S-a întâmplat în 18 decembrie 194

0
57

S-a întâmplat în 18 decembrie 1944: Al doilea război mondial: Armata a 4-a Română intră pe teritoriul Cehoslovaciei pentru a participa la operaţiile militare desfăşurate împotriva armatei germane. La luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei, Armata a 4-a a participat cu C. 2 şi 6 A., din care făceau parte Diviziile 3, 6, 9, 11, 18 si 21 Infanterie, Diviziile 1 şi 8 Cavalerie, în perioada 18 decembrie 1944–12 mai 1945.

     Marile unităţi şi unităţile Armatei a 4-a s-au distins în operaţiile Roznava, Zvolen,  Banska-Bystrica, Fatra Mare şi Fatra Mica, Praga, la care au luat parte aproape 77.000 de militari.Pentru eliberarea Cehoslovaciei, trupele române din Armatele 1 si 4 au forţat 4 cursuri mari de apă (Hron, Nitra, Vah şi Morava), au cucerit 10 masive muntoase, au eliberat 1.722 de localităţi, între care 31 de orase şi alte localităţi mari. Pierderile umane s-au ridicat la 66.495 (morţi, răniţi şi dispăruţi), adică 30 % din efectivele angajate în luptă. Pierderile provocate inamicului s-au cifrat la 22.803 militari.
      Confruntãrile s-au purtat în condiþiile unei ierni aspre, cu geruri mari şi ninsori viscolite ce formau troiene de peste doi metri înãlţime, pe un teren foarte frãmântat, cu lanţuri muntoase, în cea mai mare parte împãdurit, cu râuri de munte având un mare debit de apã.Trupele române au început luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei alãturi de forţele Frontului 2 Ucrainean. La aceste lupte, armata românã a participat cu Armatele 1 şi a 4-a, înglobând forţele a patru corpuri de armatã, cu 16 divizii. Acestora li s-au alãturat: Divizia „Tudor Vladimirescu“, Corpul 1 Aero român, o divizie antiaerianã, Regimentul 2 Care de luptã, precum şi regimente şi batalioane de cãi ferate, pionieri, pontonieri şi formaţiuni logistice.
    În perioada 18 decembrie 1944-12 mai 1945, armata românã a participat cu un efectiv de 250 000 de militari, efectiv care a fost încontinuu completat cu rezerve aduse din ţarã.În cadrul operaţiilor purtate pentru eliberarea Cehoslovaciei,marile unitãţi ale armatei române au luptat temporar sub comandamente ale armatei sovietice. Unele unitãţi sovietice au fost puse, la rândul lor, în subordinea unor comandamente ale armatei române. Trupele române au parcurs prin luptã 400 de kilometri, ajungând pânã la 80 de kilometri de Praga. Militarii români au traversat zece masive muntoase şi au forţat patru mari cursuri de apã: Hron, Nitra, Morava şi Vah.
Trupele române au fost angajate în peste 200 de acţiuni de luptã şi au eliberat peste 1 722 localitãţi, dintre care 31 de oraşe mai importante.Documentele au consemnat faptul cã în acele încleştãri pe viaţã şi pe moarte, oştenii României s-au dãruit total luptei pentru victorie, chiar dacã a trebuit ca unii sã facã jertfa supremã. Astfel, sunt menţionaţi peste 65 000 de militari morţi, rãniţi sau dispãruţi. Arhiva M.F.A -M.St.M. a reþinut şi faptul cã din cele 1 722 de localitãþi eliberate, în 633 au fost înmormântaţi 33 928 eroi, fii ai neamului românesc rãmaşi pevecie în pãmântul Cehoslovaciei, departe de familiile lor, de prieteni, delocurile natale.
     Dupã rãzboi, din cele 633 de localitãþi în care au fost înmormântaţi eroii români, în 72 existau 87 de însemne, cimitire, monumente, obeliscuri, plãci comemorative etc.Conform unei înţelegeri ulterioare, încheiate în anul 1950, guvernele român şi cehoslovac au hotãrât ca pentru asigurarea perenitãţii rãmãşiţelor pãmânteşti ale eroilor români sã se organizeze douã cimitire centralizate. Cei înmormântaţi pe teritoriul slovac s-a decis sã fie exhumaţi şi reînhumaþi în Cimitirul Militar Central din nord-estul oraşului Zvolen, iar pentru cei din Cehia sã fie grupaţi pe un teren care sã fie atribuit Cimitirului Central din Brno.
     Au fost localitãţi, precum Stara Turá, în Slovacia, Pustimìø, Luhaèovice, Žeraviný, Rostin, din Cehia, unde, la cererea cetãţenilor, organelle superioare cehoslovace au aprobat ca eroii români sã fie lãsaţi pentru vecie în cimitirele localitãţilor respective, consideraţi ca fiind şi eroii lor.Vizitele efectuate de cãtre membrii ambasadelor române de la Praga şi Bratislava în localitãţile enumerate au constatat buna organizare şi întreþinere a mormintelor eroilor români. Localnicii, care merg la mormintele membrilor familiilor şi prietenilor lor, depun flori şi aprind
lumânãri şi la mormintele eroilor români.De asemenea, pe locurile de unde au fost exhumaţi eroii români şi duşi în cele douã cimitire din Zvolen şi Brno, prin contribuţia cetãţenilor au fost ridicate monumente, obeliscuri, plãci comemorative etc, de acãror îngrijire aceştia se ocupã cu deosebit respect

Surse:

http://www.clujarm.ro/prezentare/prez.html

http://www.edituramilitara.ro/downloads/LOCURI%20DE%20GLORIE.pdf

http://www.istorie-pe-scurt.ro/cum-a-eliberat-armata-romana-cehoslovacia-de-sub-horthysti-si-nazisti/

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/armata-romana-in-cehoslovacia

https://once.mapn.ro/pages/view/163

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here