S-a întâmplat în 1 martie 1788

0
147

S-a întâmplat în 1 martie 1788: S-a născut Gheorghe Asachi, cărturar umanist, scriitor şi arhitect, întemeietor al învăţământului (1813), al teatrului românesc (1816) şi al presei (1829) în Moldova. Gheorghe Asachi (d. 12 noiembrie 1869) a fost un poet, prozator şi dramaturg român care s-a născut la Herţa, în nordul Moldovei (azi în Ucraina). Precursor al generaţiei paşoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lembergdin Polonia, unde studiase în tinereţe, manuscrisul Ţiganiadei, epopeea bufă a lui Ion Budai-Deleanu.

   Și-a făcut studiile la Lvov, Viena şi în Italia.Întemeietor al învățământului (1813), al presei („Albina românească”) şi al teatrului (1816) în Moldova. A scris sonete (în manieră petrarchistă), fabule, balade, poeme fantastice („Turnul lui But”), influențate de clasicism şi de preromantism, drame şi nuvele istorice, prelucrări.În 1820, alături de Veniamin Costache, refăcea Seminarul de la Socola, aducând, din Ardeal, profesori de specialitate: I. Costea, I. Manu, V. Fabian-Bob şi Vasilie Popp. Asachi este cel care organizează prima reprezentație teatrală în limba română, la 27 decembrie 1816, în casa hatmanului Constantin Ghica din Iași, cu pasto­rala Mirtil și Hloe, prelucrare de Florian după S. Gessner.
      În 1834, ia ființă primul institut de educație a fetelor din Moldova şi, în 1841, școala de arte şi meșteșuguri din Iași, completându-se, astfel, sistemul de instrucţie conceput de el întru „propăşirea” prin ştiinţă şi cultură. Eforturile referendarului se văd încununate la 16 iunie 1835 prin inaugurarea Academiei Mihăilene, instituţie de învăţământ superior după model european, ce funcționa cu trei facultăți (filosofie, drept, teologie) şi două cursuri „extra­ordinare”. Prin clasele de pictură şi arhitectură, introduse la Academie, se anticipă crearea învățământului artistic.La 15 noiembrie 1836, se înfiinţează Conservatorul filarmonic-dramatic prin strădania lui Ştefan Catargiu, a spătarului Vasile Alecsandri, tatăl poetului, şi a lui Asachi, ce va fi şi profesor de declamație.
    La 1 iunie 1829, editează „Albina românească”, prima gazetă politică şi literară din Moldova, ce sugera din titlu o deschidere spre ambele principate. Cu o apariţie întinsă pe două decenii, deşi cu întreruperi şi scăderi de formă şi, de la un timp, concurată de periodicele lui M. Kogălniceanu, gazeta a fost susţinută şi de suplimentele ei: „Foaia oficială” (1832), „Alăuta românească” (1837-1838) – de interes literar, „Foaia sătească a Principatului Moldovii” (1839-1840, 1846-1851) şi „Arhiva Albinei pentru arheologie română şi industrie”.A fost îndrumător cultural în domenii diverse: teatru, şcoală, presă, activitate tipografică.Asachi a fost şi unul din întemeietorii Academiei Mihăilene. A publicat prima gazetă româneasca din Moldova, Albina Românească (1829).
   A organizat primele reprezentaţii teatrale în limba română (1816) şi Conservatorul filarmonic dramatic (1836). Traduce şi adaptează piese de teatru străine. În poezie, abordează toate speciile: ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, meditaţii, balade. Versifică legendele istorice Dochia şi Traian, Ştefan cel Mare înaintea Cetăţii Neamţ. A scris şi nuvele istorice (Dragoş, Petru Rareş, Rucsandra Doamna ş.a.), care au constituit sursa de inspiraţie pentru nuvelele lui Costache Negruzzi.

Surse:

http://www.autorii.com/scriitori/gheorghe-asachi/

https://www.bncreanga.md/pdf/Gheorghe_Asachi.pdf

https://www.artline.ro/Gheorghe-Asachi-20558-1-n.html

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1785

https://www.tititudorancea.com/z/biografie_gheorghe_asachi.htm

http://euromentor.ucdc.ro/nr_1/6%20-%20GHEORGHE%20ASACHI.pdf

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.