S-a întâmplat în 10 noiembrie…

0
64

S-a întâmplat în 10 noiembrie…

– „Ziua Mondială a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare”; proclamată la a 31-a Conferinţă generală a UNESCO, la 2.XI.2001; se marchează anual, având ca scop o mai bună informare a publicului asupra importanţei ştiinţei şi, totodată, construirea unei punţi de legătură între ştiinţă şi societate.
– „Ziua Artileriei Române” (la 10/22.XI.1843, prin Porunca Domnească 198 a domnitorului Gheorghe Bibescu s-a înfiinţat prima baterie de artilerie a Ţării Româneşti, menită „să slujească întru paza bunei rânduieli şi liniştei obşteşti”, act ce simbolizează constituirea artileriei ca armă de sine stătătoare).
– 1444: Armatele turceşti îi înving pe unguri în „Bătălia de la Varna”, consolidându-şi în acest fel controlul asupra Constantinopolului si marcând începutul expansiunii osmane în Balcani.Bătălia de la Varna s-a desfăşurat la 10 noiembrie 1444 lângă Varna, în estul Bulgariei. În acestă bătălie Imperiul Otoman condus de Sultanul Murad al II-lea a învins armatele Poloniei şi Ungariei, sub conducerea lui Vladislav al III-lea al Poloniei şi Ungariei.Înfrângerea armatei creştine a pus capăt încercărilor de a opri cucerirea estului Europei de Imperiul Otoman. De asemenea, a pregătit terenul pentru căderea Constantinopolului din 1453.
– 1483: S-a născut Martin Luther, pastor şi doctor în teologie, primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la naşterea Bisericii Evanghelice-Luterane. Primele idei ale Reformei protestante au fost enunţate de Martin Luther în 1517, în calitatea sa de preot catolic şi profesor de exegeză la Universitatea din Wittenberg. Prin traducerea Bibliei (1517-1546) a contribuit la crearea limbii germane supradialectale, deschizând o epoca noua literaturii moderne („Despre libertatea unui creştin”) (m. 18.02.1546).
– 1493: S-a născut Paracelsus, alchimist, medic elveţian (m. 1541). Unele surse dau ca dată a naşterii 17 decembrie 1493.
– 1508: A apărut, la iniţiativa lui Radu cel Mare, „Liturghierul slavon tipărit de călugărul Macarie”, prima carte tipărită în Tara Româneasca;Călugăr de origine sârbă, învaţă meşteşugul de tipograf la Veneţia.Activează la Cetinje, în Muntenegru, unde tipăreşte mai multe cărţi slavone. În 1508 vine în Ţara Românească, unde înfiinţează, din porunca domnitorului Radu cel Mare, prima tipografie din ţară la mănăstirea Dealu de lângă Târgovişte.
Tipărituri
Octoih, Cetinje, 1494
Psaltire cu tâlc, Cetinje, 1495
Molitvenic, Cetinje, 1493-1495
Liturghier, Târgovişte, 1508; prima tipăritură dn ţara românească (în l. slavonă); editat de P. P. Panaitescu în 1961.
Octoih, Târgovişte, 1510.
Tetraevanghel, Târgovişte, 1512.
-1510: Ioan Zápolya este numit de către regele Ungariei voievod al Transilvaniei. A înăbuşit răscoala condusa de Gheorghe Doja (1514).
– 1620: S-a născut Ninon de Lenclos, curtezană franceză (d. 1705).
– 1668: S-a născut François Couperin, organist şi compozitor francez (d. 1733)
– 1683: S-a născut Regele George II al Angliei (d. 1760).
– 1688, 10/20: S-a terminat tipărirea primei traduceri a Bibliei în limba română („Biblia de la Bucureşti”); textul (o sinteză a eforturilor depuse, timp de trei veacuri, de către cărturarii români din toate ţările româneşti şi considerat cel dintâi document de limbă literară, pe înţelesul tuturor românilor) a fost definitivat, din iniţiativa domnitorului muntean Şerban Cantacuzino (1678-1688), de către un grup de învăţaţi, între care fraţii Şerban şi Radu Greceanu.
– 1697: S-a născut William Hogarth, pictor şi gravor englez. William Hogarth (n. Londra/West Smithfield – d.25 octombrie 1764, Londra) a fost un pictor şi grafician englez, autor de gravuri şi stampe satirice şi ilustrator de cărţi, precursor al caricaturii moderne.Creaţia lui Hogarth este o explozie care marchează momentul naşterii artei naţionale engleze. Cu el începe secolul de aur al picturii britanice, care va dura până la jumătatea secolului al XIX-lea. Arta lui reflectă problemele epocii sale şi îşi păstrează până în ziua de azi actualitatea şi puternica expresivitate.
– 1759: S-a născut dramaturgul, poetul, prozatorul, esteticianul şi istoricul Friedrich von Schiller.
– 1775: Înfiinţarea Infanteriei Marine a SUA. În urma deciziei Congresului American, au fost înfiinţate două batalioane de infanterie marină, sub numele Continental Marines.Infanteriştii marini sunt simbolurile cele mai reprezentative ale puterii militare a Statelor Unite. Deviza lor este Semper Fidelis (Totdeauna fidel), nume atribuit şi marşului lor oficial, adesea abreviat ca „Semper Fi”. Mascota lor este un buldog numit Chesty, adopţie care provine din Primul Război Mondial când, la Bois-Belleau, germanii i-au botezat pe infanterişti mariniteufel hunds (câini ai diavolului). Un alt simbol este cascheta instructorilor din Corp (drill instructor), caschetă numită Smokey bear, nume ce provine de la un personaj din desenele animate, ursul Smokey.Strigătul lor de război este Gund Ho (în chineză a acţiona împreună, „working together”), strigăt împrumutat de la chinezi pe timpul celui de al doilea război mondial.
– 1801: S-a născut Samuel Gridley Howe, american, fondatorul şcolii „Perkins School” pentru orbi (d. 1876).
– 1834: S-a născut poetul argentinian José Hernández (m. 1866).
– 1859: S-a născut Ion Găvănescul, dramaturg, publicist şi memoralist („Meditaţiile lui Gr. Alexandrescu”, „O carte de vizită”, „Amintiri. Momente şi siluete”) (d.1951).
– 1862: Premiera, la Opera Imperială din Petersburg, a dramei lirice „Forţa destinului” de G. Verdi.
– 1869: S-a născut filosoful francez León Brunschvicg; a examinat progresul conştiinţei în lumina istoriei ştiinţei şi filosofiei; membru de onoare străin al Academiei Române (1935) (m. 1944).
– 1871: Exploratorii englezi Henry Stanley şi David Livingstone se întâlnesc pentru prima oară. Amândoi iau parte la expeditii de căutare a izvoarelor Nilului. În 1871, Henry Morton Stanley a organizat o caravană care a plecat din estul Africii (Zanzibar) spre interiorul continentului în căutarea lui David Livingstone, căruia i se pierduse urma în 1869. La Zanzibar, strânge informaţii despre călătoria acestuia şi organizează el însuşi o expediţie prin junglă, întâlnindu-l pe Livingstone la 10 noiembrie 1871 pe malul estic al LaculuiTanganyika, la Udjidji. Împreună cu el cercetează zona lacului, stabilind că acesta nu aparţine sistemului Nilui.
– 1872: Inaugurarea Universităţii din Cluj (înfiinţată pe baza unui decret imperial din 12.X.1872), cu patru facultăţi: Filosofie şi Litere, Matematici şi Ştiinţele Naturii, Drept şi Medicină (clădirea a fost construită după planurile arhitecţilor Ferdinand Fellner şi Herman Helmer).
– 1873: S-a născut Henri Rabaud, compozitor francez.
– 1880: S-a născut Jacob Epstein, sculptor şi desenator englez.
– 1885: A fost creata prima motocicletă de catre inginerii germani Deimler si Meibach.
– 1887: S-a născut scriitorul german Arnold Zweig.Arnold Zweig (n. Glogau, Silezia, azi în Polonia, d. 26 noiembrie 1968, Berlinul de Est) a fost un scriitor şi militant pacifist german de origineevreiască. A facut studii de istorie şi filozofie la universităţile din Breslau (azi Wrocław), München, Berlin, Göttingen, Rostock şi Tübingen. La început a fost puternic influenţat de opera lui Friedrich Nietzsche, ecoul căreia se resimte în primele sale lucrări de succes Claudia („Novellen um Claudia” 1913) şi tragedia Omor ritual în Ungaria („Ritualmord in Ungarn”, 1914). După începerea primului război mondial se înrolează ca voluntar în armata germană.Experienţa războiului îi schimbă radical convingerile şi punctul de vedere asupra vieţii, transformîndu-se dintr-un aprig naţionalist german într-un adept fervent al pacifismului.Noile sale convingeri sunt oglindite în romanul Cazul sergentului Grişa (1927, care-i aduce o faimă internaţională. După venirea naziştilor la putere emigrează în Cehoslovacia, iar mai apoi în Elveţia. În 1948 revine în Germania, stabilindu-se în zona sovietică de ocupaţie.Între 1950 şi 1953 a fost preşedinte al Academiei de Arte din RDG.
– 1887: S-a născut Elisa Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer din Europa (d.25.11.1973), şefă a laboratoarelor Institutului Geologic al României, sora inginerului Dimitrie Leonida. Respinsă, din cauza prejudecăţilor, de conducerea Şcolii de Poduri şi Şosele din Bucureşti, s-a înscris, începând cu 1909, la Academia Regală Tehnică din Berlin, Charlottemburg, pe care a absolvit-o în 1912, devenind prima femeie inginer din Europa.În momentul înscrierii, decanul a încercat s-o convingă să renunţe, aducând ca argument cei trei K: Kirche, Kinder, Küche („biserica, copiii, bucătăria”) ca elemente esenţiale pentru profilul femeii. Presa a consemnat evenimentul ca pe o ştire senzaţională: „O compatrioată a noastră, domnişoara Elisa Leonida, în loc să studieze Literele sau Medicina, sau mai rău, Dreptul, a studiat ingineria la Charlottemburg. În inginerie viitorul femeilor e mare, domnişoara Elisa Leonida a trecut cu deosebit succes examenul final, obţinând diploma de inginer” (ziarul „Minerva”, 1912).A participat la importante studii de teren, privind în special identificarea şi analiza unor noi resurse de cărbune, de şisturi bituminoase, de gaze naturale, crom, bauxită sau cupru, cărora le-a consacrat şi monografii: Contribuţiuni la studiul bauxitelor din România (1931) şi Studiul chimic al cromitelor din Munţii Orşovei (1939).
– 1889: S-a născut Claude Rains, actor englez (d. 1967).
– 1891: A murit poetul francez Arthur Rimbaud (n. 1854), figură centrală a literaturii moderne, precursor al simbolismului.
– 1892: S-a născut Mabel Normand, actriţă americană a filmului mut.
– 1892: S-a născut Ion Clopoţel, publicist, sociograf şi memorialist; animator al presei româneşti în perioada interbelică; preşedinte al Sindicatului Presei Române (1920-1936); a fondat Biblioteca Ziaristică şi „Almanahul presei române” (1926) (m. 1986).
– 1895: A murit Alexandru Odobescu, prozator, eseist, istoric al artelor şi culturii, om politic; membru al Societăţii Academice Române (n. 1834). Dicţionarul scriitorilor români M-Q (2001) dă ca dată a naşterii 23.I.1834.Alexandru Odobescu (n. 23 ianuarie 1834, Bucureşti – d. Bucureşti) a fost un scriitor, arheolog şi om politic român. A fost ministru al monumentelor (1863-1864), şi profesor de arheologie la Universitatea din Bucureşti. Este autorul unui tratat de istorie a arheologiei (Istoria arheologiei, 1877) şi a unei monografii dedicate tezaurului de la Pietroasa descoperit în perioada profesoratului său (Le Trésor de Pétrossa. Étude sur l’orfèvrerie antique, Tome I-III, Éditions J. Rothschchild, Paris, 1887-1900).A publicat studii de folclor despre cântecele Europei răsăritene (Cântecele poporane ale Europei răsăritene, mai ales în raport cu ţara, istoria şi datinile românilor, 1861; Răsunete ale Pindului în Carpaţi). A publicat studii de istorie literară dedicate literaturii din secolul al XVIII-lea (Poeţii Văcăreşti, Mişcarea literară din Ţara Românească în sec. XVIII).Autorul unor romane istorice (Mihnea Vodă cel Rău, Doamna Chiajna, 1860) şi volume de eseuri (Câteva ore la Snagov, 1909; Pseudokynegeticos, 1874).
– 1898: Biblioteca Academiei Române a devenit biblioteca publică pentru cercetători. A fost inaugurată prima sală de lectură (32 de locuri) şi sala de studiu a manuscriselor (10/22).
– 1899: S-a născut Alexandru Colfescu, critic muzical (d.13.03.1976).
– 1905: A murit istoricul francez Nicolas Alfred Rambaud; împreună cu Ernest Lavisse, a condus elaborarea şi editarea lucrării „Istoria generală din secolul IV până în zilele noastre”, la care a colaborat şi istoricul român A. D. Xenopol; a cunoscut istoriografia română a vremii; a prefaţat, între altele, „Histoire des Roumains de la Dacie Trajane” de A. D. Xenopol; membru de onoare străin al Academiei Române (1895) (n. 1842).
– 1905: S-a născut Louis Harold Gray, fizician şi radiolog britanic, fondatorul radiobiologiei.
– 1907: S-a născut Mihail Fărcăşanu, politician şi scriitor român (d.14.07.1987, Washington).
– 1909: S-a născut Robert Arthur, scriitor American.
– 1911: S-a născut Emil Turdeanu, istoric literar român stabilit în Franţa din 1945; membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1994, editor a două prestigioase reviste ale exilului românesc: „Revue des etudes roumaine” şi „Fiinţa românească” (d.19.01.2001).
– 1919, 10/16: A murit Maria Cuţarida-Crătunescu, prima femeie medic din România (1884); militantă feministă, a înfiinţat (1897) Societatea Maternă, iar doi ani mai târziu (1899) a organizat prima creşă de fabrică (n. 1857).
– 1919: S-a nascut inginerul-armurier rus Mihail Timofeevich Kalasnikov, constructor al celebrului pistol automat AK-47, cea mai vânduta armă din lume.
 – 1920: S-a înfiinţat Şcoala Politehnică din Timişoara (azi Universitatea Tehnică).
– 1920: S-a născut actorul de teatru Val Săndulescu; apariţii episodice în film (m. 1987).
– 1920: S-a născut Maurice Clavel, eseist, scenarist, filosof şi jurnalist francez (m. 1979).
– 1923: A murit Riccioto Canudo, critic şi teoretician francez de origine italiană („Manifestul celor şapte arte”) (n.02.06.1879).
– 1925: S-a născut actorul de film britanic Richard Burton  („Priveşte înapoi cu mînie”, „Noaptea iguanei”, „Cui îi este frică de Virginia Woolf”, „Ana celor o mie de zile”, „Cleopatra”, „ Alexandru cel Mare”) (m. 1984).
– 1927: S-a născut József Birtalan, compozitor, dirijor şi profesor, distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1977).
– 1927: S-a născut basul Nicolae Florei (m. 2000), unul dintre soliştii de marca ai Operei Naţionale Române.
– 1928: S-a născut Ennio Morricone, compozitor.Ennio Morricone (este un compozitor italian de muzică de film.El a compus muzica pentru mai mult de 500 de filme şi seriale.Deşi doar 30 din coloanele sale sonore sunt pentru filme western, acestea sunt cele mai celebre.Stilul de compoziţie a lui Morricone este cunoscut mai ales în western-urile „spaghetti” (The Good, The Bad and the Ugly şi Once Upon A Time In The West (A fost odată în Vestul sălbatic), ambele regizate de Sergio Leone). În 2007 a primit Premiul onorific Oscar pentru întreaga carieră, fiind al doilea compozitor de muzică de film care primeşte acest premiu (după Alex North).
– 1928: Apare, la Bucureşti, „Kalende. Revista lunara, literară şi stiinţifică”, sub conducerea lui Vladimir Streinu, Serban Cioculescu,  Pompiliu Constantinescu ş.a.; revista a apărut până în martie 1929.
– 1928: Începe guvernarea national-ţărănista (1928-1933) cu un guvern condus de Iuliu Maniu, preşedinte al PNT; Partidul Naţional-Ţărănesc formează un nou guvern, condus de Iuliu Maniu.
– 1928: Hirohito a devenit al 124-lea împărat al Japoniei. A fost primul monarh al Tronului crizantemelor, care, în 1945, după capitularea ţării sale în cel de-al doilea război mondial, a fost silit să renunţe la dreptul divin (sistemul imperial), marcând debutul monarhiei constituţionale. Sub conducerea sa, Japonia şi-a câştigat statutul de mare putere asiatică.Shōwa reprezintă totodată şi numele erei în care a domnit, ea fiind cea mai mare domnie a unui împărat din Japonia.
– 1929: S-a născut Carol Isac, istoric literar, critic literar român din Israel (d. 2008 ).
– 1932: S-a născut Roy Scheider, actor american (d.10.02.2008).
– 1932: S-a născut Ştefan Cazimir (prenumele la naştere: Ştrul), istoric literar şi eseist; om politic, fondator al Partidului Liber Schimbist (1990-1992); ulterior deputat PDSR/PSD în mai multe legislaturi.
– 1933: S-a născut Oana Busuioceanu, critic literar, traducătoare (din literaturile italiană, spaniolă) şi prozatoare.
– 1933: S-a născut Teodor Bogoi, pictor şi grafician.
– 1934: S-a născut Ovidiu Genaru (pseudonim al lui Ovidiu Bibire), poet, prozator şi dramaturg („La margine de paradis”, „Elogii”, „Vieţi paralele”).
– 1937: S-a născut Ioana Bantaş, poet român (pseudonimul Elenei Mustaţă), soţia poetului Cezar Baltag (m. 1987) („Poarta spre vid”, „Scrisori către Orfeu”, „Memorie de iulie”).
– 1937: A murit Lev Vasilievici Şubnikov, fizician rus (n. 1901) Principalele lui lucrări au fost în domeniile fizicii cristalelor, superconductibilităţii, antiferomagnetismului, paramagnetismului nuclear, fizicii nucleare şi a tehnicii criogenării.
– 1937: A murit actorul rus Nikolai Batalov. Celebritatea o datorează în primul rând teatrului, rolurile sale în filme fiind mai puţine, dar remarcabile prin minuţiozitatea compozitiei („Aelita”, „Mama”, „Drumul vieţii”) (n. 6.12.1899).
– 1938: A apărut Biblia de la Chişinău. Lucrarea aparută sub îngrijirea academicianului Al. Rosetti a văzut lumina tiparului la Editura Fundaţiei Culturale Regale.
– 1938: A murit Kemal Atatürk, primul preşedinte al Republicii Turcia, considerat creator al Turciei moderne (n.12.03.1876) Odată cu preluarea puterii în 1923, Mustafa Kemal a aplicat o serie de reforme precum: abolirea Califatului în 1924, desfiinţarea şcolilor religioase, instituirea dreptului de vot pentru femei şi înlocuirea alfabetului arab cu cel latin, principiile  sale politice, denumite „kemalism” fiind proclamate în 1931 drept ideologie oficială a regimului. Puţin mai târziu, între Turcia şi România s-a semnat un Tratat de Prietenie Veşnică, documentul fiind în vigoare şi astăzi.În 1934 o lege i-a forţat pe turci să-şi adopte nume de familie în stil vestic.Adunarea i-a dat lui Kemal titlul de „Atatürk”, însemnând „tatăl turcilor”.
– 1939: S-a născut Ioan Neacşu, eseist, critic literar roman.
– 1939: S-a născut Russell Means, actor american de origine indiană.
– 1940: S-a născut Tudor Mărăscu, regizor de teatru şi de televiziune la Televiziunea Română („Adio, Europa!”). Premiul UNITER (Uniunii Teatrale din România) pentru întreaga activitate, 2011.
– 1942: S-a născut Dan Cristea, critic literar român („Un an de poezie”).
– 1945: A fost constituită, la Londra, Federaţia Mondială a Tineretului Democrat (FMTD).
– 1945: S-a născut Donna Fargo, cântăreaţă şi compozitoare country americană
– 1945: S-a născut poetul George Ţărnea (m. 2003).
– 1947: S-a născut Greg Lake, muzician britanic.Greg Lake (născut Gregory Stuart Lake,  Poole, Dorset, Anglia) este un muzician englez: basist, chitarist, vocalist, compozitor şi producător.Este cunoscut ca unul dintre membrii fondatori ai trupelor King Crimson şi Emerson, Lake and Palmer.
– 1951: A fost efectuată prima convorbire telefonică interurbană, între primarii localităţilor Englewood, New Jersey şi Alameda, California din SUA, fără să fie nevoie de asistenţa unui operator.A fost utilizat pentru prima oară codul regional pentru convorbirile interurbane, urmat de numărul de telefon al abonatului.
– 1960: S-a născut Neil Gaiman, scriitor SF englez.
– 1965: S-a născut Eddie Irvine, pilot irlandez de Formula 1.
– 1970: Marele Zid Chinezesc a devenit obiectiv touristic.
-1970: Uniunea Sovietică a lansat vehiculul spaţial Luna 17 care a transportat primul robot teleghidat/rover Lunohod 1 trimis de pe Terra pentru studierea Lunii.
– 1970: S-a născut Warren G, rapper American.
– 1977: S-a născut actriţa americană Brittany Murphy (m. 2009).
– 1980: Tribunalul Suprem al R. P. Polone recunoaşte legalitatea constituirii sindicatului liber Solidaritatea, creat, sub conducerea lui Lech Walesa, în urma mişcărilor greviste de la şantierele navale din Gdansk, din vara aceluiaşi an (între anii 1981 şi 1989 sindicatul a fost interzis).
– 1981: A murit regizorul francez de film Abel Gance; inventatorul „perspectivei sonore” (precursoarea sunetului stereofonic) şi al „poliviziunii” (precursoarea cinescopului şi a poliecranului) (n. 1889).
– 1982: A murit regizorul italian de film Elio Petri (n. 1929).
– 1982: A murit Leonid I. Brejnev, om politic sovietic; prim-secretar (1964-1966) şi secretar general (1966-1982) al C.C. al P.C.U.S.; şef al statului sovietic (1960-1964; 1977-1982); a organizat înăbuşirea „Primăverii de la Praga” (1968) şi a elaborat doctrina „suveranităţii limitate”; pe plan intern a promovat o linie politică rigidă (n. 1906, în Ucraina).
–  1983: Bill Gates prezintă prima versiune a sistemului de operare MS-DOS Windows 1.0, care va fi comercializată începând cu 20 noiembrie 1985.
– 1988: A murit poetul şi prozatorul Alexandru Jar (n. 1911).
– 1989: Todor Jivkov, liderul comunist al ţării între anii 1954–1989, a fost înlăturat de la putere şi înlocuit cu Petăr Mladenov, fost ministru de externe.
– 1992: A murit Chuck Connors, actor american de film (n. 10.04.1921).
– 1994: A murit actorul de circ Iosefini (numele real: Aurel Iozif), timp de două decenii director al Circului de Stat din Bucureşti (n. 1916).
– 1994:Saddam Hussein anunţă că Irakul recunoaşte suveranitatea, integritatea teritorială şi independenţa politică a statului Kuweit, în conformitate cu rezoluţiile ONU.
– 1995: A murit Vasile Mârza, medic şi biolog; cercetări în domeniile histochimiei şi histofiziologiei; a fost unul dintre promotorii studiilor de histobiologie din România; membru al Academiei Române din 1948 (n. 1902).
– 1999: Crearea Agenţiei Mondiale Antidopaj.
-2001: A murit scriitorul american Ken Kesey, autor al romanului „Zbor deasupra unui cuib de cuci” (1962) (n. 17.09.1935); regizorul Milos Forman a ecranizat romanul, în 1975, câştigând cinci premii Oscar.
– 2005: Record pentru Boeing. Un avion Boeing 777-200LR a stabilit un nou record de zbor fără escală, printr-un periplu de 23 de ore şi o distanţă de 20.300 de kilometri. Decolat din Hong Kong, a traversat Oceanul Pacific, America de Nord, Oceanul Atlantic pentru ca în final să aterizeze în Londra.
– 2006: A murit Jack Palance, actor american A acceptat orice provocare din partea vieţii, a avut o carieră promiţătoare de boxer profesionist, dar a scris şi poezii (Forest of Love, volum publicat de editura „Summerhouse Press”). A fost miner dar a pictat (şi vândut) peisaje care aveau pe spatele tabloului câte un poem original al autorului. A făcut teatru, a făcut film, a făcut muzică (cântând live sau înregistând albume). A organizat acţiuni de caritate pentru sprijinul luptei împotriva cancerului.În 1992, primeşte premiul Oscar pentru rolul cowboy-ului Curly Washburn în „City Slickers (1991)”.
– 2007: A murit Norman Mailer, unul dintre marii scriitori americani contemporani (n. 1923). S-a născut în anul 1923 la Long Branch, New Jersey. A studiat la Universitatea Harvard.A luptat în Filipine în cel de-al doilea război mondial, experienţă reflectată în capodopera sa, romanul The Naked And The Dead (Cei goi şi cei morţi) (1948), considerat a fi primul roman postmodern. Romanele sale se înrudesc cu reportajul. În abordarea operei lui Norman Mailer nu se poate face o distincţie clară între ficţiune, jurnalism şi eseistică, combinaţia de reportaj şi proză foarte personală se întâlneşte în multe dintre cele mai cunoscute opere ale sale. A publicat poezie, proză scurtă, scrieri politice, o vastă eseistică, biografii şi critică literară. A decedat pe data de 10 noiembrie 2007, în urma unei insuficienţe renale.
Opera
The Naked And The Dead (Cei goi şi cei morţi) (1948)
The Deer Park (Parcul de cerbi) (1955)
An American Dream (Un vis american) (1965)
Why Are We In Vietnam? (De ce ne aflăm in Vietnam?) (1967)
Armies of the Night (Armatele nopţii) (1968, distins cu Premiul Pulitzer şi National Book Award)
The flight (Bătaia) (1975)
The Executioner’s Song (Cântecul călăului) (1979, Premiul Pulitzer)
Harlot’s Ghost (Strigoiul lui Harlot) (1991)
The Gospel According To The Son (Evanghelia după Fiu) (1997)
– 2009: A murit actorul Gheorghe Dinică (n. 1934)..
– 2010: A murit producătorul italian de film Dino (Agostino) De Laurentiis; rămâne în istoria cinematografiei pentru pelicule de succes ca „La Strada”, „Barbarella”, „Serpico”, „Three Days Of The Condor” sau „Dune”. În 2003 a primit „Leul de Aur”, la Festivalul de film de la Veneţia, în semn de apreciere a îndelungatei şi valoroasei sale cariere cinematografice (n. 1919).

 

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here