S-a întâmplat în 10 septembrie 2008

0
43

S-a întâmplat în 10 septembrie 2008: La CERN a fost pus în funcţiune Large Hadron Collider. Large Hadron Collider („Mare Accelerator de Hadroni”; pe scurt LHC) este un accelerator de particule, construit la Centrul European de Cercetări Nucleare CERN, între Munţii Alpi şi Munţii Jura, lângă Geneva. Construcţia a fost finalizată în mai 2008 şi a costat peste trei miliarde de lire sterline. Are o formă de cerc cu circumferinţa de 27 km, situat la 100 m sub pământ.

LHC este considerat cel mai performant accelerator de particule din lume. Scopul LHC este de a explora validitatea şi limitările Modelului Standard, modelul teoretic de bază din domeniul fizicii particulelor. Teoretic, acceleratorul ar trebui să confirme existenţa bosonului Higgs, acoperind elemente lipsă ale Modelului Standard şi explicând felul în care particulele elementare capătă anumite proprietăţi, cum ar fi masa.
       Acceleratorul a fost pus în funcţiune la 10 septembrie 2008. A fost construit în colaborare cu peste opt sute de fizicieni din peste optzeci şi cinci de ţări precum şi în parteneriat cu sute de universităţi şi laboratoare importante. După greutăţi tehnice importante a fost repus în funcţiune în noiembrie 2009.Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară (cunoscută mai ales prin acronimul CERN, păstrat de la vechea denumire în limba franceză Conseil européen pour la recherche nucléaire, Consiliul European pentru Cercetare Nucleară; CERN este cel mai mare laborator din lume pentru cercetarea particulelor elementare.
      Laboratorul este situat la câţiva kilometri de Geneva la graniţa dintre Elveţia şi Franţa.Funcţia primară a complexului CERN este de a furniza acceleratoare de particule elementare şi alte tipuri de infrastructuri necesare fizicii particulelor de energii înalte. La CERN au fost realizate numeroase experimente de diferite tipuri, implicând colaborarea internaţională.
        CERN – Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare – a fost înfiinţat in anul 1954 ca una dintre primele inţiative europene comune. CERN este cel mai mare şi mai prestigios centru de cercetare din lume în domeniul fizicii particulelor elementare, la CERN desfăşurându-se cele mai complexe experimente ştiinţifice pentru studiul principalilor constituenţi ai materiei.
       CERN are in prezent 22 de state membre. Romania colaboreaza oficial cu CERN începând cu anul 1991 cand a fost semnat primul Acord privind participarea instituţiilor româneşti la programele Organizaţiei. In anul 2010 România a semnat Acordul privind statutul de candidat la aderarea la CERN, acord ratificat prin Legea nr. 203/2010 şi prin care a fost definit cadrul de colaborare cu CERN, pentru o perioadă de 5 ani, in vederea aderării ca Stat Membru CERN cu drepturi depline. In iunie 2015 Consiliul CERN a aprobat in unanimitate aderarea Romaniei la CERN ca Stat Membru cu drepturi depline. In anul 2016 a fost adoptată Legea pentru aderarea României la Convenţia pentru infiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare.
      Consiliul CERN (forul suprem CERN) a adoptat prima Strategie Europeană pentru Fizica Particulelor in anul 2006; actualizarea acesteia a fost adoptată de acelaşi for in anul 2013. In prezent, principala prioritate CERN o reprezintă exploatarea la potenţial maxim a acceleratorului „Large Hadron Collider” (LHC).
      Programul experimental al CERN-ului cuprinde si alte proiecte de anvergură care se bucură de un interes deosebit pentru comunitatea stiinţifică internaţională, inclusiv pentru cea din România.
Surse:

http://www.ifa-mg.ro/cern/scurt_istoric.php

https://www.livescience.com/64623-large-hadron-collider.html

https://www.sciencenews.org/article/cern-large-hadron-collider-shutting-down-2-years

https://physicsworld.com/a/this-is-how-cerns-large-hadron-collider-looks-during-the-2019-shutdown/

https://www.newscientist.com/article-topic/large-hadron-collider/

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here