S-a întâmplat în 14 martie 1895

0
181

S-a întâmplat în 14 martie 1895 . Regele Carol I al României inaugurează Fundaţia Universitară Carol I, astăzi Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti. Unele surse indică data de 15 martie. Vreme de 50 de ani, Fundaţia Universitară avea să-şi asume misiunea de a contribui la formarea elitei intelectuale, îndeosebi prin acordarea de subvenţii, premii de încurajare, burse studenţilor cercetători merituoşi şi prin tipărirea unor lucrări valoroase, a tezelor de licenţă sau de doctorat.

 La 3 mai 1891, într-o scrisoare adresată Preşedintelui Consiliului de Miniştri – document ce poate fi considerat un adevărat act de întemeiere, Regele Carol I îşi declara „dorinţa de a înfiinţa un aşezământ spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din ţară, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă”.

 Viitorul lăcaş de cultură avea să fie atestat prin lege ca instituţie de stat, sub administraţia Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Clădirea a fost construită pe locul cumpărat de regele Carol I. Concepţia edificiului a fost încredinţată arhitectului francez Paul Gottereau, autor al Palatului Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economii şi al vechiului Palat Regal.

 Pentru ridicarea acestui edificiu cultural, regele Carol I, conform Actului de întemeiere, a donat suma de 200 000 lei, pe care a majorat-o la scurt timp cu alţi 120 000 lei, iar prin testament suma de 600 000 lei aur. Exemplul suveranului a fost urmat şi de alţi donatori, care considerau acest gest o onoare care aducea un anumit prestigiu.

 Lucrările de construcţie începute în anul 1891 s-au finalizat în anul 1893. Au urmat alţi doi ani necesari pentru amenajarea şi dotarea clădiri conform destinaţiei prevăzută de rege. La data de 14 martie 1895, Regele Carol I a inaugurat Fundaţia Universitară Carol I. Clădirea a fost proiectată cu linii rafinate caracteristice stilului Louis XVI, dar fără să apeleze la o decoraţie excesivă, singurele detalii exterioare reprezintând ornamente vegetale.

 Dacă în 1895 biblioteca avea 48 de locuri pentru cititori și deținea 3400 de volume, în 1906, numărul volumelor ajunsese la peste 20 000, iar al locurilor pentru lectură, la 128. Lucrările de extindere – care au adus clădirea la înfățișarea sa actuală – au fost începute în 1911, iar pe 9 mai 1914, noul sediu a fost inaugurat de către Regele Carol I. Prin Decretul nr. 136, la 12 iulie 1948, Biblioteca Fundaţiei Universitare devine Biblioteca Centrală a Universităţii „C. I. Parhon” din Bucureşti.

 Primul bibliotecar al Fundaţiei a fost C. Rădulescu-Motru, care avea să mărturisească mesajul Regelui referitor la această Fundaţie culturală: „Sunt fericit că pot astăzi dărui Universităţii noastre acest încăpător locaş pentru cultura tinerilor generaţii”. Prestigiul acestei Fundaţi a fost asigurat şi de personalităţile de primă mărime care au îndeplinit funcţia de bibliotecari, printre care: G. Dem. Teodorescu, Şt. O. Iosif, Mircea Florian, Al. Tzigara-Samurcaş, care a îndeplinit şi funcţia de director în perioada 1899-1946.

 În timpul evenimentelor din decembrie 1989, clădirea a fost incendiată şi s-a pierdut fondul bibliotecii alcătuit din cărţi rare. Au fost distruse peste 500. 000 de volume, hărţi rare, aproape 3. 700 de manuscrise care aparţineau unor personalităţi marcante ale culturii române, printre care Eminescu, Maiorescu, Caragiale, Coşbuc, Blaga, Eliade. Începând din aprilie 1990, sub egida UNESCO, a început reconstrucţia şi modernizarea bibliotecii. Exteriorul clădirii a fost restaurat iar la 20 noiembrie 2001 s-a făcut redeschiderea oficială.

Surse:

http://fundatiacarol.ro/fundatiunea-carol/

http://www.bcub.ro/home/istoric

Biblioteca Centrală Universitară ( fosta Fundație Universitară Carol I) – 110 ani de la inaugurare

Palatul Fundației Universitare Carol I

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.