S-a întâmplat în 22 aprilie 1894 (9 aprilie sti vechi)

0
94

S-a întâmplat în 22 aprilie 1894 (9 aprilie sti vechi): S-a născut Camil Petrescu, scriitor român, romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist şi poet. Camil Petrescu (d. 14 mai 1957) a fost un romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist şi poet. El pune capăt romanului tradiţional şi rămâne în literatura română în special ca iniţiator al romanului modern.

Este fiul lui Camil Petrescu (mort, se pare, înainte de nașterea scriitorului) și al Anei Cheler. A fost crescut de o doică din familia subcomisarului de poliție Tudor Popescu, din mahalaua Moșilor.

După gimnaziu, continuă studiile la Colegiul „Sfântul Sava“ şi la Liceul „Gheorghe Lazăr“ din Bucureşti. Rezultatele bune la învăţătură îl transformă în bursier intern, iar din 1913 urmează cursurile Facultăţii de Filozofie şi Litere de la Universitatea Bucureşti. Îşi ia cu brio licenţa, cu calificativul „magna cum laude“, în faţa unei comisii prezidată de profesorul de filosofie P.P. Negulescu.

Devine mai apoi profesor de liceu la Timişoara. Îşi ia doctoratul în filosofie cu o teză despre teatru, intitulată „Modalitatea estetică a teatrului“. A publicat un studiu în lucrarea „Istoria filosofiei“, coordonată de N. Bagdasar, legat de un câmp nou, fenomenologia în opera lui Husserl. Debutează în revista Facla (1914), cu articolul Femeile şi fetele de azi, sub pseudonimul Raul D. Între 1916 – 1918 participă ca ofiţer la Primul Război Mondial, iar experienţa trăită acum se regăseşte în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930).

În 1916, e mobilizat şi pleacă pe front, unde e rănit. După un stagiu într-un spital militar, ajunge iarăşi în prima linie, dar cade prizonier la unguri. În timpul unui bombardament german îşi pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viaţă, după cum îşi notează în Jurnal: „Surzenia m-a epuizat, m-a intoxicat, m-a neurastenizat. Trebuie să fac eforturi ucigătoare pentru lucruri pe care cei normali le fac firesc(…) Sunt exclus de la toate posibilităţile vieţii. Ca să merg pe stradă trebuie să cheltuiesc un capital de energie şi de atenţie cu care alţii pot ceti un volum. Aici unde totul se aranjează «în şoaptă» eu rămân vecinic absent“.

Ambianţa războiului va intra, de asemenea, în roman. În 1918 va fi eliberat din lagărul german, revenind la Bucureşti. Încă din anul 1920 participă la şedinţele cenaclului Sburătorul condus de Eugen Lovinescu, iar în revista omonimă publică primele poezii. Furtunosul gazetar de stânga, N. D. Cocea e modelul său spiritual. Acesta va fi prototipul viitorului său erou Gelu Ruscanu din drama Jocul ielelor şi al eroului său, Ladima, din romanul Patul lui Procust. Debutul editorial se petrece cu un volum de Versuri. Idee. Ciclul morţii în 1923.

În 1933 publică cel mai valoros roman al său şi unul dintre romanele importante ale Modernismuluieuropean, Patul lui Procust. În 1939 este numit directorul Teatrului Naţional din Bucureşti, unde va rezista doar 10 luni, iar din 1947 este ales membru al Academiei Române. Moare la 14 mai 1957, la București.

Surse:

Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-1999, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999

Marian Popa, Camil Petrescu, Bucureşti, Editura Albatros, 1972

https://www.scribd.com/doc/86360816/Camil-Petrescu-biografie

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V3079/pdf

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here