S-a întâmplat în 16 februarie 1968

0
116

S-a întâmplat în 16 februarie 1968 . România a renunţat la organizarea administrativă tipic sovietică în regiuni şi raioane şi a reînfiinţat unitatea administrativ-teritorială tradiţională: judeţul. Marea Adunare Naţională adoptă „Legea nr. 2 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România“, rămasă în vigoare, chiar dacă modificată de amendamente, până astăzi. Legea nr. 2/1968 a cunoscut aproximativ 200 de modificări, aproape toate după 1989. Reforma comunistă modifica precedentul mod de organizare ce avea ca sursă de inspiraţie unităţile administrativ-teritoriale existente pe teritoriul URSS: regiuni şi raioane.

În urma revenirii la organizarea tradiţională, România cuprindea 39 de judeţe, 2.706 comune, 47 de municipii şi 189 oraşe.

 

Reorganizarea administrativ-teritorială din 1968 se înscrie şi în logica distanţării de Uniunea Sovietică, servind totodată scopurilor naţionaliste ale regimului de la Bucureşti. Însă dincolo de aceste considerente, putem identifica un substrat politic, şi anume înlocuirea celor numiţi în funcţii în timpul perioadei dejiste, aspect definitoriu pentru primii ani ai regimului Ceauşescu. Reorganizarea administrativă a României, decisă în 1968, a fost rezultatul a doi ani de studiu. Cel puţin aşa susţineau liderii comunişti în documentele oficiale ale vremii. În organizarea judeţelor şi municipiilor s-a ţinut seama de condiţiile economice, social-politice şi geografice existente, de componenta naţională a populaţiei şi legăturile culturale tradiţionale, precum şi de perspectivele de dezvoltare ale diferitelor zone şi localităţi.

Propunerile Comisiei centrale de partid şi de stat cu privire la organizarea judeţelor şi municipiilor, document emis în 14 ianuarie 1968, arată că la pregătirea reorganizării României în 35 de judeţe (la acel moment) au participat economişti, geografi, istorici, geologi, etnografi, sociologi, lingvişti.

Documentul care a stat la baza redefinirii teritoriale, intitulat „Principiile de bază ale îmbunătăţirii organizării administrativ teritoriale a României şi sistematizării localităţilor rurale“, a fost adoptat în cadrul Plenarei CC al PCR din 14 ianuarie 1968. Proiectul, având ca principală caracteristică centralizarea puterii, presupunea, printre altele, apropierea conducerii centrale de unităţile administrativ-teritoriale de bază, întărirea comunelor ca unităţi administrative puternice sau stimularea participării maselor la activitatea de stat şi obştească.

Surse:

https://lege5.ro/Gratuit/he2daojs/legea-nr-2-1968-privind-organizarea-administrativa-a-teritoriului-republicii-socialiste-romania

https://www.uoradea.ro/display8107

https://prezi.com/u2f44_2jjscb/reforma-administrativa-din-1968/

https://adevarul.ro/cultura/istorie/16-februarie-1968-controversele-ultimei-reorganizari-administrativ-teritoriale-1_511f9c0300f5182b856a90cc/index.html

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/16-februarie-1968-controversele-ultimei-reorganizari-administrativ-teritoriale

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here