S-a întâmplat în 13 decembrie 1693

0
37

S-a întâmplat în 13 decembrie 1693: A murit Mitropolitul Dosoftei (Dimitrie Barila), mitropolit al Moldovei. Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei, este cunoscut în istoria Bisericii Ortodoxe Române pentru determinarea cu care a luptat pentru tălmăcirea cărților de cult în limba română, astfel încât cuvântul de învățătură să fie înțeles de fiecare în parte.

    Numele său rămâne însemnat cu majuscule în istoria noastră, fiind unul dintre cei mai importanți cărturari români și primul versificator al psaltirii în toată Ortodoxia răsăriteană. De asemenea, este cunoscut ca fiind autorul primelor traduceri din literatura universală în românește, primul traducător din Moldova al cărților de slujbă în românește, primul cărturar român care a copiat documente și inscripții, precum și unul dintre cunoscătorii și traducătorii din literatura patristică. Întreaga sa activitate pe tărâm literar și liturgic îl situează printre cei care au contribuit substanțial la formarea limbii române literare.
     Pentru viața sa duhovnicească deosebită, pentru eforturile sale neobosite de a lumina poporul întru păstrarea dreptei credințe, precum și pentru reușita sa de a introduce limba română în cultul bisericesc, pe 14 octombrie 2005, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, în Catedrala mitropolitană de la Iași a avut loc proclamarea canonizării sale. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, IPS Panteleimon, Mitropolit de Veria, Nausa și Kampania, alături de numeroși ierarhi din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române.Sinodul BOR a stabilit ca zi de pomenire a Sfântului Ierarh Dosoftei data de 13 decembrie, cea în care mitropolitul moldav, în anul 1693, trecea la cele veșnice.
      Născut pe 26 octombrie 1624, în familia Barilă din ținutul Sucevei, ierarhul de mai târziu avea să primească la naștere numele de Dimitrie. Și-a început studiile la Iași, la Colegiul de la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, desăvârșindu-și apoi educația la Școala Frăției ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din Lvov (Ucraina), unde a studiat limbile greacă, latină, slavona bisericească, polona, Sfânta Scriptură și învățăturile Părinților Bisericii, dar și retorica și poezia.După încheierea studiilor s-a întors în Moldova, la Mănăstirea Probota, unde, în 1649, a fost tuns în monahism sub numele de Dosoftei. De altfel, în această mănăstire începe prolifica sa activitate cărturărească. Aici, în anul 1650 traduce pentru prima oară în românește Istoriile lui Herodot.
      Grație virtuților sale de cărturar, precum și a vieții sale duhovnicești, a urcat treptat în ierarhia bisericească, fiind hirotonit episcop de Huși (1658-1660), episcop de Roman (1660-1671), pentru ca apoi să devină mitropolit al Moldovei (1671-1674 și 1675-1686).Activitatea sa arhierească nu l-a împiedicat să-și dedice munca și să depună eforturi uriașe pentru a aduce mai aproape de înțelegerea poporului cărțile de învățătură, dar în mod special cele utilizate în biserici, până atunci limba folosită în oficierea slujbelor fiind slavona. O limbă greoaie și prea puțin accesibilă celor mulți. Tocmai de aceea, munca imensă depusă de vrednicul mitropolit Dosoftei a contribuit, de fapt, la introducerea limbii române în cultul bisericesc și la modernizarea și transformarea limbii române literare.
       Printre primele cărți care au văzut lumina tiparului în românește se numără Psaltirea în versuri și Acatistul Născătoarei de Dumnezeu (tradus din slavonă), ambele lucrări fiind tipărite la Uniev, Polonia, în 1673. Psaltirea în versuri rămâne în istoria literaturii o autentică premieră, fiind prima operă poetică de dimensiuni considerabile – 8.643 de versuri, în peste 500 de pagini. „A fost lucrată cu lungă osteneală, în mulți ani, socotită și cercată prin sfintele cărți și di-aciia pre versuri întocmită, în cinci ani foarte cu osârdie mare”, își evaluează volumul uriaș de muncă dedicat acestei opere mitropolitul Dosoftei, în prefața lucrării sale.
       Activitatea sa cărturărească a continuat cu noi cărți de slujbă și de învățătură în limba română. Dumnezăiasca Liturghie a apărut în 1679, fiind a doua traducere românească, din greacă, a Sfintelor Liturghii, după aceea a diaconului Coresi, din 1570. Lucrarea, retipărită într-o ediție îmbogățită în 1683, este prima traducere care cuprinde toate cele trei liturghii și prima tradusă de un ierarh. În 1680 a văzut lumina tiparului Psaltirea de-nțăles, cu text bilingv slavo-român, iar un an mai târziu Molitvălnic de-nțăles (1681). În 1683 apare și lucrarea Parimiile de preste an.Timp de 25 de ani (1682-1686) a muncit asiduu la traduceri după izvoare grecești și slavone, tipărind în limba română Viața și petrecerea sfinților, în patru volume. Această lucrare, ca și Psaltirea în versuri, a circulat, așa cum apreciază istoricii, în toate cele trei țări române, contribuind la cultivarea îndeletnicirii de a citi, a evlaviei în rândul poporului, la întărirea conștiinței naționale, dar și la îmbogățirea vocabularului limbii române, prin împrumutarea unor termeni din greacă și latină.
      Sfântul Mitropolit Dosoftei a fost un ierarh pilduitor, legat de tradiție, un apărător al Ortodoxiei, un mare om de cultură și un deschizător de drumuri. Mitropolitul Dosoftei a fost în cultura românească și în special în Biserică un pionier în multe domenii. Sfântul Mitropolit Dosoftei este considerat primul mare poet român, un pionier în arta versificării, pentru că el a versificat Psaltirea, și a fost unul dintre cei care au deschis drumul tipăririi Liturghierului în limba română. După cunoștințele mele, el a fost primul ierarh care a tipărit o versiune completă a Liturghierului în limba română, la Iași, în 1679, fiind urmat de alte ediții care au marcat fundamental istoria devenirii limbii române: Liturghierele editate de Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul (Târgoviște, 1713), de mitropolitul Iacov Putneanul (Iași, 1759) sau de mitropolitul Veniamin Costachi (Iași, 1818), care au constituit modele și baze pentru toate edițiile de după ele. Dar pentru că atunci, în vremea mitropolitului Dosoftei, nu se putea publica o carte de cult, mai ales un Liturghier fără aprobarea unui mare patriarh, și în condițiile în care mitropolitul Moldovei n-a primit aprobare în acest sens de la patriarhul Constantinopolului, el s-a adresat patriarhului de Alexandria, care i-a dat binecuvântarea pentru tipărirea în limba română.
     A murit departe de țară, fiind înmormântat în Biserica Nașterea Domnului din Jolkiew, astăzi în Ucraina. A trecut la Domnul pe 13 decembrie 1693, la puțin timp după ce a slujit Sfânta Liturghie, în biserica în care i se acordase un loc, de către regele de atunci al Poloniei, spunând ucenicilor săi: „Iată unde am ajuns noi a muri…” S-a întins pe o laviță, a închis ochii și în câteva clipe și-a dat sufletul lui Dumnezeu.

Surse:

https://ziarullumina.ro/documentar/sfantul-mitropolit-dosoftei-carturar-si-pastor-bland-139946.html

https://doxologia.ro/sfantul-ierarh-dosoftei-mitropolitul-moldovei

https://basilica.ro/sfantul-dosoftei-mitropolitul-moldovei-un-sfant-in-slujba-limbii-romane/

https://www.ro.biography.name/nume-religioase/122-romania/348-dosoftei-1624-1693

https://www.agerpres.ro/documentare/2019/10/27/o-personalitate-pe-zi-mitropolitul-dosoftei–392282

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here