S-a întâmplat în 14 decembrie…

0
35

S-a întâmplat în 14 decembrie…

– 1280: Prima atestare documentară a Sighişoarei (sub denumirea de Castrum Sex, castrum = cetate, sex = şase – „A şasea cetate”) Sighişoara este situată aproximativ în centrul României în sudul judeţului Mureş.. Oraşul, cu o istorie de mii de ani, adăposteşte, în armonie, mai multenaţionalităţi. Datorită arhitecturii sale remarcabile, a poziţiei dominante şi a ambianţei geografice, oraşul a fost supranumit încăde la sfârşitul secolului al XIX-lea „Perla Transilvaniei”. Oraşul şi cetatea au fost întemeiate în Evul Mediu. Sighişoara a fost fondată de emigranţii germani în a doua jumătate a sec. al XII -lea. Cetatea Sighişoara este considerată şi astazi a fi cea mai frumoasă cetate locuită din sud-estul Europei.
– 1458: Atestarea documentară a municipiului Oneşti, printr-un act de danie emis de cancelaria lui Ştefan cel Mare
– 1467, 14-15: Bătălia de la Baia; victorie a lui Ştefan cel Mare asupra armatelor ungare, conduse de regele Matei Corvin, care invadaseră Moldova; a fost ultima încercare importantă de restaurare, prin mijloace militare, a suzeranităţii ungare asupra Moldovei şi a prilejuit lui Ştefan cel Mare prima sa manifestare pe plan internaţional ca învingător al regelui Ungariei
– 1503: S-a născut Nostradamus (Michel de Nostre-Dame), astrolog, matematician şi medic francez autor al unei celebre culegeri de profeţii, „Centuriile”. Nostradamus ( d.2 iulie, 1566), pe numele său real Michel de Nostredame, a fost un faimos medic, cabalist şi farmacist francez. Celebritatea sa se datorează lucrării Les Propheties, a cărei primă ediţie a apărut în 1555. De la publicarea sa, a devenit foarte populară în toată lumea, creându-se în jurul său un cult. În literatura tuturor timpurilor i s-a acordat titlul de prevestitor a tuturor marilor evenimente care se desfăşurau sau urmau să se întâmple în lume.
– 1546: S-a născut astronomul danez Tycho Brahe; a făcut observaţii precise asupra poziţiilor aştrilor, care au servit elevului său Johannes Kepler (astronom şi matematician german) la descoperirea legilor de mişcare a planetelor (m. 1601) A mai fost şi constructor de instrumente astronomice. Datele adunate de astronomul si matematicianul danez au contribuit în mod semnificativ la măsurarea mişcării planetelor şi catalogarea a peste 800 de stele, depăşind îin acuratete toate măsurătorile astronomice anterioare descoperirii telescopului, la începutul secolului al XVII-lea. Nu era de acord cu Nicolaus Copernicus în privinţa ideii că Pământul s-ar învârti în jurul Soarelui, dar din fericire l-a ales drept succesor pe Johannes Kepler, care agrea ideile coperniciene. Tyge (ulterior latinizat în Tycho) Brahe s-a născut la 14 decembrie 1546 la Skane, o regiune care aparţinea pe atunci Danemarcei, iar acum se află pe teritoriul Suediei, într-o familie nobilă. Tycho a urmat cursurile Universităţii Luterane din Copenhaga. Ca să-şi asigure o educaţie în domeniul artelor liberale, a frecventat cursuri de retorică, logică şi gramatică şi astronomie, aritmetică, muzică şi geometrie, pregătitoare pentru studiul dreptului, aşa cum dorea unchiul său. Cu toate acestea, după ce a fost martor al eclipsei de soare care fusese prezisă pentru 21 august 1560, Brahe s-a simţit atras de studiul astronomiei. Revenind la Copenhaga în 1565, la moartea unchiului său, Brahe a început să studieze astronomia la Universitatea Wittenberg.  Steaua lui Tycho, cum a ajuns să fie numită după ce şi-a publicat broşura „De nova stella” („Despre noua stea”), a fost o primă adăugire la cerurile observate încă de pe vremea lui Hipparchos, din antichitatea greacă. În 1576, Brahe a accepta din partea regelui Danemarcei, Frederick al II-lea, oferta unei pensii şi a unei reşedinţe situată în insula Hven, în largul Strâmtorii Daneze. Aici Brahe a întemeiat Uraniborg (Castelul cerurilor) şi mai târziu a construit un al doilea observator, Stjerneborg (Castelul stelelor), unde a locuit şi a lucrat în următorii douăzeci de ani. În 1597, neliniştit şi împovărat de instrumentele sale, a plecat din Hven şi, doi ani mai târziu, a ajuns la Praga. Acolo a intrat sub protecţia lui Rudolf al II-lea, sfântul împărat roman care îi preţuia pe intelectuali, astfel că i-a oferit un castel şi o nouă indemnizaţie. În 1601, a suferit un atac cerebral în timpul cinei şi a murit zece zile mai târziu, la 24 octombrie. Pe patul de moarte, i-a încredinţat lui Kepler datele sale despre stele şi în special cercetările despre planeta Marte, pe care le păzise cu străşnicie, poruncindu-i să-i definitiveze opera şi s-o tipărească. În 1603, Kepler a redactat şi a publicat lucrarea lui BraheAstronomae instauratae progymnasmata (Introducere în noua astronomie), care cuprindea catalogul a 777 stele. Kepler a valorificat datele lui Brahe pentru a elabora opera de proporţii mai mari Tabelele Rudolfine (numite aşa în onoarea împăratului), publicată în 1627.
– 1704: A fost înfiinţat Spitalul Colţea, primul spital laic din Bucureşti şi din Ţara Românească, ctitorit de spătarul Mihai Cantacuzino.Spitalul a fost locul în care au profesat mari nume româneşti în domeniul medical precum Nicolae Creţulescu, cel care a pus bazele şcolii de microchirurgie. Spitalul Colţea a fost una din primele baze de învăţământ medical din România. A fost primul spital din Bucureşti, construit la 14 decembrie 1704, din iniţiativa spătarului Mihai Cantucuzino, pentru a fi un spital pentru săraci. Organizarea şi funcţionarea spitalului s-a făcut după modelul spitalului Ospedale di S. Lazzaro e Mendicanti din Veneţia.
– 1788: A murit compozitorul german Carl Philipp Emanuel Bach, al doilea fiu al lui J.S. Bach (n. 1714)
– 1791: S-a născut Johan Ludvig Heiberg, scriitor, istoric şi critic literar danez (m. 1860) A fost o personalitate importantă în viaţa culturală a epocii. A scris o lirică reflexivă, iar comediile sale satirice au marcat o înnoire în teatrul danez: Inseparabilii, Colina elfilor, Danezii la Paris, Nu, Poezii noi, Un suflet după moarte. Heiberg a fost fondator al revistei „„Kjøbenhavns flyvende Post”.
– 1799: A murit George Washington, general şi om politic american; comandant suprem al forţelor militare în timpul Războiului pentru independenţa coloniilor engleze din America de Nord (1775-1783); preşedintele Convenţiei constituţionale de la 1787; primul preşedinte al SUA (1789-1797) (n. 1732)
– 1803: S-a născut Friedrich Reynchold Krejcvald, scriitor şi folclorist estonian (m. 1882)
– 1824: S-a născut pictorul francez Pierre Puvis de Chavannes. Pierre Puvis de Chavannes, ( d. 24 octombrie 1898), a fost un pictor francez care a devenit presedintele si co-fondatorul Societatii Nationale de Arte Frumoase. Lucrarile lui au influentat foarte multi artisti.Născut la Lyon, Pierre Puvis de Chavannes descindea dintr-o familie nobilă. Puvis a început prin a studia cu Delacroix. Cu ultimul său profesor, un anume Couture, faimos pentru compoziţii maiestuoase cu personaje istorice, a avut o dispută pentru că a încercat să-i impună să picteze carnea personajelor într-o anumită culoare, pe care Couture o considera singura potrivită. În anii care au urmat, Puvis a organizat un grup de pictori cu idei similare. Puvis de Chavannes vroia să reinventeze pictura decorativă a secolului al XIX-lea inspirându-se din arta dinaintea exceselor Renaşterii pentru a crea opere simple şi clare, care să transmită mesaje uşor de înţeles pentru orice privitor, la fel ca frescele din catedralele medievale. Rezultatul a fost exact opusului: arta lui Puvis pare simplistă ca stil şi complet ezoterică. De aceea, Puvis de Chavannes a început brusc să fie apreciat de critică. În 1865, a expus o compoziţie monumentală, intitulată „Ave Picardia Nutrix” care i-a cucerit pe criticii şi amatorii de artă francezi. În curând, a început să primească mai multe comenzi – enormele sale fresce decorative împodobesc, pe lângă primăriile unor oraşe franceze, Sorbona şi Pantheonul din Paris dar şi Biblioteca Publică din Boston, unde a pictat alegorii ale electricităţii şi biochimiei inspirate din arta Evului Mediu. A fost căsătorit cu Maria Cantacuzino, fiica unui mare boier din Iaşi.
– 1855: S-a născut William Brymner, pictor canadian
– 1864, 14/26: A fost inaugurată Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti (la 2/14 noiembrie acelaşi an apăruse Decretul privind înfiinţarea acesteia).Şcoala Naţională de Arte Frumoase se înfiinţează şi ca urmare a demersurilor făcute de pictorii Theodor Aman şi Gheorghe Tăttărescu. Şcoala funcţionează cu secţiile pictură, sculptură, gravură, arhitectură, desen linear, estetică, istorie şi perspectivă. În această perioadă, şcoala are o durată de 5 ani. În 1904, se înfiinţeaza şi Şcoala de Arte Decorative. În 1909, Spiru Haret aprobă Regulamentul pentru administrarea interioară a Şcolii de Arte, regulament care instituie examenul de admitere, confirmă desprinderea Şcolii de Arhitectură aprobând o metoda de selecţie până la sfârşitul anului I. Durata studiilor era de 7 ani. Prin Legea învăţământului superior din 1931 şcolile de Arte Frumoase din România sunt transformate în Academii de Belle Arte. Primul rector este numit Camil Ressu. În 1942, Academia îşi schimbă din nou titlul în Şcoala Superioară de Arte din Bucureşti. În 1948, este înfinţat Institutul de Arte din Bucureşti, având în structura sa Facultăţile de Teatru şi Muzică, Coregrafie şi Arte Plastice, Arte Decorative şi Istoria Artei. În 1950, ia fiinţă Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. Din 1990, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” evoluează sub titulatura de Academia de Arte, iar, în prezent, Universitatea Naţională de Arte.
– 1869, 14/26: S-a inaugurat oficial clădirea Universităţii din Bucureşti, construită, între 1857 şi 1869, după planurile arhitectului Alexandru Orăscu; la decorarea faţadelor a lucrat şi sculptorul Karl Storck, care a realizat, în 1862, basorelieful de pe frontonul corpului central (distrus în urma bombardamentului aviaţiei americane din 15.IV.1944).Universitatea din Bucureşti, a fost fondată în 1864. Mai mulţi absolvenţi ai Universităţii s-au afirmat ca profesori şi cercetători la alte universităţi din lume, sau ca membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni, parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi, diplomaţi etc. O parte din facultăţile Universităţii sunt amplasate în Palatul Universităţii din Piaţa Universităţii. Universitatea din Bucureşti oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară.
– 1870: S-a născut publicistul transilvănean Ion Rusu-Abrudeanu, redactor la ziarul „Tribuna” din Sibiu; ulterior a scris pentru ziarele „Timpul”, „Adevărul” şi „Dimineaţa”, care apăreau la Bucureşti (m. 1934) –
– 1883: S-a născut Morihei Ueshiba, fondatorul artei marţiale japoneze Aikido. Morihei Ueshiba (d. 26 aprilie 1969) a fost fondatorul artei marţiale japoneze aikido. Uneori este numit kaiso („fondator”) sau Ōsensei („Marele Învăţător”) de unii aikidōka. După moartea acestuia, fiul său Kisshomaru Ueshiba a preluat conducerea destinelor aikido-ului pe plan internaţional.Aikido, opera Ōsensei-ului Morihei Ueshiba, este o artă marţială răspândită în toată lumea. Este rezultatul artelor marţiale studiate de Ōensei (jujutsu, tehnici de sabie (kendo) şi tehnici de lance). Aikido este o artă pur defensivă, denumită şi „arta păcii”, tradusă „calea (do) armonizării (ai) energiei (ki)”. Aikido cuprinde:
-Tai jutsu („arta fizică”), tehnicile fără arme (cu mâna goală), care se împart în: tehnici de fixare (exemplu: ude osae) şi de proiectare (exemplu: shiho nage).
-Aikiken, tehnicile aikido cu sabia (boken – sabia de lemn, katana – sabia de oţel).
-Aikijo, tehnicile cu bastonul (jo) şi cu cuţitul de lemn (tambo).
– 1887: S-a născut Virgil Madgearu, economist, sociolog şi om politic ţărănist; contribuţii la elaborarea unei teorii economice privind fundamentarea doctrinei „statului ţărănesc”, pe baza analizei evoluţiei, structurii şi perspectivelor economiei româneşti; de mai multe ori ministru; adversar al Gărzii de Fier, a fost asasinat de legionari la 27.XI.1940, în pădurea Snagov; membru post-mortem al Academiei Române din 1990.Virgil Traian N. Madgearu (n. Galaţi — d. 27 noiembrie 1940, pădurea Snagov) a fost un economist român,sociolog, şi politician de stânga, membru prominent şi principal teoretician al Partidului Ţărănesc şi al succesorului său, Partidul Naţional Ţărănesc (PNŢ). A avut o importantă activitate ca eseist şi jurnalist şi s-a aflat pentru o lungă perioadă de timp în conducerea editorială a influentei reviste Viaţa Românească. A fost teoreticianul care a fundamentat doctria politică a curentului ţărănism. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. A fost asasinat de un comando legionar care l-a pedepsit pentru poziţiile sale net antifasciste.
– 1888: Hariclea Darclée debutează pe scena Operei Mari din Paris cu rolul „Margareta” din opera „Faust”
– 1895: S-a născut poetul şi prozatorul francez Paul Éluard, unul dintre scriitorii de seamă ai Rezistenţei franceze (m. 1952) Paul Éluard s-a născut la 14 decembrie 1895 în Saint-Denis, o suburbie a Parisului, într-un decor lipsit de veselie. La vârsta de 17 ani, se îmbolnăveşte de tuberculoză pulmonară, este constrâns să întrerupă studiile şi se internează într-un sanatoriu din Davos (Elveţia), unde trebuie să stea timp de doi ani. O cunoaşte pe tânăra rusoaică Elena Diaconov, căreia îi dă numele de Gala, şi cu care se va căsători în 1917. În acelaşi moment, începe să scrie primele sale poeme. Este mobilizat în primul război mondial şi este prins într-un atac cu iperită pe frontul german, care-i afectează sănătatea. În anul 1917, apare placheta cu versuri Le Devoir et l’Inquiétude (Datorie şi nelinişte), în care reflectă tumultul şi mizeria războiului. Un an mai târziu, este descoperit de criticul literar Jean Paulhan, care îl prezintă lui André Breton şi Louis Aragon şi intră în gruparea dadaistă de la Paris, din care va rezulta apoi suprarealismul. După o primă criză conjugală face o recădere a tuberculozei şi întreprinde o călătorie în jurul lumii, terminată în 1924. Se separă definitiv de Gala, care va deveni soţia şi muza inspiratoare a lui Salvador Dalí. Poemele sale apărute în această perioadă Au défault du silence (În lipsa tăcerii, 1925), Capitale de la Douleur, Capitala Durerii, 1926. În anul 1934, se căsătoreşte cu Nush, model al pictorilor Man Ray şi Pablo Picasso. Dezacordurile politice îl îndepărtează de suprarealism, ruptură care nu s-a petrecut dintr-o dată. Încă din 1932, Éluard, manifestă începuturile atitudinii pe care o va lua mai târziu. Volumul La Vie immédiate (Viaţa imediată), scris încă sub influenţa suprarealismului, se încheie cu un poem, La critique de la poésie (Critica poeziei), un atac vehement împotriva orânduirii sociale existente, care prevesteşte apropierea de comunism. În 1934, participă, împreună cu Henri Barbusse şi Louis Aragon, la Congresul scriitorilor sovietici din Harkov. Războiul civil din Spania îl găseşte pe Éluard alături de forţele guvernului republican. În timpul celui de al Doilea Război Mondial este din nou încorporat ca soldat şi, după înfrângerea militară a Franţei, este demobilizat şi se reîntoarce la Paris. Éluard aderă din primele zile la mişcarea de rezistenţă împotriva ocupanţilor germani, ia parte la constituirea ilegală a „Comitetului Naţional al Scriitorilor Franţei, face parte din redacţia comitetului, revista „Les Lettres françaises”, organizează tipăriturile editurii clandestine „Éditions de Minuit”. În 1942, în Franţa este difuzată culegerea sa de poezii Poésie et Vérité, semnată cu propriul său nume, ceea ce îl obligă să intre în clandestinitate şi devine membru al Partidului Comunist Francez. După eliberarea Franţei, Éluard îşi continuă activitatea poilitică, călătoreşte mult ca militant al mişcării mondiale pentru pace, regizată de Uniunea Sovietică. Continuă să scrie, în 1948 apare volumul Poèmes politiques (Poeme politice). După moartea prematură a lui Nush în 1946, Éluard întâlneşte în 1951 ultima sa dragoste, pe Dominique, căreia îi dedică volumul Le Phénix. Paul Éluard moare la Charenton-le Pont pe 18 noiembrie 1952 în urma unei crize cardiace. A fos înmormântat în cimitirul Père Lachaise din Paris, lângă zidul Federaţilor.
– 1896: S-a născut Regele George al VI-lea al Angliei. Iar filmul „Discursul regelui” in care Regele George este personajul principal a luat Oscarul pentru regie in 2011 (d. 06.02.1952)
– 1898: S-a născut Petru Caraman, folclorist şi filolog; autor a numeroase lucrări, studii şi articole, a abordat din perspectivă comparată aspecte ale culturii noastre populare, locul central ocupându-l balada şi colindul; membru post-mortem al Academiei Române din 1991 (m. 1980).
– 1900: Fizicianul Max Planck face publică noua sa teorie despre natura energiei – teoria cuantelor – care va sta la baza fizicii modern.
– 1906: S-a născut inginerul Grigore L. Ioachim; lucrări în domeniul exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze (a introdus în tehnica mondială pompajul combinat cu erupţia artificială; a inventat o metodă de stingere şi captare a gazelor la sondele incendiate etc.); membru corespondent al Academiei Române din 1963 (m. 1979)
– 1910: Are loc, la Issy-les-Moulineaux, lângă Paris, primul zbor experimental din lume al unui avion cu reacţie, inventat şi pilotat de Henri Coandă
– 1910: S-a născut Gaby Michailescu, impresar de teatru (printre alţii al lui Iancu Brezeanu, Grigore Vasiliu-Birlic, Maria Tănase, Radu Beligan, Amza Pellea), cronicar dramatic şi memorialist (autor al unor cărţi privind lumea teatrului interbelic românesc: „Leonard, soldatul de ciocolată”, „Cuşca suflerului”, „Cu şi fără machiaj. Însemnările unui impresar”) (m. 2008).
– 1911: La această dată exploratorul polar norvegian Roald Amundsen (1872-1928) a atins, în premieră, Polul Sud (însoţit de patru coechipieri, în sănii trase de câini); tot el este primul care a străbătut, în 1906, pasajul de Nord-Vest, din insula Groenlanda până în Alaska; în iunie 1928 a dispărut în regiunea Polului Nord, în timpul încercărilor de salvare a echipajului dirijabilului „Italia”
– 1911: S-a născut Roman Moldovan, economist şi sociolog; membru titular al Academiei Române din 1990 (m. 1996)
– 1914: S-a născut Karl Carstens, politician german, Presedinte al Germaniei intre 1979 si 1984 (d. 30.05.1992)
– 1916, 14/27: Semnarea, la Iaşi, a unui protocol între împuterniciţi ai Guvernelor român şi rus privind transportarea la Moscova a tezaurului Băncii Naţionale a României, a cărui valoare în aur efectiv era de 314.580.456,84 lei aur, la care se adăugau 7.000.000 lei aur reprezentând valoarea bijuteriilor regale. La 16 februarie 1918 se va încheia, la Moscova, un protocol între reprezentanţii BNR şi ai Guvernului rus, prin care se confirma sosirea transportului şi depozitarea lui, iniţial, la Kremlin, apoi la Casa de împrumut şi depozite de stat a Rusiei.
– 1918: La „Metropolitan Opera” din New York a avut loc premiera operei „Gianni Schicchi” a compozitorului italian Giacomo Puccini
– 1918: S-a născut Radu Beligan, actor de teatru şi film, regizor de teatru; membru de onoare al Academiei Române din 2004. A pus bazele Teatrului de Comedie (1960), fiind director în perioada 1960–1968 (din filmografie „O noapte furtunoasă”, regia Jean Georgescu, „Iancu Jianu haiducul”, regia Dinu Cocea).Radu Beligan (n. Galbeni (Filipeşti), Bacău) este un actor român, cu o bogată activitate în teatru, film, televiziune şi radio. Pe linie maternă este grec de origine, pe linie paternă, fiind urmaş al unuia dintre fraţii lui Ion Creangă, potrivit unui interviu. A fost ales membru de onoare al Academiei Române în 2004. A fost unul dintre discipolii actriţei Lucia Sturdza Bulandra şi al scriitorului Eugen Ionescu. Beligan este unul dintre numele majore ale teatrului românesc, cu un repertoriu complex, clasic şi modern. Pentru rolurile sale a fost premiat adesea: titlul de Artist de merit (1953) şi Artist al poporului (1962), Premiul Academiei Le Muse din Florenţa (1980), Premiul Galei UNITER – Trofeul Dionysos (1995-1996), Premiul Academiei Române (1997), Premiul 14 Juillet al Ministerului de Externe din Franţa (1998), Trofeul Eugene Ionesco (1999), titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale (UNATC), Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate acordat de UNITER în 2008.În data de 27 martie 2011 a primit o stea pe Walk of Fame – Bulevardul Faimei Bucureşti.
– 1922:  S-a născut Beatrice Bednarik, pictoriţă şi graficiană româncă
– 1924: S-a născut actorul şi regizorul de film indian Raj Kapoor. Raj Kapoor (d. 2 iunie 1988) a fost un actor de origine indiană, născut în India Britanică (nord-estul Pakistanului). Şi-a început viaţa actoricească la o vârstă fragedă. El a devenit mai cunoscut prin rolul jucat în filmul Vagabondul, care a fost difuzat în premieră în anul 1951.În anul 1955, produce şi regizează filmul Articolul 420, în care are rolul principal.
– 1927: Irak-ul îşi câştigă independenţa faţă de Marea Britanie.
-1932: S-a născut Î.P.S. Epifanie Norocel (prenumele la botez, Gavril), arhiepiscop al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei (din iulie 1982).
– 1932: S-a născut Dumitru Solomon, dramaturg, prozator, eseist şi publicist (m. 2003) („Transfer de personalitate”, „Socrate”, „Diogene”, „Ţara lui Abuliu”) (d.10.02.2003)Prima carte, eseul Problema intelectualului în opera lui Camil Petrescu, îi apare în 1958. A fost distins cu Premiul „I.L. Caragiale” al Academiei Române, Premiul Uniunii Scriitorilor, Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, Premiul Asociaţiei Umoriştilor Ramâni, Premiul UNITER. Repetabila scenă a coconului a fost desemnată cea mai bună piesă românească a anului 1995. Ca dramaturg, Solomon publică cele dintâi texte la revista „Teatrul”, în 1966, Exerciţii de teatru scurt, remarcabile prin verva şi fluenţa dialogului, adunate în volumul Dispariţia. Reunite în volumul Socrate. Platon. Diogene câinele, trei piese aduc în scenă spaţiul Antichităţii elene şi se fac ecoul unor meditaţii vizând problemele teatrului şi al unor întrebări şi reflecţii privind contempora¬neitatea. Încercarea de a trata într-un registru diferit o problematică similară o reprezintă comediile Fata morgana, poveste a peripeţiilor unui examen de bacalaureat în provincie, şi Scene din viaţa unui bădăran, memorabil portret al unui semidoct care se vrea autor dramatic, ambele satire ale mediocrităţii şi imposturii, amintind prin unele caracteristici ritmica pieselor lui Mihail Sebastian. Arma secretă a lui Arhimede speculează valoarea comică a anacronismelor, într-o structură compoziţională de feerie. În ampla culegere de texte dramatice comentate Beţia de cucută figurează, alături de piesele cărora Solomon le datorează consacrarea în teatrul românesc, trei noi lucrări, exploatând fiecare alt filon dramatic.Elogiul nebuniei, publicată iniţial în 1982 în revista „Teatrul” şi reprezentată pe scena Teatrului German din Timişoara sub titlul Soldatul şi filosoful, este o dramă de idei în centrul căreia se află Erasm din Rotterdam, confruntat cu ofensiva adepţilor reformei lui Luther.
– 1939: Premiera filmului „Pe aripile vantului” (la Atalanta, SUA) cu Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard et Olivia de Havilland.
– 1946: S-a născut Jane Birkin, actriţă de origine britanică.Jane Mallory Birkin este o actriţă şi cântăreaţă engleză ce locuieşte în Franţa. Este cunoscută ca muza lui Serge Gainsbourg care i-a scris o serie de albume, dar şi pentru colaborarea cu regizori ca Jaques Rivette, Agnes Varda şi Jacques Doillon. Recent şi-a scris propriul album şi chiar a regizat un film.
– 1946: S-a născut cântăreaţa de muzică uşoară şi jazz Aura Urziceanu. Este cunoscută pentru dueturile sale muzicale cu Duke Elington, Quincy Jones sau Ella Fitzgerald; stabilită în Canada, Aura Urziceanu este singura solistă de naţionalitate română care a fost inclusă în prestigioasa publicaţie „The Grove International Encyclopedia of Jazz”.Aura Urziceanu (n. Bucureşti) este considerată una dintre cele mai importante voci româneşti ale genului; în acest sens, jazzologul şi interpretul Mihai Berindei o numeşte o „cântăreaţă autentică de jazz de clasă internaţională”. În primii săi ani de activitate a interpretat muzică uşoară, iar mai târziu a abordat şi repertoriul de muzică populară românească.
– 1946: Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a ales oraşul New York ca sediu permanent al forului mondial; piatra de temelie a fost pusă la 24.X.1949 (de Ziua Naţiunilor Unite), sediul fiind inaugurat la 13.X.1952 (zona, de 18 acri, situată între străzile 42 şi 48 din cartierul East Manhattan, aparţine tuturor statelor membre ale ONU)
– 1946: A murit Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, prozator român, membru şi vicepreşedinte al Academiei Române.Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti vede lumina zilei la Târgovişte, în anul 1868, ca descendent al unei familii de boieri. Eroul din nuvela Neamul Udreştilor este un strămoş al scriitorului. A făcut Liceul şi Universitatea la Bucureşti. A fost judecător în Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Craiova şi Târgovişte, unde, în anul 1896, s-a stabilit definitiv. A fost membru al Academiei Române. În anul 1945 a câştigat Premiul Naţional Pentru Proză. Este cunoscut, în special, pentru scrierile sale pentru copii: Puiul – tragica moarte a unui pui de prepeliţă, Privighetoarea, Bietul Tric, Niculăiţă Minciună – un copil isteţ de la ţară neînţeles de săteni. S-a stins din viaţă în anul 1946.
– 1949: S-a născut Cliff Williams, chitarist de origine britanică (AC/DC)
– 1952: A murit compozitorul norvegian Fartein Valen, considerat părintele muzicii norvegiene contemporane atonale (n. 1887)
– 1955: La această dată a fost trimisă Guvernului român comunicarea oficială privind admiterea României în rândul statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (de către Dag Hammarskjold, secretarul general al organizaţiei din acea perioadă); cererea oficială de admitere a ţării noastre în forumul mondial a fost prezentată, la 10.VII.1947 (la câteva luni după crearea ONU), primului secretar general al organizaţiei, Trygve Lie, de către ministrul român al afacerilor străine; în condiţiile create de începutul războiului rece, precum şi de faptul că România nu era recunoscută ca stat cobeligerant, admiterea sa în ONU a fost tărăgănată, deşi Guvernul român a revenit cu cereri în anii 1948, 1952 şi 1954, declarându-şi, de fiecare dată, voinţa de a accepta şi a duce la îndeplinire obligaţiile decurgând din Carta ONU; primul ambasador al României la Naţiunile Unite a fost profesorul Athanase Joja
– 1960: A fost creată Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OECD, în baza unui acord semnat la Paris de 18 ţări europene, de SUA şi de Canada (îşi va începe activitatea la 30.IX.1961); în prezent numără 30 de ţări membre; OECD reprezintă, în esenţă, cadrul organizatoric şi juridic înăuntrul căruia ţările membre studiază probleme comune din domeniile economiei, energiei, comerţului, mediului, educaţiei, forţei de muncă şi programelor sociale, comunicării etc., în vederea găsirii de soluţii pentru armonizarea lor
– 1960: A fost adoptată Declaraţia cu privire la Acordarea Independenţei Ţărilor şi Popoarelor Coloniale (la a 15-a sesiune a Adunării Generale a ONU)
– 1961: A avut loc, la Berlin, premiera mondială a filmului regizat de americanul Stanley Kramer, „Procesul de la Nürnberg”, ecranizare a piesei lui Abby Mann
– 1962: A murit geograful şi etnologul Simion Mehedinţi, creator al şcolii române moderne de geografie; director, între anii 1907 şi 1920, a revistei „Convorbiri literare”, unde a publicat, pe lângă articole literare şi povestiri, numeroase studii şi recenzii pe teme foarte variate (literatură română şi străină, estetică, filosofie, artă, istorie, etnografie, politică şi finanţe, probleme de cultură şi educaţie); membru titular al Academiei Române din 1915 (n. 1868).
– 1972: Încheierea programului spaţial Apollo 17: ultimul echipaj compus din astronauţii americani Eugene Cernan şi Harrison Schmitt a părăsit Luna, iar de atunci nici un om nu a mai păşit pe suprafaţa selenară
– 1974: A murit Walter Lippmann, ziarist şi politolog american; a contribuit la definirea tendinţelor neoliberalismului în economie (n. 1889)
– 1976: A fost inaugurat Muzeul Teatrului Naţional din Iaşi A fost inaugurat la 14 decembrie 1976, când se împlineau 160 de ani de la prima reprezentaţie teatrală în limba română, în casa care a aparţinut vornicului Vasile Alecsandri şi în care a copilărit poetul. Clădirea datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi se află în apropierea bisericii Sf. Ilie, pe strada cu acelaşi nume. Muzeul ilustrează dezvoltarea fenomenului teatral din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, evidenţiind momentele importante din istoria Teatrului Naţional din Iaşi: primul spectacol de teatru în limba română organizat de cărturarul Gheorghe Asachi la Iaşi, înfiinţarea Conservatorului Filarmonic – Dramatic al Teatrului Naţional din Iaşi, în anul 1840, al cărui director a fost Vasile Alecsandri, inaugurarea actualei clădiri a teatrului, personalităţi de seamă care au contribuit la propăşirea teatrului românesc. Expoziţia permanentă se desfăşoară pe spaţiul a nouă săli, restul încăperilor de la parter şi etaj fiind ocupate de depozit, sala de expoziţii temporare şi manifestari culturale, birouri, anexe.
– 1980: A murit Nichita Smochină, jurist, istoric, etnograf, folclorist şi om politic, membru de onoare al Academiei Române. S-a născut în 1894, în judeţul Tiraspol, astăzi în Republica Moldova. A fost unul dintre doctorii în Drept de la Paris şi un membru al Ecole Roumaine en France, de la Fontenay-aux-Roses, condusă de Nicolae Iorga. În aprilie 2010, a fost decorat postmortem de către preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, cu „Ordinul de Onoare”.
– 1987: A murit prozatorul George Acsinteanu; a lucrat şi ca secretar literar la Radiodifuziunea Română (n. 1905)
– 1988: S-a născut Vanessa Hudgens, interpretă şi actriţă americană
– 1989: Un grup de intelectuali, studenţi şi muncitori din Iaşi, oponenţi ai regimului comunist, a încercat să organizeze o adunare în Piaţa Unirii; mitingul a fost preîntâmpinat de autorităţi
– 1989: A murit fizicianul rus Andrei Saharov; contribuţii în domeniul fizicii particulelor elementare şi al armelor termonucleare; conducător al grupului care a fabricat bomba cu hidrogen sovietică; s-a opus experienţelor nucleare, raliindu-se, în 1966, disidenţei intelectuale; unul dintre fondatorii (1970) Comitetului pentru apărarea drepturilor omului; exilat în localitatea Gorki, în perioada 1980-1986; Premiul Nobel pentru Pace pe 1975 (n. 1921)
– 1990: A murit Friedrich Dürrenmatt, prozator şi dramaturg elveţian de limbă germană (n. 1921). A făcut studii de filozofie, literatură şi teologie, dar şi-a încercat talentul mai întâi ca grafician, tematica desenelor sale expresive prefigurând-o pe aceea a scrierilor de mai târziu. A fost permanent preocupat de confuzia de valori şi de incertitudinile epocii în care trăia („azi nu mai există nici vinovaţi, nici oameni care să poarte răspunderea a ceva”).În opera lui un loc central îl ocupă problematica dreptăţii şi îndurării, tratată în cheie tragicomică şi grotescă. Cele mai multe din povestirile sale îmbracă forma literaturii poliţiste.Ca dramaturg – unul din cei mai importanţi de limbă germană din secolul XX – prefera comedia, considerând-o „unica formă dramatică ce mai poate exprima azi tragicul”.
 – 1993: A murit actriţa americană de film Myrna Loy (n. 1905)
– 1994: A murit Petrache Lupu (de la Maglavit), omul care „l-a văzut pe Dumnezeu” (n. 1907)
– 1995: A fost semnat, la Paris, Acordul de pace de la Dayton, care a pus capăt războiului civil din Bosnia-Herţegovina, dintre armatele sârbilor, musulmanilor şi croaţilor, conflict ce a durat mai bine de trei ani şi jumătate (1991-1995); Acordul (negociat în oraşul american Dayton/Ohio, în noiembrie 1995) a fost semnat de către preşedinţii Bosniei-Herţegovina (Alija Izetbegovici), Croaţiei (Franjo Tudjman) şi R. F. Iugoslaviei (Slobodan Miloşevici) şi de către reprezentanţi ai Uniunii Europene (Franţa, Germania, Marea Britanie), F. Ruse şi ai SUA
– 1999: A murit jurnalista americană Cathy Hainer, reporter la „USA Today”, devenită celebră prin publicarea propriilor experienţe trăite ca bolnavă de cancer (n. 1961)
– 2000: A murit economistul Nicolae N. Constantinescu; a desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică în domenii ca: istoria economică şi socială, istoria gândirii economice, teoria economică contemporană etc.; membru al Academiei Române (n. 1920)
– 2000: A fost închisă definitiv centrala nucleară de la Cernobîl – Ucraina; aici, la 26 aprilie 1986, a avut loc cel mai mare accident nuclear din istorie – la unul dintre reactoarele centralei a avut loc o gravă avarie, în urma căreia s–au produs puternice radiaţii, cu implicaţii ecologice resimţite şi astăzi (specialişti apreciază că intensitatea radiaţiilor a fost echivalentă cu 500 de bombe de la Hiroshima)
– 2001: S–a înfiinţat, la Bucureşti, postul privat de televiziune „B1 TV”
– 2001: Au fost distribuite monedele EURO ce urmau a fi utilizate pentru plată după data de 01.01.2002
– 2004: A fost inaugurat, în sudul Franţei, cel mai înalt pod din lume (300 de metri înălţime), construit pentru a decongestiona traficul zona oraşului Millau; proiectul a fost realizat de arhitectul britanic Norman Foster
– 2007: A murit Mihai Pelin, prozator şi publicist (n. 1940, la Cernăuţi, azi în Ucraina). A absolvit Facultatea de Filozofie din Bucureşti, a fost jurnalist la „Scânteia Tineretului”, „Tribuna României”, „Ramuri” şi „Flacăra”. A debut editorial cu volumul Redactori şi pianişti în 1967. A fost membru al Uniunii Scriitorilor. După 1990, a lucrat activ la „Baricada” şi „Expres Magazin”, în ultimii doi ani fiind colaborator permanent al ziarelor „Jurnalul Naţional” şi „Cronica Română”. S-a consacrat efortului de investigaie a studiilor în arhivele comunismului românesc. A fost primul cercetător care a intrat în Arhivele fostei Securităţi în scopul publicării documentelor studiate. Rezultat al acestor documentări, a coordonat editarea primelor patru volume Cărţii Albe a Securităţii. În ianuarie 2006, Mihai Pelin a primit de la preşedintele Italiei, înalta distincţie de Comandor clasa a II-a al Republicii Italia pentru aportul adus de lucrările sale la elucidarea activitţii umanitare a unor medici militari italieni în timpul celui de-al doilea război mondial.
– 2008, 14/15: A murit, în SUA, economistul american de origine română Anghel Rugină; membru de onoare al Academiei Române (n. 1913, la Galaţi).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here