S-a întâmplat în 12 iunie 1916

0
113

S-a întâmplat în 12 iunie 1916: S-a născut Alexandru Balaci, istoric şi critic literar; membru titular al Academiei Române din 1994 (m. 2002). După absolvirea liceului la Craiova şi a Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, îşi va lua doctoratul în anul 1943 cu teza Giovanni Pascoli în neoclasicismul italian. A fost, rând pe rând, redactor-şef la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, director al Şcolii Române din Roma (Accademia di Romania), între anii 1981-1990, profesor şi şef de catedră la Facultatea de Litere din Bucureşti, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România şi redactor-şef al revistei Viaţa românească. S-a consacrat studiului culturii italiene, elaborând numeroase lucrări de referinţă şi traducând din opera unor mari personalităţi ale ei. A coordonat monumentală lucrare Istoria literaturii italiene şi numeroase dicţionare. A fost membru în numeroase academii, societăţi europene şi mondiale.

     Alexandru Balaci vedea lumina zilei pe 12 iunie în localitatea Aurora (Mehedinţi). După absolvirea liceului la Craiova și a Facultăţii de Litere din Bucureşti, viitorul profesor îşi va lua doctoratul cu o teză despre Neoclasicismul italian, figura focalizată fiind celebrul poet Giovanni Pascoli. Un episod semnificativ pentru italienistul Al. Balaci va fi oferit de anii când, în calitate de director la Accademia di Romania din Roma, va eclipsa prin darurile sale native, dar şi prin copleşitoarea reputaţie a cărturarului, o seamă de ambasadori ai României ceauşiste, mărginiţi şi găunoşi, executanţi ai indicaţiilor primite de la Centrala MAE din Bucureşti. Ceea ce nu i se va ierta adevăratului ambasador al literelor și artelor române, dovadă fiind „rechemarea la ordine“, adică mazilirea sa din funcţia de reprezentant emblematic al confluenţelor dintre cele două culturi, limbi şi civilizaţii.
           Dar ceea ce contează cu adevărat în parabola umană și literară a lui Al. Balaci sunt cărţile sale şi pilda de „magister vitae“. Pilonii literaturii italiene, aşezaţi trinitar în timpul istoric (Dante, Petrarca, Boccaccio), vor constitui mereu nordul orientării și investigaţiei cercetătorului şi eseistului Al. Balaci şi deci tot atâtea titluri pentru monografiile sale: Giosué Carducci (1947), Dante Alighieri (1966), Franceso Petrarca (1968), Machiavelli (1969), Alessandro Manzoni (1974), Lodovico Ariosto (1975), Giovanni Boccaccio (1976), Torquato Tasso (1982), Luigi Pirandello (1986), Vittorio Alfieri (1989). Cărora li se va adăuga seria de Studii italiene (1958-1968), o subtilă istorie a literaturii italiene pe adresa studenţilor italienişti, dar și a publicului larg. Bazat pe o uluitoare bibliografie, Al. Balaci, „romancierul“ fluviului de capodopere italiene, scrie cu entuziasmul celui care n‑a încetat să se mire, cu patetismul viril al cercetătorului care, stăpân pe materie, îşi permite să fie personal, flexibil și inovator. Şi tot timpul, un comparatist de o fascinantă intuiţie.
         Al. Balaci, prin inimitabila sa viaţă și operă, ca și Dante odinioară, „preanunţa zorile iradiante ale Renaşterii“ ţării sale, România, pe care a reprezentat‑o ca nimeni altul în Italia (1981-1990), în calitate de director al aşezământului românesc cultural de la Roma, ctitorit de savantul Vasile Pârvan sub numele de Accademia di Romania. Zori care n‑au zăbovit să‑şi arate razele de speranţă şi libertate, odată cu decembrie 1989. Calea pe care a păşit profesorul Alexandru Balaci a legat întotdeauna trecutul de viitorul României prin iubire, adevăr și frumuseţe.

Surse:

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_proza_Geo-Vasile-Omagiu-Alexandru-Balaci.html

http://www.poezie.ro/index.php/author/0035192/index.html

https://ziarullumina.ro/repere-si-idei/alexandru-balaci-un-faclier-al-valorilor-culturale-perene-113510.html

https://books.google.ro/books?id=qr2lBgAAQBAJ&pg=PT154&lpg=PT154&dq=Alexandru+Balaci+a+fost&source=bl&ots=Hw8LX1XQiw&sig=ACfU3U2XRiwOeND37ZF_d04fXVf_oAc7CQ&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjT5vjf1cLiAhVwmYsKHdJnBOI4HhDoATABegQICRAB#v=onepage&q=Alexandru%20Balaci%20a%20fost&f=false

 

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here