S-a întâmplat în 16 aprilie…

0
140

S-a întâmplat în 16 aprilie…

– „Ziua Internaţională a Astronomiei”; este o manifestare care a apărut mai întâi în SUA, în anul 1973, pentru a atrage atenţia publicului asupra acestei ştiinţe şi reprezintă momentul când astronomi profesionişti şi amatori se întâlnesc pentru a împărtăşi din cunoştinţele şi informaţiile lor şi pentru a oferi tuturor celor interesaţi posibilitatea de a observa în mod direct frumuseţile boltei cereşti.

– Ziua Independenţei Israelului (Yom Haaţmaut); marchează proclamarea statului independent Israel, la 14.V.1948, când a luat sfârşit mandatul britanic asupra Palestinei, pe baza unei Rezoluţii a Adunării Generale a ONU, din 29.XI.1947; aceasta stipula crearea pe teritoriul Palestinei a două state: unul evreu şi altul arab; data aniversării acestui eveniment variază, în fiecare an, în funcţie de calendarul ebraic.

 – 1071: Normanzii cuceresc oraşul Bari, ultima posesiune bizantină în Italia; astfel a luat sfârşit dominaţia bizantină în Italia.

– 1495: S-a născut umanistul german Petrus Apianus, cunoscut pentru contribuțiile sale în domenii ca matematică, astronomie, cartografie (m. 1557).

– 1711: După lupta cu turcii de la Stănileşti – Huşi, Dimitrie Cantemir pleacă în Rusia.

–1755: S-a născut pictorița franceză Élisabeth Vigée-Lebrun, recunoscută ca una dintre cele mai renumite femei pictor din secolul al XVIII-lea (m. 1842).

– 1788: A murit Georges (Louis Leclerc) De Buffon, naturalist şi scriitor francez; unul dintre întemeietorii concepţiei evoluţioniste (n. 1707).

– 1813, 16/28: A murit Mihail I. Kutuzov, feldmareşal rus, participant la războaiele ruso-turce; comandant suprem al armatei ruse în războiul împotriva lui Napoleon I (1812) (n. 1745).

– 1822: S-a născut, la Suceava, Calinic Miclescu (m.1886), mitropolit primat român. Unionist convins, în 1857 a fost ales deputat în Divanul ad-hoc al Moldovei, apărând ideea unirii celor două ţări româneşti. La 18 mai 1865, domnitorul Al. I. Cuza îl numeşte mitropolit al Moldovei, iar la 4 iunie 1875 este ales mitropolit primat al României. În timpul activităţii sale din fruntea Bisericii Ortodoxe Române, s-a realizat o mai veche doleanţă a clerului, înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Prin tipografia Cărţilor Bisericeşti, Mitropolitul Calinic şi-a revigorat la un nou nivel activitatea, care continuă şi astăzi. La 25 martie 1882 se sfinţeşte pentru prima dată Sfântul şi Marele Mir din ţara noastră.

– 1825: A murit pictorul elveţian Henry Fuseli (născut Johann Heinrich Füssli) (n. 1741).

– 1828: A murit Francisco De Goya, pictor, desenator şi gravor spaniol. Francisco José de Goya y Lucientes (n. 30 martie 1746, Fuendetodos/Aragon — d. Bordeaux/Franţa) a fost un important pictor şi creator de gravuri spaniol, la răspântia secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea. La un secol după Velázquez şi cu un secol înainte de Picasso, Goya este punct de referinţă pentru două veacuri de pictură spaniolă. Ani de-a rândul Goya a fost artistul curţii regale, la fel ca şi mulţi alţi pictori ai secolului al XVIII-lea. Ar fi rămas probabil creator al unei picturi liniştite, echilibrate, dacă nu s-ar fi îmbolnăvit: surzenia îl izolează de lume şi îl eliberează de convenţia picturii oficiale. La aproape cincizeci de ani, Goya porneşte într-o incursiune în străfundurile misterioase şi zbuciumate ale sufletului omenesc. Ochiul lui sarcastic, demascator, nu iartă pe nimeni.

– 1830: A murit scriitorul ungar Katona József, unul dintre fondatorii dramaturgiei naţionale ungare (n. 1791).

– 1844: S-a născut scriitorul francez Anatole France (m. 1924). Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1921). Maestru al prozei, prin îmbinarea originală de erudiţie, ironie şi scepticism. A scris romane istorice de evocare a Franţei secolului al XVIII-lea sau Revoluţiei franceze (ciclul Istoria contemporană; Insula pinguinilor etc.). Este considerat unul dintre cei mai rafinaţi stilişti francezi.

– 1850: A murit Marie Tussaud, fondatoarea renumitului „Muzeu al figurilor de ceară” din Londra, ce-i poartă numele (n. 1761, la Strasbourg/Franţa).

– 1851: Este prezentată la Paris prima operă compusă de Charles Gounod – Sapho.

– 1852: S-a născut pictorul George Demetrescu Mirea (m. 1934).

– 1861: A apărut la Iaşi, până la 26 aprilie 1862, Bondarul, revistă satirică săptămânală. Redactor: I. V. Adrian. Este prima publicaţie satirică din Moldova.

– 1864: În numărul 88 al „Monitorulu Jurnalu Oficialu alu Principateloru-Unite-Române”, era publicată prima lege de organizare judecătorească din istoria României, mai exact a Principatelor Unite, primul act normativ care a statornicit înfiinţarea Curţii de Apel Bucureşti chiar sub această denumire (16/28).

– 1867: S-a născut Wilbur Wright, aviator şi constructor american de avioane; alături de fratele său Orville (1871-1948), a fost unul dintre pionierii aviaţiei mondiale.

– 1869: A apărut în Bucureşti, ziarul politic, literar, ştiinţific şi industrial Traian, sub conducerea lui B. P. Haşdeu. Şi-a câştigat notorietate prin publicarea unor erudite studii de istorie, literatură şi folclor.

– 1872: S-a născut Ioan Scărlătescu, pianist, compozitor şi pedagog (m. 1922). A fost profesor de pian la Viena şi la Conservatorul din Bucureşti. A desfăşurat activitate artistică în calitate de pianist concertist. A compus muzică de cameră, piese corale şi vocale.

– 1879, 16 / 29: S-a născut Gala Galaction (pseudonimul lui Grigore Pişculescu), prozator, memorialist, traducător, preot şi profesor de teologie la Cernăuţi şi Bucureşti (realizator, în 1938, în colaborare, al uneia dintre cele mai izbutite traduceri în limba română a „Bibliei”); membru titular onorific al Academiei Române din 1947 (m. 1961). Unul dintre cei mai mari prozatori români, afirmat îndeosebi prin nuvelistica sa, reunită în volumele Bisericuţa din Răzoare (1914) şi Clopotele din Mănăstirea Neamţu (1916). Printre romane, se înscriu: Roxana (1931), Papucii lui Mahmud (1932) şi Doctorul Taifun (1933). Memorialistică: La răspântie de veacuri (1935), Jurnal literar (2 vol.).

– 1880: A murit Simion Balint, protopop greco-catolic, revoluţionar paşoptist, prefect al Legiunii Auraria et Salinae sau Legiunea Arieşului (n. 1810).

– 1885: S-a născut compozitorul maghiar Leó Weiner (m. 1960).

– 1887: S-a născut Dariu Pop, compozitor, dirijor de cor, folclorist, profesor şi ziarist; din 1919, ca inspector şcolar la Satu Mare a contribuit la organizarea învăţământului românesc din judeţ, la editarea de manuale şi la construirea de noi şcoli (peste 130) (m. 1965).

– 1889: S-a născut Charles Chaplin, actor, regizor, scenarist, compozitor şi producător american de film de origine engleză; creatorul lui Charlot, celebrul personaj al filmului mut (m. 1977, în Elveţia).

– 1896: S-a născut Tristan Tzara (pseudonimul lui Samuel Rosenstock), scriitor francez de origine română; unul dintre fondatorii mişcării dadaiste (în februarie 1916 lansează, la Zürich, la cabaretul „Voltaire”, mişcarea „Dada”, alături de Hugo Ball, Hans Arp, Marcel Iancu ş.a.) (m. 1963, la Paris).

– 1902: A murit medicul Nicolae Kalinderu; a fost unul dintre fondatorii orientării anatomo-clinice şi fiziopatologice în medicina internă românească; împreună cu Victor Babeş a iniţiat studii de mare răsunet privind histologia, microbiologia, diagnosticul şi epidemiologia leprei; a înfiinţat primele laboratoare permanente de investigaţii clinice din România; cunoscut colecţionar de artă; membru corespondent al Academiei Române din 1890 (n. 1835).

– 1903: S-a născut Filaret Barbu, compozitor şi dirijor (m. 1984). A lucrat ca dirijor de cor la Lugoj şi Timişoara. A compus pentru coruri mixte şi bărbăteşti, poeme simfonice, muzică de teatru şi film muzică de teatru, printre care opereta Ana Lugojana (1950), piese vocal-simfonice, muzică vocală şi corală. A întreprins culegeri de folclor din Banat (m. 1984).

– 1912: O femeie traverseaza Canalul Mânecii. Harriet Quimby, pilot american, devine prima femeie care, la bordul unui monoplan Blériot, traverseaza Canalul Mânecii.

– 1916: A murit Nicolae Gane, prozator şi memorialist din cercul „Junimii”; membru titular al Academiei Române din 1908, vicepreşedinte al acestui for (1912-1913) (n. 1838). Deşi a avut o activitate literară multilaterală (poet, prozator, memorialist, eseist şi traducător), el a rămas în istoria literaturii române în primul rând prin Novelele sale, tipărite la Iaşi, în 1880. Memorialistica lui este reprezentată de volumele Pagini răzleţe (1901), Zile trăite (1903), Păcate mărturisite (1904). Activitatea poetică este cuprinsă în două volume (Poesii, 1873 şi 1886). A tradus Infernul de Dante, în anul 1905.

– 1921: S-a născut Sir Peter Ustinov (născut Peter Alexander Freiherr von Ustinov), actor, regizor şi producător britanic de film (m. 2004).

– 1923: A murit Constantin Dimitrescu-Iaşi, filosof, sociolog, estetician şi pedagog; a fost profesor la Universitatea din Iaşi (1879-1884) şi, din 1885, la Universitatea din Bucureşti, unde a ţinut primul curs de sociologie din ţară (1894); rector al Universităţii bucureştene între anii 1898 şi 1911 (n.25.II.1849).

– 1924: S-a născut compozitorul american Henry Mancini (m. 1994).

– 1925: S-a născut regizorul Biţu Fălticineanu; a regizat peste 200 de spectacole pentru Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti (m. 2012).

– 1926: S-a născut prozatoarea Lucia Olteanu (soţia poetului Tiberiu Utan); s-a dedicat în exclusivitate literaturii pentru copii.

– 1926: S-a născut violonistul Radu Zvorişteanu; timp de 24 de ani a fost concertmaestru al Orchestrei Naţionale Radio (m. 2010).

– 1927: S-a născut Eugen Pricope, muzicolog şi dirijor (m. 1992).

– 1927: S-a născut (la Marktl am Inn, Germania) cardinalul Joseph Ratzinger, cunoscut ca Papa Benedict al XVI-lea (2005-2013); a renunţat la pontificat, din motive de sănătate, începând cu data de 28.II.2013; cardinalul Ratzinger a fost ales Suveran Pontif la 19.IV.2005 (după moartea Papei Ioan Paul al II-lea); a urcat în Scaunul Pontifical la 24.IV.2005 (Papa Benedict al XVI-lea, al 265-lea papă din istoria Bisericii Catolice, a fost cel mai în vârstă cardinal care a acces pe tronul Sfântului Petru în ultimii 275 de ani şi primul papă german după aproape 1000 de ani, de la pontificatul lui Ştefan al IX-lea/1057-1058).

– 1928: S-a născut istoricul Radu Ciuceanu; deţinut politic între anii 1948 şi 1963; director-fondator al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (1993).

– 1930: A avut loc pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca premiera piesei Cruciada copiilor de Lucian Blaga.

– 1933: S-a născut Stelian Gruia, prozator, poet şi traducător (a popularizat, în Ucraina, literatura română – Mihai Eminescu, Ion Creangă, Mihai Beniuc, Geo Dumitrescu, Geo Bogza) (m. 1996).

– 1935 : S-a născut compozitorul Nicolae Brânduş.

– 1935: A murit Panait Istrati (numele la naştere: Gherasim Istrate), scriitor român afirmat în Franţa; setea de a călători l-a dus în Egipt, în Elveţia şi apoi la Paris; a purtat cu scriitorul francez Romain Rolland o corespondenţă asiduă, la insistenţele acestuia redactând primele sale povestiri, în limba franceză, limbă în care şi-a scris întreaga operă (tradusă ulterior în limba română, parţial chiar de scriitor) (n. 1884).

– 1936: S-a născut (la Soroca, azi în R. Moldova) Gheorghe Grigurcu, poet şi critic literar.

– 1938: Au fost arestaţi şi condamnaţi apoi la închisoare mai mulţi conducători legionari, printre care şi şeful Gărzii de Fier, Corneliu Zelea Codreanu, executat în noaptea de 29-30 nov. 1938.

– 1938: S-a născut actorul Constantin Băltăreţu (m. 1985).

– 1942: S-a născut economistul şi publicistul Viorel Sălăgean (m. 2003).

– 1942: S-a născut baritonul italian Leo Nucci.

– 1943: A fost sfinţită Biserica „Sf. Nicolae” din Copou, construită în perioada 1937-1943. Principalul ctitor al bisericii a fost cărturarul Nicolae Iorga. Icoanele catapetesmei şi ale iconostaselor sunt opera pictorului Corneliu Baba.Pictura interioară a fost realizată între anii 1962-1965 de către Vasile Pascu din Fălticeni. S-au făcut lucrări de restaurare şi consolidare, după cutremurele din 1977, 1986 şi 1990. Pictorul ieşean Dimitrie Gavrilean a restaurat picturile interioare şi a zugrăvit picturile exterioare între anii 1993 şi 1995.În curtea bisericii se află bustul în bronz al lui Nicolae Iorga, opera Gabrielei Manole-Adoc.

– 1947: S-a născut cântăreţul şi compozitorul scoţian Gerry Rafferty (m. 2011).

– 1950: A murit compozitorul Paul Richter (n. 1875).

-1951: A murit George Pascu, lingvist, istoric literar şi folclorist (n. 1882). Profesor la Facultatea de Litere din Iaşi (1920-1941). A întemeiat şi condus „Revista critică” (1927-1940). Este autorul primelor exegeze filologice şi stilistice asupra ghicitorilor româneşti (Despre cimilituri). Ca istoric literar a publicat: Istoria literaturii şi a limbii române în secolul XVI; Istoria literaturii române din secolul XVII şi altele.

– 1952: S-a născut Michel Blanc, actor şi regizor de film francez.

– 1955: S-a născut Marele Duce Henri de Luxemburg (şef al statului din 7.X.2000).

– 1972: A murit scriitorul japonez Yasunari Kawabata; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1968 (n. 1899).

– 1972: A fost lansată nava spaţială americană Apollo-16, care a aselenizat la 20.04.1972. Din echipaj au făcut parte John Yaring, Charles Duke şi Thomas Mattngly (primii doi au coborât pe Lună).

– 1975: A murit Octav Pancu-Iaşi (numele la naştere: Octav Pancu), prozator, scenarist şi publicist; a lucrat ca redactor la Radiodifuziunea Română între anii 1947 şi 1958 (n. 1929).

– 1984: A murit prozatoarea Georgeta Mircea Cancicov (numele la naştere: Maria Jurgea) (n. 1899). A fost apreciată de G. Călinescu pentru autenticitatea observaţiei asupra ţăranului moldovean. A publicat volume de povestiri (Poeni, 1938; Moldovenii, 1938; Dealul Perjilor, 1939; Pustiuri, 1942 etc.).

– 1994: A murit Mihail Crama (pseudonimul lui Eugen Enăchescu Pasad), poet şi prozator (n. 1923).

– 1996: A murit Tomás Gutiérrez Alea, regizor cubanez de film (n. 1928).

– 2002: A murit actorul american Robert Urich (n. 1946).

– 2007, 16/17: A murit fizicianul Ioan Ursu; contribuţii în fizica corpului solid, la studiul fenomenelor de rezonanţă magnetică şi în domeniul materialelor nucleare; membru titular al Academiei Române din 1974 (n. 1928).

– 2007: A avut loc masacrul de la Virginia Tech (Blackburg, Virginia, SUA) cel mai sângeros incident petrecut într-o instituţie de învăţământ din istoria Statelor Unite, cu un număr de 33 de persoane decedate; printre victime s-a aflat şi profesorul israelian de origine română, Liviu Librescu, împuşcat în timp ce îşi ţinea cursul în clădirea Norris Hall de la Universitatea mai sus menţionată.

– 2008: A murit Edward Norton Lorenz, meteorolog şi matematician american; considerat părintele teoriei haosului, precum şi al celei a „efectului fluturelui” (n. 1917).

– 2012: Specialişii Centrului de Excelenţă de Transplant Oradea au realizat, în premieră naţională, un transplant cu prelevare multiorgan şi multiţesut de la un donator fără activitate cardiac.

– 2013: A murit George Beverly Shea, cântăreţ american de muzică gospel, care a colaborat cu evanghelistul Billy Graham vreme de peste 60 de ani (n. 1909, în Canada).

– 2017: A murit generalul de brigadă Adrian Soci, locţiitorul comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, remarcat atât în misiunile executate în ţară, cât şi în misiunile internaţionale din Afganistan, în 2005 şi în 2008 (n. 1965).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.