S-a întâmplat în 18 septembrie…

0
49

S-a întâmplat în 18 septembrie…

– 53: S-a născut Traian, împărat roman (d. 117). Marcus Ulpius Nerva Traianus (n. 18 septembrie 53, Italica Santiponce, d. 9 august 117 Selinus Cilicia), Împărat Roman între (98 – 117) a fost al doilea dintre cei aşa-zişi cinci împăraţi buni ai Imperiului Roman (dinastia Antoninilor) şi unul dintre cei mai importanţi ai acestuia. În timpul domniei sale, imperiul a ajuns la întinderea teritorială maximă.
– 96: A murit Domiţian, împărat roman.Titus Flavius Domitianus (24 octombrie 51 – 18 septembrie 96), cunoscut ca Domiţian, a fost împărat roman al dinastiei Flaviilor din 81 până în 96.Proclamat împărat la 13 septembrie 81, fiul lui Vespasian şi al Domitillei şi fratele lui Titus, inaugurează o politică sensibil deosebită de cea a primilor Flavi. Sprijinindu-se pe armată, pe garda pretoriană, urmează o linie autocratică. Personalitate orgolioasă, violentă, revendicând titlul de dominus et deus se proclamă în 85 censor perpetuus (cenzor pe viaţă) şi intră în conflict cu aristocraţia senatorială.Victorios în campania întreprinsă în 83 la Rin împotriva tribului germanic al chatilor, Domiţian adoptă titlul de Germanicus. O invazie a dacilor şi a aliaţilor lor în Moesia, soldată cu moartea guvernatorului, îl obligă în 86 să intervină personal pe frontul de la Dunăre. Moesia este împărţită acum în două provincii : Moesia Inferior (în a cărui componenţă intră şi Dobrogea) şi Moesia Superior. Campania iniţiată în 87 la nordul Dunării împotriva lui Decebal se încheie cu o înfrângere; în 88, ofensiva romană marchează o victorie la Tapae şi duce la încheierea unei păci de compromis între Roma şi Dacia (89). La18 septembrie 96, Domiţian, ultimul dintre Flavi, cade victimă unei conjuraţii de palat, organizată de comandantul gărzii palatului şi de soţia sa, Domitia Longina.
– 1600: Mihai Viteazul este învins la Mirăslău. Mihai Viteazul pierde Ardealul, fiind înfrânt de trupele austriece conduse de generalul Gheorghe Basta
– 1709: S-a născut Samuel Johnson (m.1784), filolog, scriitor şi critic literar englez. Ultimul mare reprezentant al clasicismului englez. A elaborat lucrări de lexicografie (Dicţionarul limbii engleze, 1755), primul mare dicţionar englez cu citate ilustrate. A scris studii despre Shakespeare şi o ediţie a operelor acestuia. Samuel Johnson, sau Dr Samuel Johnson, născut la 7 septembrie (sau la 18 septembrie stil nou) 1709 şi mort la 13 decembrie 1784, este unul din principalii autori ai literaturii engleze din secolul XVIII: poet, eseist, bibliograf; lexicograf şi de asemenea unul dintre cei mai fini critici ai acestei literaturi. A fost editor al operelor lui Shakespeare şi al revistelor The Rambler şi The Idler.A fost ultimul mare reprezentant al clasicismului englez prin a cărui operă a dominat viaţa literară a Angliei acelei epoci.
– 1739: A fost încheiată pacea de la Belgrad; a fost pus punct războiului ruso-austro-turc din perioada 1736-1739; Imperiul Habsburgic restituia Ţării Româneşti Oltenia
– 1783: A încetat din viaţă, la St. Petersburg, Rusia, Leonhard Euler (n.1707), matematician, fizician şi astronom elveţian de origine germană. Este considerat creatorul calculului variaţional (Institutiones calculi integralis, 1755). A adus contribuţii fundamentale în matematică. A efectuat cercetări în domeniile mecanicii raţionale, opticii, hidrodinamicii, mecanicii cereşti. A dezvoltat teoria mişcării planetelor şi cometelor. Euler este considerat a fi fost forţa dominantă a matematicii secolului al XVIII-lea şi unul dintre cei mai remarcabili matematicieni şi savanţi multilaterali ai omenirii. Alături de influenţa considerabilă pe care a exercitat-o asupra matematicii şi matematizării ştiinţelor stau atât calitatea şi profunzimea, cât şi prolificitatea extraordinară a scrierilor sale, opera sa exhaustivă putând cu uşurinţă umple 70 – 80 de volume de dimensiuni standard (dacă ar fi publicată vreodată integral).
– 1793: Presedintele SUA George Washington a pus piatra de temelie a Capitoliului, devenit astazi simbol al politicii americane.
– 1809: Se redeschide „The Royal Opera House ” numită pe atunci Theatre Royal cu premiera Macbeth, de William Shakespeare.
– 1819: S-a născut fizicianul francez Léon Foucault; a determinat viteza luminii (1850) şi a demonstrat mişcarea de rotaţie a Pământului cu ajutorul pendulului care-i poartă numele (1851) (m. 1868).A rămas în istoria fizicii mai ales pentru experienţa sa care a demonstrat rotaţia Pămîntului în jurul axei sale (pendulul lui Foucault, instalat în Pantheonul din Paris) Acest pendul a fost reinstalat în 1995 şi în prezent se poate vizita. Alte contribuţii ale sale în fizică: determinarea vitezei luminii, inventarea giroscopului, descoperirea „curenţilor Foucault”
– 1831: A murit poetul Vasile Cârlova; deşi concentrată doar în câteva poezii, experienţa sa literară este atât de semnificativă, încât se constituie în veritabilul început al liricii române moderne (n. 1809).
– 1849: S-a născut Robert Harris, portretist Şi peisagist canadian, de origine engleza
– 1851: A apărut prima ediţie a ziarului american The New York Times sub titlul The New York Daily Times.
– 1888: S-a inaugurat Statuia în bronz a lui Miron Costin, realizată de Wladyslav C. Hegel, amplasată la răspântia străzilor Cuza Vodă cu Gh. I. Brătianu, aproape de Teatrul Naţional „V. Alecsandri” din Iaşi. Statuia are două basoreliefuri amplasate pe piedestalul de gresie: în dreapta – Miron Costin citind la curtea regelui polon Ioan al III-lea, Cronica Moldovei, şi stânga – arestarea cronicarului de către trimişii lui Constantin Cantemir, care l-au ucis bănuindu-l că ar fi uneltit împotriva sa. La baza statuii au fost îngropate osemintele cronicarului decapitat în 1691, împreună cu cele ale fratelui său Velicio, aduse de la Bărboşi-Roman. Miron Costin (1633-1691), cronicar.
    1896: A murit Ştefan Gonata, agronom şi om politic, membru fondator al Societăţii Academice Române
– 1897: S-a născut dirijorul şi compozitorul spaniol Pablo Sorozábal (m. 1988)
– 1904: A apărut, la Bucureşti, până în anul 1930, săptămânalul umoristic „Furnica”.
– 1905: S-a născut Greta Garbo, actriţă de film suedeză, stabilită în SUA (m. 1990)
– 1907: S-a născut Edwin Mattison McMillan (m.1991), fizician american. Laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1951), împreună cu G.T. Seaborg. Unul dintre inventatorii sincrotronului (1945). A sintetizat (1940), împreună cu P. H. Abelsov, primul element transuranian, neptuniul-239 şi a izolat (1941), împreună cu G. T. Seaborg, plutoniul-239 bombardând uraniul cu neutroni.
– 1907: S-a născut scriitorul Arşavir Acterian („Jurnalul unui pseudo-filosof”, „Jurnal în căutarea lui Dumnezeu”) (m. 17.09.1997)
– 1909: A murit Grigore Tocilescu, istoric, arheolog (s-a ocupat de studiul civilizaţiilor preromane de pe teritoriul României) şi folclorist; membru titular al Academiei Române din 1890, vicepreşedinte al acestui for (1896-1898; 1907-1909). Grigore Tocilescu (n. 26 octombrie 1850, Fefelei, Prahova – d., Bucureşti) a fost un istoric, arheolog, epigrafist şi folclorist român, membru titular al Academiei Române (1890).După terminarea şcolii primare şi a gimnaziului la Ploieşti, Tocilescu pleacă întâi la Bucureşti, unde termină liceul la Sf. Sava, după care urmează studiile superioare la Praga şi Viena, unde s-a format ca jurist, filolog clasic, slavist şi istoric. Obţine titlul de doctor în filosofie şi se licenţiază în drept.În anul 1877 Grigore Tocilescu a fost la Moscova, la muzeul Rumianţov, unde a copiat cartea De-nceputul lumiei de-ntâiu, scrisă de Mihail Moxa şi i-a trimis copia lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, care apublicat-o în Cuvente den batrâni, (vol. I, 1878). Lucrarea este un fel de istorie universală, care începe de la „facerea lumii”, vorbeşte de asirieni, egipteni, perşi, trecând apoi la romani. Face pe scurt istoria Republicii Romane, după care enumeră împăraţii de Apus şi de Răsărit, până la stabilirea domniei turceşti în Europa şi termină cu primele lupte ale turcilor cu românii la 1489. Întors în ţară, ocupă în 1881, ocupă postul de profesor de istorie antică şi de epigrafie la Universitatea Bucureşti.Este coautor al lucrării Marele Dicţionar Geografic al României, apărut în 5 volume la Bucureşti, în perioada 1898-1902. A fost secretar general la Ministerul Învăţământului şi, de mai multe ori, senator conservator.Tocilescu este unul din primii istorici care s-a ocupat de studiul civilizaţiilor de pe teritoriul fostei Dacii. A lăsat trei lucrări impresionante: Dacia înainte de romani, Monumentul de la Adamclisi în colaborare cu O. Benndorf şi G. Niemann şi Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie.Ca folclorist a publicat în colaborare o vastă culegere folclorică.
Scrieri
Dacia înainte de romani, Tipografia Academiei Române, 1880
Istoria românilor, (reeditare) Editura Tipo Moldova, 2010
Balade şi doine (reeditare), Editura Miracol, 2010; Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-606-604-096-9.
– 1911, 18.IX / 1.X: Grigore Brezeanu (regizor şi scenarist, unul dintre pionierii cinematografului românesc) termină primul film artistic românesc, „Amor fatal”; în distribuţie: Lucia Sturdza şi Tony Bulandra
– 1921: S-a născut scriitoarea portugheză Maria Judite de Carvalho (m. 1998)
– 1923: S-a născut Regina Ana, soţia regelui Mihai al României
– 1924: S-a născut poetul şi prozatorul Stelian Filip; tatăl cântăreţei Viorela Filip (m. 2010)
– 1927: S-a născut soprana Maria Şindilaru
– 1931: S-a născut Valeriu Sârbu, poet şi dramaturg; autor de scenarii radiofonice, unele preluate de radiodifuziuni din Roma, Munchen, Koln, Helsinki, Sarajevo, Belgrad, Bratislava; distins (în anii 1971, 1973 şi 1978) cu Premiul Radiodifuziunii Române (m. 2009)
– 1931: A început agresiunea Japoniei împotriva Chinei. Acţiunile agresive ale Japoniei au drept rezultat ocuparea, în mai puţin de 5 luni, a întregului teritoriu al Chinei de nord-est (provincia istorică Manciuria)
– 1935: S-a născut sculptorul Dumitru Pasima, macedonean de origine
-1939: Portavionul englez HMS Courageous este scufundat de către submarinul german U 29
– 1947: Inaugurarea Teatrului Municipal din Bucureşti (actualul Teatru „Lucia Sturdza Bulandra”), cu piesa „Insula” de Mihail Sebastian, în regia lui Mircea Şeptilici, care a realizat şi decorurile şi costumele; interpreţi: Jules Cazaban, Beate Fredanov, Ion Lucian şi Nicolae Sireteanu Iniţial, teatrul s-a numit Teatrul Municipal, apoi Teatrul Lucia Sturdza Bulandra iar în prezent se numeşte Teatrul Bulandra.Teatrul Bulandra din Bucureşti a fost înfiinţat în anul 1947 iar primul director a fost Lucia Sturdza Bulandra. În perioada 1963 – 1972,Liviu Ciulei a fost director al teatrului, iar din anul 2002 teatrul Bulandra este condus de regizorul Alexandru Darie.Începînd din anul 1991, Teatrul Bulandra este membru al Uniunii Teatrelor din Europa, o asociaţie fondată în martie 1990. În prezent, activitatea teatrală se desfăşoară în două săli, sala „Liviu Ciulei” (renovată în 2002), aflată în apropierea cheiului Dâmboviţei şi sala „Toma Caragiu” (renovată în 2003), situată în apropierea parcului „Grădina Icoanei”.Clădirea Izvor era sediul central al teatrului, unde se află sala de spectacole şi administraţia teatrului. Sala de pe strada Icoanei era înainte de război sala de spectacole a Şcolii Centrale de Fete. După naţionalizare, a fost trecută în patrimoniul statului sub numele de sala Filimon Sârbu. Ulterior, această sală a primit numele de „Toma Caragiu”, în memoria marelui actor român.În 2011 sala „Izvor” a primit numele de „Liviu Ciulei”, în memoria regizorului, actorului şi directorului teatrului Bulandra.Clădirea a fost ridicată între anii 1926 – 1929 după planurile arhitectului Ion Trajanescu şi sub coordonarea inginerului Constantin Cihodaru. E cunoscută şi sub numele de Palatul Ligii Culturale. Faţada combină elemente de arhitectură neoromânească cu stilul Art Deco.
– 1948: S-a născut eseistul şi traducătorul Andrei Oişteanu.Andrei Oişteanu (n.Bucureşti) este istoric al religiilor şi al mentalităţilor.Este cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române şi membru în Consiliul ştiinţific al Institutului. Este de asemenea profesor asociat la Centrul de Studii Ebraice, Universitatea din Bucureşti, fiind membru în Consiliul ştiinţific al Centrului.Domeniile sale predilecte de studiu sunt etnologia, antropologia culturală, istoria religiilor şi a mentalităţilor. Este membru al Comisiei de Folclor şi Etnologie a Academiei Române şi al International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (Londra). Este membru al Grupului pentru Dialog Social. Este preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. Este de asemenea membru în Comitetul educaţional al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Este membru al board-ul editorial al publicaţiilor Journal for the Study of Antisemitism (USA), Studia Hebraica şi al editurii Hasefer. Este colaborator permanent la Revista 22.
– 1951: Premiera în S.U.A. a filmului „Un tramvai numit dorinţă”, realizat după piesa cu acelaşi titlu a dramaturgului american Tennessee Williams. Filmul a fost regizat de Elia Kazan, care a fost şi regizorul piesei de teatru montată pe Broadway.Un tramvai numit dorinţă (engleză A Streetcar Named Desire) este un film american din 1951, o adaptare cinematografică a piesei omonime a dramaturgului american Tennessee Williams. În limba engleză, titlul este construit pornind de la un joc de cuvinte între numele unui tramvai real din San Francisco, Desire, şi numele francez Desiree. Filmul a fost regizat de Elia Kazan, care a regizat şi premierateatrală a piesei, având în distribuţie actorii Marlon Brando (Stanley Kowalski), Vivien Leigh (Blanche DuBois), Kim Hunter şi Karl Malden. Toţi actorii, cu excepţia lui Leigh, care a înlocuit-o pe Jessica Tandy, au fost aleşi din distribuţia originală a piesei jucate pe Broadway. În anul 1999, filmul, considerat ca fiind unul clasic, a fost evaluat ca fiind de o „importanţă culturală semnificativă” de către Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii. Ca atare, a fost selecţionat spre conservare în Registrul naţional de filme al Statelor Unite ale Americii.Filmul a cucerit urmatoarele Premii Oscar (premiile Academiei Americane de Film):
Cel mai bun actor într-un rol secundar — Karl Malden
Cea mai bună actriţă într-un rol principal — Vivien Leigh
Cea mai bună actriţă într-un rol secundar — Kim Hunter
Cel mai bun decor
– 1954: A fost înfiinţată Compania TAROM prin încetarea activităţii TARS (Transporturi Aeriene Româno-Sovietice)
– 1959: A fost înfiinţată Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, amendate prin Protocolul nr. 11; Convenţia (care asigură principiul apărării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale la nivelul Consiliului Europei) a fost semnată la 4.XI.1950, la Roma, şi a intrat în vigoare la 3.IX.1953; CEDO are sediul la Strasbourg şi i se poate adresa orice stat contractant sau orice persoană particulară care se consideră victimă a unei violări a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
– 1961: A murit Dag Hammarskjöld, al doilea secretar general al ONU (1953-1961), laureat, postum, al Premiului Nobel pentru Pace (1961)
– 1962: A murit Krikor H. Zambaccian, critic şi colecţionar de artă; impresionanta sa colecţie de obiecte de artă modernă românească şi franceză a donat-o, în 1947, statului român, deschizând în Bucureşti, la 19 mai acelaşi an, muzeul ce-i poartă numele şi care, ulterior, a fost încorporat în cadrul Muzeului Colecţiilor de Artă; membru corespondent al Academiei Române din 1948 (n. 1889)
– 1964: A  încetat din viaţă Sean O’Casey (n.1880), scriitor irlandez. A scris piese de teatru inspirate de lupta pentru independenţă (Umbra unui luptător, 1925) sau de factură expresionistă (Cupa de argint, 1928) şi altele.
– 1967: A murit Sir John Douglas Cockcroft, fizician englez; a realizat în laborator prima reacţie nucleară cu particule accelerate (1932) şi a construit primul accelerator de particule (acceleratorul Cockcroft-Walton); Premiul Nobel pentru Fizică pe 1951, împreună cu irlandezul Ernest Walton (n. 1897)
– 1967: A murit Tudor Şoimaru (pseudonimul lui Gheorghe Drăguşanu), dramaturg, prozator, cronicar dramatic (n. 1898)
– 1970: A murit Jimi (James Marshall) Hendrix, chitarist, cântăreţ şi compozitor american, legendă a muzicii rock.James Marshall „Jimi” Hendrix (n. 27 noiembrie 1942) a fost una dintre cele mai mari personalităţi ale hard rock-ului, chitarist cu o tehnică de neîntrecut.Jimi Hendrix este considerat unul dintre cei mai mari chitarişti rock din lume, stilul său nou, la acea vreme, de a cânta la chitara electrică a influenţat majoritatea chitariştilor moderni. Din cauza vieţii dezordonate el a lăsat în urmă puţine înregistrări hi-fi; multe dintre discurile sale care circulă, sunt piratate din concerte.În 2003 a fost numit de revista Rolling Stone „Cel mai mare chitarist al tuturor timpurilor”.
– 1971: S-a născut soprana rusă Anna Netrebko
– 1974: A fost inaugurat, la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, Monumentul Ostasului Român.Creaţie a sculptorului Peter Balogh, monumentul se înalţă pe o colină situată în municipiul Sfântu Gheorghe.A fost construit din iniţiativa locală, în memoria militarilor români care şi-au jertfit viaţa în luptele pentru alungarea inamicului din zonă..
– 1977: Prima fotografie a ansamblului Pământ – Luna
-1977: Lansarea satelitului-spion sovietic Cosmos-954.In ianuarie 1978, Cosmos 954 s-a prăbuşit in imensitatea deşertică din Nordul canadian, împrăştiind accidental particule radioactive; primul incident nuclear spaţial.
– 1980: A murit Katherine Anne Porter, scriitoare şi jurnalistă americană (n. 1890)A scris povestiri scurte şi romane, evocând scene de un intens dramatism, inspirate din viaţa Mexicului, sudului Statelor Americii ori catastrofa războiului mondial (Înflorirea copacului Indei, 1930; Calule alb! Călăreţule palid, 1939; Corabia nebunilor, 1962).
– 1990: A murit cântăreaţa Ioana Radu, interpretă de romanţe şi muzică populară. Ioana Radu (n. 17 februarie 1917, Bucureşti — d. Bucureşti) a fost o cântăreaţă română de muzică populară şi romanţe. A fost sora cântăreţei Mia Braia.Pe numele adevărat Eugenia (Jana) Braia, copilăreşte în Craiova, unde era stabilită familia artistei.În ianuarie 1936 soseşte în Bucureşti. Aici, se înscrie, cu ajutorul cântăreţului Petre Alexandru (soţul Miei Braia), la un concurs de muzică populară organizat deSocietatea Română de Radiodifuziune, care a durat trei luni şi la care erau înscrişi 800 de candidaţi. Au fost admise doar Eugenia Braia şi Eugenia Nedelea (Rodica Bujor). Comisia, condusă de Theodor Rogalski, era alcătuită din Valentina Creţoiu, Aurel Alexandrescu (amândoi prim solişti ai Operei), Alfred Pagoni, Grigoraş Dinicu, Alfred Alessandrescu şi Ion Filionescu (compozitor şi pianistul lui George Enescu), cel care i-a ales pseudonimul artistic – Ioana Radu. Cântă prima oară la Radio pe 30 aprilie 1939, într-un program de muzică uşoară cu Petre Alexandru şi Mia Braia, cu numele Jana Radu şi acompaniată de Ansamblul „Serenada” condus de Sandu Marian. Melodiile pe care le-a interpretat au fost „Pădure şi iar pădure”, „De cine dorul se leagă” şi „Dorule”. Debutul radiofonic real, cu pseudonimul ales de Ion Filionescu, s-a desfăşurat în 29 octombrie 1939, în cadrul căruia a prezentat un buchet de melodii populare („Dorule şi-o boală grea”, „Când o fi la moartea mea”, „Am iubit şi-am să iubesc”, „Mă suii pe dealul Cernei”, „La Ciolpan, la crucea’naltă”, „Foaie verde ca cicoarea”) în acompaniamentul orchestrei Vasile Julea.
– 2003: A murit compozitorul Sergiu Sarchizov (n. 1924)
– 2006: Prima femeie turistă in spaţiu, americana de origine iraniana Anousheh Ansari
 -2009: A murit filosoful american Irving Kristol; fondator al curentului cultural şi politic neoconservator (n. 1920)
– 2010: A murit muzicologul Rodica Sava, realizator de emisiuni la Redacţia Muzicală a Radiodifuziunii Române; activitatea de jurnalist s-a concretizat în mii de emisiuni de analiză muzicologică, de critică muzicală la Radio, numeroase emisiuni la Televiziunea Naţională, articole în presa scrisă. În anul 1993 a lansat la Radio România o emisiune – concert cu public, unică în peisajul muzical naţional, desfăşurată sub genericul „Muzicieni de azi…muzicieni de mâine” (n. 1949)
– 2011: A murit B. Elvin (Bernstein Elvin), critic literar şi prozator; director al revistei „Lettre Internationale” (ediţia română) (n. 1927)
– 2011: A murit pianista de origine română Lorry Wallfish, stabilită în SUA (n. 1922)
– 2011: A murit dirijorul german Kurt Sanderling (n. 1912)
– 2012: A murit Santiago Carrillo (Santiago José Carrillo Solares), om politic spaniol, liderul Partidului Comunist Spaniol între 1960 şi 1982, unul din artizanii tranziţiei spre democraţie (n.18.I.1915).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here