S-a întâmplat în 12 mai 113

0
124

S-a întâmplat în 12 mai 113: A fost inaugurată, la Roma, în forumul nou construit, Columna lui Traian, operă atribuită lui Apollodor din Damasc. O ilustrare plastică a „Comentariilor lui Traian”, cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco – romane, constituie un original act de naştere al poporului român. Columna lui Traian este un monument antic din Roma construit din ordinul împăratului Traian care s-a păstrat până în zilele noastre. Monumentul se află în Forul lui Traian, în imediata apropiere – la nord – de Forul roman.

         Columna lui Traian este unul dintre cele mai importante monumente ale antichităţii europene şi un izvor de o mare ȋnsemnătate pentru cunoaşterea istoriei naţionale. Construit de arhitectul Apolodor din Damasc, din ordinul ȋmpăratului Traian, monumentul reprezintă o preţioasă cronică vizuală a războiului daco-roman.

         Columna a fost inaugurată la 12 Mai 113 d.Hr, păstrându-se şi astăzi ȋn Forul lui Traian din Roma. Această dată este atestată de documentele fragmentare păstrate de orașul Ostia (Fasti Ostienses, 49 î.Hr.-175 d.Hr.) ce avea o strânsă legătură cu Roma. Monumentul este decorat cu un celebru basorelief ȋn formă de spirală, care ȋnfăţişează scene din timpul confruntărilor daco-romane din campaniile lui Traian împotriva dacilor din 101-102 (în partea de sus a columnei) şi105-106 (în partea de jos). Soldaţii romani şi daci sunt prezentaţi în timpul bătăliei. Columna are o înălțime de aproximativ 30 de metri (baza columnei, fusul şi capitelul) și este formată din 18 blocuri masive de marmură de Carrara.

         După moartea ȋmpăratului Traian (117 d.Hr.) urna cu cenuşa sa a fost depusă la baza monumentului de unde ȋn cele din urmă a dispărut. Columna a fost restaurată ȋn a doua jumătate a secolului al XVI-lea de celebrul arhitect Fontana. Ȋn 1598, din ordinul papei Sixtus al V-lea, ȋn vârful Columnei a fost aşezată o statuie de bronz a Sfântului Petru.Iniţial, columna avea ȋn vârf o statuie a lui Traian, care ȋnsă dispăruse ȋntre timp.

         O copie ȋn mărime naturală a Columnei, realizată ȋntre anii 1939-1943, se află expusă din 1972 la Muzeul Național de Istorie a României din Bucureşti. Basorelieful prezintă scene de luptă din campaniile lui Traian împotriva dacilor din 101-102 (în partea de sus a columnei) și 105-106 (în partea de jos). Soldații romani și daci sunt prezentați în timpul bătăliei.

        Un apogeu al artei basoreliefului istoric roman, cele 124 de episoade care îmbracă în spirală trunchiul coloanei și care ilustrează Comentariile lui Traian despre războaiele dacice (De bello dacico) isi pastreaza relevanţa culturală prin caracterul lor de document istoric.

Surse:

Bejan, Adrian – Dacia Felix. Istoria Daciei romane, Timişoara, 1998

Predescu, Lucian – Enciclopedia României. Cugetarea, Editura Saeculum, Bucureşti, 1999

https://statuidedaci.ro/ro/columna-lui-traian

http://columnaluitraian.ro/ro/

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here