S-a întâmplat în 21 februarie 1904

0
75

S-a întâmplat în 21 februarie 1904: A murit pictorul Sava Henţia; participant la Războiul de independenţă (1877-1878), a pictat, ca un veritabil corespondent de război, numeroase scene de campanie. Născut în anul 1848, anul revoluţiei paşoptiste, el este contemporan cu afirmarea naţiunii moderne româneşti în plan european. Aspectele complexe ale acestor transformări se vor reflecta, inerent, si în planul expresiei artistice, iar pictorul Sava Henţia le va înregistra cu interes si sensibilitate. Prin opera sa a avut o contribuţie semnificativă la consolidarea structurală a noii arte orientată spre modernitatea înţeleasă în raport cu idealurile naţionale si noul statut european al ţării.

  Pictorul care a scris o poezie tăcută este și Sava Henția, pictorul roman a văzut lumina zilei pe 1 februarie 1848, la Sebeşel, judetul Alba. Povestea familiei sale este una tulburătoare, căci Sava Henția a fost al 8-lea din cei 14 copii din familia preotului Ilie Henția și ai Anei Dănilă, care a supraviețuit.După absolvirea școlii primare în 1862, Sava Henția se stabilește la București, fiind adus aici de unchiul său dinspre mamă, fotograful Zaharia Dănciulescu.Anul 1863 a fost unul sumbru pentru tânărul pictor Sava Henția. În acest an viața lui s-a schimbat radical, marcându-i întreaga existență. În acest an, artistul aflat la început de drum s-a îmbolnăvit de febră tifoidă și, din cauza tratamentului cu chinină, a rămas surd pe viață. Din cauza acestei întâmplăni nefaste, la școală, tânărul artist era scutit de multe alte materii, în afara celor de specialitate, având această scutire din partea administrației școlii, datorită talentului său absolut remarcabil.
      În perioada în care a studiat la București, tânărul Sava a fost elevul lui Theodor Aman, pictorul, graficianul, pedagogul și academicianul român, care este considerat primul artist modern în adevăratul sens al cuvântului.După adâncirea în tainele picturii la București, artistul obține o bursă de studii la Paris, unde s-a înscris la „Académie des Beaux-Arts”, devenind elevul pictorului Alexandre Cabanel. La terminarea studiilor, tânărul plin de aspirații revine la București, unde este numit în 1873 profesor de desen și caligrafie la Azilul de Orfane „Elena Doamna”.Participând la Războiul de Independenţă (1877-1878), fiind martor oculat al acelor scene sângeroase, artistul pictează numeroase scene de campanie, fiind considerat un adevătrat reporter de război care a așezat pe pânză istoria României.Din acea perioadă au rămas desenele Soldat călare, Trecerea Dunării la Corabia, Lângă Lagărul din Calafat. Alte desene au devenit ulterior compoziţii executate în acuarelă şi ulei, între care se reliefează lucrările Întâlnirea şi Transport de provizii pe front.Perioada Războiului de Independență i-a marcat cariera artistică, definitivându-i stilul ce a lăsat amprente semnificative pe manuscrisele istorice ale picturii românești.
      Urmându-și vocația, Sava Henția a dăruit și altor discipoli din harul său artistic, fiind primul profesor al pictoriţei Ottilia Michail Oteteleşanu (între 1899 si 1903). Fiind și un împătimit al picturii murale, Sava Henția i-a parte între anii 1901-1902 la lucrările de restaurare din Mănăstirea de la Brebu, participând la refacerea picturii altarului.De asemenea, în interiorul bisericii ortodoxe de zid a cimitirului (sec. XVIII) din municipiul Sebeș există lucrări ale lui Sava Henția.Și în pronaosul Mănăstirii Cernica se găsesc portretele ctitorilor acestei biserici, operă a pictorului.Moștenirea sa artistică cuprinde peste 500 lucrări, atât compoziții mitologic – alegorizante, opere de inspirație mitologică și istorică, portrete, șcene de război, vânătoare, natură statică și pictură murală.
       Patrimoniul său artistic este expus astăzi în mai multe muzee, printer care se numără: Muzeul Colecțiilor de Artă din București, Muzeul orășenesc „Ioan Raica” din Sebeș, Muzeul de Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea, Muzeul de Artă din Constanța, Muzeul „Teohari Antonescu” din Giurgiu, Muzeul de artă din Brașov, Muzeul de artă județean Prahova „Ion Ionescu-Quintus” din Ploiești.La 21 februarie 1904 steaua artistului s-a stins, iar memoria lui a vrut să fie păstrată vie în localitatea sa natală, Sebeșel, acolo unde a existat Casa memorială „Sava Henția”, înscrisă pe lista monumentelor istorice. Însă, din nefericire casa s-a degradat continuu, iar în noaptea de 23/24 septembrie 2001 s-a dărâmat acoperișul casei. Din casa în care spiritual acestui filosof al picturii s-a păstrat intact nu a mai rămas decât o parte din zidul exterior.Ca rezultat, Casa memorială a fost scoasă de pe lista monumentelor istorice din județul Alba.
    Totuși, memoria acestui mare corifeu al picturii românești rămâne să ocupe o pagină importantă în marea carte a culturii neamului. Oamenii îngemănați cu frumosul se nasc rar, dar se nasc anume atunci când poporul are cea mai mare nevoie să-și scalde sufletul în cultură, iar Sava Henția a fost pictorul care a venit să picteze frumosul în sufletele generației de altă dată, dar mai pictează și acum.Sava Henţia rămâne pentru pictura românească un reper încă insuficient cunoscut pentru a se constitui într-un adevărat model. Operele sale, printr-o selecţie riguroasă, acompaniază sub aspectul calităţilor profesionale cu creaţiile contemporanilor săi Nicolae Grigorescu si Ion Andreescu. Cred că posteritatea datorează memoriei artistului o reabilitare, o repunere în valoare a operei sale prea repede uitată şi care merită a fi studiată şi cunoscută.
Surse:
Ion Frunzetti: Arta românească a secolului al XIX-lea, Editura Meridiane, București 1991
Adrian-Silvan Ionescu: Mișcarea artistică oficială în România secolului al XIX-lea, Noi – media print (NMP), București, 2008

http://www.anuarulsargetia.ro/noi-contributii-la-cunoasterea-vietii-si-activitatii-pictorului-sava-hentia

https://www.edusoft.ro/sava-hentia-pictor-al-independentei-si-filosof-al-picturii/

https://www.dacoromania-alba.ro/nr69/sava.htm

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.