S-a întâmplat în 21 aprilie 1882

0
89

          S-a întâmplat în 21 aprilie 1882: A murit filosoful şi scriitorul Vasile Conta; la 20 iulie 1880 devine ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor; filosof de talie internaţională, fost ministru, coleg de clasă cu Ion Creangă, prieten cu Mihai Eminescu, profesor universitar la Iaşi, Vasile Conta este una dintre figurile proeminente ale culturii noastre progresiste (n. 1845).

     Filozof de talie internaţională, fost ministru, coleg de clasă cu Ion Creangă, prieten cu Mihai Eminescu, profesor universitar la Iaşi, Vasile Conta este una dintre figurile proeminente ale culturii noastre progresiste. În 1873, ocupă postul de profesor de drept civil la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi.Din 1873 frecventează şedinţele Junimii, unde ţine conferinţe asupra teoriei fatalismului şi publică, în „Convorbiri literare”, primele lucrări filosofice: Teoria fatalismului (1875-1876), studiu ce apare, în 1877, şi în limba franceză, la Bruxelles, apoi Teoria ondulaţiei universale (1877), Încercări de metafizică (1878).

           Ultima lucrare a fost tradusă, în 1880, în limba franceză, la Bruxelles, cu titlul definitiv Introducere în metafizică. Gânditor patriot, statornic ancorat în problematica timpului său, s-a manifestat ca un militant pentru progresul multilateral al statului naţional, pentru apărarea şi consolidarea independenţei, pentru dezvoltarea industriei, a comerţului autohton, a învăţământului şi a culturii. A susţinut „prelecţiuni populare”, organizate sub auspiciile Cenaclului literar „Junimea”, intitulate: Materialismul, Fetişismul, Starea economică etc.

          În istoria filosofiei românești, opera lui Vasile Conta a înscris o pagină memorabilă, aducând din nou – după lucrările lui Dimitrie Cantemir și Nicolae Bălcescu – cultura noastră pe arena științifică europeană. Scrierile lui Vasile Conta prezintă un moment important în evoluția gândirii românești. Materialismul său este o expresie a ideologiei elementelor radicale ale burgheziei românești din deceniul al VIII-lea și al secolului al XIX-lea. Gândirea sa filosofică s-a format, în condițiile orientării materialiste a științelor naturii în România, sub influența materialismului francez, a materialismului vulgar și a cuceririlor științelor naturii, în special a darwinismului.

        Vasile Conta a încercat să realizeze o sinteză materialistă a marilor descoperiri făcute de științele naturii în secolul al XIX-lea, elaborând o teorie generală a evoluției pe care a intitulat-o „Teoria ondulațiunii universale”. Evoluționismul lui Vasile Conta are, în ansamblu, un caracter mecanicist, dar cu toate acestea, concepția lui conține și unele elemente dialectice. În domeniul sociologiei, Vasile Conta a suferit influența lui Herbert Spencer, adoptând necritic „teoria organicistă”.

          A fost cel dintâi filosof român care a pus bazele «unui sistem filosofic propriu, original. Influențat de empirismul englez, pozitivismul francez și materialismul german, atacă chestiunile de bază ale epistemologiei, punând la baza cunoașterii experiența, în concepția sa, materia se metamorfozează neîncetat, luând forme niciodată identice unele cu altele, întreaga existență se supune „mișcării ondulatorii”, care apare astfel ca o „lege fatală”, adică necesară, a universului. Ca filosof determinist, afirmă că toate fenomenele de care se ocupă „științele pozitive” sunt „regulate de către legi inflexibile”. Respingând liberul arbitru, exclude deplina libertate a voinței.

          Deşi a participat la şedinţele Cenaclului literar „Junimea”, Vasile Conta şi-a păstrat independenţa de gândire şi de acţiune politică. La 20 iulie 1880 a devenit ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor. La 10 aprilie 1881 a demisionat din guvern şi activează ca membru al Curţii de Casaţie. Bolnav de ftizie, a efectuat o ultimă călătorie în Italia, înainte de a muri. Mormântul lui Vasile Conta se află la Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi.

         În Târgu Neamț, există o școală care este dedicată lui Vasile Conta și îi poartă numele – Liceul Economic „Vasile Conta”. De asemenea, în Iași, dar și în satul natal, Ghindăoani, există școli cu numele Vasile Conta.

Surse:

O antologie a literaturii nemțene, Laurian Ante, Ed. Mușatinia, Roman, 2006,

http://150.uaic.ro/personalitati/filosofie-si-stiinte-social-politice/vasile-conta/

http://istoria.md/articol/607/Vasile_Conta,_biografie

https://www.comunaghindaoani.ro/vasile-conta.html

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here