S-a întâmplat în 14 noiembrie 1876

0
93

S-a întâmplat în 14 noiembrie 1876: S-a născut Orest Tafrali, istoric şi prozator; specialist în istorie veche, arheologie şi bizantinologie, membru corespondent al Academiei Române. Urmează şcoala primară şi începe liceul la Tulcea, absolvindu-l la Galaţi Este student la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti, secţia filologie clasică (1901-1904), deţine şi funcţia de asistent şi secretar al Muzeului Naţional de Antichităţi, participând la lucrări şi călătorii cu scop arheologic. Debutează cu proză în „Adevărul” (1903), apoi continuă şi cu articole la „Literatură şi artă română”, „Românul literar şi politic”, unele texte fiind adunate în primul său volum, Scene din viaţa dobrogeană, apărut în 1905.

         Din acest an îşi continuă studiile în Franţa, la Sorbona, unde frecventează în special cursul de istorie şi arheologie bizantină al lui Charles Diehl. La Ecole des Hautes Etudes, College de France şi Ecole du Louvre audiază prelegeri de istoria artei, filologie veche, numismatică. Face cercetări în Grecia, elaborând câteva studii dintre care două, Thessalonique au quatorzieme siecle şi Topographie de Thessalonique, au constituit teza de doctorat, obţinut în 1912. Au fost editate în 1913, ca şi Melanges d’archeologie et d’epigraphie byzantines.
       Din 1913 devine profesor la Catedra de arheologie a Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi. În 1917-1918 face parte dintr-o echipă de universitari trimişi în Franţa pentru a face cunoscută situaţia teritoriilor româneşti aflate sub ocupaţie străină, ţine numeroase conferinţe, scrie articole în ziarul „La Roumanie: de la Paris, precum şi un studiu menit să demonstreze legitimitatea apartenenţei Dobrogei la România – La Roumanie transdanubienne (La Dobroudja) (1918). O dare de seamă amănunţită despre această misiune apare sub titlul Propaganda românească în străinătate (1920). Revenit la catedră, are o remarcabilă activitate didactică, concretizată şi în editarea, între 1921 şi 1935, a numeroase manuale de istorie (pentru învăţământul secundar) şi cursuri de antichităţi greco-romane, de ceramică greacă, de istoria civilizaţiei etc., între care şi Istorie şi politică militară (1922), curs predat la Şcoala Specială de Infanterie.
       La aceasta se adaugă importante iniţiative arheologice – participarea la săpături, conducerea unor şantiere în Dobrogea şi Bucovina – de asemenea înfiinţarea Muzeului de Antichităţi din Iaşi şi a revistei „Artă şi arheologie” (1927-1937), al căror director a fost, incluzând în sumarul publicaţiei colaborări ale unor personalităţi franceze şi autohtone, dar şi multe studii proprii, recenzii, note şi comentarii.
     Apreciat în străinătate pentru contribuţiile de istorie a culturii bizantine, a fost invitat să ţină comunicări la L’Academie des Beaux-Arts din Paris, iar după 1931 a predat cursuri la Ecole des Hautes Etudes şi la Sorbona. A fost membru al Societăţii Scriitorilor Români (din 1922) şi al mai multor academii şi societăţi de studii arheologice din Europa, membru corespondent al Academiei Române (din 1936), fiind distins cu Legiunea de Onoare, oferită de Republica Franceză, şi cu Steaua României.
Surse:

Livia Ciupercă, Oreste Tafrali. Uitare-n neuitare, Editura StudIS, 2015

http://150.uaic.ro/personalitati/istorie/orest-tafrali/

https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/sediul-central-evenimente/pe-urmele-lui-orest-tafrali/

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/ziua-dobrogei/citestedobrogea-142-de-ani-de-la-nasterea-cercetatorului-dobrogean-orest-tafrali-nici-o-regiune-din-romania-nu-i-este-comparabila-dobrogei-676410.html

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here