S-a întâmplat în 16 februarie 1906

0
68

S-a întâmplat în 16 februarie 1906 . S-a născut matematicianul Tiberiu Popoviciu. A fost fondatorul şcolii româneşti de analiză numerică. A înfiinţat (în 1946), la Universitatea din Cluj, Seminarul de Teoria Aproximării şi Analizei Numerice; membru al Academiei Române. Tiberiu Popoviciu (n. Arad – d. 29 octombrie 1975, Cluj-Napoca) a fost un matematician, profesor universitar, membru titular al Academiei Române. A absolvit cursurile Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti, cu un doctorat susţinut la Paris (1933). Apoi a fost cadru didactic la universităţile din Cernăuţi, Bucureşti şi Iaşi.

În 1946 a fost numit profesor la Universitatea din Cluj (catedra de analiză matematică).

A întemeiat aici – în 1957 – Institutul de calcul al Academiei Române (filiala Cluj), fiind totodată decan între 1950-1953. Prin stăruinţele lui, în 1959 se va relua publicarea revistei „Mathematica”. În anul 1948 a fost ales membru corespondent al Academiei, iar din 1963 devine membru titular. Prin lucrările sale, prin lecţiile şi seminariile ştiinţifice pe care le-a condus, a creat  Şcoala românească de Analiză numerică.

A fost un mare specialist în Analiza matematică, Teoria aproximării, Teoria convexităţii, Analiza numerică, Teoria ecuaţiilor funcţionale, Aritmetică, Teoria numerelor.

A fost un mare specialist şi al Teoriei calculului. Teza sa de doctorat a fost elaborată sub îndrumarea profesorului Paul Montel, la Paris. Ea conţine bazele Teoriei Funcţiilor Convexe de Ordin Superior. Noţiunea de funcţie convexă de ordin superior, apare în teoria lui Tiberiu Popoviciu. Apare ca rezultat al studierii comportării faţă de o clasă specială de funcţii, cea a polinoamelor de un grad dat.

Şcoala întemeiată de Tiberiu Popoviciu a devenit cunoscută şi dincolo de hotarele României.

Aceasta, nu numai prin numeroasele lucrări publicate de el şi de elevii săi şi prin cele 6 colocvii. A organizat și două seminarii cu participare internaţională organizate între anii 1957-1975 în cadrul Institutului de Calcul din Cluj. Acesta aparținea Academiei Române al cărui fondator a fost. De numele lui Tiberiu Popoviciu se leagă prima monografie de teoria convexităţii, cunoscuta carte „Les Fonctions Convexes”.

Deosebit de valoroase pentru învăţământul românesc au fost: cartea de Analiză Numerică şi cursurile de Analiză Reală, de Matematici Superioare.

Au fost deosebite și cursurile de Algebră şi de Analiză Matematică scrise de Tiberiu Popoviciu. Cea mai lungă perioadă din activitatea sa didactică şi de cercetare, Tiberiu Popoviciu a petrecut-o la Cluj. Aici s-a ocupat de creşterea, din rândul tineretului, a unor valoroşi cercetători. Un rol important jucându-l „Seminarul de Teoria Aproximării cu aplicaţii la Analiza Numerică”, înfiinţat de el, în 1946. Acesta este anul venirii sale la Cluj. Institutul de Calcul din Cluj–Napoca a luat fiinţă în 1957, în baza Hotărârii Sesiunii Generale a Academiei. Aceasta, ca urmare a demersurilor făcute de Tiberiu Popoviciu, pe care l-a avut ca director până la desfiinţare.

Desființarea a avut loc în 1975, prin decretul care punea capăt activităţii celor trei institute de matematică din ţară ale Academiei.

Activitatea sa la Institutul de Calcul a avut o puternică influenţă şi asupra muncii didactice. Acest lucru s-a concretizat prin predarea primelor cursuri de Limbaje de programare şi Maşini de Calcul din ţară. În discuţii, în cercurile de prieteni s-a impus întotdeauna prin vastele sale cunoştinţe, din domenii foarte diverse. Un aport deosebit de important în dezvoltarea matematicii clujene l-au avut seminariile de cercetare ale Institutului. Aceste seminarii şi-au continuat activitatea şi după desfiinţarea Institutului. Altă realizare remarcabilă a lui Tiberiu Popoviciu a fost reactivarea în 1958 a revistei „Mathematica”.

O realizare a fost şi înfiinţarea în 1972 a revistei „Revue d’analyse numerique et la Theorie de L’approximation”.

A înfiinţat, în 1967, „Seminarul Itinerant de ecuaţii funcţionale” transformat apoi în „Seminarul Itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate”. Sesiunile sale anuale se desfăşoară şi astăzi. A organizat în calitatea sa de preşedinte al filialei din Cluj a Societăţii de Ştiinţe Matematice, consfătuiri cu profesorii de liceu. Acestea aveau loc în mai multe oraşe din Transilvania (Braşov, Cluj, Arad, Satu-Mare). Erau pentru introducerea elementelor de tehnică de calcul în învăţământul preuniversitar. A fost un matematician activ şi creator până la brusca sa dispariţie, în 1975. A murit la nici jumătate de an de la desfiinţarea Institutului pe care l-a creat şi condus.

Surse:

George St. Andonie, Istoria matematicii în România, Volumul 2, Ed. Știintifică, București 1968

http://www.infomate.ro/revista/ineq.pdf

https://ictp.acad.ro/history/1975%20-%20Caius%20Iacob%20-%20GM%20-%20Acad.%20Prof.%20Tiberiu%20Popoviciu%20(1906-1975).pdf

http://www.cs.ubbcluj.ro/profesor-tiberiu-popoviciu/

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here