S-a întâmplat în 15 aprilie…

0
130

S-a întâmplat în 15 aprilie…

– „Ziua Mondială a Artei”, sărbătorită prima dată în anul 2012 şi instituită la iniţiativa Asociaţiei Internaţionale a Artei, cu ocazia zilei de naştere a pictorului, sculptorului, arhitectului, inventatorului şi umanistului italian, Leonardo da Vinci, considerat o întruchipare a tipului de „om universal” al Renaşterii.

-„Ziua Mondială a Diagnosticării Diabetului”.O Zi Internaţională a Diabeticilor este celebrată în fiecare an şi pe 14 noiembrie.

– 1446: A murit Filippo Brunelleschi, arhitect şi sculptor italian din perioada Renaşterii timpurii (n. 1377).

– 1452: S-a născut Leonardo Da Vinci, pictor, sculptor, arhitect, inventator şi umanist italian. Întruchipare a tipului de „om universal” al Renaşterii. Din 1515 s-a stabilit în Franţa, la Curtea regelui Francisc I, unde a şi murit. A realizat lucrări pătrunse de un adânc umanism, pline de poezie şi de mister: portrete (Mona Lisa sau Gioconda; Doamna cu hermina; Buna Vestire), compoziţii (Sf. Ieronim în pustie; Madona în grotă), picturi murale (Cina cea de taină; Bătălia de la Anghiari). Desene, unele artistice (schiţe, ca celebrul Autoportret, studii de expresie cum sunt Portretele groteşti), altele cu caracter ştiinţific.Ca sculptor, a realizat statuia ecvestră a lui Francesco Storza. Este autorul unui celebru Tratat despre pictură. A adus contribuţii în numeroase ramuri ale ştiinţei: mecanică, optică, hidrotehnică, anatomie, botanică. A proiectat numeroase maşini (de spălat, tipografice), cuptoare metalurgice etc. (m. 1519).

– 1469: S-a născut Nanak (numit şi Guru Nanak) (m.1539), reformator religios şi mentor spiritual indian. Fondator şi guru al comunităţii religioase sikh. Doctrina sa monoteistă încearcă să îmbine hinduismul cu islamismul. A scris imnurile devoţionale din Adi Granth şi culegerea de rugăciuni Japji.

– 1647: Boierul cărturar Udrişte Năsturel (cumnatul domnului muntean Matei Basarab) termină de tradus din latină în slavonă şi tipăreşte (la Mănăstirea Dealu din Târgovişte) cartea lui Thomas Kempis „De imitatione Christi” (Imitaţiunea lui Cristos / Urmarea lui Hristos); în predoslovia (prefaţa) cărţii, dedicată mitropolitului Varlaam al Moldovei, Udrişte Năsturel afirmă latinitatea limbii române.

– 1684: S-a născut Ecaterina I a Rusiei, împărăteasă din 1725 până la moartea sa (m. 1727).

– 1707: S-a născut Leonhard Euler, matematician, fizician şi astronom elveţian; contribuţii fundamentale în matematică. Este considerat creatorul calculului variaţional (Institutiones calculi integralis, 1755). A adus contribuţii fundamentale în matematică. A efectuat cercetări în domeniile mecanicii raţionale, opticii, hidrodinamicii, mecanicii cereşti. A dezvoltat teoria mişcării planetelor şi cometelor (m. 1783).

– 1738: La King’s Theatre din Londra, avea loc premiera operei în trei acte „Xerxes”, de Georg Friedrich Händel.

– 1754: A încetat din viaţă Jacopo Francesco Riccati (n.1676), matematician italian. A studiat ecuaţiile diferenţiale ce-i poartă numele (ecuaţii de tip Riccati) şi a dat soluţii pentru cazurile speciale.

– 1762: Prin decretul imperial, semnat de împărăteasa Maria Tereza (1740-1780), de înfiinţare a miliţiei naţionale grănicereşti iau fiinţă Regimentul  românesc de la Năsăud şi Regimentul românesc de la Orlat.

– 1772: S-a născut Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, geolog şi anatomist francez; precursor al evoluţionismului (m. 1844).

– 1788:  A încetat din viaţă, la Paris, George Louis Leclerc Buffon (n. 1707), naturalist şi scriitor francez. Unul dintre întemeietorii învăţăturii despre dezvoltarea naturii în general şi a naturii organice în special. Opera sa de bază este Istoria naturală, apărută între 1749-1788, în 36 de volume. Membru al Academiei Franceze de Ştiinţe.

– 1797: S-a născut Adolphe Thiers, ziarist, istoric şi om politic francez; de mai multe ori ministru şi prim-ministru; primul preşedinte al celei de-a treia Republici Franceze (1871-1873); a condus acţiunea de reprimare sângeroasă a Comunei din Paris (m. 1877).

– 1812: S-a născut, la Iaşi, Maria Burada (m.1886), traducătoare română. Soţia cărturarului Tudorachi Burada (1800-1866) şi mama lui T. T. Burada (1839-1923). A fost prima femeie din Moldova care a tradus piese de teatru (Clopotarul de la Sf. Pavel, de J. Bouchard, n. 1847). A înfiinţat şi a condus un pension de fete la Iaşi (1831), primul de acest fel fondat de români.

– 1843: S-a născut scriitorul şi criticul literar american naturalizat britanic Henry James (m. 1916). A publicat romane de analiză psihologică, având ca motive confruntarea dintre civilizaţia europeană şi spiritul american (Americanul, 1877; Portretul unei doamne, 1881; Muza tragică, 1890).

– 1856: S-a născut Jean Moréas (m.1910), poet francez de origine greacă. Promotor şi teoretician al simbolismului, fondatorul revistei „Le symbolist” (1866) şi al „Şcolii romane” (1891). A scris versuri de atmosferă autumnală şi crepusculară (Sirtele, 1884; Cantilenele, 1886), după care a trecut la tonalităţi meditativ-elegiace (Pelerinul pasionat, 1891; Pădurile, 1894/1896; Stanţele, 1899-1901, capodopera sa). A publicat şi eseuri.

– 1858: S-a născut sociologul francez Émile Durkheim; a întemeiat, în 1896, revista „L’Année sociologique”, în jurul căreia s-a constituit şcoala franceză de sociologie (m.15.XI.1917).

– 1862: S-a născut, la Ştefăneşti, jud. Botoşani, Nicolae Leon (m.1931), zoolog român. Reprezentant al perioadei de consolidare a biologiei româneşti, entomolog, descoperitor a numeroase structuri organice, Nicolae leon este totodată autorul primelor cercetări asupra epidemiologiei malariei din România. Este considerat ca întemeietor al parazitologiei din ţara noastră şi fondator al primului laborator de parazitologie la Iaşi. A scris numeroase studii şi articole despre apariţia şi transformarea speciilor, despre ereditate etc.

– 1870: Mihai Eminescu a început colaborarea la revista ieşeană „Convorbiri literare”, cu poemul „Venere şi Madonă”.

– 1874: S-a născut, la Schikenhof, Johannes Stark (m.1957), fizician german. Laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1919). A descoperit (1913) fenomenul de lărgire sau de despicare a liniilor spectrale ale atomilor aflaţi într-un câmp electric intens (efectul Stark).

– 1878: S-a născut scriitorul elveţian de limbă germană Robert Walser; recunoscut post-mortem ca unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai prozei elveţiene (m.25.XII.1956).

– 1879: S-a născut, la Braşov, Elena Popea (m.1941), pictoriţă română. A pictat scene de gen (Grup de ţărani), naturi statice (Sufragerie), peisaje (Peisaj din Bran), într-o viziune originală. A valorificat pictura tradiţională transilvăneană.

– 1879: S-a născut, la Prilep, Macedonia, Theodor Capidan (m.1953), lingvist român. Membru titular al Academiei Române (1935). A elaborat şi publicat lucrări fundamentale asupra dialectelor aromân şi meglenoromân (Aromânii. Dialectul aromân, 1932; Meglenoromânii, 1925-1935).

– 1893: A decedat, la Miclăuşeni – Iaşi, Petru M. Câmpeanu (n.1809). Ca şi alţi cărturari ardeleni, el soseşte în Moldova în 1837 şi este instalat imediat în postul de profesor la Academia Mihăileană din Iaşi, la Catedra de Filosofie, apoi cea a Legilor. Preocupat de studierea şi cultivarea limbii, a publicat Gramatica românească (1848) şi un Abecedar latin (1847). Paralel, a desfăşurat şi o intensă activitate de traducător şi a participat la organizarea unor instituţii sau la iniţierea unor opere culturale. Ca o recunoaştere a activităţilor sale multiple, la 10 septembrie 1871 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

– 1896: Apare la Bucureşti, sub conducerea lui I. L. Caragiale, săptămânalul Epoca literară, supliment al ziarului Epoca (1885).

– 1896: S-a născut, la Bacău, Nicolai Gavrilescu (m.1966), fiziolog şi hidrolog român A condus Staţiunea de cercetări marine de la Agigea (1965-1966). Este cunoscut pentru lucrările referitoare la acţiunea diferiţilor anestezici (eter, cloroform) asupra fibrei nervoase, fibrei musculare striate şi asupra proprietăţilor oxido-reducătoare ale ţesuturilor.

– 1896: S-a născut, la Saratov, Nikolai N. Semionov (m.1986), chimist rus. Membru de onoare al Academiei Române (1965). A elaborat teoria reacţiilor în lanţ şi teoria termică a combustiei şi a exploziei Laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1956), împreună cu C. N. Hinshelwood.

– 1904: A luat fiinţă Automobil Club Român (A.C.R.), asociaţie a automobiliştilor din România, cu sediul în Bucureşti, sub denumirea „Asociaţia Automobil Club Român”, la iniţiativa lui G. V. Bibescu; reorganizată în 1967 sub denumirea actuală. Este membră a Federaţiei Internaţionale a Automobilului (din 1912) şi a Alianţei Internaţionale de Turism (din 1979).

– 1905: S-a născut, la Gura Râului, jud. Sibiu, Aurel Decei (m.1976), istoric şi orientalist român.Specialist în istoria Evului Mediu românesc (Relaţii româno-orientale; Istoria Imperiului Otoman etc.).

– 1905, 15/28: S-a născut agronomul Irimie Staicu; a studiat metodele de fertilizare a podzolurilor şi sărăturilor; membru corespondent al Academiei Române din 1963 (m. 1989).

– 1908: A murit Jacques Antoine Béchamp, medic şi chimist francez; şi-a petrecut copilăria în Ţara Românească, învăţând la Colegiul „Sf. Sava”; studii în domeniile biologiei, chimiei biologice şi toxicologiei; membru de onoare străin al Academiei Române din 1906 (n. 1816).

– 1912: S-a născut Kim Ir Sen (Kim Il Sung), om politic comunist nord-coreean; preşedinte (1949-1966) şi secretar general al C.C. (1966-1994) al Partidului Muncii din Coreea; preşedinte al R.P.D. Coreene (1972-1994); creatorul pe baza „ideilor ciuce” a socialismului de tip coreean; a încurajat cultul personalităţii sale, căruia i-a dat dimensiuni paroxistice (m. 1994).

– 1913: S-a născut, la Iaşi, Rodica Suţu (m.1979), muziciană română. Membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. A lucrat ca pianistă-solistă şi maestru de sunet la Radiodifuziunea Română (1937-1955) şi conferenţiar la clasa de pian la Institutul Pedagogic din Bucureşti (1963-1966). A compus majoritatea lucrărilor sale pentru pian. A compus lieduri pe versuri de Eminescu şi Otilia Cazimir (m. 8.V.1979).

– 1918: La această dată a devenit muzeu memorial casa din pitorescul cartier ieşean Ţicău în care a locuit, între anii 1872 şi 1889, scriitorul Ion Creangă, numită şi „Bojdeuca lui Creangă” (sau „Bojdeuca din Ţicău”); de menţionat că „Bojdeuca lui Creangă” este prima casă memorială din România.

– 1921: A murit Constantin Barozzi, general, geodez şi cartograf; membru fondator al Societăţii Geografice Române; membru de onoare al Academiei Române din 1905 (n. 1833). A înfiinţat Institutul Geografic al Armatei (1895). A susţinut modernizarea şi amplificarea lucrărilor geodezice în România.

– 1920: S-a născut Richard von Weizsäcker, om politic german afiliat partidului Uniunea Creștin-Democrată, primar al Berlinului din 1981 până în 1984 şi președinte al RFG în perioada 1984 – 1994; în timpul mandatului său a avut loc căderea Zidului Berlinului (1989) şi reunificarea Germaniei din 1990; la alegerile din mai 1984, el nu a avut un contracandidat, fapt unic in istoria postbelică a Germaniei (m. 2015).

– 1922: S-a născut, în Faraoanele, jud. Vrancea, Grigore Teodorovici (m.1992), medic român. Este creatorul şcolii de epidemiologie în Moldova. A fost profesor la Institutul de Medicină din Iaşi timp de peste patru decenii. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice, dintre care monografia Epidemiologia bolilor transmisibile (1978) este cea mai valoroasă.

– 1923:  Insulina începe să fie utilizată la scară largă în tratamentul diabeticilor.

– 1924: S-a născut Sir Neville Mariner, dirijor, fondator și președinte al „Academy of St. Martin in the Fields”, fondator și director muzical al „Los Angeles Chamber Orchestra”, şef al orchestrei simfonice a Radioului din Stuttgart (1983-1989).

– 1924: S-a născut, la Bucureşti, Stephen Alexander Fischer-Galaţi, istoric american de origine română. Specialist recunoscut în istoria Europei de Est, a publicat numeroase lucrări, printre care cităm: România nouă: de la Democraţia Populară la Republica Socialistă (1967), Estul Europei şi Războiul Rece (1996), România în secolul al XX-lea (1998).

– 1924: Americanul Rans McNally publică primul atlas turistic.

– 1925: A murit pictorul american John Singer Sargent (n. 1856).

– 1931: S-a născut poetul suedez Tomas Tranströmer.

– 1931: S-a dat în folosinţă, la New York, Empire State Building, având 102 etaje şi o înălţime de 381 metri. Pentru construcţie s-au utilizat 60.000 tone oţel, 10 milioane cărămizi şi 3 milioane cărămizi pentru faţadă.

– 1934: S-a născut, la Bucureşti, Ion Vianu, medic şi scriitor roman, fiul  acad. Tudor Vianu (1897-1964). Stabilit în Elveţia (1977). A lucrat la Facultatea de Medicină din Capitală (1954-1975). Membru al Societăţii elveţiene de psihiatrie, al Societăţii franceze de psihosomatică, al Ligii pentru apărarea drepturilor omului în România. A publicat o serie de lucrări în domeniul psihiatriei.

– 1935: S-a născut Gheorghe Firca, compozitor şi muzicolog.

– 1937: S-a stins din viaţă, la Vulcana-Pandele, jud. Dâmboviţa, Gabriel Popescu (n.1866), grafician român. Întemeietor al şcolii româneşti de gravură. A executat lucrări în acvaforte şi cu acul (Autoportret; Portret de fată etc.); desene în diferite tehnici, caracterizate prin precizia şi fineţea meşteşugului.

– 1938: A murit scriitorul peruan César Vallejo (n. 1892).

– 1939: S-a născut, în Tunis, Claudia Cardinale, actriţă italiană de film. Una din marile stele ale ecranului european. A apărut în filme de toate genurile, dar s-a impus ca interpretă a unor personaje temperamentale (Rocco şi fraţii săi, 1960; Ghepardul, 1963; Fata lui Bube, 1964).

– 1939: S-a născut, în Bucureşti, Nicolae N. Săulescu, inginer agronom. Membru corespondent al Academiei Române (1990). Are contribuţii la fundamentarea teoretică şi la crearea experimentală a unor soiuri de grâu (Lovrin, 24; Fundulea 29; Flamura 85 etc.).

– 1940: S-a stins din viaţă Alexandru Plămădeală (n.1888), sculptor şi pictor român. A fost profesor la Şcoala de Arte Plastice din Chişinău (care azi îi poartă numele). A fondat, în 1939, Pinacoteca municipală din Chişinău. A executat sculpturi figurative, de tradiţie realistă (Bustul poetului Alexie Mateevici; Monumentul lui Ştefan cel Mare).

– 1942: A încetat din viaţă, la Geneva, Robert Musil (n.1880), scriitor austriac. Ostil nazismului, s-a refugiat în Elveţia (1938). A fost unul dintre inovatorii genului romanesc. Capodopera sa, romanul Omul fără însuşiri (1930-1943), realizează un vast tablou satiric al societăţii austro-ungare de la începutul secolului al XX-lea.

– 1944: S-a născut, la Câmpulung Muscel, Laurenţiu Mircea Popescu, medic român. Membru titular al Academiei Române (2001). A publicat studii privind leziunile miocardice produse de ischemia cardiacă asupra contracţiei musculare netede şi a mecanismelor de apărare imună. Este autorul unui atlas de histologie.

– 1944: A avut loc cel de-al doilea mare bombardament anglo-american asupra Capitalei, cu utilizarea şi a bombelor incendiare. Sunt distruse o parte a clădirii Universităţii, clădirea „Cărţii Româneşti” ş.a. (Primul bombardament: 4 aprilie, acelaşi an).

– 1946: S-a născut pictorul Zamfir Dumitrescu; preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România (2002-2007); deputat PSD de Bucureşti (2004-2008).

– 1947: S-a născut Sorin Postolache, publicist şi caricaturist (m. 2002).

– 1947: S-a născut, în Iaşi, Aura Muşat, poetă şi istoric literar român. Este cercetător ştiinţific principal la Institutul „A. Philippide” din Iaşi. A publicat volumele de poezie: Până la sfârşit (1972), Tâlcuitorul (1977), Fantasmele greierului (1996) etc. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România.

– 1947: Ia fiinţă Filarmonica de Stat „Banatul” din Timişoara.

– 1949: A avut loc la Bucureşti, pe scena Teatrului Naţional, premiera dramei Bălcescu de Camil Petrescu. Piesa reînvie evenimentele de la 1848 din ţara noastră, aducând în prim plan figura lui Nicolae Bălcescu.

– 1949: A încetat din viaţă, la Beverly Hills, California, Wallace Beery (n.1881), actor american de teatru şi film. A debutat ca actor comic de circ, apoi joacă în spectacole de varietăţi, de music-hall şi comedii muzicale. A debutat pe ecran în 1920. Cu apariţiile din Piciul (Oscar, 1932), Dineu la ora 8; Grand Hotel şi Viva Villa!, el devine o figură marcantă a cinematografului american şi internaţional.

– 1949: S-a născut Alla Pugaciova, interpretă rusă de muzică uşoară.

– 1949: Ia fiinţă Filarmonica de Stat „Gheorghe Dima” din Braşov.

– 1959: S-a născut actriţa britanică de film Emma Thompson. Are un repertoriu deosebit de vast, interpretând personaje cu o accentuată personalitate (Rămăşiţele zilei; În numele tatălui; Raţiune şi simţire etc.). În 1929 a primit Premiul Oscar pentru filmul Întoarcere la Howards.

– 1964: Se deschide cel mai lung pod din lume, care traversează golful Chespeake (S.U.A.), de 17,5 mile.

– 1966: S-a născut cântăreaţa britanică Samantha Fox.

– 1967: A murit teologul Nicolae Colan; în 1957 a fost ales arhiepiscop al Sibiului şi mitroplit al Ardealului; ministru al educaţiei naţionale, cultelor şi artelor (1938-1939); bogată activitate publicistică; membru de onoare al Academiei Române din 1942 (n. 1893).

– 1967: S-a stins din viaţă, la Roma, Toto (Antonio de Curtis) (n.1898), actor italian de teatru şi film. Format la şcoala teatrului de revistă, a debutat pe ecran în 1936, unde a interpretat peste o sută de roluri. A fost unul dintre marii interpreţi comici satirici (Napoli, oraşul milionarilor, 1950; Hoţii şi vardiştii, 1951; Veşnici necunoscuţi, 1958; Păsăroi şi păsărele, 1966).

– 1969: S-a născut compozitorul de muzică uşoară Bogdan Cristinoiu.

– 1971: La Porţile de Fier este conectat în sistemul energetic naţional primul hidroagregat de producţie românească.

– 1977: În comuna Flămânzi este dezvelit un obelisc în memoria răsculaţilor din 1907.

-1978: A murit Sergiu Malagamba, compozitor, dirijor şi instrumentist (baterist) (n. 6.II.1913, la Chişinău, azi în R. Moldova). Printre creaţiile sale se înscriu melodii de muzică uşoară românească (Eşti dragostea mea; S-au cunoscut în luna mai).

– 1980: A murit Jean-Paul Sartre, filosof existenţialist, scriitor şi critic literar francez; i-a fost atribuit Premiul Nobel pentru literatură pe 1964, pe care a refuzat să-l ridice (n. 1905).

– 1983: Se deschide, la Tokio, după modelul „Disney World”, parcul de distracţii „Tokyo Disneyland”.

– 1986: A murit Jean Genet, romancier şi dramaturg francez (n. 1910). A publicat romane (Notre-Dame des Fleurs, 1944; Miracolul trandafirului, 1946), povestiri, piese de teatru ce transfigurează experienţa răului şi a abjecţiei.

– 1988: A murit Modest Morariu, poet, eseist, prozator, traducător (a tradus din Albert Camus, Stendhal, André Malraux, Marcel Brion ş.a.) şi critic plastic (n. 11.VIII.1929, la Cernăuţi, azi în Ucraina). A publicat lirică de rafinament intelectual (Poveste cu fantome, 1968; Ovăzul sălbatic, 1974; Naşterea nostalgiei, 1985). A scris eseuri de artă şi literatură universală.

– 1989: Au început protestele studenţilor chinezi în Piaţa Tiananmen din Beijing (peste câteva săptămâni, la 4 iunie, autorităţile chineze vor reprima revolta studenţilor).

– 1990: A murit Greta Garbo (născută Greta Lovisa Gustafsson), actriţă suedeză de film, stabilită în SUA (n. 1905). Stabilită în S.U.A. supranumită „Diva”. Tipul feminin – enigmatic, glacial şi distant – întruchipat de ea a creat în epocă un adevărat mit (Dama cu camelii, 1936; Contesa Walewska, 1937; Anna Karenina, 1935). În 1954 a primit un Oscar omagial pentru întreaga activitate. A abandonat cinematograful în 1941, în plină glorie pentru a-şi păstra aura magică.

-1991: Inaugurarea oficială, la Londra, a activităţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), creată în scopul sprijinirii unor proiecte economice şi de democratizare a ţărilor est-europene.

– 1992 – Vatican. Întâlnirea dintre Preşedintele României, Ion Iliescu, şi Papa Ioan Paul al II-lea.

– 1993: A început să emită, la Bucureşti, Radio PRO FM.

– 1994: A murit geologul Sabba S. Ştefănescu; a desfăşurat o intensă activitate de cercetare, în principal în cele două discipline pe care le-a profesat şi la catedră: teoria câmpului electromagnetic şi prospecţiuni electrice; membru titular al Academiei Române din 1963 (n. 1902).

– 1998: A murit (aparent din cauze naturale) Pol Pot (pe numele adevărat: Saloth Sar), dictator al Cambodgiei între anii 1976 şi 1979 şi liderul gherilei comuniste Khmerii roşii; regimul instalat de el prin forţă a adoptat o serie de măsuri care au dus la moartea a peste 1,7 milioane de cambodgieni (aproximativ 20 la sută din populaţia ţării), mai multe milioane de cambodgieni au fost arestaţi, iar alţii s-au exilat; în 1979 regimul său de teroare a fost înlăturat de trupele vietnameze (n. 1928).

– 2000: A murit Edward Gorey, ilustrator (recunoscut pentru lucrările sale în creion şi cerneală) şi scenograf american (n. 1925).

– 2002: A murit Radu Săplăcan, critic literar şi poet (poezie: „Livada Roëntgen”, „Uşor, deasupra lumii”, „Factorul şarpe”); a lucrat la Radio Cluj din anul 1975 (n. 1954).

– 2008: A murit Dan Grigorescu, critic şi istoric de artă, dar şi cunoscut istoric şi critic literar, traducător (excelent anglist), profesor de literatură comparată; membru al Academiei Române (n.13.V.1931).

– 2008: A murit inginerul Dan Mateescu; studii teoretice şi experimentale în domeniul construcţiei metalice (cupola Pavilionului Expoziţei Naţionale din Bucureşti, structura metalică a centralelor de la Porţile de Fier I şi II etc.); membru al Academiei Române (n.15.XI.1911).

– 2012: A murit sportivul australian Murray Rose, unul dintre cele mai importante nume ale nataţiei mondiale; a câştigat 4 medalii olimpice la înot (la Melbourne, în 1956 – la 400 metri, 1.500 metri şi 4×200 metri liber – şi patru ani mai târziu, la Roma – la la 400 metri liber); este primul om care a înotat 1500 m sub 18 minute la vârsta de numai 17 ani, iar de-a lungul carierei a stabilit 15 recorduri mondiale (n.6.I.1939, în Scoţia).

– 2013: A murit actorul american Richard LeParmentier, cunoscut pentru rolul amiralului Motti din „Star Wars: Episode IV: A New Hope” (n. 1946).

– 2014: A murit inginerul american John C. Houbolt, supranumit „eroul necunoscut” al misiunii Apollo 11; contribuţiile sale la programul spaţial american au fost vitale pentru aselenizarea cu succes a primei nave cu echipaj uman pe Lună, la 29 iulie 1969 (n. 1919).

– 2014: A murit Nina Cassian (nume real: Renée Annie Cassian), poetă, prozatoare şi traducătoare, autoare de lieduri şi muzică de cameră, stabilită în SUA din 1985 (n. 1924).

– 2015: A murit pictoriţa iconară Maria Deac Poenariu, inclusă, în 2011, de Ministerul Culturii în programul „Tezaure umane vii – păstrători şi transmiţători ai culturii” iniţiat de UNESCO; a fost ultima reprezentantă a neamului pictorilor Poenaru din satul Laz, iconari care au dezvoltat un stil estetic aparte şi o adevărată şcoală de pictură pe Valea Sebeşului, începând cu anul 1770 (n. 1923).

– 2016: A murit Alexandru Neculae Boriga, statistician, inginer şi profesor; contribuţii deosebite la statistica atletică (n. 1944).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.