S-a întâmplat în 15 noiembrie 1906, 15/28

0
43

S-a întâmplat în 15 noiembrie 1906, 15/28: S-a născut (la Chişinău, azi în R. Moldova) matematicianul Dimitrie Ioan Mangeron; cercetări în domeniul ecuaţiilor, lucrări privind fundamentele mecanicii, rolul matematicii în gândirea ştiinţifică; membru corespondent al Academiei Române din 1990 (d.27.02.1991). Cercetător şi cărturar de factură enciclopedică, acad. Dumitru Mangeron şi-a dedicat învăţământului tehnic superior capacitatea sa neobişnuită de muncă şi creaţie.

      Născut la 15/28 noiembrie 1906, în oraşul Chişinău, a urmat şcoala primară la Ungheni şi studiile secundare la Liceul „Alecu Russo” din oraşul natal. În 1926 se înscrie la Facultatea de Ştiinţe, Secţia Matematică a Universităţii din Iaşi. În 1930 îşi ia licenţa în matematici, după care pleacă în Italia, cu o bursă, la Universitatea din Neapole, unde îşi susţine şi teza de doctorat. Revenit în ţară – după efectuarea unui scurt stagiu de perfecţionare la Universitatea din Göttingen (Germania) – D.I. Mangeron îşi începe cariera universitară la Catedra de analiză matematică a Universităţii din Iaşi, din 1937 fiind conferenţiar la matematici generale la Institutul Politehnic „Gh. Asachi”, iar din 1941 profesor titular la Catedra de Mecanică.

       După 1948, prof.dr. D.I. Mangeron a fost şeful Catedrei de Matematici, pînă la pensionare, în 1976. A devenit doctor docent în ştiinţe în 1956. În 1966 a primit dreptul de conducere a doctoratelor în disciplina Mecanica tehnică. Referitor la activitatea desfăşurată timp de peste 60 de ani de profesorul D.I. Mangeron în cadrul Institutului Politehnic „Gh. Asachi” s-a făcut afirmaţia că în toată istoria învăţămîntului nostru superior nu se poate găsi un alt exemplu de cadru didactic universitar care să-şi fi împletit atât de armonios viaţa sa particulară cu cea a instituţiei în care a lucrat.

         A creat şcoli recunoscute de cercetare ştiinţifică, a adus contribuţii remarcabile la progresul matematicii moderne, al mecanicii teoretice şi practice. În 1964 a fost invitat şi a ţinut cursuri şi conferinţe la 20 de universităţi, timp de două luni, din R.F. Germania, Franţa şi alte ţări. În anii următori a fost invitat ca profesor în Canada, Brazilia etc.

       A fost numit membru activ sau de onoare în peste 25 de societăţi, asociaţii, academii de matematică, mecanică, aeronautică şi astronautică. Acad. D.I. Mangeron este autorul a peste 600 de lucrări publicate. În domeniul matematicii s-a impus ca savant de talie internaţională. A fost coautor la patru lucrări de referinţă şi în domeniul mecanicii: Fundamentele mecanicii (1961), Curs de mecanică cu aplicaţii în inginerie (4 vol., 1973 – 1974) etc. Acad.prof.univ.dr.doc. Dimitrie Ioan Mangeron a trecut în nefiinţă la 26 februarie 1991 şi a fost înhumat la cimitirul „Podgoria Copou” din Iaşi.

Surse:

Romulus Balaban, „Dumitru Ion Mangeron”, în vol. Români celebri, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979

http://150.uaic.ro/personalitati/matematica/dimitrie-ioan-mageron/

http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/marturii.pdf

https://www.timpul.md/articol/personalitatea-zilei–dimitrie-mangeron-matematicianul-admirat-de-studeni-59302.html

http://ler.is.edu.ro/~cr/index.php?page=person&id=254

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here