S-a întâmplat în 1 iulie 1920

0
121

S-a întâmplat în 1 iulie 1920: Se înfiinţează, la Sibiu, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Infanterie (inaugurată la 19 decembrie), în prezent Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu este succesoarea şi continuatoarea tradiţiilor primei şcoli militare de ofiţeri, al cărei act de naştere îl constituie Porunca Domnească nr. 36 din 13 iunie 1847 a domnitorului Gheorghe Bibescu.

Înfiinţată la Bucureşti, aceasta avea menirea de a „pregăti ofiţeri care să posede pregătirea militară impusă de cerinţele vremii şi să fie capabili să instruiască subunităţile după criteriile adoptate şi în alte armate din Europa“ .Rând pe rând, generaţiile de ofiţeri pregătite de prima şcoală militară românească s-au dovedit capabile să susţină şi să motiveze imboldul dat de ctitorul acestui aşezământ naţional de învăţământ militar. Desigur, de la înfiinţare şi până în 1991, şcoala de ofiţeri a trecut prin diferite forme de organizare şi transformări, cele mai semnificative fiind: crearea după Unire, prin contopire, la Bucureşti a Şcolii Militare de Ofiţeri – iulie 1861; înfiinţarea la Sibiu, a Şcolii Militare de Infanterie nr.2, la 1 iulie 1920 (din 1932 a rămas singura instituţie de învăţământ de infanterie); primirea numelui patronimic „Nicolae Bălcescu“ – 13 decembrie 1952; trecerea la învăţământul superior de 4 ani între 1962-1968; reducerea duratei de şcolarizare la 3 ani şi primirea denumirii de Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu“ – în 1968; pregătirea ofiţerilor-femei în armele infanterie, transmisiuni, chimie, intendenţă şi finanţe – între1983-1990.
      În 22 martie 1991, prin Hotărârea de Guvern nr.190/1991 s-a decis transformarea sa în institut militar de învăţământ superior şi atribuirea denumirii de Institutul Militar de Infanterie, Grăniceri şi Chimie „Nicolae Bălcescu“, ceea ce a reprezentat o etapă nouă, dar tranzitorie, în organizarea, planificarea, conducerea şi desfăşurarea procesului instructive-educativ. Acestea au fost coordonatele care au generat ideea posibilităţii trecerii la învăţământul universitar, moment determinant pentru conferirea unui nou statut socio-profesional ofiţerului de comandă din armata română. Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 616/1995, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr.42 din 13 iunie  1995 privind „Concepţia reformei învăţământului militar“ şi în baza O.G. nr. 26 din 4 iulie 1995 al ministrului apărării naţionale, începând cu data de 15 iulie 1995 se constituie Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu“, cu sediul la Sibiu.
        În cadrul academiei se regrupează efectivele de studenţi de la cele 7 institute militare de învăţământ existente până atunci: Institutul Militar de Infanterie şi Chimie „Nicolae Bălcescu“, Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă“, Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal“, Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr“, Institutul Militar de Tancuri „Mihai Viteazul“, Institutul Militar Auto „Basarab I“ şi Institutul Militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate „Alexandru Donici“. Prin noua denumire a categoriilor de forţe (Forţe Terestre în loc de Trupe de Uscat) dată de Statul Major General prin Ordinul nr. G-2/008 din 01.08.2000, instituţia începe să funcţioneze, cu această dată, sub denumirea de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“.
        Înfiinţarea la Sibiu a acestei noi instituţii de învăţământ superior s-a înscris pe linia reformei învăţământului militar, reformă absolut necesară în etapa pe care o traversa societatea românească. Instituţia, integrate în sistemul naţional de învăţământ de nivel universitar de lungă durată, avea menirea de a asigura pregătirea ştiinţifică fundamentală de bază a viitorilor ofiţeri, în vederea continuării studiilor în şcolile de aplicaţie şi formarea lor pentru prima funcţie în una din armele forţelor terestre. Noua instituţie creată a avut misiunea de a forma ofiţeri licenţiaţi în domeniul ştiinţei militare, specializarea managementul organizaţiei, capabili să exercite actul de comandă în condiţii performante, în baza unui sistem de competenţe şi capacităţi riguros fundamentate şi explicit centrate pe componenta managerială. Ca etapă fundamentală în ansamblul devenirii în cariera militară, procesul de formare a ofiţerilor se finalizează cu acordarea gradului de sublocotenent.
        Prin Hotărârea nr.294 din 16 aprilie 1997 a acordat academiei autorizaţia de funcţionare în profilul „Ştiinţă Militară“, specializarea „Managementul organizaţiei“. În noiembrie 2000 s-au început procedurile de acreditare, academia îndeplinind toate condiţiile, conform aprecierilor comisiei de evaluare şi acreditare care a efectuat vizita de evaluare, în aprilie 2001. Anul 2002, mai exact ziua de 25 aprilie a marcat recunoaşterea rezultatelor obţinute, Hotărârea nr. 410 a Guvernului României aprobând acreditarea pentru specializarea „Managementul organizaţiei“.Proiectul pedagogic al Academiei Forţelor Terestre, elaborat pe baza unui set de scopuri interdisciplinare în care se reflectă necesităţile armatei, exigenţele Ministerului Educaţiei şi consonanţa cu realizări de acelaşi gen în învăţământul din armatele statelor membre NATO, în special din SUA (West Point) configurează o arhitectură a formării iniţiale ai cărei piloni de susţinere sunt: educaţia universitară, pregătirea militară şi pregătirea fizică şi sportivă.Ele reprezintă cele trei dimensiuni majore ale procesului de formare, fiind complementare, indisolubile şi în permanente raporturi de conexiune. Cheia de boltă a acestui edificiu o reprezintă dezvoltarea caracterială, întemeiată pe etică profesională, forţă spirituală şi capacitate de integrare social.Întregul program academic asigură o educaţie universitară de calitate, orientată şi centrată pe specificul profesiunii armelor.

       Specializările universitare le permit studenţilor o înţelegere mai profundă a mediului social aflat în continuă schimbare şi, în mod deosebit, a problemelor pe care le presupune conducerea organizaţiilor, cu particularizare pe cele din sistemul militar, funcţionarea instituţiei militare ca serviciu de administraţie publică într-o societate democratică şi gestionarea eficace a problemelor de natură economico-financiară ale unui serviciu public în contextul economiei de piaţă.

       În anul 2010 s-a incheiat procesul de acreditare instituţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. În urma acestei evaluări, instituţia a primit din partea A.R.A.C.I.S., la 10 iunie 2010, calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. La 11 august 2010, academia a primit acreditarea programelor de masterat „Leadership organizaţional”, „Managementul capabilităţilor organizaţionale” şi „Management şi tehnologie”. Ca urmare a evaluării la care a fost supusă instituţia, la 5 septembrie 2011, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” a fost încadrată în categoria Universitate de Educaţie şi Cercetare de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. De asemenea, in perioada 21-23 noiembrie 2012, respectiv 18-20 februarie 2013, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” a fost supusă evaluării de catre European University Association.
       Ca urmare a rezultatelor academice remarcabile obţinute, instituţia a primit, la 17 decembrie 2013, titlul de BEST REGIONAL UNIVERSITY, iar rectorul titlul de BEST MANAGER OF THE YEAR din partea celor de la Europe Business Assembly (EBA).La 26 februarie 2015 programul de studii universitare „Management economico-financiar” a fost reacreditat, iar programul de studii „Managementul comunicaţiilor militare” a fost autorizat să funcţioneze.In perioada 9-14 iunie 2015 în instituţie s-au desfăşurat lucrarile International Military Academic Forum. In anul 2016 s-a încheiat procesul de reacreditare instituţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. In urma acestei evaluări, instituţia a primit din partea A.R.A.C.I.S., la 31 martie 2016, calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, pentru perioada 2016-2021.Existenta şcolii militare, azi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, se împleteşte cu istoria constituirii şi creşterii României moderne.

Surse:

https://www.armyacademy.ro/istoric.php

http://www.armyacademy.ro/reviste/3_2005/a18.pdf

http://www.sibiunews.net/articole/21-special/8287-istorii-care-intrec-timpul-academia-fortelor-terestre-moment-aniversar.html

http://www.bibnat.ro/biblioteci.php?id=3676

https://www.facebook.com/isldvaleria.balescu/media_set?set=a.10213408671874579.1073741865.1333095001&type=3

https://www.ghidul.ro/academia-fortelor-terestre/

http://www.revista.forter.ro/_wsn/01_biblioteca/pdf/c-006-infanteria-romana-180-de-ani.pdf

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here