S-a întâmplat în 15 august…

0
62

S-a întâmplat în 15 august…

-Adormirea Maicii Domnului. Adormirea Maicii Domnului este unul din Praznicele Împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorită pe 15 august. Această sărbătoare comemorează moartea, învierea şi slăvirea Maicii Mântuitorului. Sărbătoarea mărturiseşte că Maica Domnului „a fost luată” de Dumnezeu în împărăţia cerească a lui Hristos, în deplinătatea vieţii ei sufleteşti şi trupeşti.

– Ziua Marinei Române se sărbătoreşte, din anul 1902, de Ziua Sfintei Fecioare Maria, protectoarea marinarilor.
– 1248:Arhiepiscopul Conrad von Hochstaden pune piatra de temelie a Catedralei gotice din Köln.Domul din Köln are o înălţime de 157,38 m, fiind – după Münsterul din Ulm – a doua biserică ca înălţime în Germania şi a treia – după Bazilica Notre-Dame de la Paix – ca înălţime în lume. Ea este situată pe marginea de nord a graniţei de odinioară a aşezării romane, fiind în imediata apropiere a gării principale de cale ferată ca şi a podului „Hohenzollernbrücke” sau a unor muzee a oraşului.Fluviul Rin se află la cca. 250 m de clădirea domului care se află pe o colină putând fi văzut din depărtare. Construcţia impozantă a domului a fost clădită în stil gotic, asemănător catedralelor din Sevilla şi Milano. Se poate observa combinarea armonioasă a elemetelor arhitectonice a stilului gotic medieval.Faţada gigantică de vest, flancată de cele două turnuri, ocupă o suprafaţă de peste 7.100 mp.Între anii 1880-1884 domul a fost cea mai înaltă clădire din lume.Domul din Köln este declarat din anul 1996 patrimoniu mondial UNESCO.
– 1530 – Este terminată construcţia Mânăstirii Humor, ctitorie a marelui logofăt Teodor Bubuiog; opera a zugravului Toma de la Suceava Mănăstirea Humor (denumită uneori şi Mănăstirea Humorului) este o mănăstire ortodoxă din România, construită în anul 1530 în satul Mănăstirea Humorului din comuna omonimă (aflată în prezent în judeţul Suceava) de către marele logofăt Toader Bubuiog. Biserica mănăstirii are hramurile Adormirea Maicii Domnului (sărbătorit în fiecare an pe 15 august) şi Sfântul Mucenic Gheorghe (sărbătorit la 23 aprilie).Mănăstirea Humorului a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2004 la poziţia 292, având codul de clasificare SV-II-a-A-05570. În anul 1993, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a inclus Biserica Adormirea Maicii Domnului” şi Sf. Gheorghe a Mănăstirii Humor, împreună cu alte 6 biserici din nordul Moldovei (Arbore, Pătrăuţi, Moldoviţa, Probota, Suceava (Sf. Ioan cel Nou) şi Voroneţ), pe lista patrimoniului cultural mondial, în grupul Bisericile pictate din nordul Moldovei.
– 1534 – Sfântul Ignaţiu de Loyola a întemeiat Ordinul iezuit Societatea lui Isus (Societas Iesu/Jesu (S.J.) în latină) este un ordin religios creştin al Bisericii catolice aflat în serviciul direct al Papei.Bazele ordinului au fost puse la data de 15 august 1534 de către un grup de studenţi aiUniversităţii din Paris, în frunte cu Ignaţiu de Loyola.Ordinul a fost aprobat pe 27 septembrie 1540 de Papa Paul al III-lea, prin bula „Regimini militantis Ecclesiae”.Pe lângă cele trei voturi (promisiuni) călugăreşti obişnuite (ascultare, castitate, sărăcie), iezuiţii au introdus un al patrulea vot, anume cel de ascultare necondiţionată faţă de papă.Iezuiţii au întemeiat renumite instituţii de învăţământ, pe care le-au deschis tuturor categoriilor sociale.S-au făcut remarcaţi atât în domeniul educaţiei, cât şi pe tărâm misionar. Au răspândit creştinismul în toate noile continente, fiind activi mai ales în Asia (Japonia, China, India) şi în America de Sud (Paraguay).Călugării iezuiţi s-au implicat în punerea în practică a hotărârilor Conciliului Tridentin, care a decis primenirea Bisericii Catolice după şocul Reformei protestante.Iezuiţii au fost principalii promotori ai Contrareformei, căutând să restabilească credinţa catolică în ţări cu tradiţie protestantă, precum Anglia, Germania, Olanda şi Ungaria.În Ucraina şi Transilvania iezuiţii au sprijinit afirmarea bisericilor greco-catolice, aducând importante servicii culturii ţărilor respective. Universitatea din Cluj este continuatoarea colegiului iezuit la care a învăţat şi Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul.Societatea lui Isus a fost desfiinţată în mai multe rânduri.În România ordinul a fost interzis ultima dată în anul 1948, odată cu instaurarea regimului comunist. După 1989 ordinul a reintrat în legalitate. Sediul Provinciei Române a Societăţii lui Isus se află în municipiul Cluj-Napoca.
– 1656: S-a născut Sfântul Ioan cel Nou de la Partoş, mitropolit al Timişoarei între anii 1650-1653, făcător de minuni; a fost canonizat oficial la 6.10.1956, iar prăznuirea lui în calendarul ortodox român se face la 15 septembrie.
-1714, 15/26: A fost ucis (decapitat), la Constantinopol, Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688-1714), împreună cu cei patru fii ai săi (Constantin, Ştefan, Radu şi Matei); timp de un sfert de veac el a reuşit, pe plan extern, să menţină o poziţie de echilibru a ţării între Imperiul Otoman, Rusia şi Imperiul Habsburgic; domnia sa s-a caracterizat printr-o deosebită înflorire a culturii şi artei (în timpul său creându-se şi dezvoltându-se stilul brâncovenesc).Datorită râvnei sale pentru apărarea Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 1992, fiind prăznuit a doua zi după data morţii sale, la 16 august.
– 1576:S-a stins din viaţă, la Padova, Italia, Valentin Greffi-Bakfark (n.1507), lăutist virtuoz şi compozitor transilvănean.A compus muzică pentru lăută şi a prelucrat melodii din folclorul românesc. A întreprins numeroase turnee artistice în Europa.
– 1769: S-a născut, în Ajaccio, Corsica, Napoleon I Bonaparte (m.1821), general şi om politic francez.Împărat al Franţei (1804-1814 şi 1815). Unul dintre cei mai străluciţi comandanţi militari din istorie.Ca militar s-a remarcat în campaniile din Italia, Egipt, Austria, Prusia, Rusia.A fost înfrânt în campania din Rusia (1812) şi Leipzig (1813).El a revoluţionat sistemul legal, politic şi economic din Franţa, prin Codul civil şi a pus bazele unei reforme economice.
– 1771: S-a născut Sir Walter Scott, scriitor romantic scoţian, considerat creator al romanului istoric (m. 1832).
-1772: S-a născut Johann Nepomuk Maelzel, constructor german de instrumente mecanice; inventatorul metronomului (m. 1838).
– 1799: A încetat din viaţă Giuseppe Parini (n.1729), scriitor italian. A susţinut de pe poziţii iluministe, funcţia morală a artei (Principiile literaturii, 1761).A scris versuri arcadiene (Ode, 1757/1796), poeme neoclasice cu caracter satiric (Ziua, 1763/1801 – capodopera sa) etc.
1832: S-a născut Lucius O’Brien, pictor canadian.
– 1852: A încetat din viaţă, la Bucureşti, Carl Frederich W. Mayer, arhitect german, cel care a realizat Grădina publică a Cişmigiului.
– 1870: Pe prima pagină rezervată poeziilor excepţionale, a revistei „Convorbiri literare”, a apărut poemul Epigonii, de Mihai Eminescu.
– 1877: S-a născut Francisc Şirato, pictor, grafician şi critic de artă.
– 1881: A încetat din viaţă, la Rusăneşti, jud. Olt, Alexandru Golescu (Negru sau Arăpilă) (n.1819), om politic român. A participat, alături de marele său prieten Nicolae Bălcescu, la revoluţia din 1848 din Ţara Românească.A fost secretar al Guvernului provizoriu şi agent al acestui guvern în Occident.Militant pentru Unirea din 1859, ministru şi prim-ministru în timpul domniei lui Al. I. Cuza.
– 1883:S-a născut, la Bârlad, jud. Vaslui, Corneliu Moldovanu (m.1952), scriitor român.Poet intimist de orientare clasicistă (Flăcări, 1907; Cetatea soarelui şi alte poeme, 1910; Poezii, 1924).A publicat romanul Purgatoriul, 2 vol. (1922) şi teatru (Fluturii, 1914).A dat o versiune românească a Cântării cântărilor (1908).
– 1883:S-a născut, la Vrpolje, Ivan Meštrović (m.1962), sculptor, pictor şi gravor croat. Membru de onoare al Academiei Române (1940).Stabilit în Marea Britanie (1914), apoi în S.U.A. (1947).Fondator al Academiei din Zagreb (1909). A executat statui ecvestre, reliefuri, portrete etc. A realizat la Bucureşti statuile lui Carol I, I.C. Brătianu şi monumentul lui Ferdinand I. Statuia ecvestră a regelui Carol I al României, realizată de Ivan Meštrović, a fost inaugurată la 10 mai 1939, pe atunci Ziua Naţională a României, în prezenţa regelui Carol al II-lea al României şi a Marelui Voevod Mihai (viitorul rege Mihai al României), dată la care se împlineau şi 100 de ani de la naşterea lui Carol I. Deşi Carol I nu a murit propriu-zis din cauza rănilor dobândite în război, calul său este totuşi reprezentat cu un picior din faţă în aer, ceea ce înseamnă, potrivit regulilor heraldice, că personajul înfăţişat a murit din cauza rănilor de război. Moartea regelui Carol I, intervenită subit în 27 septembrie/10 octombrie 1914, a fost atribuită rănilor sale sufleteşti, în contextul izbucnirii Primului Război Mondial, când ţara sa adoptivă, România, a ales să lupte împotriva ţării sale natale, Germania. După dezvelirea statuii plasate între Palatul Regal şi Palatul Cărţii – Fundaţia Universitară – sărbătorirea s-a desfăşurat conform unei vechi tradiţii: la ora 11 o ceremonie religioasă, apoi discursul lui Armand Călinescu şi cel al regelui. A urmat o defilare. Trupe şi câte o companie din toate unităţile din Bucureşti care existau şi în vremea lui Carol I. În încheiere au defilat funcţionarii, femei şi bărbaţi îmbrăcaţi în uniforma albastră a recent înfiinţatului Front al Renaşterii Naţionale.Printre cei prezenţi la inaugurarea statuii se afla şi Nicolae Iorga, în uniformă de consilier regal. Festivităţile sunt încheiate cu un banchet. În noaptea de 30 spre 31 decembrie 1947, imediat după ce Regele Mihai a semnat abdicarea forţată şi România a devenit Republica Populară Română, comuniştii au dat jos de pe soclu statuia. Sculptorul Dimitrie Demu, care a asistat la demolarea statuii primului rege al României, relatează cele văzute: „O armată de muncitori trebăluia în jurul statuii ecvestre a lui Carol I, capodopera a celebrului sculptor iugoslav Ivan Mestrovici.Pieptul puternicului cal de bronz fusese închingat. Un lanţ lung şi gros îl lega de un tanc greu al armatei, care trăgea cu disperare să-l răstoarne. Zgâlţâiturile repetate biruiră în sfârţit statuia.Picioarele metalice se îndoiră şi statuia se zdrobi de pavaj. După care, tancul o târî într-un zgomot de pietre smulse şi un puternic scrâşnet de metal târât pe asfalt.”—Dimitrie Demu.
După demolare, statuia mutilată a ajuns din Piaţa Palatului în curtea Pirotehniei armatei, devenită ulterior Garajele Grozăveşti. Mai târziu, statuia a fost topită, iar din bronzul ei a fost turnată Statuia lui Lenin din Bucureşti, realizată de sculptorul Boris Caragea, care a stat în parcul din faţa Casei Scânteii din 21 septembrie 1960 până în 3 martie 1990, când clădirea fusese deja redenumită Casa Presei Libere.Comuniştii nu au prevăzut că dl. Meštrović, stabilit în Statele Unite, va da în judecată Statul Român pentru daunele provocate operei sale de artă.La sesizarea sculptorului şi a UNESCO, a fost declanşată o acţiune judecătorească. Prin sentinţă internaţională, România a fost condamnată la plata unei despăgubiri pentru distrugerea unei opere de patrimoniu.Celebrul sculptor croat Ivan Mestrovic a realizat un ansamblu monumental in 1937 al Regelui Ferdinand I, fiind insa distrus de catre comunisti in 1948.Se afla amplasat la rondul I de pe Soseaua Kiseleff, aproape de Biserica Mavrogheni. Statuia lui Ion I. C. Brătianu de pe Bld. Dacia din Bucureşti. A fost realizată în 1937 de sculptorul croat Ivan Mestrovic, acelaşi care a sculptat şi renumita statuie ecvestră a regelui Carol I, aflată odinioară în faţa Palatului Regal. La scurt timp după ce a fost terminată, statuia lui Ion I. C. Brătianu de mai sus a fost inaugurată la 25.11.1938.
– 1888: Începe să apară, la Bucureşti, cotidianul „Adevărul”, de orientare democratică.Primul director al ziarului a fost Alex. V. Beldiman.(Seria I până în 1916; seria a II-a: 1919-1937; seria a III-a: 1946-1951; seria a IV-a: din 1989, continuă să apară).
– 1890: S-a născut compozitorul francez Jacques Ibert (m. 1962).
– 1892: S-a născut fizicianul francez Louis de Broglie; de numele său se leagă punerea bazelor mecanicii ondulatorii (1924); membru de onoare străin al Academiei Române din 1957 (m. 1987).
– 1896: S-a născut regizorul Sică Alexandrescu (m. 1973, la Cannes)
-1907: A murit Joseph Joachim, violonist şi compozitor austriac de origine maghiară (n. 1831).
– 1912: S-a născut profesorul Grigore Gheba, cunoscut autor de culegeri de matematică (m. 2004).Grigore Gheba a fost un general de armată şi profesor de matematică român. A scris peste 30 de culegeri de probleme de matematică, tipărite în peste 6 milioane de exemplare. Prima culegere sub semnătura sa a apărut în 1948; a fost o culegere de nivel elementar şi mediu, în special de algebră şi geometrie.A urmat liceul la Râmnicu-Sărat. Apoi a făcut şcoala de ofiţeri la Bacău, obţinând gradul de sublocotenent.În 1936 s-a căsătorit cu Lilica Popescu. La începutul războiului a luptat pe front la artilerie împotriva ruşilor, în Transnistria.În 1942 a căzut prizonier şi a trecut prin 3 lagăre de prizonieri. Gheba s-a înscris apoi în Divizia Tudor Vladimirescu şi a luptat împotriva nemţilor. A fost rănit de două ori şi a primit 8 decoraţii.Considerat cel mai important autor de culegeri de matematică din România, Gheba a fost un om al cărui destin a fost presărat cu numeroase dezamăgiri. A fost prizonier în lagărele din Siberia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În 1975 i s-a interzis să-şi mai publice culegerile, din cauză că devenise prea celebru în propria-i ţară, lucru care i-a deranjat pe şefii partidului comunist.După război a urmat Facultatea de Matematică de la Universitatea Bucureşti. Prima sa culegere de matematică a apărut în 1958, iar ultima în 2004, când împlinise deja 91 de ani. Faima lui Gheba a atins maximul prin anii 1975. În 1957, la doi ani după moartea primei soţii, s-a recăsătorit cu Lucreţia.La 6 septembrie 2004, dimineaţa, a făcut un atac de cord. A murit fără să-şi termine noile culegeri pe care se pregătea să le publice.
-1916, 15/28. Germania declară război României (în prima conflagraţie mondială). La 14/27.VIII.1916 România declarase război Austro-Ungariei.
-1917: Bătălia de la Varniţa şi Muncelu. Ofensiva armatei germano-austro-ungare este oprită de armata română cu preţul unor grele pierderi. În cursul acestei bătălii cade eroic, la datorie, Ecaterina Teodoroiu, „Eroina de la Jiu” (15/28.08-21.08/3.09).
– 1917:A murit Ecaterina Teodoroiu, sublocotenent român care a căzut în Bătălia de la Mărăsesti din timpul Primului Război Mondial, supranumită „Eroina de la Jiu” (n. 14.01.1894, satul Vădeni, azi Târgu Jiu).
– 1925: S-a născut Oscar Peterson, pianist şi compozitor de jazz canadian (m. 2007).
– 1931:A apărut primul număr al ziarului „Scânteia”.
-1932:A murit generalul Traian Moşoiu; s-a remarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupaţia Puterilor Centrale în timpul Primului Război Mondial (1916-1919); după război, ca ministru (de război, al comunicaţiilor sau al lucrărilor publice), s-a ocupat de reorganizarea şi refacerea armatei, a economiei şi a administraţiei, grav afectate de conflagraţia mondială.
– 1935: Steagul cu svastica este oficializat drept steag al Germaniei.
– 1936: S-a născut (la Bazargic, azi în Bulgaria) Marian Traian Gomoiu, biolog şi oceanolog; cercetări privind evoluţia ecosistemelor în Marea Neagră şi Delta Dunării; membru corespondent al Academiei Române din 1993.
– 1936: A murit scriitoarea italiană Grazia Deledda; Premiul Nobel pentru Literatură pe 1926. Grazia Deledda (n. 27 septembrie 1871, Nuoro, Sardinia) a fost o scriitoare italiană, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1926.Grazia Deledda s-a născut în localitatea Nuoro din Sardinia într-o familie de mici proprietari.Începe să scrie la 16 ani, dedicându-se literaturii şi publicând prima carte de povestiri în anul 1890 („În azur”). Spontaneitatea şi intuiţia compensează absenţa culturii teoretice (scriitoarea a fost autodidactă) iar puterea de muncă, neobişnuită, s-a concretizat în peste 50 de cărţi, marea majoritate romane, scrise în mai puţin de cincizeci de ani. În 1890, căsătorindu-se cu un înalt funcţionar de stat se stabileşte definitiv la Roma. Marea popularitate de care s-a bucurat în timpul vieţii se datorează deopotrivă numărului mare de cărţi publicate şi impactul pe care romanele sale, de factură realistă cu puternice accente lirice l-au avut cu gustul cititorului italian din epocă.
– 1951: A murit pianistul american de origine austriacă Artur Schnabel (n. 1882).
– 1957: A murit medicul igienist Gheorghe Banu, unul din promotorii studiilor complexe de igienă socială din România (n. 1889).
– 1960: S-a născut Ioan Ică jr., profesor de teologie (considerat unul dintre marii teologi contemporani), scriitor şi traducător.
– 1966: A murit Jan Kiepura, tenor polonez naturalizat american (n. 1902).
– 1967: A murit René Magritte, pictor belgian, reprezentant al suprarealismului.René François Ghislain Magritte (n. 21 noiembrie 1898, Lessines, Hainaut, Belgia — d. Bruxelles) a fost un pictor belgian, reprezentant de frunte al suprarealismului în pictură [Suprarealismul este termenul care denumeşte curentul artistic şi literar de avangardă care proclamă o totală libertate de expresie, întemeiat de André Breton (1896 -1966) şi dezvoltat mai ales în deceniile trei şi patru ale secolului trecut (cu aspecte şi prelungiri ulterioare).
– 1969 – Se deschide festivalul Woodstock; au participat aproximativ 500 000 de tineri iubitori ai genului, această manifestare fiind reprezentativă pentru generaţia anilor 60, generaţia „hippy”; (15-17).
– 1972: S-a născut Ben Affleck, actor american.
– 1982: A murit biochimistul suedez Axel (Hugo Theodor) Theorell; cercetări asupra enzimelor respiratorii; a descoperit natura enzimelor oxidative şi modul lor de acţiune; Premiul Nobel pentru Medicină pe 1955 (n. 1903).
– 1992: A murit cântăreaţa şi actriţa Anda Călugăreanu (n. 1946).
– 2000: A avut loc prima întâlnire simbolică a familiilor separate după războiul coreean, potrivit Acordului semnat la 14 iunie 2000; evenimentul a coincis cu aniversarea a 55-a de la eliberarea Peninsulei Coreene de sub ocupaţia coloniala japoneză, aniversată de cele două ţari (1945).
– 2007: A murit Alexandru Dan Condeescu, antologator de ediţii, critic, istoric şi stilist literar, eseist; fost director al Muzeului Literaturii Române (n. 1950).
– 2009: A murit compozitorul de muzică uşoară Florin Bogardo (n. 1942).

 

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here