S-a întâmplat în 2 iulie 1838

0
71

S-a întâmplat în 2 iulie 1838: A apărut, la Braşov, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, publicaţie condusă de George Bariţiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. Foaie pentru minte, inimă şi literatură a fost o revistă românească cu caracter cultural, apărută la Braşov între 2 iulie 1835 şi 24 februarie 1865 (cu unele întreruperi). A fost condusă de George Bariţiu, iar începând cu 1850 de Iacob Mureşanu. Publicaţia a avut un mare rol în dezvoltarea culturii româneşti progresiste.

        În paginile ei au fost dezbătute, dintr-un unghi de vedere în general iluminist, chestiuni ca: emanciparea culturală şi politică a poporului român, ridicarea lui economică, rolul educativ şi cetăţenesc al teatrului, necesitatea unei bune organizări a învăţământului, lupta pentru unitatea şi cultivarea limbii şi pentru propăşirea literaturii originale, stimularea culegerilor folclorice etc. Revista a dus o îndrăzneaţă campanie împotriva despotismului, în numele ideilor generoase, şi a salutat cu entuziasm revoluţia de la 1848.
       Publicaţia a jucat rol cardinal în dezvoltarea conştiinţei naţionale şi în pregătirea unităţii culturale şi politice a tuturor românilor. În paginile ei au fost dezbătute, dintr-un unghi de vedere în general iluminist, chestiuni ca: emanciparea culturală şi politică a poporului român, ridicarea lui economică, rolul educativ şi cetăţenesc al teatrului, necesitatea unei bune organizări a învăţământului, lupta pentru unitatea şi cultivarea limbii şi pentru propăşirea literaturii originale, stimularea culegerilor folclorice, etc. A fost tipărită în caractere chirilice la tipografia lui Johann Goettl, apoi în semichirilice iar din 11 ianuarie 1856, în alfabet latin. Autorităţile austriece o suspendă în repetate rânduri.
        Revista a dus o îndrăzneaţă campanie împotriva despotismului, în numele ideilor generoase, şi a salutat cu entuziasm revoluţia de la 1848. Au colaborat la ea personalităţi din toate provinciile locuite de români: Ion Heliade-Rădulescu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Ion Ionescu de la Brad, Andrei Mureşanu, Iancu Văcărescu, Anton Pann, C. A. Rosetti, V. Bumbac, Alexandru Papiu-Ilarian, Aron Pumnul, Vincenţiu Babeş, I. G. Sbiera, Mircea V. Stănescu etc. iar difuzarea ei peste munţi s-a realizat de librarul Iosif Romanov din Bucureşti.
       Treizeci de ani mai târziu, la data de 1 ianuarie, în 1868, a apărut, la Braşov (până în 1880), apoi, la Sibiu (până în 1945), revista „Transilvania”, organ al Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA). După 1990 „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” a mai apărut în câteva rânduri ca supliment al Gazetei de Transilvania.

Surse:

Răduică, Georgeta, Dicţionarul presei româneşti (1731 – 1918), Editura Ştiinţifică, Bucureşti

https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2016/02/20/panvalahismul-in-transilvania-1843/foaie-pentru-minte-inima-si-literatura-1843/

http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/11114

https://enciclopedia.site/foaie-pentru-minte-inima-si-literatura/

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here