acum atenţie, retrospectiv, şi cărţii sale de tinereţe. Schopenhauer se considera întemeietorul unei noi religii, al unei soteriologii de sursă brahmanică şi deci opusă celei iudeo-creştine. Este momentul în care se vede înconjurat şi de discipoli. Pe aceştia îi numeşte, fără vreo reţinere, „apostolii” şi „evangheliştii” săi.

            A fost pe deplin convins de valoarea sistemului său. „Va veni timpul în care cel ce nu va şti ce anume am spus eu cu privire la un anume lucru… Va fi considerat pur şi simplu un ignorant”. Era convins de asemenea că, în viitor, va deveni obiectul unui adevărat cult. Moare de pneumonie la 21 septembrie 1860, la Frankfurt pe Main.

Surse:

http://www.whoswho.de/bio/arthur-schopenhauer.html

http://www.poezie.ro/index.php/author/0019778/Arthur_Schopenhauer

Schopenhauer. Viaţa şi opera

https://www.iep.utm.edu/schopenh/

https://www.britannica.com/biography/Arthur-Schopenhauer

http://www.humanitas.ro/arthur-schopenhauer

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here