S-a întâmplat în 15 septembrie 1538

0
62

S-a întâmplat în 15 septembrie 1538: Instaurarea dominaţiei otomane asupra Moldovei. Ştefan Lăcustă a fost numit domn de către sultan şi a preluat efectiv domnia la 18 septembrie.Ştefan Lăcustă a domnit în Moldova în perioada 1538-1540. A primit porecla de Lăcustă chiar de la contemporanii săi şi ea se datorează unei pustiitoare invazii de lăcuste care a lovit Moldova. Ştefan Lăcustă este nepotul lui Ștefan cel Mare, căsătorit cu Margaretta Dragffy, fiica Voievodului Transilvaniei.

     Este primul domnitor moldovean numit de turci, fără consultarea Sfatului domnesc. Ștefan Lăcustă este primul domnitor după instaurarea dominaţiei turceşti asupra Moldovei.Tot atunci, în 1538, otomanii au ocupat Tighina, transformând-o în raia şi rebotezînd-o Bender. Turcii au pus stăpânire şi pe Basarabia (=Bugeac), aşezând aici pe tătari.

      Unii boieri mai cutezători au acţionat şi într-o noapte steagurile boiereşti în frunte cu boierul Cozma au trecut Tighina prin foc şi sabie, măcelărind garnizoana otomană.Domnitorul încercase să se aproprie de boierii care-l trădaseră pe Petru Rareş dar încercarea lui fusese zadarnică deoarece nu era iubit pentru că nu se opusese ciuntirii hotarelor Moldovei.

     Cronicile spun că domnitorul devenise un om aspru, decapitând boieri la ospeţe. Unii dregători au luat calea pribegiei în Transilvania. Atitudinea slugarnică faţă de Poartă, purtarea duşmănoasă faţă de boieri au atras ura lor.Boierii s-au răsculat şi l-au ucis pe Lăcustă în foişorul palatului său din Suceava, în timp ce dormea în noaptea de 20-21 decembrie 1540.

Surse:

http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/48135/1/Pop+Ioan+Aurel-Cu+privire+la+domnia+lui+Stefan+Lacusta-1985-1986.pdf

https://www.ro.biography.name/conducatori/94-romania/807-stefan-al-v-lea-lacusta

http://www.istoria.md/articol/157/%C5%9Etefan_al_V_lea__%C5%9Etefan_L%C4%83cust%C4%83_,_domn_al_Moldovei

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/319624/Stefan_Lacusta

https://www.scribd.com/doc/314693970/Pop-Ioan-Aurel-Cu-Privire-La-Domnia-Lui-Stefan-Lacusta-1985-1986

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here