S-a întâmplat în 17 septembrie 1773

0
46

S-a întâmplat în 17 septembrie 1773: S-a născut, la Viena, Austria, Constantin Caracaş (m.1828), medic, tipograf şi editor român. A contribuit la organizarea ştiinţifică a medicinii româneşti şi a introdus vaccinarea antivariolică în Ţara Românească. A fost unul dintre fondatorii spitalului „Filantropia” din Capitală. A înfiinţat la Bucureşti prima tipografie laică din Ţara Românească (1817).

       Constantin Caracaş a făcut parte dintr-o familie de medici greci (şi tatăl lui şi fratele lui au fost medici) care, după studii la Viena, s-a stabilit la Bucureşti. A rămas celebru pentru că a introdus şi generalizat vaccinul antivariolic. „Către anul 1800 – scria el -, când m-am întors în acest oraş al Bucureştilor, după ce am învăţat medicina la Universitatea din Viena, am început fără întârziere vaccinarea, fără opunere din partea locuitorilor; încât la 1802, vaccinarea era generală în tot oraşul, cum şi în alte târguri”.
          A fost membru al comisiei sanitare a oraşului –  „Una din cele mai utile îndatoriri ale unui guvern este grija sănătăţii şi a vieţii locuitorilor; fiindcă siguranţa şi fericirea oricărei naţiuni ţine de puterile fizice şi intelectuale căpătate prin trai bun”.Iubitor al ţării în care se stabilise, a scris  „Topografia Ţării Româneşti”, pe care soţia i-a publicat-o, postum, în limba greacă. Familia i-a cerut poetului George Sion s-o traducă în limba română, dar traducerea n-a fost publicată, ci depusă la Academia Română, de unde dr. Pompiliu Samarian a copiat-o şi publicat-o ca teză de doctorat.
       Caracaş face o radiografie a Principatului, în care trece în revistă cele mai diverse faţete, de la descrierea geografică  la istorie, de la aspecte sanitare sau observaţii meteo la obiceiuri şi moravuri, cartea reconstituie minuţios tabloul vieţii cotidiene în„Dacia” de la hotarul dintre secolele 18 şi 19 (doctorul mărturiseşte că a urmărit vreme de 25 de ani fenomenele legate de climă). Doctorul mai este preocupat de faună, de alimentaţia oamenilor, de produsele care fac din ţară una dintre cele mai bogate din Europa.
        Topografia sa merge în adâncime, pe judeţele existente la acea vreme. „Aptitudinea naturală ce are acest neam spre a primi cultura dă speranţe sigure că un guvern potrivit şi generos poate în scurt timp să-i consolideze fericirea şi prosperitatea şi să-l facă demn de strămoşii săi… În raport cu constituţiunea lor fizică, formată prin influenţa climei, locuitorii sunt blânzi, răbdători, primitori de cultură şi cu caracter solid, modelat în societatea bună prin învăţătură şi exemple bune…Acest popor, cu inteligenţa lui naturală, foarte lesne poate să-şi cultive moravurile, să progreseze în ştiinţe şi arte şi să trăiască fericit”.
Surse:

https://www.mediafax.ro/cultura-media/o-carte-pe-zi/o-carte-pe-zi-topografia-tarii-romanesti-de-constantin-caracas-17687770

https://books.google.ro/books?id=vbs7o0H_3dYC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=constantin+caracas+a+fost&source=bl&ots=89DPX5gtx9&sig=ACfU3U3bjg_kpBDCaAEkrhGIIy06c6PyFA&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjVv8Ps9O3jAhVRqHEKHXSNCS44ChDoATANegQICRAB#v=onepage&q=constantin%20caracas%20a%20fost&f=false

https://www.cotidianul.ro/doua-sute-de-ani-din-viata-unui-proiect-iubirea-de-oameni-filantropia/

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here