S-a întâmplat în 16 august 1823

0
55

S-a întâmplat în 16 august 1823: S-a născut, în Cernăuca, Cernăuţi, Alecu (Alexandru) Hurmuzaki (m.1871), publicist şi om politic român. Situaţia social-politică a românilor din Bucovina habsburgică în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea ajunsese într-o stare precară. Memoria istorică înregistrează la momentul 1848 o lipsă acută a unei pături intelectuale naţionale în toate sferele de activitate ale societăţii, aşa încât implicarea membrilor familiei Hurmuzaki în viaţa social-politică şi culturală a societăţii bucovinene de atunci ne apare astăzi, în retrospectiva anilor, ca o împlinire providenţială pentru comunitatea românească din Ducatul Bucovinei.

Aşa cum în Ţările Române Revoluţia de la 1848 „nu reprezintă un început, ci este punctul final al unei evoluţii, saltul calitativ al unei îndelungi şi complexe acumulări, rezultatul unei dezvoltări organice şi unitare a societăţii româneşti, baza de plecare către o nouă etapă a istoriei noastre” (Platon 1974: 37), tot aşa şi în Imperiul Habsburgic, „primăvara popoarelor” reprezintă o finalitate a unei evoluţii, un salt calitativ al unor „complexe acumulări”, un rezultat al dezvoltării organice a popoarelor, al spiritului şi al libertăţii naţionale (Luceac 2000: 26).
Alături de alţi intelectuali – în majoritatea lor fii de boieri, cum au fost Grigorcea, Popovici, Petrino, Stârcea, Cârste, Albotă, Logotheti sau Flondor – fraţii Hurmuzaki din prima generaţie au jucat un rol decisiv în coagularea unităţii de neam în Bucovina înstrăinată. Ei au ştiut să pună bazele culturii naţionale şi să arate drumul pe care urma să păşească societatea românească de aici, încât mai târziu, clasa intelectualilor români de la sfârşitul secolului al XIX-lea (inclusiv generaţia a doua a Hurmuzăkeştilor) a contribuit esenţial la înfăptuirea idealului de unitate naţională, care a culminat cu actul unirii de la 1918.
Alexandru Hurmuzachi (d. 8 martie 1871 (s.n. 20 martie), Napoli, Italia) a fost fiul marelui vornic bucovinean Doxachi Hurmuzachi și a Ilenei (Ilinca, Olena) Murguleț, fiica unui stolnic. A fost un publicist și om politic român originar din Basarabia, membru fondator al Societății Academice Române și unul dintre fruntașii mișcării naționale din Bucovina.A fost ales deputat din partea Bucovinei în Parlamentul austriac.
În familia lui Doxachi Hurmuzachi și a Ilenei Murguleț au fost 12 copii dintre care au supraviețuit șapte: cinci frați si două surori (Eufrozina si Eliza). La inițiativa fraților Hurmuzachi a luat ființă Gazeta Bucovinei, prima gazetă care se tiparea în două limbi (germană și română). Familia a avut un rol important în timpul revoluției de la 1848. La moșia Cernăuca s-au adunat cei mai destoinici barbați pe care i-a avut Moldova: Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Sion, Vasile Alecsandri. Tot aici, în sânul acestei familii a redactat Mihail Kogălniceanu faimoasa lui petiție.
În perioada anilor 1829-1841 a făcut studiile (primare, gimnaziale și liceale) la Cernăuți. În 1845 urmează studiile juridice la Viena.În perioada 1848-1850 redactează, împreună cu fratele său, Gheorghe, Ziarul Bucovina. În 1862 a inaugurat Foaia Soțietății pentru cultură și literatură română în Bucovina. n 1866 a fost deputat în Camera Consiliului Imperial de la Viena; membru al Academiei Române.În 1867 a fost deputat în Dieta Bucovinei.
Alexandru Hurmuzachi a murit în 8 martie 1871 la Napoli, Italia. A fost înmormântat în curtea Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Dulcești (județul Neamț). Pe piatra sa funerară se află următoarea inscripție:„Aice zace în Domnul lêngă fratele seu Constantin, Alesandru Hurmuzachi; nescut în Cernauca, Ducatul Bucovinei, în 16.August 1823; deputat la parlamentul Austriei și la dieta țêrii; fost președinte al societății române literarie în Bucovina; membru societății academice din Bucuresci; reposat în Neapoli în 8.Mart 1871. Neuitatului seu frate cu spiritul cel ager și luminat, cu simțemintele-i cele nobile și nalte, iubirea-i cea severă de dreptate, și cu inima-i cea românească purure însuflețită pentru patrie și națiune, pune această peatră întru lacrimi de durere Elisa Sturdza, înconjurată de ceilalți frați sdrobiți de măchniciune.”

Surse:
http://193.231.13.10:8991/F?func=find-b&request=000007660&find_code=SYS&local_base=BCU10&CON_LNG=ENG
http://www.bjvaslui.ro/files/publicatii/02hurmuzaki.pdf
http://www.philippide.ro/Metafore%20ale%20devenirii_2011/53.%20I.%20Luceac.pdf
https://www.icr.ro/uploads/files/nr-1-4-2013.pdf
https://bibliotecacernauti.com/images/carte_pdf/carte-Hurmuzaki.pdf

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here