S-a întâmplat în 14 august…

0
52

S-a întâmplat în 14 august…

 – 410:  Alaric, rege vizigot, a ocupat Roma care va fi jefuită timp de trei zile.
-1457: Prima carte tipărită, apărută în oraşul Mainz. Este tipărită de Johann Fust şi Peter Scheffer.
– 1502:  Cristofor Columb a ajuns în Trujillo, Honduras.
-1575: A murit Diego Hurtado de Mendoza, diplomat, istoric şi scriitor spaniol (n. 1503). Are creaţie poetică umanistă (Epistolă către Boscan) şi proză istorică (Războiul Granadei, postum, 1627).
– 1714: S-a născut Claude-Joseph Vernet, pictor francez. Claude-Joseph Vernet (n. Avignon, Franţa – d. 3 decembrie 1789, Paris) a fost un pictor francez. Fiul său,Antoine Charles Horace Vernet, a fost de asemenea pictor.Născut în Avignon, a studiat în Italia, la Bernardino Fergionni şi a devenit unul dintre cei mai de seamă pictori peisagişti ai timpului său. A devenit faimos prin reprezentările artistice ale furtunilor pe mare, care i-au plăcut în special împăratului rus Pavel I. În perioada 1754-1762, prin ordin al regelui Ludovic al XV-lea, a creat o serie de picturi „Porturi Franceze” (Paris, Luvru) care a precedat crearea unui număr de schiţe de viaţă. Pânzele sale mari erau achiziţionate pentru a decora palatele din întreaga Europă, fiind prezente acum în cele mai importante muzee europene. Una dintre cele mai mari colecţii este păstrată în Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg. Urmaşii lui Claude Joseph Vernet au fost de asemenea pictori. În această privinţă sunt de menţionat unul din fii săi, Carle Vernet, precum şi nepotul său, Horace Vernet.
– 1777: S-a născut Hans Christian Oersted, fizician şi chimist danez; în 1820 a descoperit acţiunea curentului electric, care străbate un conductor, asupra acului magnetic, punând bazele electromagnetismului; fondator (1825) al Şcolii Politehnice din Copenhaga (m. 1851).
– 1834: Inventatorul american Jacob Perkins a obţinut brevetul unui aparat pentru producerea frigului şi răcirea lichidelor, aceasta fiind prima maşină cu compresie care a folosit, ca agent frigorific, eterul etilic.
– 1842: S-a născut matematicianul francez Jean Gaston Darboux; contribuţii în domeniile geometriei diferenţiale şi teoriei integrării funcţiilor reale (teorema lui Darboux”); a avut stânse legături cu România: a purtat o lungă corespondenţă cu medicul Constantin I. Istrati, iar Gheorghe Ţiţeica şi-a susţinut teza de doctorat la Sorbona sub conducerea sa; membru de onoare străin al Academiei Române din 1913 (m. 1917).
– 1864: S-a adoptat Legea rurală, prin care domnitorul Al. I. Cuza a declarat eliberarea şi împroprietărirea ţăranilor. Un număr de 511.000 de familii au primit pământ în suprafaţă totală de 2 milioana hectare.
– 1865: S-a născut Dmitri S. Merejkovski (m.1941), filozof şi scriitor rus. Stabilit în Franţa (1919). Teoretician al neocreştinismului. A publicat romane de evocare istorică (trilogia Hristos şi Antihrist), eseuri critice (L. Tolstoi şi Dostoevski), scrieri istorico-filozofice (Iulian Apostatul).
– 1867: S-a născut scriitorul englez John Galsworthy; Premiul Nobel pentru Literatură pe 1932.
– 1870, 14/26: S-a născut Ion A. Rădulescu-Pogoneanu, critic şi istoric literar, pedagog; a manifestat o preocupare constantă pentru literatură, cu interes special faţă de scriitorii de la Junimea şi Convorbiri literare; membru corespondent al Academiei Române din 1919 (m. 1945).
– 1871, 14/26 – 15/27: Serbarea de la Putna (amânată din 1869), pentru a omagia memoria lui Ştefan cel Mare la 400 de ani de la sfinţirea Mănăstirii, manifestare organizată de societatea „România Jună” a studenţilor români de la Viena, condusă de Ioan Slavici şi Mihai Eminescu; la manifestare au participat 3.000 de reprezentanţi din toate provinciile istorice româneşti .Vremurile erau potrivnice, unirea Moldovei şi Munteniei cu Transilvania părea un simplu ideal utopic. Totuşi, peste 3.000 de tineri români, din toate provinciile s-au adunat la Putna în acele zile, cu pasiunea unui început de drum, căutând o nouă direcţie pentru ţara lor. Erau conduşi de nume sonore: Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ciprian Porumbescu, A.D. Xenopol.Toţi tineri, dar mânaţi de idei înalte. Tineri şi uniţi…
– 1873:  A murit, la Iaşi, Anton Velini (n.1812), pedagog român. Numele lui rămâne asociat în istoria învăţământului românesc cu înfiinţarea primei şcoli normale (Şcoala Normală „Vasile Lupu”) din Ţările Române, de primele şcoli săteşti sistematice din Moldova, de pregătirea primilor învăţători pentru aceste şcoli şi de tipărirea primului manual de metodică şi pedagogie (Manual de metodică şi pedagogie pentru profesorii şcoalelor primare, 1860). A funcţionat ca profesor la Seminarul de la Socola şi la Academia Mihăileană din Iaşi. În 1855 a fost numit director al Şcolii Normale din Iaşi, atunci înfiinţată, unde a funcţionat aproape un deceniu. Începutul organizării şcolilor naţionale şi aşezarea lor pe un traseu modern, european, se datorează şi activităţii de la Iaşi a lui Anton Velini.
– 1875: S-a născut, la Câmpulung Muscel, Silvio Florescu (m.1945), violonist şi muzicolog român. A făcut parte din Societatea Filarmonică Română şi din orchestra Teatrului Naţional din Bucureşti. A fost profesor de vioară la Conservatorul din Berlin şi la Academia de Muzică din Heidelberg.
– 1886:A trecut la cele veşnice, în Bucureşti, Calinic Miclescu (n.1822), mitropolit primat român. La 18 mai 1865, domnitorul Al. I. Cuza îl numeşte mitropolit al Moldovei, iar la 4 iunie 1875 este ales mitropolit primat al României. În timpul activităţii sale a înfiinţat Facultatea de Teologie din Bucureşti. La 25 martie 1882 se sfinţeşte pentru prima dată Sfântul şi Marele Mir din ţara noastră.
– 1891: S-a născut, la Ohaba, jud. Mehedinţi, State Drăgănescu (m.1964), medic român.Elev şi colaborator al savantului neurolog Gh. Marinescu. A publicat studii şi lucrări asupra neuroinfecţiilor, neurovirozelor, encefalitei virotice, sclerozei laterale amiotrofice.
– 1893: S-a născut, la Rochelle, Yves Auger (m.1978), lingvist francez.Membru corespondent al Academiei Române (1943).A colaborat la elaborarea Dicţionarului limbii române şi a Atlasului lingvistic român. A făcut traduceri din Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Mihai Eminescu.
– 1893: S-a născut, la Chomyze, Moravia, František Dvornik (m.1975), istoric ceh.Membru corespondent al Academiei Române (1938). Membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din New York şi al Academiei de Ştiinţe a Belgiei. A lăsat numeroase lucrări privind istoria Cehiei şi Europei.
– 1899: S-a născut, în Chişinău, Teodosie Al. Ştirbu (m.1974), profesor universitar la Iaşi, cu o bogată activitate didactică şi ştiinţifică în domeniul economic. A fost preocupat de multiple aspecte ale vieţii economice din România şi din Basarabia.
– 1905: S-a născut Barbu Theodorescu, bibliograf, biograf, editor de documente şi istoric literar, a cărui activitate s-a concentrat mai ales asupra operei şi figurii lui Nicolae Iorga (m. 1979).
– 1905: S-a născut, la Bucureşti, Ştefan Tita (m.1977), scriitor român.A cultivat proza umoristică (Schiţe vesele, 1965; Însemnările lui Pandele, 1967) şi povestiri ştiinţifico-fantastice (De vânzare paradisul, 1963; Robotul sentimental, 1972).
– 1910: S-a născut Pierre Schaeffer, inginer şi muzician francez; creator al muzicii concrete („Studii de zgomote”); pionier şi veteran al radioului; fondator (1958) al „Grupului de cercetări muzicale de la Paris” (alături de Pierre Henry) (m. 1995).
– 1911: S-a născut agrozootehnicianul Emil Alexandru Negruţiu; lucrări de genetică şi ameliorare a animalelor domestice; în 1965, împreună cu A. Petre, a înfiinţat, în cadrul Institutului Agronomic din Cluj, primul laborator de cercetări de genetică cantitativă şi a populaţiilor de animale din România; membru corespondent al Academiei Române din 1974 (m. 1988).
– 1916, 14/27: România declară război Austro-Ungariei, intrând în prima conflagraţie mondială; începe războiul de eliberare şi întregire naţională (1916-1919). La 4/17.VIII.1916 fusese semnat, la Bucureşti, Tratatul de alianţă între România, de o parte, şi Rusia, Franţa, Marea Britanie şi Italia, pe de altă parte, pentru intrarea ţării noastre în război de partea Antantei.
-1921: S-a născut Giorgio Strehler (m.1997), actor şi regizor de teatru italian. Cofondator (1947), alături de Paolo Grassi, şi director al Teatrului „Piccolo” din Milano, director (1983-1990) al Teatrului Europei („Odeon”) din Paris; preşedinte (1992) al Uniunii Teatrelor din Europa.A pus în scenă piese de Brecht, Shakespeare, dar mai ales de C. Goldoni.
– 1924: S-a născut Georges Prêtre, compozitor şi dirijor francez.
– 1934: S-a născut tenorul Ion Buzea.
– 1938: Printr-un decret-lege s-a reorganizat administrativ-teritorial ţara, introducându-se ţinuturile conduse de un rezident regal.
– 1941: A murit chimistul francez Paul Sabatier; importante contribuţii la studiul catalizei eterogene; Premiul Nobel pentru chimie pe 1912; membru de onoare străin al Academiei Române din 1925 (n. 1854).
– 1941: A fost dată publicităţii „Carta Atlanticului”, semnată de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Franklin Delano Roosevelt, şi de primul ministru al Marii Britanii, Winston Churchill, în urma unei întrevederi (10-14 august) la bordul navei „Prince of  Wales”, în Golful Argentina din Newfoundland; documentul stabilea strategia Aliaţilor în timpul celui de-al doilea război mondial şi se referea la organizarea postbelică a lumii după înfrângerea nazismului; URSS va adera la Cartă la 24.IX.1941. Carta Atlanticului a fost negociată la Conferinţa Atlanticului de Primul ministru al Regatului Unit Winston Churchill şi Preşedintele Statelor Unite Franklin D. Roosevelt la bordul unor nave de război şi a fost publicată ca o declaraţie comună pe 14 august 1941. Carta Atlanticului a stabilit liniile directoare ale politicii postbelice, în ciuda faptului că Statele Unite nu intraseră în mod oficial în luptă.Pe scurt, erau nouă puncte principale:
– Statele Unite şi Regatul Unit nu căutau să obţină câştiguri teritoriale;
– corectările teritoriale trebuiau făcute numai conform dorinţei popoarelor;
– se proclama dreptul la autodeterminare a popoarelor;
– scăderea barierelor comerciale;
– realizarea unei cooperări economice globale şi aplicarea unei politici sociale avansate;
– renunţarea la politica de ameninţare;
– asigurarea libertăţii de navigaţie pe mările lumii;
– realizarea dezarmării naţiunilor agresive şi a dezarmării comune postbelice;
– lupta pentru înfrângerea Germaniei şi a celorlalte puteri ale Axei.
Carta Altanticului s-a dovedit a fi primul pas către formarea Organizaţiei Naţiunilor Unite.
– 1945: S-a născut Mircea Ghiţulescu, prozator şi critic dramatic (m. 2010).
– 1945: S-a născut Steve Martin, actor american de comedie.
– 1947: A fost proclamată independenţa statului Pakistan.
– 1947:S-a născut Danielle Steel, scriitoare americancă numită în “Guinnes Book” cea mai citită romancieră din lume.
– 1948: S-a născut poetul şi jurnalistul Lucian Avramescu.
– 1951: A murit publicistul american William Randolph Hearst; a creat cel mai mare lanţ naţional de ziare; metodele sale de lucru, considerate extrem de moderne, au influenţat profund jurnalismul american de-a lungul timpului (n. 1863).
– 1952: S-a născut actorul Andrei Finţi.
– 1954:S-a născut Răzvan Vasilescu, actor român de teatru şi film. Activează la teatrele „Giuleşti” şi „Bulandra” din Bucureşti. A avut roluri în peste 15 filme artistice.
– 1956: A murit Bertolt Brecht, dramaturg, poet, regizor de origine germană, iniţial expresionist, întemeietor al instituţiei teatrale „Berliner Ensemble”, iniţiator al „teatrului epic”; a promovat o nouă teorie şi practică a teatrului, bazate pe efectul distanţării epice; a fost unul dintre cei care au revoluţionat teatrul secolului XX (n. 1898). Printre piesele de teatru se numără: Opera de trei parale (1928), Puştile doamnei Carrar (1937), Mutter Courage (1941), Viaţa lui Galilei (1943).A mai publicat volumul de versuri O sută de poezii (1951), eseuri (Scrieri despre teatru, 1956) etc. A studiat medicina şi a lucrat o perioada scurtă într-un spital din Munchen, în timpul primului război mondial.Fiind student la medicină, frecventa boema literară şi participa la întrunirile din cafeneaua „Stephanie”. Atmosfera militaristă de atunci l-a motivat să devină un pacifist convins şi s-a apropiat mult de mişcarea muncitorească.Atitudinea sa antirăzboinică se manifestă încă în primele poezii.Un exemplu elocvent este poezia „Legenda soldatului mort”, care i-a fost inspirată de armatele imperiale care se întorceau înfrînte de pe toate fronturile, dar şi dintr-o zicătoare populară germană despre morţii care trebuiau dezgropaţi pentru a fi din nou trimişi pe front.În acestă baladă, împăratul consideră că soldatul a murit prea devreme şi trimite o comisie medicală care îl dezgroapă, declarîndu-l, pentru a doua oară, bun pentru front.
– 1956: A încetat din viaţă, la Cluj, Victor Papilian (n.1888), scriitor şi medic român. A întemeiat Asociaţia scriitorilor români din Ardeal şi Banat (1936).A scris nuvele (Manechinul lui Igor, 1943; Nuvele olteneşti, 1946), romane, teatru, memorialistică. A publicat un Tratat de anatomie umană.
– 1958:  A încetat din viaţă, la Paris, Frédéric Joliot-Curie (n.1900), fizician şi chimist francez. Membru de onoare străin al Academiei Române (1948). Împreună cu soţia sa, Irène, a făcut cercetări în domeniile fizicii nucleare şi radioactivităţii artificiale.A pus în funcţiune primul reactor atomic francez (1948). A fost distins cu Premiul Nobel pentru chimie (1935), împreună cu Irène Joliot-Curie.
– 1959: A murit pictorul Nicolae Dărăscu (n. 1883).
-1959: S-a născut fostul baschetbalist american Earvin Johnson (supranumit „Magic”); împreună cu Larry Bird, Johnson a fost în anii ’80, printre cei mai buni jucători profesionişti de baschet din liga „National Basketball Association” (NBA), din America de Nord.
– 1959: A avut loc pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti premiera piesei „Vlaicu şi feciorii lui” de Lucia Demetrius.
-1960: S-a născut Sarah Brightman, cântăreaţă de crossover clasic, compozitoare, actriţă şi dansatoare britanică.Duetul ei cu tenorul italian Andrea Bocelli, „Time To Say Goodbye”, a depăşit topurile din întreaga Europa, single-ul ajungand la 12 milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Brightman este singurul artist care a fost invitat de două ori pentru a cânta la Jocurile Olimpice, în primul rând, în 1992 la Jocurile Olimpice de la Barcelona, unde a cântat „Amigos Para Siempre”, cu tenorul spaniol Jose Carreras, cu o audienţă globală estimată la un miliard de oameni, şi şaisprezece ani mai târziu, în Beijing, de data aceasta cu cântăreţul chinez Liu Huan şi interpretând piesa „You and Me”, cu o audienţă estimată la 4 miliarde de persoane din întreaga lume.
– 1963: S-a născut actriţa franceză de film Emmanuelle Béart.
– 1966: S-a născut actriţa afro-americană de film Halle Berry.
– 1970: Intră în funcţiune prima turbină la Centrala hidroelectrică Porţile de Fier 1 (cu o capacitate de 178 MW), ultimul hidroagregat devenind operaţional la 28.XI.1970 (sistemul hidro-energetic şi de navigaţie Porţile de Fier 1 va fi inaugurat oficial la 16.V.1972).
– 1972: A încetat din viaţă Jules Romains (n.1885), scriitor francez.Promotor al unanimismului.A scris poeme (Viaţa unanimă), romane (ciclul Oameni de bună-voinţă), piese satirice (Dr. Knock sau Triumful medicinii), eseuri.
– 1981: A murit dirijorul austriac Karl Böhm (n. 1894)
– 1984: A murit John Boynton Priestley, romancier, dramaturg şi eseist britanic (n. 1894).
– 1991: Intră în vigoare Legea privatizării societăţilor comerciale.
-1994: A murit Elias Canetti, prozator, dramaturg şi eseist britanic de limbă germană; Premiul Nobel pentru Literatură pe 1981 (n. 1905, la Ruse/Bulgaria, într-o familie de evrei).Operă cu caracter satiric (Orbirea, 1936; Nunta, 1932; Condamnaţii, 1956).Eseuri (Masă şi putere, 1960).
– 1996: A murit dirijorul de origine română Sergiu Celibidache; a dirijat pe toate marile scene ale lumii; director al mai multor orchestre de prestigiu: Berlin (1945-1950), Stockholm (1962-1971), Stuttgart (1972-1982) şi München (1979-1996); membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1992 (n. 1912).
– 2000: A murit Ion Omescu, actor, dramaturg, poet, teoretician al teatrului; în perioada 1947-1953 a făcut închisoare pentru încercarea de trecere frauduloasă a graniţei; după eliberare va scrie un text despre condiţiile din închisorile comuniste, interceptat de Securitate, pentru care va mai fi închis între anii 1957 şi 1964 (anul amnistierii generale a deţinuţilor politici din RPR); în 1972, invitat în Anglia la Festivalul de teatru de la Stratford on Avon, a cerut azil politic în Franţa (n. 1925).
– 2004: A murit Czesław Miłosz, poet, eseist şi romancier american de origine poloneză; Premiul Nobel pentru Literatură pe 1980 (n. 1911).
– 2006: A murit juristul Paul Mircea Cosmovici; cercetări de drept internaţional comparat, drept economic, drept civil; membru titular al Academiei Române din 1995 (n. 1921).
– 2006: A murit actorul american de film Bruno Kirby (n. 1949).
-2010: A murit Abbey Lincoln (numele real, Anna Marie Wooldridge), cântăreaţă de jazz, compozitoare, actriţă afro-americană (n. 1930).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here