S-a întâmplat în 20 noiembrie…

0
70

S-a întâmplat în 20 noiembrie…

– „Ziua Universală a Copiilor”; se sărbătoreşte pe baza unei decizii a UNICEF din 1992 (la 20.XI.1959 a fost adoptată Declaraţia Drepturilor Copilului, în cadrul celei de-a 14-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, iar în anul 1989 a fost adoptată Convenţia Drepturilor Copilului).
– „Ziua Industrializării Africii”; proclamată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 44/237 din 22.XII.1989, în cadrul celui de-al doilea Deceniu al ONU de Dezvoltare Industrială a Africii; scopul acestei zile este mobilizarea eforturilor comunităţii internaţionale pentru dezvoltarea ţărilor continentului African.
– „Ziua Mondială de Luptă împotriva Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC)” este un eveniment anual organizat din 2002, de Iniţiativa Globală pentru Boala Pulmonară Cronică Obstructivă (GOLD), pentru a îmbunătăţi conştientizarea şi îngrijirea bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC) în lume. Scopul campaniei este de a atenţiona populaţia privind factorii de risc ai BPOC, educarea populaţiei în vederea recunoaşterii simptomelor bolii şi determinarea pacienţilor de a consulta medicul la primele semne de boală.
– 1224: Prima menţiune a Bisericii fortificate „Sf. Mihail” din Cisnădioara, judeţul Sibiu, monument în stil romanic.
– 1792, 20.XI / 1.XII: S-a născut matematicianul rus Nikolai I. Lobacevski, inventator al geometriei neeuclidiene (m. 1856).
– 1839: S-a născut la Havelberg Christian Wilberg, pictor german. Este renumit mai ales pentru peisajele sale.
– 1856: A murit Bolyai Farkas, matematician maghiar din Transilvania, cunoscut mai ales pentru contribuţiile sale în geometrie, tatăl matematicianului Bolyai János.
– 1858: S-a născut scriitoarea suedeză Selma Lagerlöf; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1909, prima femeie care a primit acest premiu (m. 1940).Opera sa posedă puternice tendinţe moral-educative, cultivând trecutul legendar, conservarea valorilor perene, tradiţia. A scris romane de factură epopeică, pline de fantezie şi lirism, cu rezonanţe din vechile legende scandinave.De asemenea, a mai scris proză pentru copii, îmbinând într-o viziune poetică unică o lecţie metaforică de geografie, istorie şi cultură.
– 1861, 20.XI / 2.XII: Poarta otomană emitea „Firmanul de organizare administrativă a Moldovei şi Valahiei”, prin care admitea unirea administrativă şi politică a Principatelor, înfăptuită de facto la 24 ianuarie 1859 (unirea era recunoscută însă numai pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza); în ciuda stipulaţiilor restrictive, documentul marchează un pas important pe calea unirii depline a ţării.
– 1869: S-a născut Nerva Hodoş, istoric şi bibliograf; unul dintre fondatorii bibliografiei româneşti; a desfăşurat o activitate rodnică pentru organizarea colecţiilor Bibliotecii Academiei (m. 1913).
– 1872, 20.XI / 2.XII: S-a născut pictorul Gheorghe Petraşcu; membru titular al Academiei Române din 1936 (m. 1949).
– 1874: S-a născut (la Cruşevo, Macedonia) Nicolae Batzaria, scriitor şi ziarist aromân, creator de literatură pentru copii, cunoscut şi sub pseudonimul „Moş Nae” (m. 1952, în lagărul de la Ghencea, Bucureşti).
– 1877: Inventarea fonografului de către Thomas Edison. Primele cuvinte înregistrate au fost „Mary had a little lamb”.
– 1886:S-a născut Karl von Frisch, fiziolog si naturalist austriac, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, împreună cu Konrad Lorenz şi Nikolaas Tinbergen, pentru cercetările sale în domeniul psihologiei instinctive comparate (d.12.06.1982).
– 1889: S-a născut astronomul american Edwin Powell Hubble; este considerat fondatorul astronomiei extragalactice; a dovedit, primul, că universul se extinde (m. 1953).Astronom şi cosmolog american care a schimbat profund înţelegerea Universului prin demostrarea existenţei altor galaxii decât Calea Lactee. A fost primul care a dovedit că universul se extinde.Hubble este creditat că ar fi descoperit modul corect de aplicare al „Efectului Doppler” la expansiunea Universului, numit specific în astronomie şi cosmologie „Deplasarea spre roşu”.Efectul observat în modificarea spectrul electromagnetic al galaxiilor stabilea o proporţionalitate între variaţia spectrului electromagnetic al unei anumite galaxii şi depărtarea de planeta noastră, Pământ. Această proporţionalitate, care a devenit cunoscută ca Legea lui Hubble a definit şi a măsurat expansiunea universului.
– 1892: S-a născut Ion Sân-Giorgiu, germanist, comparatist şi istoric literar; director de studii la Universitatea Populară din Vălenii de Munte între anii 1922 şi 1929 (m. 1950, la Düsseldorf, Germania).
– 1894: A murit Anton Rubinstein, pianist, compozitor şi dirijor rus (n. 1829).
– 1901: S-a născut Alexandru Şahighian, poet, prozator, traducător şi publicist (m. 1965).Face cursul primar şi gimnaziul la „Sf. Iosif”, dar este nevoit, datorită falimentului afacerii tatălui, să întrerupă şcoala. Devine lucrător într-o fabrică, funcţionar, desenator, corist la Operă, însă nu îşi neglijează totuşi studiile, pregătind în particular examenele de liceu. Va ajunge să predea ore de desen la o şcoală din capitală.  Debutează la 1920-1921 cu cronică plastică, iar în literatură în 1924, în „Omul liber”, cu versuri pe care mai târziu avea să le renege, ca suferind de ermetism.Cu poezii, proză, cronici plastice, articole de atitudine civică mai colaborează la alte reviste.A fost prim-redactor şi coeditor la săptămânalul independent „Atlas” (1936), interzis după câteva numere pentru agresivitatea unor intervenţii. A fost secretar al Uniunii Scriitorilor (1948-1950), scurtă vreme director al Teatrului Naţional din Iaşi (1951), redactor, apoi redactor-şef la „Revue roumaine” (1952-1963). În 1946 a alcătuit antologia Poezia muncii şi a libertăţii, care marchează debutul său editorial. A recurs şi la pseudonime (Eliza Balaban, Maria Ranteş, Alexandru Salbă). Ca versificator se vrea un exponent al celor mulţi: Prefaţă la un volum care n-a putut să apară, Sirena lui Vasile Roaită. Volumul, în bună parte antologic, Pasărea măiastră (1961) exprimă, monocord, acest devotament, într-o autoexcitaţie a viziunii: „E că-ntrevăd în comunism, curând, / Măiastră pasăre de aur săgetând”.. Manifestări propagandistice ajung să compromită şi prozele, schiţe şi nuvele viciate de un maniheism ireductibil: Mâinile şi Cei şapte, 1949, Întrunirea, 1963, O zi de august, 1965. Prozatorul a putut să atragă prin cărţile lui, copiii şi adolescenţii: Poveşti adevărate, 1956, Coiful de aur, 1962, Răul fierbinte, 1965. Alte cărticele, în versuri sau în proză, sunt pentru şcolarii mici şi preşcolari: Rici-rici, 1948, Lacul cu raţe, 1951, Dacă numeri pân-la zece…, 1953, Ursul, 1954. Dacă Gheorghe (difuzată la radio) vrea să îi lămurească pe unii de binefacerile cooperativizării agriculturii, drama Prăbuşirea (jucată la Teatrul Armatei în 1954-1955) caută cu dinadinsul să pună în contrast vechiul, ilustrat de figura odioasă a unui mare moşier, şi noul, întruchipat de tineri comunişti. O melodramă, Sărutul în faţa oglinzii, ia în dezbatere o temă socială. Nu lipsite de vioiciune, comediile recurg la şarja pe care o provoacă stâlcelile de rostire şi încurcăturile de situaţii: farsa Nepotul din Giurgiu, pusă în scenă la Teatrul Naţional din Bucureşti, Domnul director general, reprezentată la Teatrul Giuleşti în 1954-1955, Calul troian sau, Pensiunea doamnei Stamate, Teatrul Naţional din Bucureşti. Alături de Vasile Timus şi Petre Andreescu, Şahighian este coautor al libretului operetei Ana Lugojana de Filaret Barbu.
– 1906: S-a născut compozitorul Nelu (Ioan) Ionescu (m. 1976).
– 1906: S-a născut Rolls Royce.După ce a construit prima sa maşină, inginerul Henry Royce s-a asociat cu aristocratul Charles Rolls, dând astfel naştere mărcii  Rolls Royce şi a primului produs: Silver Ghost, echipat cu 6 cilindri şi atingând o viteză de 85 km/h.
– 1907: S-a născut Mihai Beniuc, poet, prozator, dramaturg, traducător; psiholog (primul specialist român în psihologia animală şi comparată); membru titular al Academiei Române din 1955 (m. 1988).
– 1907: S-a născut regizorul şi scenaristul francez de film Henri-Georges Clouzot (m. 1977)
– 1910 (stil vechi: 7 noiembrie): A murit scriitorul rus Lev Tolstoi; este unul dintre scriitorii de seamă ai „vârstei de aur a literaturii ruse” (1820-1890); considerat de criticii literari ca unul dintre cei mai importanţi romancieri ai lumii (n. 1828).
– 1911: S-a născut (la Cernăuţi, azi în Ucraina) fizicianul Radu Grigorovici; contribuţii în spectroscopie, optică şi fotometrie; membru titular al Academiei Române din 1990 (m. 2008).Licenţiat în chimie şi fizică la Universitatea Cernăuţi, doctor în ştiinţe fizice la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, teza de doctorat fiind Potenţialul disruptiv în vapori de Hg. Între anii este preparator, asistent şi şef de lucrări la Facultăţile de Ştiinţe din Cernăuţi şi Bucureşti. După ce se întoarce din mobilizarea din Crimeea, Radu Grigorovici este conferenţiar de optică şi inginer consultant în acelaşi domeniu, susţinând în acelaşi timp diverse cursuri de optică.În anul 1958 primeşte titlul de doctor docent în ştiinţe. În timpul activităţii didactice, a modernizat laboratoarele în care şi-a desfăşurat activitatea, iar în paralel a efectuat şi diverse cercetări, printre care studiul asupra forţei de înaltă frecvenţă şi o analiză spectrală cantitativă. În anul 1960 Radu Grigorovici este scos din învăţământul superior, desfăşurând în continuare o activitate de cercetare, în cadrul Academiei Române, la Institutul de Fizică Bucureşti şi la Institutul de Fizică şi Tehnologia Materialelor Măgurele. Rezultatele cercetărilor lui Radu Grigorovici au fost recunoascute atât în România cât şi pe plan internaţional, studiile sale fiind expuse în cadrul unor conferinţe regionale şi mondiale, precum şi în diverse publicaţii internaţionale din domeniu. După pensionare continuă să lucreze ca cercetător onorific la Institutul de fizică Măgurele, fără a avea însă un salariu pentru această activitate. După anul 1992 se dedică în totalitate studiului istoriei Bucovinei, efectuând mai multe traduceri comentate, eseuri, interpretări demografice, unele din ele apărute în revista Academiei Române Analele Bucovinei, din cadrul Centrului de Studii Bucovina din Rădăuţi. În 1990 este ales membru titular al Academiei Române, vicepreşedinte al Academiei Române, vicepreşedinte de onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.Primeşte din partea Universităţii Bucureşti titlul de doctor honoris causa. Este numit cetăţean de onoare al municipiului Rădăuţi şi este ales preşedinte de onoare a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română a Bucovinei. În anul 2000 este decorat cu Ordinul „Steaua României” în grad de mare ofiţer.A decedat la Bucureşti la 1 august 2008.
– 1912: S-a născut Letiţia Papu, prozatoare, poetă şi traducătoare (m. 1979).
– 1912: S-a născut biologul Victor Preda; a scris, printre altele, lucrarea „Experienţa antropologică şi determinismul manifestărilor umane”, o primă sinteză antropologică în limba română; membru titular al Academiei Române din 1974 (m. 1982).
– 1917, 20.XI – 6.XII: Bătălia de la Cambrai (în timpul primului război mondial); cu prilejul ofensivei engleze asupra oraşului francez au fost folosite pentru prima oară, într-o luptă, tancurile.
– 1922: România a participat la Conferinţa internaţională de la Lausanne (Elveţia), în problema strâmtorilor Bosfor şi Dardanele; în cadrul conferinţei s-a discutat şi s-a semnat Tratatul de pace cu Turcia, care recunoştea drepturile României asupra insulei Ada-Kaleh de pe Dunăre (conferinţa s-a încheiat la 24.VII.1923) .Insula a fost inundată odată cu construirea barajului Porţile de Fier (22.11.1922-24.07.1923).
– 1923: S-a născut Nadine Gordimer, scriitoare de limbă engleză din Republica Africa de Sud; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1991.
Cărţi traduse în limba română
La agăţat, 2005, Editura All
Preţul vieţii, 2009, Editura All
Nimeni alături de mine, 2012, Editura ART, Bucureşti
– 1925: S-a născut balerina rusă Maia Pliseţkaia.
– 1928: S-a născut Norman Antony Onley, pictor canadian.Norman Antony Onley, numit Toni, este un pictor născut în insula britanica Isle of Man, la 20 nov. 1928. Familia sa emigrează în Canada în 1948. În anul 1957, primeşte o bursă de studii ca să studieze un an la Instituto Allende, din San Miguel de Allende, Mexique. Revine în Canada în 1960 şi se stabileşte la Vancouver. Are expoziţii remarcabile la Vancouver şi la Toronto, devenind cunoscut la nivel naţional.Acuarelele lui Onley sunt întotdeauna executate în locul pictat şi exprimă reacţia sa spontană în faţa peisajului pe care îl priveşte.Acuarelele sunt punct de plecare pentru tablouri în ulei executate în atelier.A decedat în Columbia Britanica, la 29 febr.2004, într-un accident de avion.
– 1932: S-a născut economistul Tudorel Postolache; membru fondator al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma; desemnat preşedinte al Comisiei de Elaborare a Strategiei Naţionale de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeană (27.II – 21.VI.1995); membru titular al Academiei Române din 1990.
– 1932: Crearea Partidului Ţărănesc-Radical, format din fracţiunea condusă de Grigore Iunian (sprijinitor fervent al regelui Carol al II-lea) desprinsă din Partidul Naţional Ţărănesc.
– 1932: Premiera românească, la Opera Română din Bucureşti, a baletului „Iris” de Constantin C. Nottara, după premiera absolută a spectacolului la Opera Moravska-Ostrava din Cehoslovacia (la 12.XI.1931).
– 1938: A murit Edwin Hall, fizician american, care a descoperit efectul „Hall” (efect galvanomagnetic) (n. 1855).
– 1940: S-a născut profesorul şi cercetătorul american de origine israeliană Arieh Warshel; laureat al Premiului Nobel pentru Chimie 2013, alături de Martin Karplus şi Michael Levitt, pentru activitatea lor în domeniul simulării reacţiilor chimice.
– 1943: S-a născut Grigore Ilisei, scriitor şi ziarist; între anii 1966 şi 1983 a lucrat la Radio Iaşi şi Radio Bucureşti (disponibilizat în 1983 din cauza dosarului de cadre); la 22 decembrie 1989 redeschide, alături de alţi colegi, Studioul din Iaşi (închis de autorităţile comuniste în ianuarie 1985), iar în noiembrie 1991 contribuie la deschiderea Studioului TVR Iaşi.
– 1945: Încep dezbaterile în procesul principalilor criminali de război nazişti, judecat de Curtea Internaţională Militară de Justiţie de la Nürnberg (Germania) (s-a încheiat la 1.X.1946).
– 1945: A murit fizicianul britanic Francis Aston; a descoperit existenţa izotopilor; Premiul Nobel pentru Chimie pe 1922 (n. 1877).
– 1947: Prinţesa Elisabeta (viitoarea regina Elisabeta a II-a) s-a căsătorit cu ducele de Ediburgh, Philip Mountbatten.
– 1950: A murit compozitorul italian Francesco Cilea (n. 1866).
– 1952: A murit Benedetto Croce, filosof, istoric, estetician, critic literar şi om politic italian; membru de onoare străin al Academiei Române din 1921 (n. 1866).
– 1959: S-a semnat Convenţia de la Stockholm care instituie Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS).
– 1962: Preşedintele american John F. Kennedy a acceptat să ridice blocada din Cuba.
– 1975: A murit Francisco Franco, general şi om politic spaniol; comandant şef al forţelor naţionaliste în timpul războiului civil, s-a proclamat conducător (El Caudillo) al statului şi al armatei (1936-1975) şi a instaurat un regim autoritar, bazat pe un partid unic; şef al guvernului (1938-1973); în 1969, în urma unui referendum, l-a desemnat pe Juan Carlos de Bourbon ca viitor rege al Spaniei, după moartea sa (n. 1892).
– 1975: Premiera filmului „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, realizat dupa romanul cu acelasi nume de Ken Kesey (regia Milos Forman); distins cu cinci Premii Oscar.
– 1980: A murit Ionescu Valerian, poet şi prozator (n. 1895).
– 1987: Premiera filmului „Ultimul împărat” de Bernardo Bertolucci.
-1989: Adunarea Generală a ONU a adoptat Convenţia privind Drepturile Copilului, intrată în vigoare în anul 1990.
– 1992: A fost inaugurată, la Bucureşti, Bursa Română de Mărfuri (prima şedinţă de tranzacţionare a avut loc la 10.XII.1992).
-1998:Lansarea primului modul al statiei spaţiale internationale. Racheta rusească Proton a transportat primul element al staţiei spaţiale internaţionale. In decembrie 1998, modulul rus şi modulul american Unity au fost asamblate. Ţările implicate in construirea statiei sunt SUA, Rusia, Canada,Japonia si 11 ţări membre ale Agentiei Spaţiale Europene.
– 1999: A murit Alexandru Ciorănescu, istoric literar, filolog, scriitor – romancier, poet, dramaturg şi traducător, stabilit în Spania, din 1948.Romanist de reputaţie internaţională, a publicat lucrări esenţiale de istorie literară română şi de literatură comparată. A cercetat, prezentat şi tradus în limba franceză textele rămase de la Cristofor Columb, al cărui biograf şi analist a devenit; membru de onoare din străinătate al Academiei Române. A absolvit Liceul „Spiru Haret” din Bucureşti şi Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, fiind şi diplomat al Şcolii Superioare de Arhivistică şi Paleografie.A luat doctoratul în litere, la Sorbona, în 1938, cu teza L’Arioste en France.În 1934, devenea membru al Şcolii Române din Franţa, între 1937 şi 1940, a susţinut lectoratul de limba română din Lyon, iar în 1940, era consilier cultural al Ambasadei române din Paris.  Între 1942 şi 1945, a funcţionat ca director literar al Editurii Contemporane din Bucureşti şi a fost secretar general al Asociaţiei Române pentru Studiul Renaşterii şi al Asociaţiei Culturale Hispano-Române. În aceeaşi perioadă, a condus lucrările preliminarii pentru elaborarea unei enciclopedii în 24 de volume, sub auspiciile cotidianului „Universul”. Începuturile literare ale lui Ciorănescu sunt legate de revista „Vlăstarul” a elevilor Liceului „Spiru Haret”, dar adevăratul debut trebuie socotit cel din 1930, în revista „Capricorn”: studiulBibliografia unei polemici, unde se înseriază şi se discută pentru prima dată global Itinerariul spiritual al lui Mircea Eliade şi reacţiile pe care acest text le-a produs în epocă. Studii de istorie literară, documente istorice şi cercetări de literatură comparată a publicat în deceniul al patrulea, în revistele „Roma” – Scriitorii români şi Italia, „Cercetări literare”-Întrebări şi răspunsuri,, Opera istorică a lui Budai-Deleanu. În 1936 a tipărit „studiul critic” Alexandru Depărăţeanu în memoriile Secţiei literare a „Analelor Academiei Române”, premiat în acelaşi an. Cea mai importantă lucrare de sinteză istorico-literară din această etapă este însă Teatrul românesc în versuri şi izvoarele lui, apărută în 1943.În afara unor lucrări de filologie comparată sau a unor abordări tematiste explorând sfera literară hispanică sau cea franceză şi scrise în spaniolă sau în franceză (Studii de literatură spaniolă şi comparată, 1954, Masca şi obrazul. De la barocul spaniol la clasicismul francez,1982,Viitorul trecutului.Utopie şi literatură, 1972, Hispanismul în franceza clasică, 1987), studiul Barocul sau Descoperirea dramei (1957) rămâne opera fundamentală a comparatismului profesat de Ciorănescu, esenţială în orice analiză a subiectului.

– 2006: A murit regizorul american de film Robert Altman (n. 1925).

– 2006: Lui Mihail Sebastian i s-a conferit postum la München importantul premiu de carte „Geschwister Scholl” pe anul 2006, premiu ce este conferit în fiecare an începând din 1985 de către Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here