S-a întâmplat în 10 februarie 1902

0
134

S-a întâmplat în 10 februarie 1902 . S-a născut scriitorul Anton Holban (m. 1937). Debutul a avut loc în revistă în „Mişcarea literară” a lui Liviu Rebreanu în 1928. A fost membru în consiliul director al revistei „Sburătorul”, condusă de Eugen Lovinescu, la reapariţia în serie nouă. Încă din această perioadă, Anton Holban e un adept al „citadinizării literaturii”.

În 1929 apare la Editura „Ancora” Romanul lui Mirel. Tot acum, e inclusă în repertoriul Teatrului Naţional piesa Oameni feluriţi, scrisă la 19 ani.

Doi ani mai târziu, publică romanul O moarte care nu dovedeşte nimic (Ed. Cugetarea). În 1932, apare volumul Parada dascălilor (Ed. Cugetarea). Începe să colaboreze la „România literară” şi la revista „Azi”, condusă de Zaharia Stancu. În „România literară”, publică un studiu intitulat, Viaţa şi moartea în opera D-nei Hortensia Papadat Bengescu. În decembrie 1932, participă la simpozionul organizat de Asociaţia Criterion pentru comemorarea lui Proust. Anton Holban a vorbit mult pe tema „Suferinţelor lui Swann”.

În decembrie 1934 îi apare la Brad romanul Ioana. În acelaşi an primeşte menţiune pentru piesa într-un act Rătăciri. A mai scris nuvele, incluse în volumul Halucinaţii.

A publicat eseuri, precum: Marcel Proust – câteva puncte de vedere, Contribuţii la specificul românesc, Testament literar, Experienţă şi literatură, Racine-Proust, În marginea lui Huxley. În manuscris a lăsat romanul Jocurile Daniei, publicat postum. I-a fost dedicat un roman, Poveste de iarnă, de Mihai Zamfir. Seria de Opere a fost începută în 1970, la Editura Minerva, de Elena Beram, fiind reluată de aceasta, împreună cu Nicolae Florescu, în 1997.

Nuvelele sale sunt enumerate în continuare.

Bunica se pregăteşte să moară (o nuvelă în care eroina este chiar bunica sa, mama criticului Eugen Lovinescu). A fost publicată în „Revista Fundaţiilor Regale”, 1934, nr. 11.

Castele de nisip, în volumul colectiv Nuvele inedite, Editura Adevărul, 1935.

Halucinaţii , nuvele, cu un portret al autorului, Editura Vremea, 1938.

Conversaţii cu o moartă, ediţie îngrijită de Marius Chivu, Editura Polirom, 2005.

Romanele sale sunt enumerate în continuare.

Romanul lui Mirel, Editura Ancora, 1929.

O moarte care nu dovedeşte nimic, Editura Cugetarea, 1931.

Parada dascălilor, Editura Cugetarea, 1932.

Ioana, Editura Pantheon, 1934.

Jocurile Daniei (publicat postum, la Editura Cartea Românească, în îngrijirea lui Nicolae Florescu, în 1971).

Opera de memorialistică.

Pseudojurnal. Corespondenţă, acte, confesiuni, ediţie îngrijită de Ileana Corbea şi Nicolae Florescu, prefaţă şi note de N. Florescu, Editura Minerva, 1978.

Surse:

http://www.autorii.com/scriitori/anton-holban/index.php

https://serialreaders.com/4262-biografie-anton-holban.html

Anton Holban

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=601

https://www.artline.ro/Anton-Holban-30102-1-n.html

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here