S-a întâmplat în 1 februarie 1860

0
42

1 2

S-a întâmplat în 1 februarie 1860: S-a născut filologul german Gustav Weigand; în 1893 a înfiinţat, la Leipzig, Institutul pentru Studiul Limbii Române, care a fost, până la izbucnirea Primului Război Mondial, cel mai important centru ştiinţific din străinătate pentru studiul limbii române; Weigand a fost şi primul lingvist care a cercetat, la faţa locului, dialectele şi graiurile limbii române, călătorind, în anii 1887 şi 1909, în toate ţinuturile locuite de români; el a impus în lumea ştiinţifică şi folosirea denumirii de „aromân„, care a înlocuit-o pe cea limitativă de „macedonean„; membru corespondent străin al Academiei Române (1892) (d. 1930)

Gustav Weigand a fost un neamț care a fost atât de pasionat de limbile romanice încât imediat după încheierea studiilor universitare se dedică cu trup şi suflet anchetelor pe teren, pe care le va face într-o țară unde se vorbea o limbă din categoria celor romanice – în România. Ajuns în România, el începe o muncă grea pe care o va realiza singur, în cea mai mare parte, deoarece era de părere că ancheta trebuie să fie făcută doar de persoane avizate, de specialişti care au fost în prealabil instruiți. Ajutoarele lui vor fi persoane formate în şcoala de lingvistică pe care a înființat-o şi a condus-o. Cercetările lui s-au finalizat cu împărțirea teritoriului României şi a limbii române în trei dialecte, prima realizare de genul acesta, a cărei teorie este acceptată până în zilele noastre. Weigand a împărțit teritoriul daco-românesc în trei dialecte: muntean, moldovean şi bănățean, intuind că ar mai fi unul maramureşean despre a cărui existență nu era însă foarte sigur dar pe care l-au confirmat cercetătorii de mai târziu. Gustav Weigand a făcut această împărțire plecând de la caracteristicile fonetice ale cuvintelor care făceau obiectul chestionarului său.

2 2

Opera monumentală rămasă moştenire poporului român şi lumii întregi, de la Gustav Weigand, poartă numele de Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprachgebiets, publicată în 1909. Pe lângă aceasta a mai avut numeroase studii de dialectologie şi folclor. Gustav Weigand a fost susținut în totalitate financiar de statul român iar oamenii de rând în mijlocul cărora şi-a realizat ancheta şi care deseori i-au fost subiecți, i-au oferit sprijin primindu-l să înnopteze şi arătându-i drumul pe care trebuia să-l urmeze. Nu numai ȋn domeniul științific ci și ȋn cel organizatoric, Gustav Weigand este deschizător de drumuri noi o dată cu ȋnființarea institutelor de limbă romȃnă, bulgară și ȋn final și de albaneză, din Leipzig, care au servit pentru o cercetare instituționalizată a limbilor din sud estul Europei. Din cauza preocuparilor sale variate și de succes, Weigand rămȃne și astăzi cunoscut ȋn țările din sud – estul Europei.

Gustav Ludwig Weigand, s-a născut la Duisburg, ȋn Rheinpreuβen, va avea o copilărie instabilă din cauză că tatăl său ȋși va schimba des domiciliul deoarece era mecanic de locomotivă. Ȋntre vȃrsta de 11 și 16 ani a urmat liceul din Gieβen. Avȃnd o situație familiară precară, Weigand a trebuit să se ȋntrețină singur, de aceea ȋn vara anului 1876 va urma seminarul de profesori din Bensheim pe care ȋl va termina ȋn 1878 ca apoi să ocupe un post la liceul de fete din Darmstadt, timp de doi ani și jumătate. Pe toată această perioadă, Gustav Weigand a vizitat cursurile profesorului Roquette despre literatură și istoria culturii și s-a pregătit pentru examenul de stat, pe care l-a luat cu notă maximă după practica obligatorie de doi ani. După ce a predat o jumătate de an la școala de băieți din orașul Darmstadt, a fost transferat la liceul din Mainz unde a rămas trei ani. Printre altele, a fost preocupat și cu limbile moderne: spaniolă, franceză și engleză.

Ȋn anul 1884 de Paști, a intrat la Universitatea din Leipzig dar pentru a-și cȃștiga existența a luat un post de profesor la școala privată “Teichmann – Rothschen“ și i-a audiat ȋn același timp pe profesorii Wülker, Ebert, Zarncke, Eckstein, Settegast, von Bahder, profesori care vor contribui la promovarea studiilor sale. Perioadele petrecute ȋn Franța și Turcia ȋi vor servi la ȋmbogățirea cunoștințelor despre aceste limbi. Ȋn 1884 ȋncepe studiul de filologie romanică la Universitatea din Leipzig, pe care ȋl va ȋncheia cu lucrarea de doctorat din 1889 care era intitulată Die Sprache der Olympo–Walachen, o teză despre limba aromȃnilor din regiunea muntelui Olimp, coordonată de doi lingvişti de renume: August Leskien și Karl Brugmann. Lucrarea a apărut ȋn două părți: partea ȋntȃi Fonologie folosită de Weigand strict pentru obținerea titlului de doctorat, la Facultatea de Filologie din Leipzig, ȋnsă ȋn același an,1889, a publicat conținutul complet al lucrării sub titlul: Die Sprache der Olympo – Walachen. Nebst Einleitung über Land und Leute. Această lucrare a fost evaluată de Adolf Ebert, romanist al Universității din Göttingen, Marburg și Leipzig, și de August Leskien, slavist de la Universitatea din Jena și Leipzig. Studiul lui Weigand și activitatea lui didactică s-au desfășurat ȋn timpul lui August Leskien (1840 – 1916), care a ȋnființat ȋn Leipzig filologia slavă și care a fost renumit datorită lucrărilor sale despre bulgara veche, respectiv slavona veche.

3 2

Ȋn anul 1892 a urmat lucrarea aparută ȋn Leipzig cu titlul “Vlacho – Meglen.Eine ethnographisch – philologische Untersuchung.” Acest eveniment a fost urmat ȋn anul 1892 de acceptarea lui Weigand ca membru corespondent al Academiei Romȃne, reușind să-l impresioneze pe președintele de atunci al acesteia, savantul și scriitorul B.P.Hașdeu cu ajutorul căruia Weigand obține din partea statului romȃn o finanțare anuală de 6000 lei, care se va mări din 1895 cȃnd va primi 10.000 de lei. Cu ajutorul acestor sume, Weigand a ȋntemeiat ȋn 1893 ȋn Leipzig, Institutul de limbă romȃnă al cărui director a fost, un institut privat, primul de genul acesta din afara granițelor Romȃniei, ocupȃndu-se și de amenajarea sălior necesare desfășurării activității seminarului.Institutul se afla ȋn apropierea Universității, in der Querstrasse 5. La ȋnceput institutul a fost legat doar formal de universitate, dar apoi a fost preluat de aceasta ȋn ȋntregime ȋn timpul primului război mondial, fiind chiar și finanțat de aceasta. Acest institut a fost urmat mai tȃrziu de ȋnființarea unui institut de bulgară, urmat apoi de cel de albaneză.

Astfel ȋn 1907, a ieșit de sub lumina tiparului o gramatică a limbii bulgare, Bulgarische Grammatik și apoi un dicționar bilingv de limbă bulgară – germană, ȋn 1913 Bulgarisch- deutsches Wörterbuch. Toate aceste instituții nu au avut doar scopul să se preocupe cu limbile romȃnă, bulgară sau albaneză, ci au avut de la ȋnceput privirea ațintită asupra limbilor balcanice cum a precizat și Weigand ȋn cursurile sale de la Universitatea din Leipzig. Ȋn anul 1896, Weigand a fost numit profesor extraordinar de lingvistică romanică, de lingvistică balcanică și de etnografie. Propunerea a fost făcută tot de Leskien și semnată de acesta. Această funcție a exersat-o Weigand pȃnă ȋn anul 1926, cȃnd a fost numit profesor emerit. Dacă ȋn 1892 Weigand a devenit membru corespondent al Academiei Romȃne, ȋn 1902 a ajuns membru corespondent al Societății savanților bulgari, societate care a devenit ȋn 1911 Academia cercetătorilor bulgari. O ȋnsemnată parte a publicațiilor lui Weigand se găsește ȋn anuarul scos de el, intitulat Jahresberichte des Instituts für Rumänische Sprache (Rumänisches Seminar) a cărei primă apariție a avut loc ȋn anul 1894, iar ultimul număr 26-29, a apărut ȋn 1921.

Surse: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A1348/pdf

Gustav Weigand şi unitatea cântecului românesc

https://www.researchgate.net/publication/305772689_Gustav_Weigand_Armanii_Cercetari_etnografice_filologice-istorice_asupra_asa_numitilor_macedo-romani_sau_tintari_de_Gustav_Weigand_Volumul_I_Tara_si_oameni_Cu_o_ilustratie_de_titlu_8_fotografii_si_o_ha

https://d-nb.info/1050810279/34

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A1348

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.