S-a întâmplat în 15 februarie 1864

0
56
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

S-a întâmplat în 15 februarie 1864: A apărut revista „România MIlitară”, devenită la 8 decembrie 1897, prin decretul regelui Carol I, revista oficială a Marelui Stat Major. Apare la București în perioada 1864–1947. Potrivit Prospectului din primul număr, revista îşi propune să adune şi să cerceteze instituţiile vechi militare româneşti. Revista este printre cele mai vechi publicaţii militare din România, drumul ei împletindu-se fructuos cu cel al instituţiei care o patronează. Încă de la înfiinţare, în paginile „României Militare” au fost dezbătute, pe lângă problematica strict militară – în care doctrina militară românească a deţinut un loc primordial – şi aspecte privind apărarea naţională, în complexitatea ei. În 1866, revista şi-a întrerupt existenţa, editarea ei fiind reluată în 1891, din iniţiativa unui grup de ofiţeri din Marele Stat Major, în frunte cu căpitanul Alexandru Averescu, viitor mareşal al României.

      În această perioadă, revista s-a aflat sub conducerea unor personalităţi reprezentative ale vieţii militare româneşti, precum generalii C. I. Brătianu, Ştefan Fălcoianu, Alexandru Iarca. În paginile revistei au fost abordate idei privind organizarea armatei, înzestrarea, pregătirea şi conducerea acesteia, strategia şi tactica, militând pentru necesitatea unor structuri militare şi a unor principii de organizare şi de conducere a acestora care să respecte tradiţia, să corespundă realităţilor României şi ale timpului, în consonanţă cu ceea ce a fost mai valoros în teoria şi practica militară internaţională. Prin Înaltul Decret Regal nr. 3663, din 1 ianuarie 1898, „România MIlitară”, a devenit revista oficială a Marelui Stat Major, publicaţie „în care toţi ofiţerii din armată vor găsi studii militare, care să intereseze instrucţiunea lor”. Ca o recunoaştere a valorii sale intelectuale şi a ideilor promovate, în anul 1900 România Militară a primit Medalia de aur, cu diplomă specială, în cadrul „Expoziţiei generale” de la Paris. Tot ca o confirmare a prestigiului său, revista a primit şi în anul 1906 Medalia de aur, cu diplomă specială, la „Expoziţia generală” de la Bucureşti, organizată cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie ai regelui Carol I al României. În 1916, ca urmare a intrării României în primul război mondial, revista şi-a întrerupt din nou apariţia, fiind reeditată începând cu ianuarie 1921, „ca o necesitate firească în viaţa armatei”. Menirea revistei era ca în paginile sale „să se expună toate învăţămintele trase din războiul european, precum şi să se facă toate propunerile relativ la nevoile armatei de mâine în legătură cu mijloacele economice, de personal, de material, de instrucţie şi educaţie militară”. Pe durata celui de-al doilea război mondial şi în perioada imediat următoare, activitatea publicistică a fost orientată către prezentarea situaţiei de front, a unor analize şi concluzii asupra acţiunilor trupelor şi ale comandamentelor.
      Începând cu ianuarie 1947, revista va apărea sub denumirea „Revista militară generală”, prezentând şi „prefacerile sociale” din ţară. După un an, denumirea revistei se va schimba din nou, devenind „Cultura militară”, până în 1959. Din acel an va apărea sub denumirea „Probleme de artă militară”. Din ianuarie 1990, revista şi-a schimbat denumirea în „Gândirea militară românească”, pe care o păstrează şi în prezent. În întreaga perioadă a existenţei sale, în paginile revistei au fost dezbătute problemele fundamentale ale construcţiei militare naţionale, concepte şi teorii privind organizarea armatei, pregătirea şi managementul profesionist al acesteia, strategia, arta operativă şi tactica militară, completate de principalele concepte şi doctrine afirmate în gândirea militară internaţională.
       Anual, la 12 noiembrie – Ziua Statului Major al Apărării al Armatei României– sunt acordate Premiile revistei Gândirea militară românească, prilej cu care sunt recompensate cele mai valoroase lucrări publicate în anul precedent în domeniul teoriei şi al ştiinţei militare. Premiile conferite poartă numele unor personalităţi reprezentative din spaţiul de altitudine al creaţiei militare româneşti: „General de divizie Ştefan Fălcoianu”, „General de brigadă Constantin Hîrjeu”, „Mareşal Alexandru Averescu”, „General de brigadă Radu. R. Rosetti” şi „General de corp de armată Ioan Sichitiu”.

Surse:

http://enciclopedia.asm.md/?p=1385

https://gmr.mapn.ro/

http://www.dacoromania-alba.ro/nr53/cuza.htm

http://www.presamil.ro/om/album/files/assets/basic-html/page6.html

http://www.rador.ro/2017/07/23/documentar-ziua-presei-militare-romane/

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here