S-a întâmplat în 10 aprilie…

0
73

S-a întâmplat în 10 aprilie…

– „Ziua Sportului Curat”, dedicată luptei împotriva dopajului în sport; iniţiativa a aparţinut Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi a fost adoptată prin Hotărârea de Guvern nr. 240 din 06.IV.2016; prin Legea 367/2006 România a aderat la prevederile Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport şi a Codului Mondial Anti-Doping, angajându-se astfel să transpună, la nivel naţional, măsurile legislative în domeniul anti-doping, precum şi politicile anti-doping la nivel mondial.

– 1583: S-a născut Hugo Grotius, jurist, istoric şi diplomat olandez; unul dintre fondatorii teoriei dreptului natural (m. 1645).

– 1585: A murit Grigore al XIII-lea (Ugo Buoncompagni), papă între anii 1572 şi 1585; la 24.II.1582 va introduce, printr-o bulă papală, un nou calendar, care îi va purta numele şi care pune de acord anul ecleziastic cu anul astronomic; calendarul gregorian (sau de stil nou) va înlocui calendarul iulian (numit şi de stil vechi) şi va fi adoptat de ţările protestante în secolul al XVIII-lea, iar de România în anul 1919 (n. 1502).

– 1755: S-a născut medicul german Samuel Hahnemann, creatorul homeopatiei (m. 1843, la Paris).

– 1763: S-a născut Domenico Dragonetti, contrabasist şi compozitor italian (m. 1846).

– 1813: A murit Joseph-Louis Lagrange, matematician şi astronom francez; a pus bazele mecanicii analitice (1788) şi ale calculului variaţiilor.  Joseph-Louis Lagrange (în italiană Giuseppe Lodovico Lagrangia; n. 25 ianuarie 1736 la Torino – d. Paris) a fost un matematician şi astronom de origine italiană, care a adus numeroase contribuţii în matematică şi mecanică, fiind considerat cel mai mare matematician al secolului al XVIII-lea. Napoleon l-a supranumit „piramida grandioasă a ştiinţelor matematice”.

– 1815: A avut loc erupția vulcanului Tambora, din insula Sumbawa (Indonezia), una din cele mai puternice din istorie. Soldată cu zeci de mii de morţi, recolte pierdute şi alte pagube materiale în valoare de miliarde de dolari, erupția a creat anomalii climatice globale, între care se numără și fenomenul cunoscut sub numele de „Iarnă vulcanică”, anul următor, 1816, devenind cunoscut ca „Anul fără vară”, din cauza efectului asupra vremii din America de Nord și Europa.

– 1834: Se prezintă, la Iaşi, piesa lui Gh. Asachi, Cantata pastorală sau Serbarea păstorilor moldoveni, primul spectacol muzical în limba română, în care Matei Millo interpretează primul rol din cariera sa.

– 1847: S-a născut Joseph Pulitzer, publicist american de origine ungară; în 1883 a cumpărat „The World”, care a devenit unul dintre cele mai importante ziare din New York; fondatorul cunoscutelor premii care-i poartă numele (opt pentru jurnalişti şi cinci pentru scriitori), atribuite din 1917, anual, de fundaţia constituită după moartea sa (m. 1911).

 1849: Americanul Walter Hunt obţine brevetul pentru acul de siguranţă.Alte invenţii ale lui Hulter Hunt: maşina de cusut, velocipedul, ascuţitor de cuţite,  aparat de produs frînghie, un sistem de mutat mobila, o sobă cu cărbune care încălzea uniform.

– 1864: S-a născut pianistul şi compozitorul german Eugen d’Albert (m. 1932).

– 1866: A apărut la Bucureşti, bisăptămânalul Legalitatea, „foaie politică, religioasă, literară şi ştiinţifică”. Poprietar, redactor şi administrator a fost P. Georgescu.

– 1868:  A încetat din viaţă, la Mişcăuţi, jud. Orhei, Ioan Sârbu (n.1830), fabulist şi poet basarabean. A debutat cu volumul Fabule alcătuite în limba moldovenească (1851), urmat de Alcătuirile (1852), Poezii (postum, 1938),  Fabule şi poezii (postum, 1954). A tradus din Lermontov şi Puşkin.

– 1877, 10/22: Întreruperea relaţiilor diplomatice dintre România şi Turcia. Cu câteva zile mai devreme, la 6/18.IV.1877, fusese publicat decretul de mobilizare generală, care a adus sub arme aproximativ 100.000 de români.

– 1884: Apare, la Iaşi, „Revista socială” (până în august 1887, cu întreruperi), prima publicaţie teoretică socialistă din România.

– 1887: S-a născut fiziologul argentinian Bernardo Alberto Houssay; contribuţii în studiul glandelor endocrine; Premiul Nobel pentru Medicină pe 1947, împreună cu americanii Carl şi Gerty Cori (m. 1971).

– 1892: S-a născut dirijorul italian Victor de Sabata (m. 1967).

– 1898: S-a născut Stejar Ionescu, prozator şi publicist; singurul său volum de proză („Domnul de la Murano”) apare cu câteva luni înaintea morţii sale într-un accident de automobil; scriitorul va fi redescoperit abia în 1971 prin ediţia postumă îngrijită de Leon Baconski (m. iunie 1928).

– 1907: S-a născut criticul şi istoricul literar italian Rosa del Conte, unul dintre cei mai importanţi eminescologi străini, considerată un veritabil simbol al culturii române în Italia; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1994) (m. 2011).

– 1909: A murit Algernon Charles Swinburne, poet şi critic literar englez (n. 1837). Scrierile sale au ca principale teme iubirea şi pledoaria pentru libertatea popoarelor. A scris lirică de factură neoromantică (Poezii şi balade, 1866; Cântece înainte de revărsatul zorilor, 1871; etc.). Opera sa critică a contribuit la formarea unui nou gust literar (Însemnări asupra poeziilor şi recenziilor, 1866).
– 1911: A încetat din viaţă, în Czervony Dor (Varşovia), Mykalojus Konstantinas Ciurlionis (n.1875), pictor şi compozitor lituanian. Este autorul primelor poeme simfonice lituaniene: Pădurea (1900), Marea (1907), circa 500 piese pentru pian, prelucrări de cântece populare.După 1905 se dedică în exclusivitate picturii.A creat ciclurile Facerea lumii (1904 – 1906) şi Semnele zodiacului, ciclul Povestea regilor, Sonata primăverii (1907), Sonata soarelui (1908) ş.a.

– 1912: S-a născut Ilie Cleopa (m.1998), arhimandrit român.

– 1912: Vasul „Titanic” a plecat în primul şi singurul voiaj dintre Southampton, Anglia şi New York, SUA. RMS Titanic a fost cel mai mare pachebot din lume când a plecat în călătoria sa inaugurală din Southampton, Anglia cu destinaţia New York, pe 10 aprilie 1912. La trei zile de la plecare, la ora 23:40 în data de 14 aprilie 1912, s-a ciocnit cu un aisberg şi s-a scufundat la ora 2:20 în dimineaţa următoare, în urma căreia şi-au pierdut viaţa 1514 persoane din 2224 în una din cele mai cumplite dezastre maritime pe timp de pace din istorie.

– 1913: S-a născut scriitorul german Stefan Heym (m. 2001).

– 1914: S-a născut Maria Banuş, poetă, eseistă româncă (d. 1999). A debutat cu volumul Ţara fetelor (1937), lirică a adolescenţei, de o remarcabilă senzorialitate şi candoare. Au urmat numeroase cărţi, piese de teatru şi traduceri  din literatura franceză, engleză, rusă etc. A întocmit antologiile Din poezia de dragoste a lumii (1965) şi Poezia austriacă modernă (1978).

– 1914: S-a născut, în Româneşti, jud. Botoşani, Gheorghe Chişleag (m.1988), medic român. Reprezentant al Radiologiei româneşti, şi-a desfăşurat activitatea didactică la Facultatea de Medicină din Iaşi (1933-1979) şi la Clinica de Radiologie a Spitalului „Sf. Spiridon”. A publicat peste 500 de lucrări ştiinţifice. În 1986 a tipărit monografia Radiologia medicală – noţiuni şi scheme.

– 1918: S-a născut, în Suatu, jud. Cluj, Romulus Todoran, lingvist şi filolog român. A publicat studii de dialectologie şi de istorie a limbii române (Contribuţii de dialectologie română).

– 1922: S-a născut Florin Comişel, compozitor şi dirijor (m. 1985). A compus muzică de teatru, piese simfonice, muzică corală şi vocală. A cules, a prelucrat şi a publicat folclor românesc. A fost distins cu titlul de Artist Emerit.

– 1922: A început Conferinţa economică internaţională de la Genova (Italia) care a avut ca obiectiv examinarea modalităţilor de refacere economică a Europei centrale şi răsăritene (după prima conflagraţie mondială); la conferinţă (încheiată la 19.V.1922) au participat 29 de state, între care şi România.

– 1922: Medicul Nicolae C. Paulescu obţinea brevetul de invenţie nr. 8322 sub titlul „Pancreina şi procedeul fabricaţiei ei”, pentru cercetările sale care au dus la descoperirea insulinei. În 1921 Paulescu a reuşit să obţină un extras apos de pancreas, hormon denumit de el „pancreină”, cu câteva luni înainte de descoperirea, de către Fr. G. Banting şi Ch. H. Best, a insulinei, pentru care cei doi cercetători canadieni au primit, în 1923, Premiul Nobel pentru Fiziologie şi Medicină.

– 1927: S-a născut Marshall W. Nirenberg, biochimist american; cercetări originale în descifrarea codului genetic; Premiul Nobel pentru Medicină pe 1968, împreună cu conaţionalii săi Har Gobinda Khorana şi Robert W. Holley (m. 2010).

– 1927: Este adoptat un nou tarif vamal (minimal, pentru ţările care aplicau acelaşi tratament României, şi general, respectiv taxe vamale superioare cu 50% faţă de cel minimal, pentru ţările care nu aplicau clauza naţiunii celei mai favorizate şi tariful vamal minimal), net protecţionist, pentru apărarea unor produse ale industriei româneşti, taxele vamale continuând a fi calculate în lei-aur.

– 1929: La microfonul Radiodifuziunii Române debutează unul dintre cei mai de seamă conferenţiari ai Radioului, Nicolae Iorga, din a cărui prezenţă la microfon a rezultat volumul „Sfaturi pe întuneric” (emisia inaugurală a Radioului românesc a avut loc la 1.XI.1928).

– 1929: Este prezentă la microfonul Radiodifuziunii Române prima personalitate străină, scriitorul francez André Maurois.

– 1929: S-a născut actorul suedez de film Max von Sydow.

– 1930: S-a născut violonistul şi pedagogul Modest Iftinchi (m. 2003).

– 1932: S-a constituit Partidul Naţional Agrar, condus de Octavian Goga, prin desprinderea din Partidul Poporului.

– 1932: S-a născut Omar Sharif, actor de film american de origine egipteană.

– 1937: Principele Nicolae, fiul regelui Ferdinand şi al reginei Maria, a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale, printr-un decret regal, ca urmare a căsătoriei morganatice cu Ioana Dumitrescu-Doleti. El s-a exilat în acelaşi an, sub numele de Nicolae Brana.

– 1939: S-a născut Doina Levintza, scenograf de teatru şi televiziune, pictor de costume, creator de modă. A efectuat scenografia şi costumele pentru filmele: Profetul, aurul şi ardelenii, Ultima noapte de dragoste şi altele.

– 1943: A murit Ion Popescu-Pasărea, compozitor de muzică psaltică şi profesor; a format numeroşi compozitori, muzicologi şi psalţi; a publicat colecţii şi culegeri de cântece, muzică bisericească psaltică, lucrări didactice, studii de muzicologie ş.a. (n. 6.VIII.1871). A publicat lucrări didactice, studii de muzicologie (Catavasier; Cântările Triodului). A cules şi publicat folclor românesc.
– 1944: A murit Vasile Vasilache, actor de revistă, autor de muzică uşoară. Vasile Vasilache (n. 26 octombrie 1907, oraşul Huşi, judeţul Vaslui; d. Bucureşti) a fost un regizor şi actor român. În perioada interbelică a făcut parte, împreună cu Nicolae Stroe, din cuplul umoristic Stroe şi Vasilache. Prima emisiune „Ora veselă” s-a transmis la Radio Bucureşti pe data de 9 ianuarie 1929. A murit în bombardamentul din 4 aprilie 1944.

– 1944: A fost produsa pentru prima data chinina sintetică de către dr. Robert Burns Woodward şi dr. William von Eggers Doering.

– 1947: S-a născut Mirela Roznoveanu (numele la naştere: Roznovschi); critic literar şi prozatoare; în urma refuzului, în 1973, de a urma cursurile Academiei „Ştefan Gheorghiu” este dată afară de la revista „Tomis” din Constanţa; în 1975 se mută la Bucureşti, unde va colabora la emisiunile culturale ale Televiziunii Române, fără a fi angajată; între 1978 şi 1989 lucrează la revista”„Magazin”, editată de ziarul „România liberă”; în aprilie 1989, când are loc procesul ziariştilor din „Grupul Băcanu”, este anchetată de Securitate şi mutată disciplinar la „Muncitorul sanitar”; în decembrie 1989 face parte din grupul de ziarişti care preia ziarul „România liberă” din mâna administraţiei comuniste, transformându-l în primul ziar independent şi anticomunist din România.

– 1951: S-a născut criticul literar Mircea Scarlat (m. 1987).

– 1952: S-a născut actorul american Steven Seagal.

– 1954: A încetat din viaţă, la Lyon, Auguste Lumiere (n.1862), inventator francez. Împreună cu fratele său, Louis Jean Lumiere (1864 – 1948), a inventat un aparat pentru filmarea şi proiecţia „fotografiilor în mişcare” (1895) pe care l-a numit „cinematograf”. Primul film a fost prezentat la Paris (1895).

– 1958: S-a născut (la Taşkent, Uzbekistan) pianistul israelian Yefim Bronfman.

– 1959: A murit juristul Ioan P. Papp; rol însemnat în reorganizarea justiţiei transilvane după 1918; cercetările sale se referă la aspecte ale literaturii juridice şi istorice privind trecutul Transilvaniei; membru de onoare al Academiei Române (n. 1878).

– 1963: Dispariţia, în Oceanul Atlantic, a submarinului nuclear american Thresher, având la bord 129 de marinari.

– 1966: A încetat din viaţă Evelyn Waugh (n.1903), scriitoare şi ziaristă britanică.A fost corespondentă de război. A publicat romanele: Negri poznaşi (1934), Un pumn de ţărână (1934), Dragoste printre ruine (1953), trilogia Oameni sub drapel (1952),  Ofiţeri şi domni (1955) şi Capitulare necondiţionată (1961). A scris biografii şi impresii de călătorie (Waugh în Abisinia, 1936).

– 1970: S-a născut pugilistul Leonard Doroftei, fost campion mondial de box profesionist, deţinător (în perioada ianuarie 2002-octombrie 2003) al centurii la categoria semi-uşoară (versiunea WBA).

– 1970: A încetat din viaţă, la Bucureşti, Nicolae Deleanu (n.1903), poet, prozator şi publicist român. A fost un militant al mişcării socialiste din România. A debutat ca poet, dar consacrarea i-a adus-o romanul Nedeia din Poiana Miresei (2 vol., 1955; 1958), în care prezintă începuturile exploatării miniere din Valea Jiului.

– 1972: A fost deschisă spre semnare – la Washington, Moscova şi Londra – Convenţia privind interzicerea perfecţionării, producerii şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea lor (a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU la 16.XII.1971 şi a intrat în vigoare la 26.III.1975).

– 1975: A murit Walker Evans, unul dintre cei mai cunoscuţi fotografi documentarişti din America (n. 1903).

– 1976: A murit violoncelistul şi compozitorul italian Enrico Mainardi (n. 1897).

– 1979: A murit compozitorul italian Nino Rota; a compus şi muzică de film (n. 1911). A fost unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai prolifici compozitori postbelici de muzică de film. Şi-a dobândit celebritatea datorită colaborării cu regizorul F. Fellini (La strada; La dolce vita), cu L. Visconti (Ghepardul; Rocco şi fraţii săi) şi F. Coppola (Naşul I şi II).

– 1982: A murit biologul Victor Preda; a scris, printre altele, lucrarea „Experienţa antropologică şi determinismul manifestărilor umane”, o primă sinteză antropologică în limba română; membru al Academiei Române (n. 1912).

– 1990: Guvernul României adoptă hotărârea privind înfiinţarea Fundaţiei România, pentru dezvoltarea relaţiilor cu alte state şi promovarea legăturilor cu ţara ale persoanelor originare din România.

– 1993: Realizarea primei transmisii, printr-un radio-amator, a echipajului unei navete americane cu cel al altei navete spaţiale. Un astronaut american al staţiei Discovery a schimbat câteva cuvinte cu un cosmonaut aflat la bordul staţiei orbitale ruse Mir.

– 1993: A încetat din viaţă, la Iaşi, Silvia Ionaşcu (n.1905), actriţă română. A fost ingenuă, plină de gingăşie, putând interpreta roluri de copii şi travestiuri. A fost angajată la Teatrul Naţional din Iaşi în 1930, unde a funcţionat timp de trei decenii. În 1937 s-a căsătorit cu actorul ieşean Remus Ionaşcu (1905-1965), cu care a făcut cuplu în viaţă şi pe scenă.

– 1995: A murit pianista maghiară Annie Fiescher (n. 1914).

– 1998: A fost semnt un acord de pace (sub patronaj american) privind Irlanda de Nord, numit „Acordul din Vinerea Mare” (Command Paper 3883), menit să pună capăt celor aproape trei decenii de conflicte între protestanţi şi catolici; Acordul a fost încheiat între guvernele Marii Britanii, Irlandei şi partidele politice din Irlanda de Nord; unele facţiuni din IRA (Armata Republicană Irlandeză) nu au recunoscut acest acord, desfăşurând în continuare activităţi teroriste.

– 2010: A murit (într-un accident aviatic lângă Smolensk, în vestul Rusiei) preşedintele Poloniei, Lech Kaczynski; la bordul avionului Tupolev 154 se aflau 96 de persoane care şi-au pierdut şi ele viaţa (soţia preşedintelui polonez, preşedintele Băncii Centrale a Poloniei, şeful Statului Major General al Armatei, politicieni, lideri religioşi şi foşti disidenţi anticomunişti); oficialii polonezi urmau să participe la ceremonia de marcare a 70 de ani de la masacrul de la Katyn, unde aproximativ 22.000 de cetăţeni polonezi, majoritatea ofiţeri, au fost executaţi de către serviciile de securitate sovietice din acea vreme (NKVD).

 – 2013: În perioada 10 – 13 aprilie, la Palatul Parlamentului, are loc evenimentul „WPA 2013 Bucharest Congress”, organizat de Asociaţia Mondială de Psihiatrie, Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie, Societatea Naţională de Medicina Familiei şi Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în parteneriat cu Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii. Este pentru prima dată când România este aleasă de WPA (Asociaţia Mondială de Psihiatrie) să găzduiască un congres de asemenea anvergură, manifestarea urmând a fi un punct de referinţă pentru mai mult de 2.000 de specialist.

– 2013: A murit fiziologul britanic Sir Robert (Geoffrey) Edwards, considerat „părintele fertilizării in vitro”; împreună cu chirurgul Patrick Steptoe, Edwards a reşit în premieră concepţia prin intermediul fertilizării in vitro, ceea ce a dus la naşterea primului copil conceput prin acest procedeu, Louise Brown, la 25 iulie 1978. Robert G. Edwards a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru medicină pe 2010, pentru descoperirile sale în domeniul fertilizării in vitro şi punerea la punct a acestei tehnici de inseminare artificială (n. 1925).

– 2017: A murit Smaranda Jelescu, realizatoare de televiziune, poetă, prozatoare şi eseistă; a lucrat peste 20 de ani în Televiziunea Română, la secţia culturală, unde şi-a pus semnătura pe aproape 3.000 de emisiuni de televiziune (n. 1942).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here